Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1786751 Rozenberg Eize geregistreerde Appelscha 06-02-1919 inschrijving Toon bron
1786752 Mellema Trijntje geregistreerde Veenwouden 23-01-1911 inschrijving Toon bron
1786753 van der Plaats Hitje geregistreerde Warga 25-02-1911 inschrijving Toon bron
1786754 Slange Gaitske geregistreerde Oldeboorn 05-11-1915 inschrijving Toon bron
1786755 Lijcklama à Nijeholt Jeltje geregistreerde Franeker 27-04-1911 inschrijving Toon bron
1786756 Palstra Antje geregistreerde Stiens 18-10-1868 inschrijving Toon bron
1786757 Nieuwenhuis Elias geregistreerde Kollum 21-07-1908 inschrijving Toon bron
1786758 Pijl Jan geregistreerde Nijega 22-05-1912 inschrijving Toon bron
1786759 van Meerlo Lambertus geregistreerde Veenwouden 21-03-1913 inschrijving Toon bron
1786760 van der Meulen Klaas geregistreerde Irnsum 22-04-1908 inschrijving Toon bron
1786761 van der Meulen Kornelis geregistreerde Oldeboorn 07-02-1897 inschrijving Toon bron
1786762 Postma Jelle geregistreerde Sneek 14-11-1903 inschrijving Toon bron
1786763 Posthumus Engbert geregistreerde Nijega 12-12-1905 inschrijving Toon bron
1786764 Regts Jan geregistreerde Terband 20-02-1902 inschrijving Toon bron
1786765 Lenes Regina Anna geregistreerde Oudehaske 03-03-1903 inschrijving Toon bron
1786766 van der Meulen Hinke geregistreerde Surhuizum 12-09-1908 inschrijving Toon bron
1786767 Reitsma Janke geregistreerde Boornbergum 07-04-1916 inschrijving Toon bron
1786768 Roodbergen Ypkje geregistreerde Grouw 22-11-1906 inschrijving Toon bron
1786769 Mast Jantje geregistreerde Beets 27-08-1901 inschrijving Toon bron
1786770 Postma Sijtske geregistreerde Garijp 30-07-1906 inschrijving Toon bron
1786771 Roorda Bouwe geregistreerde Goutum 11-10-1907 inschrijving Toon bron
1786772 van der Lei Jacoba Trijntje geregistreerde Ureterp 06-05-1902 inschrijving Toon bron
1786773 Monderman Sietske geregistreerde Beetsterzwaag 15-03-1903 inschrijving Toon bron
1786774 Menger Wemmigje geregistreerde Vinkega 04-11-1902 inschrijving Toon bron
1786775 van der Meulen Jeltje geregistreerde Friens 04-07-1901 inschrijving Toon bron
1786776 Mulder Grietje geregistreerde Ureterp 06-05-1908 inschrijving Toon bron
1786777 Slotegraaf Jitsch geregistreerde Holthausen (Duitsland) 02-03-1901 inschrijving Toon bron
1786778 van der Meulen Fokke geregistreerde Langezwaag 25-06-1895 inschrijving Toon bron
1786779 van der Meer Jentje geregistreerde Nes 28-05-1897 inschrijving Toon bron
1786780 Prins Gjalt geregistreerde Franeker 04-07-1904 inschrijving Toon bron
1786781 Nawratil Hermine geregistreerde Wenen (Oostenrijk) 04-12-1910 inschrijving Toon bron
1786782 Sinnema Wobbigje geregistreerde Warga 04-12-1895 inschrijving Toon bron
1786783 Nijdam Siebren geregistreerde Warga 30-05-1901 inschrijving Toon bron
1786784 Smeding Johannes geregistreerde Eestrum 26-04-1904 inschrijving Toon bron
1786785 Roorda Engbert geregistreerde Oostermeer 26-06-1901 inschrijving Toon bron
1786786 van der Meer Watze geregistreerde Suameer 05-04-1911 inschrijving Toon bron
1786787 Miedema Jan geregistreerde Klooster Lidlum 22-07-1906 inschrijving Toon bron
1786788 Nieuwenhuis Elias geregistreerde Kollum 21-07-1908 inschrijving Toon bron
1786789 Nijholt Geert geregistreerde Boijl 08-06-1915 inschrijving Toon bron
1786790 van der Meulen Sijbren geregistreerde Achlum 29-06-1902 inschrijving Toon bron
1786791 Mast Doutje geregistreerde Boornbergum 13-01-1909 inschrijving Toon bron
1786792 van der Meulen Jitze geregistreerde Oosterzee 28-12-1890 inschrijving Toon bron
1786793 van der Meulen Ebeltje geregistreerde Oldeboorn 21-09-1912 inschrijving Toon bron
1786794 Nauta Jan geregistreerde Pietersbierum 14-01-1905 inschrijving Toon bron
1786795 Plantinga Anthoon geregistreerde Haskerdijken 22-09-1905 inschrijving Toon bron
1786796 de Ruiter Janke geregistreerde Huizum 08-06-1896 inschrijving Toon bron
1786797 Schippers Durk geregistreerde Terwispel 27-09-1906 inschrijving Toon bron
1786798 Meijer Trijntje geregistreerde Terwispel 09-08-1897 inschrijving Toon bron
1786799 van der Schaaf Lolktje geregistreerde Goutum 10-04-1908 inschrijving Toon bron
1786800 Renema Andries geregistreerde Idzega 23-05-1907 inschrijving Toon bron
Resultaten 1786751 - 1786800 van 1805415