Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1796601 van der Zwaag Jetske geregistreerde Grouw 17-09-1853 inschrijving Toon bron
1796602 de Vries Frankje geregistreerde Nijehaske 17-12-1835 inschrijving Toon bron
1796603 Ringnalda Bouwe geregistreerde Poppingawier 23-06-1832 inschrijving Toon bron
1796604 van der Veen Bote geregistreerde Grouw 12-04-1829 inschrijving Toon bron
1796605 Koudenburg Fokje geregistreerde Ureterp 1829 inschrijving Toon bron
1796606 van der Veen Oetske geregistreerde Grouw 04-03-1843 inschrijving Toon bron
1796607 de Wal Tomas geregistreerde Grouw 1806 inschrijving Toon bron
1796608 Boerke Sjoerd geregistreerde Grouw 1826 inschrijving Toon bron
1796609 van der Wal Hinke geregistreerde Grouw 1843 inschrijving Toon bron
1796610 Westra Sied geregistreerde Grouw 1839 inschrijving Toon bron
1796611 van Roeden Trijntje geregistreerde Tjalleberd 17-10-1821 inschrijving Toon bron
1796612 Jansma Sweitze geregistreerde Grouw 1825 inschrijving Toon bron
1796613 Tjalkens Marijke geregistreerde Grouw 28-09-1850 inschrijving Toon bron
1796614 Mauritz Haije geregistreerde Grouw 1822 inschrijving Toon bron
1796615 Nijdam Cornelis geregistreerde Akkrum 1810 inschrijving Toon bron
1796616 Bijlsma Albertje geregistreerde Grouw 21-06-1852 inschrijving Toon bron
1796617 Huisman Ruurdje geregistreerde Grouw 1818 inschrijving Toon bron
1796618 Lykles Geertje geregistreerde Grouw 1793 inschrijving Toon bron
1796619 Deelstra Hendrikje geregistreerde Grouw 1830 inschrijving Toon bron
1796620 Feenstra Janke geregistreerde Poppingawier 23-09-1837 inschrijving Toon bron
1796621 Hoekstra Aaltje geregistreerde Wartena 1816 inschrijving Toon bron
1796622 van der Meer Auke geregistreerde inschrijving Toon bron
1796623 de Vries Eize geregistreerde Grouw 1819 inschrijving Toon bron
1796624 Reitsma Wijpkje geregistreerde Grouw 1831 inschrijving Toon bron
1796625 Seldenrust Sietske geregistreerde Grouw 1830 inschrijving Toon bron
1796626 van der Berg Hiltje geregistreerde Grouw 1832 inschrijving Toon bron
1796627 Gaastra Sjoerd geregistreerde Grouw 22-02-1859 inschrijving Toon bron
1796628 Deelstra Jan geregistreerde Grouw 22-11-1854 inschrijving Toon bron
1796629 Boerke Jan geregistreerde Grouw 1794 inschrijving Toon bron
1796630 Witteveen Geertje geregistreerde Irnsum 05-09-1839 inschrijving Toon bron
1796631 de Winkel Dieuke geregistreerde Grouw 15-03-1826 inschrijving Toon bron
1796632 van der Wal Antje geregistreerde Terwispel 1827 inschrijving Toon bron
1796633 Jager Jitze geregistreerde Oldeboorn 1817 inschrijving Toon bron
1796634 Kleefstra Trijntje geregistreerde Joure 1787 inschrijving Toon bron
1796635 Dijkstra Jacob W. geregistreerde Grouw 1807 inschrijving Toon bron
1796636 van der Zee Watze geregistreerde Grouw 09-06-1850 inschrijving Toon bron
1796637 Sytema Antje geregistreerde Friesland 1796 inschrijving Toon bron
1796638 Hoekstra Janke geregistreerde Giekerk 1803 inschrijving Toon bron
1796639 Benning Kune geregistreerde Steggerda 1805 inschrijving Toon bron
1796640 Visser Bouke geregistreerde Grouw 1834 inschrijving Toon bron
1796641 van der Hoek Matje geregistreerde Friesland 1817 inschrijving Toon bron
1796642 Siederius Hessel geregistreerde Rauwerd 31-10-1843 inschrijving Toon bron
1796643 Oetsma Jantje geregistreerde Grouw 1825 inschrijving Toon bron
1796644 Boorsma Feikje geregistreerde Grouw 1838 inschrijving Toon bron
1796645 van der Weide Wietsche geregistreerde Grouw 1831 inschrijving Toon bron
1796646 Deelstra Sjoerd geregistreerde Grouw 1839 inschrijving Toon bron
1796647 Boorsma Taetske geregistreerde Grouw 1844 inschrijving Toon bron
1796648 Sybrandy Dirk geregistreerde Friesland 18-04-1850 inschrijving Toon bron
1796649 van der Zwaag Pieter geregistreerde Grouw 27-11-1856 inschrijving Toon bron
1796650 Schuurmans Ybeltje geregistreerde Grouw 1825 inschrijving Toon bron
Resultaten 1796601 - 1796650 van 1805415