Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
251 Olivier Uilke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
252 Olivier Uilke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
253 Agema Tietje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
254 Postma Sybren Posthumus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
255 Lubach Klaas geregistreerde Blessum inschrijving Toon bron
256 Beerends Froukje geregistreerde Tietjerk inschrijving Toon bron
257 Lubach Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
258 Claases Evert geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
259 Huwing Jantje geregistreerde Berlikum inschrijving Toon bron
260 Claases Jahle geregistreerde Rauwerd inschrijving Toon bron
261 Beitsma Jan geregistreerde Harlingen inschrijving Toon bron
262 Zwart Rintje geregistreerde Drachten inschrijving Toon bron
263 Beitsma Pieter geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
264 Pavinga Aaltje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
265 Beekhof Sye Annes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
266 van Straten Tetje geregistreerde Harlingen inschrijving Toon bron
267 Willems Dora geregistreerde Dokkum inschrijving Toon bron
268 Weima Jan geregistreerde Dokkum inschrijving Toon bron
269 Puist Ruurdtje geregistreerde Stavoren inschrijving Toon bron
270 Weima Christiaan geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
271 Weima Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
272 Weima Jetske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
273 Weima Martha geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
274 Weima Johanna geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
275 van Nus Petrus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
276 Osinga Bartele geregistreerde Koudum inschrijving Toon bron
277 Osinga Sjoerdtje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
278 van der Veen Marten geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
279 Wielinga Johannes geregistreerde Bergum inschrijving Toon bron
280 de Vries Grietje geregistreerde Gorredijk inschrijving Toon bron
281 Mulder Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
282 Osinga Pieter geregistreerde Koudum inschrijving Toon bron
283 van Lingen Joseph geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
284 Dijkstra Barbera geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
285 van Lingen Barbera geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
286 van Lingen Maria geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
287 Langendijk Romelia geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
288 de Hoo Frans geregistreerde Kollum inschrijving Toon bron
289 Osinga Grietje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
290 de Hoo Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
291 de Hoo Bartele geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
292 de Haas Tjabina geregistreerde Joure inschrijving Toon bron
293 Schilstra Sipke geregistreerde Scharnegoutum inschrijving Toon bron
294 Ratsma Jelte geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
295 de Hoo Haaije geregistreerde Kollum inschrijving Toon bron
296 Jurritsma Folkert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
297 Jonker Gesina Doedes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
298 Jurritsma Jan geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
299 Jurritsma Geertje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
300 Jurritsma Doetje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
Resultaten 251 - 300 van 1719259