Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
451 Delmeer Johanna Maria geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
452 Roos Jan Willem geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
453 Roos Willem geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
454 Roos Lodewijk geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
455 Roos Petrus Hendricus geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
456 Roos Jacobus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
457 Roos Johanna Maria geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
458 Roos Elizabeth Annette geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
459 Westendorp Anna Maria geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
460 van Dijk Jacob Wijbes geregistreerde Amsterdam inschrijving Toon bron
461 Laverman Sije geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
462 Laverman Jan geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
463 Laverman Klaas geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
464 Laverman Akke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
465 Laverman Douwe Jacobs geregistreerde Oudkerk inschrijving Toon bron
466 de Vries Baukje Annes geregistreerde Britsum inschrijving Toon bron
467 Laverman Anne geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
468 Laverman Jacob geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
469 Laverman Akke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
470 Hoitema Johannes Bouwes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
471 Swart Gerbrig Ypes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
472 Hoitema Bouwe geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
473 Hoitema Ype geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
474 Hoitema Dieuwke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
475 Hoitema Sytske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
476 Hoitema Sybe geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
477 Strijkstra Ouwe Keimpes geregistreerde Damwoude inschrijving Toon bron
478 Groenewoud Froukje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
479 Strijkstra Meindert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
480 Kooistra Jan Romkes geregistreerde Britsum inschrijving Toon bron
481 Faber Grietje Jans geregistreerde Hallum inschrijving Toon bron
482 Kooistra Tietje Jans geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
483 Zijlstra Tjeerd Ates geregistreerde Jelsum inschrijving Toon bron
484 Lunter Anna Hendriks geregistreerde Rijperkerk inschrijving Toon bron
485 Zijlstra Ate geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
486 Zijlstra Elisabeth geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
487 Zijlstra Agatha geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
488 de Roos Bouwe Pieters geregistreerde Rijperkerk inschrijving Toon bron
489 van der Wal Ietske geregistreerde Menaldum inschrijving Toon bron
490 Zijlstra Simme geregistreerde Jelsum inschrijving Toon bron
491 Poelsma Heere Harmen geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
492 Talsma Baukje Pieters geregistreerde Scharnegoutum inschrijving Toon bron
493 Poelsma Frans Heeres geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
494 Poelsma Petrus geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
495 Poelsma Akke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
496 de Haan Douwe Harmens geregistreerde Huizum inschrijving Toon bron
497 van der Weide Stijntje Jans geregistreerde Wildervank inschrijving Toon bron
498 de Vries Sybren Klazes geregistreerde Rauwerderhem inschrijving Toon bron
499 Lubbing Grietje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
500 de Vries Meindert geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
Resultaten 451 - 500 van 1700838