Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
451 Broersma Roelof geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
452 van Noord Freerk geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
453 Broersma Marijke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
454 de Vries Andries Jacobs geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
455 de Vries Jacob geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
456 de Vries Marten geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
457 de Vries Gerrit geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
458 Hooijring Rijntje Pieters geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
459 Hooijring Johannes Pieters geregistreerde Goutum inschrijving Toon bron
460 van der Wal Doetje Ides geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
461 Hooijring Pieter Johannes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
462 Veltman Jan Tjeerds geregistreerde Lippenhuizen inschrijving Toon bron
463 Faber Tetje Pieters geregistreerde Oosterwierum inschrijving Toon bron
464 Veltman Trijntje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
465 Veltman Jantje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
466 van Wel Jan geregistreerde Arnhem inschrijving Toon bron
467 Jansen Maria geregistreerde 's-Hertogenbosch inschrijving Toon bron
468 van Wel Lourens geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
469 Landstra Sybren Sybes geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
470 van der Weide Getje Reins geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
471 van der Weide Klaas geregistreerde Marssum inschrijving Toon bron
472 van der Weide Rinske geregistreerde Marssum inschrijving Toon bron
473 Reitsma Jacob geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
474 Wittermans Jacoba geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
475 de Booijs Hellegonda geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
476 Pas Baukje geregistreerde Drachten inschrijving Toon bron
477 Pas Pieke geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
478 Teijes Pieter geregistreerde Bergum inschrijving Toon bron
479 Witting Maaike geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
480 Teijes Pieter geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
481 Teijes Grietje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
482 Teijes Joukje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
483 Teijes Antje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
484 Teijes Sepkje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
485 Teijes Rinske geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
486 Teijes Aukje geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
487 Dardenne Elisabeth Maria geregistreerde Alkmaar inschrijving Toon bron
488 Ankringa Jacob geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
489 Ankringa Charles Ambroise Dardenne geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
490 de Jong Bontje Gaukes geregistreerde Heerenveen inschrijving Toon bron
491 van Bienema Epke Roos geregistreerde Oudeschoot inschrijving Toon bron
492 Pannenburg Jelte Jans geregistreerde Noordhorn inschrijving Toon bron
493 Dijkstra Dina Maria geregistreerde Rhenen inschrijving Toon bron
494 Pannenburg Jan Pieters geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
495 Pannenburg Jan Jeltes geregistreerde Aduard inschrijving Toon bron
496 Terguin Jochem Berends geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
497 van der Wal Lutske Andries geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
498 Terguin Berend Jochems geregistreerde Leeuwarden inschrijving Toon bron
499 van der Werff Fokje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
500 Zijlstra Akke Martens geregistreerde Marssum inschrijving Toon bron
Resultaten 451 - 500 van 1754611