Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Zijlstra Trijntje moeder bruid Leeuwarden 01-07-1911 Huwelijksakte Toon bron
2 Koolstra Rinze bruidegom Leeuwarden 10-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
3 van der Veen Foekje bruid Leeuwarden 10-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
4 Koolstra Jelle vader bruidegom Leeuwarden 10-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
5 Nieuwland Janneke moeder bruidegom Leeuwarden 10-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
6 van der Veen Pieter Jans vader bruid Leeuwarden 10-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
7 Bloemhof Lijsbert Foekes moeder bruid Leeuwarden 10-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
8 Smit Lippe bruidegom Leeuwarden 07-06-1911 Huwelijksakte Toon bron
9 Mud Elisabeth bruid Leeuwarden 07-06-1911 Huwelijksakte Toon bron
10 Smit Klaas Jans vader bruidegom Leeuwarden 07-06-1911 Huwelijksakte Toon bron
11 Lap Wytske moeder bruidegom Leeuwarden 07-06-1911 Huwelijksakte Toon bron
12 Mud Riekle vader bruid Leeuwarden 07-06-1911 Huwelijksakte Toon bron
13 Bosma Grietje moeder bruid Leeuwarden 07-06-1911 Huwelijksakte Toon bron
14 Schaafsma Wytze Albert bruidegom Leeuwarden 02-08-1911 Huwelijksakte Toon bron
15 van der Wal Haakje bruid Leeuwarden 02-08-1911 Huwelijksakte Toon bron
16 Schaafsma Rinke vader bruidegom Leeuwarden 02-08-1911 Huwelijksakte Toon bron
17 Miedema Grietje moeder bruidegom Leeuwarden 02-08-1911 Huwelijksakte Toon bron
18 van der Wal Gerke vader bruid Leeuwarden 02-08-1911 Huwelijksakte Toon bron
19 Pekelsma Janke moeder bruid Leeuwarden 02-08-1911 Huwelijksakte Toon bron
20 van der Heide Johannes bruidegom Leeuwarden 20-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
21 Postma Wietske bruid Leeuwarden 20-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
22 van der Heide Klaas vader bruidegom Leeuwarden 20-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
23 Vogel Marijke moeder bruidegom Leeuwarden 20-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
24 Postma Fedde vader bruid Leeuwarden 20-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
25 van der Zaag Antje moeder bruid Leeuwarden 20-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
26 Hoekstra Auke bruidegom Leeuwarden 21-01-1911 Huwelijksakte Toon bron
27 Hellinga Wytske bruid Leeuwarden 21-01-1911 Huwelijksakte Toon bron
28 Hoekstra Bonne Oebeles vader bruidegom Leeuwarden 21-01-1911 Huwelijksakte Toon bron
29 Rauwerda Swopkje Abbes moeder bruidegom Leeuwarden 21-01-1911 Huwelijksakte Toon bron
30 Hellinga Geert Harkes vader bruid Leeuwarden 21-01-1911 Huwelijksakte Toon bron
31 Postma Minke Geerts moeder bruid Leeuwarden 21-01-1911 Huwelijksakte Toon bron
32 van der Wees Klaas bruidegom Leeuwarden 04-03-1911 Huwelijksakte Toon bron
33 Elzinga Jacoba bruid Leeuwarden 04-03-1911 Huwelijksakte Toon bron
34 van der Wees Adrianus vader bruidegom Leeuwarden 04-03-1911 Huwelijksakte Toon bron
35 Bersee Elisabeth moeder bruidegom Leeuwarden 04-03-1911 Huwelijksakte Toon bron
36 Elzinga Tjerk Johannes vader bruid Leeuwarden 04-03-1911 Huwelijksakte Toon bron
37 Langenberg Jantje Jans moeder bruid Leeuwarden 04-03-1911 Huwelijksakte Toon bron
38 Kamp Jan bruidegom Leeuwarden 01-11-1911 Huwelijksakte Toon bron
39 de Vries Loltje bruid Leeuwarden 01-11-1911 Huwelijksakte Toon bron
40 Kamp Johannes vader bruidegom Leeuwarden 01-11-1911 Huwelijksakte Toon bron
41 Bulthuis Hillechien moeder bruidegom Leeuwarden 01-11-1911 Huwelijksakte Toon bron
42 de Vries Jan Pieters vader bruid Leeuwarden 01-11-1911 Huwelijksakte Toon bron
43 Kijlstra Grietje moeder bruid Leeuwarden 01-11-1911 Huwelijksakte Toon bron
44 Bezem Roelof Martinus bruidegom Leeuwarden 27-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
45 Kamsma Tjitske bruid Leeuwarden 27-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
46 Bezem Antonie vader bruidegom Leeuwarden 27-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
47 Fellinga Petronella moeder bruidegom Leeuwarden 27-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
48 Kamsma Andries Jacobus vader bruid Leeuwarden 27-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
49 Swart (of Zwart) Hijke Johannes moeder bruid Leeuwarden 27-05-1911 Huwelijksakte Toon bron
50 Turksma Marcus bruidegom Leeuwarden 21-10-1911 Huwelijksakte Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 165748