Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Bons Willemke geregistreerde 1868 inschrijving Toon bron
2 Polak Tietske Jans geregistreerde 1857 inschrijving Toon bron
3 van der Hoek Baaije geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
4 de Jong Cornelis geregistreerde 1862 inschrijving Toon bron
5 Wolda Jeeltje geregistreerde 1864 inschrijving Toon bron
6 Bons Aaltje geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
7 van der Made Andries Baukes geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
8 Kramer Jan geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
9 Westra Gerardus geregistreerde 1864 inschrijving Toon bron
10 Nooitgedacht Willem geregistreerde 1870 inschrijving Toon bron
11 Drijfhout Jetske geregistreerde 1873 inschrijving Toon bron
12 Visser Sjoukje geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
13 Joustra Willem geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
14 Dijkstra Marijke geregistreerde 1858 inschrijving Toon bron
15 de Ruiter Eelkje geregistreerde 1865 inschrijving Toon bron
16 de Jong Elisabeth geregistreerde 1851 inschrijving Toon bron
17 Schaap Catharina geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
18 Akkerman Louisa geregistreerde 1857 inschrijving Toon bron
19 Slieker George Christiaan geregistreerde 1861 inschrijving Toon bron
20 Beers Christina geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
21 Kootstra Saakje geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
22 van der Hoek Ringenerus geregistreerde 1858 inschrijving Toon bron
23 Sannes Hendrikje geregistreerde 1863 inschrijving Toon bron
24 Oosterhof Geeske geregistreerde 1866 inschrijving Toon bron
25 Kooistra Meindert Geerts geregistreerde 1859 inschrijving Toon bron
26 van der Veer Johanna geregistreerde 1852 inschrijving Toon bron
27 van Zwol Henderika geregistreerde 1873 inschrijving Toon bron
28 Feenstra Hendrika geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
29 Schaap Gerke geregistreerde 1866 inschrijving Toon bron
30 van Veen Aaltje geregistreerde 1859 inschrijving Toon bron
31 Sipkema Romkje geregistreerde 1861 inschrijving Toon bron
32 Oosterhof Klaske geregistreerde 1871 inschrijving Toon bron
33 Feenstra Grietje geregistreerde 1872 inschrijving Toon bron
34 de Haan Jan geregistreerde 1873 inschrijving Toon bron
35 Schaap Gerke geregistreerde 1866 inschrijving Toon bron
36 Weima Fimke geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
37 Koopal Roelofje geregistreerde 1864 inschrijving Toon bron
38 Hoekstra Sipke Hendriks geregistreerde 1866 inschrijving Toon bron
39 de Ruiter Frederik geregistreerde 1873 inschrijving Toon bron
40 de Vries Lammert geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
41 Dolstra Gerritje geregistreerde 1870 inschrijving Toon bron
42 Oosterhof Antje geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
43 Louwenaar Catharina geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
44 Hooghiemstra Sjoerd geregistreerde 1864 inschrijving Toon bron
45 Hooghiemstra Aaltje geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
46 Visser Susanna geregistreerde 1862 inschrijving Toon bron
47 Jasper Jitze geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
48 van Zwol Aaltje geregistreerde 1857 inschrijving Toon bron
49 de Vries Jitske geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
50 de Haan Klaas geregistreerde 1871 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 340785