Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
145101 Veenstra Fokje moeder Zwaagwesteinde 02-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145102 de Vries Martha moeder Leeuwarden 29-03-1946 Overlijdensakte Toon bron
145103 Smid Trijntje moeder Leeuwarden 13-09-1946 Overlijdensakte Toon bron
145104 van der Velde Siemkje moeder Beetsterzwaag 23-08-1946 Overlijdensakte Toon bron
145105 de Boer Tjiets moeder Miedum 31-03-1946 Overlijdensakte Toon bron
145106 ter Veer Martha moeder Leeuwarden 03-03-1946 Overlijdensakte Toon bron
145107 Hoogeboom Janke moeder Terschelling 23-02-1946 Overlijdensakte Toon bron
145108 Kramer Albertje moeder Leeuwarden 15-07-1946 Overlijdensakte Toon bron
145109 Wielinga Rinske moeder Huizum 27-08-1946 Overlijdensakte Toon bron
145110 van der Ploeg Pietje moeder Veenwouden 28-10-1946 Overlijdensakte Toon bron
145111 Rijkers Antonetta moeder Leeuwarden 12-05-1946 Overlijdensakte Toon bron
145112 Lautenbach Rinske moeder Bergum 17-06-1946 Overlijdensakte Toon bron
145113 Algra Pietje moeder Minnertsga 13-07-1947 Overlijdensakte Toon bron
145114 Rotgans Grietje moeder Berlikum 11-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145115 van der Veen Janke moeder Leeuwarden 13-03-1946 Overlijdensakte Toon bron
145116 van der Meer Jantje moeder Leeuwarden 20-06-1946 Overlijdensakte Toon bron
145117 Haitsma Tjitske moeder Bolsward 30-06-1946 Overlijdensakte Toon bron
145118 Jacke Augusta moeder Leeuwarden 24-01-1946 Overlijdensakte Toon bron
145119 Wijma Korneliske moeder Leeuwarden 20-11-1946 Overlijdensakte Toon bron
145120 Mook Ytje moeder Leeuwarden 27-02-1946 Overlijdensakte Toon bron
145121 de Bruin Wiegerdina moeder Kollum 10-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145122 Witema Janke moeder Leeuwarden 21-12-1946 Overlijdensakte Toon bron
145123 Huizenga Akke moeder Menaldum 23-11-1946 Overlijdensakte Toon bron
145124 Westendorp Juliana Maria moeder Leeuwarden 22-10-1946 Overlijdensakte Toon bron
145125 Oevering Anke moeder Dronrijp 25-12-1946 Overlijdensakte Toon bron
145126 Drijfhout Bregtje moeder Leeuwarden 18-06-1946 Overlijdensakte Toon bron
145127 Boersma Sytske moeder Leeuwarden 18-02-1946 Overlijdensakte Toon bron
145128 Zwerver Trijntje moeder Leeuwarden 06-05-1946 Overlijdensakte Toon bron
145129 Pastoor Trijntje moeder Leeuwarden 08-08-1946 Overlijdensakte Toon bron
145130 Henstra Martje moeder Leeuwarden 20-11-1945 Overlijdensakte Toon bron
145131 Heeringa Tietje moeder Leeuwarden 16-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145132 Jorritsma Johanna moeder Leeuwarden 01-08-1946 Overlijdensakte Toon bron
145133 Mulder Pieterke moeder Buitenpost 17-03-1946 Overlijdensakte Toon bron
145134 Osinga Douwtje moeder Leeuwarden 26-11-1946 Overlijdensakte Toon bron
145135 Hilwerda Emkje moeder Leeuwarden 20-03-1946 Overlijdensakte Toon bron
145136 Hiemstra Lijsbeth moeder Leeuwarden 17-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145137 Huisman Tetje moeder Leeuwarden 17-03-1945 Overlijdensakte Toon bron
145138 Bakker Hiltje moeder Leeuwarden 25-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145139 Dobma Janke moeder Leeuwarden 12-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145140 Neyssel Klaaske moeder Leeuwarden 10-02-1946 Overlijdensakte Toon bron
145141 Mulder Pietje moeder Leeuwarden 13-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145142 Prins Ytje moeder Leeuwarden 24-06-1946 Overlijdensakte Toon bron
145143 Noordhoff Janke moeder Leeuwarden 19-10-1942 Overlijdensakte Toon bron
145144 Veenstra Froukje moeder Zwaagwesteinde 20-07-1946 Overlijdensakte Toon bron
145145 Koopmans Tjitske moeder Leeuwarden 23-06-1946 Overlijdensakte Toon bron
145146 Elzinga Froukje moeder Leeuwarden 28-02-1946 Overlijdensakte Toon bron
145147 Luidenga Antje moeder Leeuwarden 23-03-1946 Overlijdensakte Toon bron
145148 de Vries Martje moeder Leeuwarden 12-08-1943 Overlijdensakte Toon bron
145149 Koers Hendrika moeder Leeuwarden 28-04-1946 Overlijdensakte Toon bron
145150 Westra Jacobje moeder Hardegarijp 02-06-1946 Overlijdensakte Toon bron
Resultaten 145101 - 145150 van 151473