Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Vlaskamp Jantje moeder Wirdum 27-08-1941 Overlijdensakte Toon bron
2 Elzinga Trijntje moeder Wirdum 11-07-1941 Overlijdensakte Toon bron
3 Krol Fokje moeder Wirdum 12-12-1948 Overlijdensakte Toon bron
4 Bosma Saakje moeder Wirdum 24-08-1948 Overlijdensakte Toon bron
5 Jorna Akke moeder Wirdum 14-05-1948 Overlijdensakte Toon bron
6 Brattinga Yfke moeder Wirdum 31-12-1948 Overlijdensakte Toon bron
7 de Jong Monica Johanna moeder Wirdum 21-05-1948 Overlijdensakte Toon bron
8 Douma Rigtje moeder Wirdum 12-05-1948 Overlijdensakte Toon bron
9 Fluitman Marijke moeder Wirdum 09-04-1948 Overlijdensakte Toon bron
10 Jepkema Klaaske moeder Wirdum 14-11-1948 Overlijdensakte Toon bron
11 Schaafsma Jeltje moeder Wirdum 26-02-1947 Overlijdensakte Toon bron
12 Tuinsma Yttje moeder Wirdum 04-05-1948 Overlijdensakte Toon bron
13 Hornstra Johanna moeder Wirdum 26-04-1948 Overlijdensakte Toon bron
14 Ringnalda Wybrigje moeder Wirdum 15-06-1948 Overlijdensakte Toon bron
15 Wijbenga Jantje moeder Wirdum 01-07-1948 Overlijdensakte Toon bron
16 Blokzijl Pietje moeder Wirdum 14-08-1948 Overlijdensakte Toon bron
17 Kuipers Lijsbeth moeder Wirdum 13-10-1948 Overlijdensakte Toon bron
18 Visser Geeske moeder Wirdum 06-02-1944 Overlijdensakte Toon bron
19 de Vries Hinke moeder Wirdum 25-05-1944 Overlijdensakte Toon bron
20 Buimer Tietje moeder Wirdum 08-03-1944 Overlijdensakte Toon bron
21 Breeuwsma Sytske moeder Wirdum 27-01-1944 Overlijdensakte Toon bron
22 Groenveld Trijntje moeder Wirdum 09-06-1944 Overlijdensakte Toon bron
23 Renema Roeltje moeder Wirdum 29-11-1944 Overlijdensakte Toon bron
24 van der Hoek Akke moeder Wirdum 29-12-1944 Overlijdensakte Toon bron
25 van der Werf Barbera Beitske moeder Wirdum 05-12-1944 Overlijdensakte Toon bron
26 de Jong Akke moeder Wirdum 09-03-1944 Overlijdensakte Toon bron
27 Nicolai Bregtje moeder Wirdum 19-08-1944 Overlijdensakte Toon bron
28 Zijlstra Jeltje moeder Wirdum 05-04-1944 Overlijdensakte Toon bron
29 Bottinga Riemke moeder Wirdum 17-01-1944 Overlijdensakte Toon bron
30 Steegstra Foekje moeder Wirdum 02-11-1944 Overlijdensakte Toon bron
31 Hellinga Wytske moeder Wirdum 03-03-1944 Overlijdensakte Toon bron
32 Heslinga Yfke moeder Wirdum 17-08-1944 Overlijdensakte Toon bron
33 de Boer Wytske moeder Wirdum 15-10-1944 Overlijdensakte Toon bron
34 Brandsma Trijntje moeder Wirdum 28-09-1944 Overlijdensakte Toon bron
35 de Wal Trijntje moeder Wirdum 25-03-1944 Overlijdensakte Toon bron
36 Kalma Fetje moeder Wirdum 04-11-1944 Overlijdensakte Toon bron
37 Teunissen Tjitske moeder Wirdum 06-05-1944 Overlijdensakte Toon bron
38 van Zuiden Trijntje moeder Wirdum 22-03-1944 Overlijdensakte Toon bron
39 de Jong Fokje moeder Wirdum 23-07-1944 Overlijdensakte Toon bron
40 Postma Hiltje moeder Wirdum 12-08-1944 Overlijdensakte Toon bron
41 Elzinga Trijntje moeder Wirdum 01-12-1944 Overlijdensakte Toon bron
42 van Ruth Jacoba moeder Wirdum 26-02-1858 Overlijdensakte Toon bron
43 Boermans Antje moeder Wirdum 21-03-1954 Overlijdensakte Toon bron
44 de Vries Aaltje moeder Wirdum 28-05-1954 Overlijdensakte Toon bron
45 Sinnema Geertje moeder Wirdum 04-12-1954 Overlijdensakte Toon bron
46 Terpstra Hiltje moeder Wirdum 23-12-1954 Overlijdensakte Toon bron
47 Terpstra Hiltje moeder Wirdum 23-12-1954 Overlijdensakte Toon bron
48 Kroodsma Fokeltje moeder Wirdum 15-03-1954 Overlijdensakte Toon bron
49 van den Berg Sjoukje moeder Wirdum 31-12-1957 Overlijdensakte Toon bron
50 Adema Maria Anna moeder Wirdum 22-05-1947 Overlijdensakte Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 141