Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Jans Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
2 van der Meer Martje Jans geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
3 Siebesma Baukje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
4 Snoek Trijntje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
5 Jans Catharina geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
6 Vlieger Trientje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
7 Watzes Sijbrigje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
8 Visser Klaaske geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
9 Schaafsma Trijntje Jans geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
10 Jacobus Pietje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
11 Haaites Sibbeltje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
12 de Lang Eeke geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
13 Siebesma Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
14 Faber Trijntje Fokkes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
15 Aters Berber geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
16 Weber Hendrikje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
17 Visser Pietje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
18 Visser Oentje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
19 Halbertsma Klaas Tjallings geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
20 van Oosten Aukje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
21 van Oosten Aukje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
22 van Oosten Hoitze geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
23 van der Hoek Rinske geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
24 Sijtema IJbeltje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
25 Boonstra Sjoukje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
26 de Vries Harmke geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
27 van der Hem Gjalt geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
28 Akke geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
29 Spoelstra Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
30 Halbertsma Dirkjen geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
31 Postma Wimke geregistreerde Grouw 10-05-1826 inschrijving Toon bron
32 Jellema Sjoukje geregistreerde Grouw 23-02-1844 inschrijving Toon bron
33 Tiemersma Beitske geregistreerde Grouw 03-05-1838 inschrijving Toon bron
34 Deelstra Wisse geregistreerde Grouw 03-01-1848 inschrijving Toon bron
35 van der Schaaf Popkje geregistreerde Grouw 20-08-1844 inschrijving Toon bron
36 de Haan Klaaske geregistreerde Grouw 01-09-1849 inschrijving Toon bron
37 Hellinga Douwe geregistreerde Grouw 1834 inschrijving Toon bron
38 Deelstra Pietertje geregistreerde Grouw 30-04-1878 inschrijving Toon bron
39 de Visser Wiggle geregistreerde Grouw 06-11-1844 inschrijving Toon bron
40 de Haan Wapkje geregistreerde Grouw 26-10-1845 inschrijving Toon bron
41 de Haan Wapke geregistreerde Grouw 24-10-1845 inschrijving Toon bron
42 Deelstra Marijke geregistreerde Grouw 20-05-1874 inschrijving Toon bron
43 Deelstra Antje geregistreerde Grouw 24-03-1876 inschrijving Toon bron
44 de Jong Aaltje geregistreerde Grouw 12-09-1873 inschrijving Toon bron
45 de Haan Wapke geregistreerde Grouw 24-10-1845 inschrijving Toon bron
46 Deelstra Marcus geregistreerde Grouw 24-05-1865 inschrijving Toon bron
47 Reitsma Anna geregistreerde Grouw 04-09-1898 inschrijving Toon bron
48 de Vries Minke geregistreerde Grouw 05-05-1918 inschrijving Toon bron
49 Adamse Pieter geregistreerde Grouw 01-11-1867 inschrijving Toon bron
50 Brouwer Gooije Gerben geregistreerde Grouw 02-04-1881 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 26928