Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Claases Evert geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
2 Dijkstra Jaartje Eelkes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
3 Fopma Gerrit Gerbens geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
4 Eijpinga Roelof geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
5 Jonker Durk Reins geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
6 Wouters Gooiske geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
7 Schaafsma Trijntje Jans geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
8 Jacobus Pietje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
9 Haaites Sibbeltje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
10 de Lang Eeke geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
11 Karstens Jeltje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
12 Joukes Eke geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
13 Joukes Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
14 van der Werff Fokje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
15 Romer Johan Arnold geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
16 Feenstra Trijntje Sytzes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
17 Kloosterman Jeltje Oeges geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
18 Wybes Trijntje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
19 de Jager Sjoerd Sjoerds geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
20 Tasma Getje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
21 Bakker Haije Frederik geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
22 Hammersma Aaltje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
23 Arjaans Janke geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
24 Klinze Johanna Bouwes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
25 Siebesma Reitje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
26 Witters Geertje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
27 van der Meulen Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
28 Wagenaar Sjoerd Alberts geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
29 Siebesma Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
30 Faber Trijntje Fokkes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
31 Aters Berber geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
32 Jans Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
33 van der Meer Martje Jans geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
34 Siebesma Baukje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
35 Snoek Trijntje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
36 Jans Catharina geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
37 Vlieger Trientje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
38 Watzes Sijbrigje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
39 Visser Klaaske geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
40 Weber Hendrikje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
41 van der Meer Martje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
42 Groustra Sijbren geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
43 Sybesma Ruurdtje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
44 Sybesma Rinske geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
45 van der Wal Jeltje Boukes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
46 Sjollema Klaas geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
47 Visser Pietje Joukes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
48 van der Meer Hart geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
49 Schuurmans Reinou geregistreerde Grouw 10-05-1833 inschrijving Toon bron
50 Sijttema Jan geregistreerde Grouw 04-01-1837 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 26931