Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Jans Antje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
2 van der Meer Martje Jans geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
3 Siebesma Baukje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
4 Snoek Trijntje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
5 Jans Catharina geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
6 Vlieger Trientje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
7 Watzes Sijbrigje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
8 Visser Klaaske geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
9 Gorter Elisabeth geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
10 Okkema Ietje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
11 Stok Aaltje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
12 Haaksma Harmke geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
13 Claases Evert geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
14 Dijkstra Jaartje Eelkes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
15 Fopma Gerrit Gerbens geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
16 Eijpinga Roelof geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
17 Jonker Durk Reins geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
18 Bakker Haije Frederik geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
19 Weber Hendrikje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
20 Visser Pietje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
21 Visser Oentje geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
22 Halbertsma Klaas Tjallings geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
23 Peizel Gerrit Cornelis geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
24 Faber Trijntje Fokkes geregistreerde Grouw inschrijving Toon bron
25 Uilkema Jetske geregistreerde Grouw 18-11-1909 inschrijving Toon bron
26 Boonstra Tietje geregistreerde Grouw 29-09-1903 inschrijving Toon bron
27 Tjeerdsma Sijtske geregistreerde Grouw 30-01-1912 inschrijving Toon bron
28 Hofstra Hieke geregistreerde Grouw 04-09-1853 inschrijving Toon bron
29 Kooistra IJbeltje geregistreerde Grouw 14-04-1878 inschrijving Toon bron
30 Zuiderhof Jouke geregistreerde Grouw 22-01-1844 inschrijving Toon bron
31 Deelstra Lolkje geregistreerde Grouw 04-06-1884 inschrijving Toon bron
32 Uilkema Janke geregistreerde Grouw 29-02-1836 inschrijving Toon bron
33 Sienema Uiltje geregistreerde Grouw 07-04-1836 inschrijving Toon bron
34 Kooistra Rinske geregistreerde Grouw 27-07-1866 inschrijving Toon bron
35 de Jong Tjalling geregistreerde Grouw 14-11-1840 inschrijving Toon bron
36 de Jong Johannes geregistreerde Grouw 08-10-1877 inschrijving Toon bron
37 Hiemstra Jelmer geregistreerde Grouw 25-12-1822 inschrijving Toon bron
38 de Jong Boukje geregistreerde Grouw 23-12-1874 inschrijving Toon bron
39 Douma Johan Arnold geregistreerde Grouw 24-08-1836 inschrijving Toon bron
40 Koldijk Marijke geregistreerde Grouw 17-06-1846 inschrijving Toon bron
41 de Jong Antje geregistreerde Grouw 26-08-1880 inschrijving Toon bron
42 Koldijk Jantje geregistreerde Grouw 01-08-1870 inschrijving Toon bron
43 Palma Johannes geregistreerde Grouw 05-05-1880 inschrijving Toon bron
44 Kelderhuis Hinke geregistreerde Grouw 13-11-1860 inschrijving Toon bron
45 Winkler Klaaske geregistreerde Grouw 12-04-1860 inschrijving Toon bron
46 de Jong Antje geregistreerde Grouw 25-10-1805 inschrijving Toon bron
47 van der Zwaag Jelle geregistreerde Grouw 21-05-1859 inschrijving Toon bron
48 van der Schaaf Sietske geregistreerde Grouw 16-09-1820 inschrijving Toon bron
49 Koldijk Gerben geregistreerde Grouw 07-08-1841 inschrijving Toon bron
50 Zeilstra Hiltje geregistreerde Grouw 20-12-1841 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 26928