Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Wigarda Freerk overledene Leeuwarderadeel 25-05-1965 Overlijdensakte Toon bron
2 Wiersma Kornelis Rienks overledene Leeuwarderadeel 13-07-1965 Overlijdensakte Toon bron
3 Dijkstra Antje overledene Leeuwarderadeel 07-01-1965 Overlijdensakte Toon bron
4 van der Leest Gerrit overledene Leeuwarderadeel 07-06-1965 Overlijdensakte Toon bron
5 Wierda Janke overledene Leeuwarderadeel 13-01-1965 Overlijdensakte Toon bron
6 Faber Jan overledene Leeuwarderadeel 10-03-1965 Overlijdensakte Toon bron
7 Wijnstra Antje overledene Leeuwarderadeel 12-05-1965 Overlijdensakte Toon bron
8 Poelstra Willem overledene Leeuwarderadeel 11-12-1965 Overlijdensakte Toon bron
9 Faber Rients overledene Leeuwarderadeel 21-04-1965 Overlijdensakte Toon bron
10 Fennema Hendrik overledene Leeuwarderadeel 08-09-1965 Overlijdensakte Toon bron
11 Mellema Maaike overledene Leeuwarderadeel 09-03-1965 Overlijdensakte Toon bron
12 Poepjes Liekel overledene Leeuwarderadeel 09-07-1965 Overlijdensakte Toon bron
13 Stienstra Anske overledene Leeuwarderadeel 18-12-1965 Overlijdensakte Toon bron
14 Smeding Auke overledene Leeuwarderadeel 20-11-1965 Overlijdensakte Toon bron
15 Ferwerda Gerrit overledene Leeuwarderadeel 12-07-1965 Overlijdensakte Toon bron
16 Miedema Sijbe overledene Leeuwarderadeel 01-06-1965 Overlijdensakte Toon bron
17 Dijkstra Maaike overledene Leeuwarderadeel 03-01-1965 Overlijdensakte Toon bron
18 van der Wal Harmen overledene Leeuwarderadeel 29-12-1965 Overlijdensakte Toon bron
19 Boonstra Eibert overledene Leeuwarderadeel 07-11-1965 Overlijdensakte Toon bron
20 Westerhuis Pieter overledene Leeuwarderadeel 28-11-1965 Overlijdensakte Toon bron
21 Hiddinga Folkert overledene Leeuwarderadeel 18-01-1965 Overlijdensakte Toon bron
22 Fopma Jan overledene Leeuwarderadeel 01-07-1965 Overlijdensakte Toon bron
23 Hoogland Willem overledene Leeuwarderadeel 20-01-1965 Overlijdensakte Toon bron
24 Dijkstra Hillebrand overledene Leeuwarderadeel 04-08-1965 Overlijdensakte Toon bron
25 van der Meij Rinske overledene Leeuwarderadeel 01-04-1965 Overlijdensakte Toon bron
26 Klaver Pieter overledene Leeuwarderadeel 27-10-1965 Overlijdensakte Toon bron
27 Hiemstra Antje overledene Leeuwarderadeel 28-10-1965 Overlijdensakte Toon bron
28 Boersma Simon overledene Leeuwarderadeel 16-03-1966 Overlijdensakte Toon bron
29 Pattynama overledene Leeuwarderadeel Overlijdensakte Toon bron
30 Sinnema Jan overledene Leeuwarderadeel 04-12-1966 Overlijdensakte Toon bron
31 Zwiers Harm overledene Leeuwarderadeel 04-11-1966 Overlijdensakte Toon bron
32 Boersma Douwe overledene Leeuwarderadeel 31-07-1966 Overlijdensakte Toon bron
33 Veldman Froukjen overledene Leeuwarderadeel 12-01-1966 Overlijdensakte Toon bron
34 Brouwer Dirk overledene Leeuwarderadeel 10-10-1966 Overlijdensakte Toon bron
35 Klok Lutske overledene Leeuwarderadeel 01-03-1966 Overlijdensakte Toon bron
36 Lubberts Herman overledene Leeuwarderadeel 13-02-1966 Overlijdensakte Toon bron
37 Hovinga Bontje overledene Leeuwarderadeel 06-10-1966 Overlijdensakte Toon bron
38 Miedema Gaele overledene Leeuwarderadeel 09-03-1966 Overlijdensakte Toon bron
39 Asma Tjepke overledene Leeuwarderadeel 11-08-1966 Overlijdensakte Toon bron
40 Beeksma Trijntje overledene Leeuwarderadeel 09-12-1966 Overlijdensakte Toon bron
41 Brandsma Hilbrand overledene Leeuwarderadeel 04-10-1966 Overlijdensakte Toon bron
42 Bruining Willemke overledene Leeuwarderadeel 31-01-1966 Overlijdensakte Toon bron
43 Wiersma Anne overledene Leeuwarderadeel 10-04-1966 Overlijdensakte Toon bron
44 Woudsma Johannes overledene Leeuwarderadeel 23-02-1966 Overlijdensakte Toon bron
45 Jeltjes Coetstra overledene Leeuwarderadeel 29-08-1966 Overlijdensakte Toon bron
46 Schuurmans Helbrand overledene Leeuwarderadeel 03-02-1966 Overlijdensakte Toon bron
47 Tol Jouke overledene Leeuwarderadeel 17-05-1966 Overlijdensakte Toon bron
48 Bouius Cornelia overledene Leeuwarderadeel 11-09-1966 Overlijdensakte Toon bron
49 Burmania Janke overledene Leeuwarderadeel 26-04-1966 Overlijdensakte Toon bron
50 Woudstra Hoeke overledene Leeuwarderadeel 27-09-1966 Overlijdensakte Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 12542