Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 van Calsbeek Willem Hendrik geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
2 Nieuwenhuis Berend Gerrit geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
3 Sixma Bauke Sikkes geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
4 Rijpstra Jan Jans geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
5 Waringa Klaas geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
6 Struiks Maria geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
7 Faber Fokke Jans geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
8 Jager Atze Harmens geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
9 Gaastra Sjoerd Jacobs geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
10 de Boer Jacob Hendriks geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
11 Jansen Jan Pieters geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
12 Waringa Jan Dirks geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
13 Springer Anne Tjerks geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
14 Kuipers Klaas Harings geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
15 Keizer Harmen Jelles geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
16 Wagenaar Cornelis Tjallings geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
17 Woudsma Gelske geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
18 de Vries Sjoerdje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
19 Visser Gosse geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
20 van der Werf Frederika geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
21 Postma Hiske geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
22 van Calfsbeek Willem Hendrik Willem geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
23 de Boer Janke Hendriks geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
24 Veltman Atje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
25 Waringa Freerkje Jans geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
26 van Veen Sybren geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
27 Bokkes Trijntje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
28 Boonstra Tjeertje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
29 Doornbos Foppe geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
30 Warringa Foppe geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
31 Klinkhof Andries geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
32 Droge Pieter Jacobs geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
33 van Meines Antje Tettes geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
34 Koopmans Geert Pieters geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
35 Kingma Elisabeth geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
36 de Haan Jacobi Sieska geregistreerde Oldeboorn 21-04-1892 inschrijving Toon bron
37 de Haan Siebe geregistreerde Oldeboorn 04-04-1892 inschrijving Toon bron
38 de Vos Grietje geregistreerde Oldeboorn 04-02-1899 inschrijving Toon bron
39 de Jong Jelmer geregistreerde Oldeboorn 16-01-1832 inschrijving Toon bron
40 Walstra Rinze geregistreerde Oldeboorn 10-07-1910 inschrijving Toon bron
41 de Haan Rinske geregistreerde Oldeboorn 01-12-1894 inschrijving Toon bron
42 Mulder Gaitske geregistreerde Oldeboorn 22-12-1913 inschrijving Toon bron
43 Vleeshouwer Janke geregistreerde Oldeboorn 19-01-1850 inschrijving Toon bron
44 Dragstra Trijntje geregistreerde Oldeboorn 22-04-1913 inschrijving Toon bron
45 de Zee Lieuwe Jacob geregistreerde Oldeboorn 22-05-1894 inschrijving Toon bron
46 Piersma Dirk geregistreerde Oldeboorn 27-11-1854 inschrijving Toon bron
47 Bakker Jacob geregistreerde Oldeboorn 26-06-1886 inschrijving Toon bron
48 Kramer Hille geregistreerde Oldeboorn 05-03-1875 inschrijving Toon bron
49 Wagenaar Trijntje geregistreerde Oldeboorn 04-03-1917 inschrijving Toon bron
50 Piersma Wybe Haye geregistreerde Oldeboorn 02-03-1891 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 19483