Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Veltman Atje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
2 Waringa Freerkje Jans geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
3 van Veen Sybren geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
4 Bokkes Trijntje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
5 Boonstra Tjeertje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
6 Doornbos Foppe geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
7 Warringa Foppe geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
8 Waringa Klaas geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
9 Struiks Maria geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
10 Faber Fokke Jans geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
11 Jager Atze Harmens geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
12 Gaastra Sjoerd Jacobs geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
13 de Boer Janke Hendriks geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
14 Klinkhof Andries geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
15 Varmeines Antje Tites geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
16 Kingma Elisabeth geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
17 Jansen Gerrit geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
18 Westerterp Detje geregistreerde Oldeboorn 07-06-1844 inschrijving Toon bron
19 Huitema Haije geregistreerde Oldeboorn 05-02-1844 inschrijving Toon bron
20 Mulder Sijbren geregistreerde Oldeboorn 04-08-1821 inschrijving Toon bron
21 Veenstra Luutje geregistreerde Oldeboorn 1836 inschrijving Toon bron
22 Huitema Ids geregistreerde Oldeboorn 07-03-1850 inschrijving Toon bron
23 Bottema Sipke geregistreerde Oldeboorn 25-05-1846 inschrijving Toon bron
24 Bottema Bouke geregistreerde Oldeboorn 26-06-1870 inschrijving Toon bron
25 Ringnerus IJmkje geregistreerde Oldeboorn 15-03-1860 inschrijving Toon bron
26 Bottema Jan geregistreerde Oldeboorn 20-04-1900 inschrijving Toon bron
27 Bottema Roel geregistreerde Oldeboorn 23-12-1901 inschrijving Toon bron
28 Brouwer Sijtze geregistreerde Oldeboorn 16-05-1910 inschrijving Toon bron
29 Brouwer Japke geregistreerde Oldeboorn 24-07-1919 inschrijving Toon bron
30 Bottema Roel geregistreerde Oldeboorn 23-12-1901 inschrijving Toon bron
31 Brouwer Rein geregistreerde Oldeboorn 06-08-1913 inschrijving Toon bron
32 Walstra Jantje geregistreerde Oldeboorn 23-02-1895 inschrijving Toon bron
33 Brouwer Sijtze geregistreerde Oldeboorn 16-05-1910 inschrijving Toon bron
34 Bottema Tjerk geregistreerde Oldeboorn 17-04-1873 inschrijving Toon bron
35 Dijkstra Wijtske geregistreerde Oldeboorn 31-01-1929 inschrijving Toon bron
36 Bottema Jan geregistreerde Oldeboorn 20-04-1900 inschrijving Toon bron
37 Kleefstra Gerbrigje geregistreerde Oldeboorn 02-05-1903 inschrijving Toon bron
38 Brouwer Geertje geregistreerde Oldeboorn 18-04-1906 inschrijving Toon bron
39 Brouwer Johannes geregistreerde Oldeboorn 24-10-1907 inschrijving Toon bron
40 Bottema Antje geregistreerde Oldeboorn 13-07-1906 inschrijving Toon bron
41 Duiker Fimke geregistreerde Oldeboorn 01-10-1900 inschrijving Toon bron
42 Eizenga Kornelis geregistreerde Oldeboorn 13-09-1887 inschrijving Toon bron
43 de Jager Trijntje geregistreerde Oldeboorn 28-05-1826 inschrijving Toon bron
44 Eyzinga Korneliske geregistreerde Oldeboorn 24-10-1876 inschrijving Toon bron
45 van der Wal Gerrit geregistreerde Oldeboorn 04-04-1861 inschrijving Toon bron
46 van Kalsbeek Klaas geregistreerde Oldeboorn 23-01-1871 inschrijving Toon bron
47 Vleeshouwer Baukje geregistreerde Oldeboorn 25-12-1837 inschrijving Toon bron
48 van der Ploeg Geertje geregistreerde Oldeboorn 05-09-1817 inschrijving Toon bron
49 Steenbeek Watze geregistreerde Oldeboorn 22-02-1872 inschrijving Toon bron
50 Bosma Tjitske geregistreerde Oldeboorn 16-06-1864 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 19476