Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Veltman Atje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
2 Waringa Freerkje Jans geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
3 van Veen Sybren geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
4 Bokkes Trijntje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
5 Boonstra Tjeertje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
6 Doornbos Foppe geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
7 Warringa Foppe geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
8 Langhout Hiltje geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
9 van Calsbeek Willem Hendrik geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
10 Nieuwenhuis Berend Gerrit geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
11 Sixma Bauke Sikkes geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
12 Rijpstra Jan Jans geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
13 Klinkhof Andries geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
14 Varmeines Antje Tites geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
15 Kingma Elisabeth geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
16 Woudsma Lolkjen geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
17 Jansen Margaretha Elisabeth geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
18 Jansen Margaretha Elisabeth geregistreerde Oldeboorn inschrijving Toon bron
19 Dijkstra Hinke geregistreerde Oldeboorn 29-09-1915 inschrijving Toon bron
20 Huitema Ids geregistreerde Oldeboorn 07-03-1850 inschrijving Toon bron
21 van der Zee Sijtske geregistreerde Oldeboorn 16-09-1787 inschrijving Toon bron
22 Eijzinga Hendrik geregistreerde Oldeboorn 26-07-1874 inschrijving Toon bron
23 Eijzinga Wiepkje geregistreerde Oldeboorn 04-08-1871 inschrijving Toon bron
24 Albertsma Trijntje geregistreerde Oldeboorn 05-03-1825 inschrijving Toon bron
25 Eijzinga Gerrit geregistreerde Oldeboorn 16-03-1877 inschrijving Toon bron
26 Eijzinga Wijbren geregistreerde Oldeboorn 07-01-1834 inschrijving Toon bron
27 Huitema Ids geregistreerde Oldeboorn 07-03-1850 inschrijving Toon bron
28 Zonneveld Sijtze geregistreerde Oldeboorn 13-12-1864 inschrijving Toon bron
29 Tilma Stephanus geregistreerde Oldeboorn 07-12-1884 inschrijving Toon bron
30 Piersma Tetje geregistreerde Oldeboorn 04-06-1823 inschrijving Toon bron
31 de Vries Maaike geregistreerde Oldeboorn 03-05-1910 inschrijving Toon bron
32 Porte Jacob geregistreerde Oldeboorn 06-07-1894 inschrijving Toon bron
33 Nijdam Ids geregistreerde Oldeboorn 25-07-1880 inschrijving Toon bron
34 Gaastra Hendrik geregistreerde Oldeboorn 27-09-1844 inschrijving Toon bron
35 van der Meulen Roeltje geregistreerde Oldeboorn 07-05-1848 inschrijving Toon bron
36 Boverman Maria geregistreerde Oldeboorn 29-02-1836 inschrijving Toon bron
37 Buding Janke geregistreerde Oldeboorn 1828 inschrijving Toon bron
38 de Haan Sijtske geregistreerde Oldeboorn 29-11-1842 inschrijving Toon bron
39 Bolman Wybrigje geregistreerde Oldeboorn 1845 inschrijving Toon bron
40 Bruggeboer Bettje geregistreerde Oldeboorn 01-08-1832 inschrijving Toon bron
41 Jager Netje geregistreerde Oldeboorn 01-09-1835 inschrijving Toon bron
42 Buding Johannes geregistreerde Oldeboorn 05-05-1839 inschrijving Toon bron
43 Boersma Zwaantje geregistreerde Oldeboorn 24-09-1833 inschrijving Toon bron
44 van den Berg Ruurd geregistreerde Oldeboorn 05-09-1837 inschrijving Toon bron
45 van de Linde Antje geregistreerde Oldeboorn 28-10-1841 inschrijving Toon bron
46 Boersma Pietje geregistreerde Oldeboorn 1839 inschrijving Toon bron
47 de la Ferte Jacobus geregistreerde Oldeboorn 1839 inschrijving Toon bron
48 Kooistra Antje geregistreerde Oldeboorn 1841 inschrijving Toon bron
49 Akkerman Christiaan geregistreerde Oldeboorn 26-04-1845 inschrijving Toon bron
50 Dorenbos Lawina geregistreerde Oldeboorn 1844 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 19476