Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Arnoldus Uilkje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
2 van der Meer Petrus geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
3 Bosma Jetske Germans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
4 Dorama Jan Rinzes geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
5 Kink Symen Yderts geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
6 Kink Grietje Yderts geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
7 Oosterhof Dirkje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
8 Annes Arjaantje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
9 Tamminga Baukje Cornelis geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
10 Dijkstra Maria Pieters geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
11 Meinderts Anke geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
12 Bruinsma Japke geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
13 Porte Wessel Gerbens geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
14 van der Weij Ruurd Wietzes geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
15 Faber Antje Jans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
16 Heidanus Jurjen geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
17 Stienstra Martje Heins geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
18 Stienstra Tetje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
19 Stienstra Hinke geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
20 Dijkstra Durkje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
21 Jellema Tietje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
22 Dijkstra Marijke Pieters geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
23 Groeneveld Bouke Cornelis geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
24 Thijs Johannes Bouwes geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
25 de Vries Willem geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
26 de Vries Rigtje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
27 Dokter Trijntje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
28 Ekstra Jacob geregistreerde Stiens 25-03-1852 inschrijving Toon bron
29 Kuipers Hiske geregistreerde Stiens 17-04-1849 inschrijving Toon bron
30 Dekinga Theuntje geregistreerde Stiens 22-07-1834 inschrijving Toon bron
31 Mellema IJtzen geregistreerde Stiens 29-08-1865 inschrijving Toon bron
32 Plantinga Tjitske geregistreerde Stiens 13-06-1835 inschrijving Toon bron
33 Hoogstra Marijke geregistreerde Stiens 04-04-1842 inschrijving Toon bron
34 Mellema IJttje geregistreerde Stiens 12-07-1849 inschrijving Toon bron
35 Hoogland Sijtske geregistreerde Stiens 30-06-1855 inschrijving Toon bron
36 Wagenaar Lijsbert geregistreerde Stiens 17-09-1839 inschrijving Toon bron
37 Kuipers Aaltje geregistreerde Stiens 02-11-1835 inschrijving Toon bron
38 Groenewoud Pieter geregistreerde Stiens 11-12-1834 inschrijving Toon bron
39 Terpstra Aaltje geregistreerde Stiens 12-03-1843 inschrijving Toon bron
40 Finstra Rintje geregistreerde Stiens 15-05-1822 inschrijving Toon bron
41 Hiemstra Jacob geregistreerde Stiens 24-07-1862 inschrijving Toon bron
42 van Huizen Antje geregistreerde Stiens 09-05-1815 inschrijving Toon bron
43 van Ek Willem geregistreerde Stiens 09-11-1846 inschrijving Toon bron
44 van der Meer Aaltje geregistreerde Stiens 04-09-1843 inschrijving Toon bron
45 van Huizen Grietje geregistreerde Stiens 20-02-1847 inschrijving Toon bron
46 Fierstra Klaas geregistreerde Stiens 17-04-1819 inschrijving Toon bron
47 Hoekstra Gaele geregistreerde Stiens 14-09-1852 inschrijving Toon bron
48 Plantinga Grietje geregistreerde Stiens 05-10-1830 inschrijving Toon bron
49 Dijkstra Fokje geregistreerde Stiens 04-05-1868 inschrijving Toon bron
50 Hiemstra Bauke geregistreerde Stiens 14-08-1856 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 20099