Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 van der Meer Sijbren Gerrits geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
2 Stienstra Eptje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
3 Elzinga Wiebren Reins geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
4 Stienstra Antje Tjeerts geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
5 Sytsma Hessel geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
6 Dijkstra Janke Klazes geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
7 Fonk Sijne Jans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
8 Hoekstra Baukje Jans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
9 Annes Arjaantje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
10 Tamminga Baukje Cornelis geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
11 Dijkstra Maria Pieters geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
12 Groenewoud Geertje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
13 Klomp Trijntje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
14 Dijkstra Metje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
15 Bosman Jetze geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
16 Baarda Trijntje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
17 Bosman Age geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
18 Stienstra Dirk geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
19 van der Meer Douwe Gerrits geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
20 Bekker Geertje Wijtzes geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
21 Stienstra Douwe Tjalling geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
22 Groenewoud Froukje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
23 Marinus Dirkje Jonas geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
24 Sinnema Eelze Jans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
25 Faber Geertje Jans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
26 Jaarda Trijntje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
27 Meinderts Anke geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
28 Bruinsma Japke geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
29 Porte Wessel Gerbens geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
30 van der Weij Ruurd Wietzes geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
31 Faber Antje Jans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
32 Heidanus Jurjen geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
33 Stienstra Martje Heins geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
34 Arnoldus Uilkje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
35 van der Meer Petrus geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
36 Bosma Jetske Germans geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
37 Dorama Jan Rinzes geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
38 Kink Symen Yderts geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
39 Kink Grietje Yderts geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
40 Oosterhof Dirkje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
41 Stienstra Tetje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
42 Stienstra Hinke geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
43 Dijkstra Durkje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
44 Jellema Tietje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
45 Dijkstra Maria geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
46 Boersma Meindert geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
47 Boersma Meindert geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
48 Boersma Meindert geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
49 Baarda Trijntje geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
50 Bosman Jetse geregistreerde Stiens inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 20107