Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Tjedzes Rinske geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
2 van der Zee Geertje Johannes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
3 Johannes Geertje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
4 Reints Hieke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
5 Koldijk Tjiske Tjisses geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
6 Jonker Tjisse Durks geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
7 Alberts Tecla geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
8 Cornelis Tjiske geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
9 Nauta Tjisse geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
10 Edzerda Pietje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
11 Sybrands Pietje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
12 Coopmans Ienke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
13 Nijdam Rinske geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
14 van der Wal Doetje Ides geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
15 van der Werff Hantje Tjeerds geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
16 Smid Jacob Philippus geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
17 Sjoerds Antje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
18 Koopmans Wytske Jentjes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
19 Oevering Wytske Ulbes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
20 Oevering Hieke Ulbes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
21 Postma Pieter geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
22 Reitsma Minse Feitzes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
23 Reitsma Folkert Feitzes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
24 Galjema Douwe geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
25 de Haas Sipkjen geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
26 van der Meer Akke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
27 Ruurds Akke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
28 Sybrands Elisabeth geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
29 Henstra Greul geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
30 Tjitses Jantje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
31 van der Meer Doekele geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
32 van der Meer Doekele geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
33 de Haas Alida geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
34 Boersma Aaltje geregistreerde Warga 08-02-1869 inschrijving Toon bron
35 Dorhout Klaas geregistreerde Warga 21-05-1867 inschrijving Toon bron
36 van Oostrum Korneliske geregistreerde Warga 18-03-1821 inschrijving Toon bron
37 Wagemakers Johannes Gerrits Burgt geregistreerde Warga 07-06-1902 inschrijving Toon bron
38 Dorhout Sipke geregistreerde Warga 29-04-1872 inschrijving Toon bron
39 Dorhout Sipke geregistreerde Warga 29-04-1872 inschrijving Toon bron
40 Reinsma Elbrig Catharina geregistreerde Warga 05-09-1924 inschrijving Toon bron
41 Riemersma Wopke geregistreerde Warga 07-08-1855 inschrijving Toon bron
42 Raadsveld Hendrik geregistreerde Warga 23-04-1904 inschrijving Toon bron
43 Rinzema Dieuwke geregistreerde Warga 04-02-1906 inschrijving Toon bron
44 Riemersma Wopke geregistreerde Warga 07-08-1855 inschrijving Toon bron
45 Rinzema Anne geregistreerde Warga 02-06-1907 inschrijving Toon bron
46 Riemersma Klaas geregistreerde Warga 28-03-1857 inschrijving Toon bron
47 Roorda Dieuwke geregistreerde Warga 23-09-1878 inschrijving Toon bron
48 Roorda Berber geregistreerde Warga 08-08-1873 inschrijving Toon bron
49 Rinzema Dieuwke geregistreerde Warga 04-02-1906 inschrijving Toon bron
50 Rinzema Anne geregistreerde Warga 02-06-1907 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 16693