Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Galjema Douwe geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
2 de Haas Sipkjen geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
3 van der Meer Akke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
4 Ruurds Akke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
5 Sybrands Elisabeth geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
6 Henstra Greul geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
7 Tjitses Jantje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
8 Nauta Tjisse geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
9 Edzerda Pietje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
10 Reitsma Minse Feitzes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
11 Reitsma Folkert Feitzes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
12 Feenstra Fokje Fokkes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
13 Ruurds Akke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
14 Ruurds Eeke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
15 de Vries geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
16 de Vries Grietje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
17 de Vries Grietje Pieters geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
18 van der Zee Geertje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
19 Smits Willemke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
20 Posthumus Lucas geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
21 Wiersma Johannes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
22 Jorna Ruurdje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
23 Fokkema Janke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
24 Epema Gerben geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
25 Sixma Bouke geregistreerde Warga 18-08-1855 inschrijving Toon bron
26 Kooistra Wijtze geregistreerde Warga 25-01-1845 inschrijving Toon bron
27 Roorda Johanna geregistreerde Warga 05-10-1845 inschrijving Toon bron
28 de Vries Marijke geregistreerde Warga 02-06-1858 inschrijving Toon bron
29 Spijkstra Tjisse geregistreerde Warga 17-12-1852 inschrijving Toon bron
30 Miedema Job geregistreerde Warga 17-10-1849 inschrijving Toon bron
31 de Vries Sjoerd geregistreerde Warga 12-11-1852 inschrijving Toon bron
32 Bouma Trijntje geregistreerde Warga 07-04-1835 inschrijving Toon bron
33 IJsselstein Wijbren geregistreerde Warga 14-04-1850 inschrijving Toon bron
34 Hoekstra Douwe geregistreerde Warga 26-04-1825 inschrijving Toon bron
35 de Jong Ruurd geregistreerde Warga 04-02-1857 inschrijving Toon bron
36 Spijkstra Tjerk geregistreerde Warga 21-12-1847 inschrijving Toon bron
37 de Jong Trijntje geregistreerde Warga 12-05-1858 inschrijving Toon bron
38 Kamstra Taetske geregistreerde Warga 26-04-1832 inschrijving Toon bron
39 Miedema Jetske geregistreerde Warga 02-07-1851 inschrijving Toon bron
40 IJsselstein Ruurd geregistreerde Warga 14-08-1851 inschrijving Toon bron
41 Kamstra Taetske geregistreerde Warga 26-04-1832 inschrijving Toon bron
42 Zetstra Sjouke geregistreerde Warga 13-01-1841 inschrijving Toon bron
43 Gorkum Pieter geregistreerde Warga 26-12-1852 inschrijving Toon bron
44 Feij Ike geregistreerde Warga 02-12-1833 inschrijving Toon bron
45 Sixma Bauke geregistreerde Warga 18-08-1855 inschrijving Toon bron
46 Hoekstra Klaske geregistreerde Warga 07-02-1838 inschrijving Toon bron
47 Vriezinga Trijntje geregistreerde Warga 05-05-1875 inschrijving Toon bron
48 Miedema Job geregistreerde Warga 17-10-1849 inschrijving Toon bron
49 van Gorkum Jitske geregistreerde Warga 1847 inschrijving Toon bron
50 Dorhout Sipkje geregistreerde Warga 14-12-1850 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 16688