Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Galjema Douwe geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
2 de Haas Sipkjen geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
3 van der Meer Akke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
4 Ruurds Akke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
5 Sybrands Elisabeth geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
6 Henstra Greul geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
7 Tjitses Jantje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
8 de Groot Boukje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
9 Postma Roelof geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
10 van der Woude Rienk geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
11 van der Woude Rienk geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
12 Eysenga Klaas geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
13 Tjedzes Rinske geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
14 van der Zee Geertje Johannes geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
15 Johannes Geertje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
16 Reints Hieke geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
17 Koldijk Tjiske Tjisses geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
18 Jonker Tjisse Durks geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
19 Sjoerds Antje geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
20 Sijbrands Elisabeth geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
21 Popkes Antje Hendriks geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
22 de Vries Grietje P. geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
23 Jorna Jan geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
24 Jorna Tjalling geregistreerde Warga inschrijving Toon bron
25 Tibbertsma Baukje geregistreerde Warga 03-04-1842 inschrijving Toon bron
26 Twijnstra Wijtze geregistreerde Warga 17-03-1895 inschrijving Toon bron
27 Tilma Wijtske geregistreerde Warga 20-05-1910 inschrijving Toon bron
28 van der Veen Barend geregistreerde Warga 14-03-1890 inschrijving Toon bron
29 Feenstra Ale geregistreerde Warga 27-11-1885 inschrijving Toon bron
30 de Visser Aaltje geregistreerde Warga 05-11-1873 inschrijving Toon bron
31 van der Veen Barend geregistreerde Warga 14-03-1890 inschrijving Toon bron
32 Tuinstra Antje geregistreerde Warga 11-10-1863 inschrijving Toon bron
33 van der Veen Martsje geregistreerde Warga 08-07-1921 inschrijving Toon bron
34 van der Veen Martsje geregistreerde Warga 08-07-1921 inschrijving Toon bron
35 Tolsma Tjitske geregistreerde Warga 19-04-1842 inschrijving Toon bron
36 Tilma Wijtske geregistreerde Warga 20-05-1910 inschrijving Toon bron
37 Heidstra Johannes geregistreerde Warga 20-07-1913 inschrijving Toon bron
38 Twijnstra Wijtze geregistreerde Warga 17-03-1895 inschrijving Toon bron
39 Leijenaar Aaltje geregistreerde Warga 16-12-1877 inschrijving Toon bron
40 Heidstra Geeske geregistreerde Warga 27-07-1904 inschrijving Toon bron
41 de Jong Gerrit geregistreerde Warga 01-07-1878 inschrijving Toon bron
42 Bearda Reintje geregistreerde Warga 11-02-1879 inschrijving Toon bron
43 Hoekstra Hijlkje geregistreerde Warga 13-03-1881 inschrijving Toon bron
44 Kamsma Johannes geregistreerde Warga 23-05-1884 inschrijving Toon bron
45 Lamsma Oebele geregistreerde Warga 07-02-1842 inschrijving Toon bron
46 van der Velde Jogchum geregistreerde Warga 18-03-1879 inschrijving Toon bron
47 van der Velde Jeltje geregistreerde Warga 10-03-1878 inschrijving Toon bron
48 Hoekstra Aukje geregistreerde Warga 20-06-1874 inschrijving Toon bron
49 de Jong Grietje geregistreerde Warga 17-09-1880 inschrijving Toon bron
50 Kuipers Antje geregistreerde Warga 02-11-1847 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 16688