Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Londema Ypkje geregistreerde 1843 inschrijving Toon bron
2 Blom Jeltje Hendriks geregistreerde 1825 inschrijving Toon bron
3 Boonstra Fimke geregistreerde 1846 inschrijving Toon bron
4 Bons Willemke geregistreerde 1868 inschrijving Toon bron
5 Polak Tietske Jans geregistreerde 1857 inschrijving Toon bron
6 Mud Lammert geregistreerde 1876 inschrijving Toon bron
7 Sipkema Wopke geregistreerde 1833 inschrijving Toon bron
8 Witteveen Maaike geregistreerde 1789 inschrijving Toon bron
9 Snijtsma Antje Johannes geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
10 van der Hoek Baaije geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
11 de Jong Cornelis geregistreerde 1862 inschrijving Toon bron
12 Wolda Jeeltje geregistreerde 1864 inschrijving Toon bron
13 Landstra Sijbren Sijbes geregistreerde 1840 inschrijving Toon bron
14 Bons Aaltje geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
15 van der Made Andries Baukes geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
16 Kramer Jan geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
17 Westra Gerardus geregistreerde 1864 inschrijving Toon bron
18 Nooitgedacht Willem geregistreerde 1870 inschrijving Toon bron
19 Drijfhout Jetske geregistreerde 1873 inschrijving Toon bron
20 Noord van der Anne Ruurds geregistreerde 1815 inschrijving Toon bron
21 Visser Sjoukje geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
22 Joustra Willem geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
23 van der Woude Jacobus Sjoerds geregistreerde 1809 inschrijving Toon bron
24 Dijkstra Marijke geregistreerde 1858 inschrijving Toon bron
25 de Ruiter Eelkje geregistreerde 1865 inschrijving Toon bron
26 Bakker Hendrik geregistreerde 1845 inschrijving Toon bron
27 de Jong Anne geregistreerde 1876 inschrijving Toon bron
28 Visser Grietje Jacobs geregistreerde 1816 inschrijving Toon bron
29 Klein of Kleinberends Maria Philippus geregistreerde 1817 inschrijving Toon bron
30 van Meulen Rinske geregistreerde 1842 inschrijving Toon bron
31 Elfring Renske Albers geregistreerde 1835 inschrijving Toon bron
32 Bosma Jochem Jelles geregistreerde 1807 inschrijving Toon bron
33 de Jong Elisabeth geregistreerde 1851 inschrijving Toon bron
34 Ritskes Hendrik geregistreerde 1799 inschrijving Toon bron
35 Schaap Catharina geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
36 Akkerman Louisa geregistreerde 1857 inschrijving Toon bron
37 Slieker George Christiaan geregistreerde 1861 inschrijving Toon bron
38 Sonnega Jacob geregistreerde 1843 inschrijving Toon bron
39 van der Wijk Evert geregistreerde 1848 inschrijving Toon bron
40 Boersma Tjeerd Joukes geregistreerde 1824 inschrijving Toon bron
41 Beers Christina geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
42 Kootstra Saakje geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
43 van der Hoek Ringenerus geregistreerde 1858 inschrijving Toon bron
44 Koopal Martzen geregistreerde 1845 inschrijving Toon bron
45 Noord van der Jacob geregistreerde 1839 inschrijving Toon bron
46 Westra Wilhelmina geregistreerde 1823 inschrijving Toon bron
47 Sannes Hendrikje geregistreerde 1863 inschrijving Toon bron
48 Herder Aukje Berends geregistreerde 1786 inschrijving Toon bron
49 Germeraad Hendrik geregistreerde 1812 inschrijving Toon bron
50 de Boer Trijntje geregistreerde 1876 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 84109