Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Hager Wijtse geregistreerde 1855 inschrijving Toon bron
2 Dijkstra Willemke Bouwes geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
3 Meijer Jeltje geregistreerde 1876 inschrijving Toon bron
4 Everaarts Thomas geregistreerde 1877 inschrijving Toon bron
5 Broersma Sietske geregistreerde 1847 inschrijving Toon bron
6 Hettema Albertje geregistreerde 1865 inschrijving Toon bron
7 Meijer Folkert geregistreerde 1843 inschrijving Toon bron
8 Hiemstra Sikke Luitzens geregistreerde 1845 inschrijving Toon bron
9 Sjollema Andrieske geregistreerde 1868 inschrijving Toon bron
10 Beintema Anna geregistreerde 1875 inschrijving Toon bron
11 de Jong Boukje geregistreerde 1874 inschrijving Toon bron
12 de Boer Marten Wopkes geregistreerde 1871 inschrijving Toon bron
13 Andringa Simme geregistreerde 1844 inschrijving Toon bron
14 Hettema Bauke geregistreerde 1866 inschrijving Toon bron
15 Bergen Evert geregistreerde 1863 inschrijving Toon bron
16 op ten Berg Johannes Egidius geregistreerde 1853 inschrijving Toon bron
17 Siersma Harmannus geregistreerde 1831 inschrijving Toon bron
18 Visser Piet geregistreerde 1852 inschrijving Toon bron
19 Tackema Anke geregistreerde 1810 inschrijving Toon bron
20 Oudendijk Egbert geregistreerde 1867 inschrijving Toon bron
21 Siemons Dirk geregistreerde 1862 inschrijving Toon bron
22 Kroes Anna Maria Helena geregistreerde 1869 inschrijving Toon bron
23 de Vries Hendericus geregistreerde 1867 inschrijving Toon bron
24 Bijlsma Lieuwe geregistreerde 1843 inschrijving Toon bron
25 van Gelderen Feike geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
26 Hettema Johannes geregistreerde 1872 inschrijving Toon bron
27 Kroes Haije geregistreerde 1842 inschrijving Toon bron
28 de la Rie de la Anna Catharina geregistreerde 1875 inschrijving Toon bron
29 van Hattem Dirk geregistreerde 1828 inschrijving Toon bron
30 Visser Antje geregistreerde 1831 inschrijving Toon bron
31 Kijlstra Trijntje geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
32 van der Veen Tettje geregistreerde 1849 inschrijving Toon bron
33 de la Rie de la Johan Jacob geregistreerde 1873 inschrijving Toon bron
34 Pakker Gosse Pieters geregistreerde 1849 inschrijving Toon bron
35 de Boer Wopke Martens geregistreerde 1846 inschrijving Toon bron
36 Vlint Riemke geregistreerde 1831 inschrijving Toon bron
37 van Genderen Adriana geregistreerde 1864 inschrijving Toon bron
38 van der Heide Wilhelmina geregistreerde 1839 inschrijving Toon bron
39 Post Marijke geregistreerde 1846 inschrijving Toon bron
40 Pitstra Sijtske geregistreerde 1847 inschrijving Toon bron
41 Postma Klaas Jans geregistreerde 1851 inschrijving Toon bron
42 Westra Wijbe geregistreerde 1866 inschrijving Toon bron
43 Bijlsma Albertje geregistreerde 1850 inschrijving Toon bron
44 Westerhof Ienske geregistreerde 1839 inschrijving Toon bron
45 Hulscher Servaas geregistreerde 1871 inschrijving Toon bron
46 van Gelderen Petrus geregistreerde 1877 inschrijving Toon bron
47 Leffers Bavo Bouwinus geregistreerde 1876 inschrijving Toon bron
48 de Jong Hendrik Siebrens geregistreerde 1849 inschrijving Toon bron
49 Hiemstra Pieter Sikkes geregistreerde 1867 inschrijving Toon bron
50 Kroes Tjitske geregistreerde 1867 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 84109