Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Hogema Theresia Elisabeth geregistreerde Leeuwarden 21-03-1901 inschrijving Toon bron
2 Huisman Bernardette Apollonia geregistreerde Joure 20-07-1921 inschrijving Toon bron
3 van der Hoop Antje geregistreerde Wirdum 13-11-1898 inschrijving Toon bron
4 Hoogland Roelof geregistreerde Hijum 06-04-1909 inschrijving Toon bron
5 Kuipers Houkje geregistreerde Kornjum 04-11-1891 inschrijving Toon bron
6 van der Horn Hitje geregistreerde Huizum 03-12-1912 inschrijving Toon bron
7 Hovinga Jan geregistreerde Stiens 06-01-1915 inschrijving Toon bron
8 Holwerda Tjitske geregistreerde Oosternijkerk 03-01-1911 inschrijving Toon bron
9 Hoitinga Sjoerd geregistreerde Huizum 10-11-1927 inschrijving Toon bron
10 Honderd Cornelis geregistreerde Dokkum 16-02-1903 inschrijving Toon bron
11 Huizinga Andries geregistreerde Kollum 09-06-1878 inschrijving Toon bron
12 Hoogland Aukje geregistreerde Kornjum 04-11-1910 inschrijving Toon bron
13 van der Hoop Aukjen Jannie geregistreerde Huizum 02-05-1932 inschrijving Toon bron
14 Hornstra Pier geregistreerde Aegum 22-12-1901 inschrijving Toon bron
15 Huizinga Trijntje geregistreerde Huizum 13-01-1869 inschrijving Toon bron
16 de Groot Sibbeltje geregistreerde Beets 07-07-1900 inschrijving Toon bron
17 Dolstra Aaltje geregistreerde Langezwaag 25-08-1879 inschrijving Toon bron
18 Zijlstra Fokje geregistreerde Leeuwarden 19-04-1895 inschrijving Toon bron
19 de Groes Antonia Maria geregistreerde Sneek 14-03-1914 inschrijving Toon bron
20 Hovinga Jelke geregistreerde Stiens 01-04-1917 inschrijving Toon bron
21 Hovinga Jantje geregistreerde Dokkum 08-02-1916 inschrijving Toon bron
22 Hogerhuis Bouwen Daniel geregistreerde Stiens 19-06-1921 inschrijving Toon bron
23 de Hoop Geeske geregistreerde Borger 22-12-1917 inschrijving Toon bron
24 ten Hoor Steven geregistreerde Joure 23-08-1905 inschrijving Toon bron
25 Hornstra Trijntje geregistreerde Friens 15-03-1856 inschrijving Toon bron
26 Huizinga Wijtze geregistreerde Huizum 18-03-1903 inschrijving Toon bron
27 Huiberts Berendina Willemina geregistreerde Zwolle 21-09-1920 inschrijving Toon bron
28 Huisman Geertje geregistreerde Leeuwarden 05-01-1914 inschrijving Toon bron
29 Huizinga Eke geregistreerde Veendam 27-03-1884 inschrijving Toon bron
30 Hovinga Rigtje geregistreerde Vrouwenparochie 07-08-1859 inschrijving Toon bron
31 de Vries Sijbrigje geregistreerde Engelum 04-09-1909 inschrijving Toon bron
32 Talsma Pietertje geregistreerde Hallum 02-11-1909 inschrijving Toon bron
33 Hogerhuis Sijtske geregistreerde Beetgum 23-11-1911 inschrijving Toon bron
34 Hollenga Catharina Wilhelmina Christina geregistreerde Sexbierum 23-06-1898 inschrijving Toon bron
35 van Huizen Hiltje geregistreerde Stiens 23-06-1903 inschrijving Toon bron
36 Hogerhuis Hein geregistreerde St. Jacobiparochie 10-01-1907 inschrijving Toon bron
37 Huizenga Rixtje geregistreerde Hijum 04-09-1900 inschrijving Toon bron
38 Holkema Debora geregistreerde Broek 06-02-1868 inschrijving Toon bron
39 Sixma Tietje geregistreerde Goutum 11-06-1872 inschrijving Toon bron
40 Huizinga Klaas geregistreerde Hijum 14-04-1852 inschrijving Toon bron
41 Hooghiem Pietje geregistreerde Twijzelerheide 20-04-1922 inschrijving Toon bron
42 Hoitinga Froukje geregistreerde Huizum 07-12-1904 inschrijving Toon bron
43 van Huizen Johannes geregistreerde St. Jacobiparochie 06-01-1909 inschrijving Toon bron
44 Huizinga Wijtze geregistreerde Kornjum 24-06-1906 inschrijving Toon bron
45 Holtrop Foeke geregistreerde Goingarijp 27-02-1907 inschrijving Toon bron
46 van Houten Haakje geregistreerde Olterterp 07-10-1911 inschrijving Toon bron
47 Haarsma Antje geregistreerde Britsum 22-04-1895 inschrijving Toon bron
48 Hollander Albertus geregistreerde Leeuwarden 27-09-1908 inschrijving Toon bron
49 Hoog Johannes David Hendrik geregistreerde Leeuwarden 13-12-1875 inschrijving Toon bron
50 Holwerda Minne geregistreerde Leeuwarden 01-01-1896 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 63444