Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Visser Harmen geregistreerde Hallum 14-03-1916 inschrijving Toon bron
2 Hangelbroek Jakob Jan geregistreerde Borger 29-05-1905 inschrijving Toon bron
3 Westerveld Zwaantje geregistreerde 's-Graveland 24-01-1908 inschrijving Toon bron
4 van Helden Maria Wilhelmina geregistreerde Dordrecht 28-09-1873 inschrijving Toon bron
5 Heeringa Jan geregistreerde Tzummarum 05-02-1915 inschrijving Toon bron
6 Visser Angenes geregistreerde Leeuwarden 04-10-1874 inschrijving Toon bron
7 Vellinga Antje geregistreerde Marrum 11-08-1872 inschrijving Toon bron
8 van Hattem Jacobus geregistreerde Oudkerk 15-11-1868 inschrijving Toon bron
9 Henkes Hendrina Regina geregistreerde Leeuwarden 03-04-1911 inschrijving Toon bron
10 van der Hem Sabina Albertha Maria geregistreerde Sneek 08-05-1932 inschrijving Toon bron
11 Hettinga Jeltje geregistreerde Nijehaske 27-12-1904 inschrijving Toon bron
12 Heerema Jitse geregistreerde Huizum 19-11-1890 inschrijving Toon bron
13 Hangelbroek Jakob Jan geregistreerde Vijfhuizen 15-10-1902 inschrijving Toon bron
14 Heij Wijnanda Henderika geregistreerde Huizum 11-10-1909 inschrijving Toon bron
15 Haringsma Hendricus Jacobus Philippus geregistreerde Wirdum 01-05-1873 inschrijving Toon bron
16 Hanenburg Hidde geregistreerde Rinsumageest 04-06-1890 inschrijving Toon bron
17 Hamstra Doekele Dorus geregistreerde Leeuwarden 18-07-1923 inschrijving Toon bron
18 Hanenburg Bastiaan geregistreerde Rinsumageest 07-03-1896 inschrijving Toon bron
19 Hesselink Marten Tijmen geregistreerde Huizum 17-05-1920 inschrijving Toon bron
20 Heins IJpke geregistreerde Leeuwarden 14-04-1921 inschrijving Toon bron
21 van der Vliet Hiltje geregistreerde IJsbrechtum 23-09-1910 inschrijving Toon bron
22 Heitbrink Zwaantje geregistreerde Goutum 14-11-1928 inschrijving Toon bron
23 van der Heide Froukje geregistreerde Leeuwarden 04-01-1928 inschrijving Toon bron
24 van der Heide Albert geregistreerde Oenkerk 25-11-1875 inschrijving Toon bron
25 Hergaarden Theodora Agatha Maria geregistreerde Sneek 07-05-1932 inschrijving Toon bron
26 Hiddinga Jetske geregistreerde Stiens 02-07-1920 inschrijving Toon bron
27 Heddema Sjoerdtje geregistreerde Bergum 25-06-1871 inschrijving Toon bron
28 Hempenius Aukje Cornelia geregistreerde Huizum 12-09-1937 inschrijving Toon bron
29 Hartmans Petrus Franciscus geregistreerde Huizum 07-02-1920 inschrijving Toon bron
30 Bijlsma Tjitske geregistreerde Bolsward 21-02-1901 inschrijving Toon bron
31 Hesling Roelof geregistreerde Rinsumageest 27-09-1872 inschrijving Toon bron
32 Hempel Hessel geregistreerde Wolvega 23-01-1906 inschrijving Toon bron
33 Heij Bernardus Frederik geregistreerde Bennekom 28-02-1877 inschrijving Toon bron
34 Hettema Sijtske geregistreerde Idaard 02-01-1902 inschrijving Toon bron
35 ter Heegde Augustina Geertruida geregistreerde Huizum 13-12-1909 inschrijving Toon bron
36 Hemminga Rinske geregistreerde Beetsterzwaag 03-02-1873 inschrijving Toon bron
37 Heeger Johannes Andreas Stephanus geregistreerde Leeuwarden 01-06-1882 inschrijving Toon bron
38 Mattebroek Zusje geregistreerde Meppel 01-03-1900 inschrijving Toon bron
39 Haijma Wietske geregistreerde Britsum 28-12-1903 inschrijving Toon bron
40 van der Heide Froukje geregistreerde Bergum 09-06-1872 inschrijving Toon bron
41 Heslinga Rinske geregistreerde Stiens 24-07-1916 inschrijving Toon bron
42 van Akker Lieuwkje geregistreerde Leeuwarden 06-04-1907 inschrijving Toon bron
43 Hederer Friedrich geregistreerde Wenen (Oostenrijk) 23-10-1911 inschrijving Toon bron
44 van der Heide Grietje geregistreerde Lekkum 28-12-1861 inschrijving Toon bron
45 Heucks Erna geregistreerde Schwerte (Duitsland) 07-02-1897 inschrijving Toon bron
46 van der Heide Willem geregistreerde Lekkum 23-06-1892 inschrijving Toon bron
47 van Hes Wietske geregistreerde Nijemirdum 14-12-1899 inschrijving Toon bron
48 Hartmans Sjolle geregistreerde Ternaard 25-01-1915 inschrijving Toon bron
49 Heslinga Sietze geregistreerde Stiens 20-01-1926 inschrijving Toon bron
50 Hiddenga Hendrik geregistreerde Stiens 03-08-1873 inschrijving Toon bron
Resultaten 1 - 50 van 63444