Zoeken door de beeldcollecties van Historisch Centrum Leeuwarden

In het zoekvenster kan op ieder willekeurig trefwoord of een deel daarvan worden gezocht.

Uw zoekresultaat kunt u bekijken in twee verschillende presentaties: gallery (alleen beelden) en beeldlijst (beelden met beschrijving).


Hulp bij het zoeken

+ Teken

U kunt uw zoekresultaat beperken door termen te combineren. Dit doet u door een + teken te plaatsen voor elk woord dat in de fotobeschrijvingen van uw zoekresultaat aanwezig moet zijn. Voorbeeld: +prinsentuin +volière geeft als resultaat alle afbeeldingen waarin de termen prinsentuin en volière voorkomen.

- Teken

Een - teken voor een zoekterm betekent dit dat deze term niet in de fotobeschrijvingen voor mag komen. Voorbeeld: prinsentuin -volière geeft als resultaat alle afbeeldingen waarin de term prinsentuin voorkomt, maar niet de term volière.

* Teken

Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: zoeken naar vissers* geeft als resultaat alle afbeeldingen waarin de spellingsvarianten vissersbootje en vissershuis voorkomen

Geen Teken

Indien u meerdere termen invult en geen tekens gebruikt dan wordt automatisch gezocht naar afbeeldingen waarin een van beide, of beide termen voorkomen. Voorbeeld: zoeken naar de combinatie eerste wereldoorlog levert als resultaat alle afbeeldingen waarin de term Eerste en/of Wereldoorlog voorkomt (dus bijvoorbeeld ook een afbeelding van de Tweede Wereldoorlog).

Let op

Alleen zoektermen van meer dan 3 karakters tellen mee bij het zoeken.

Terug