Repertorium gemeentebesluiten 1811-1851 online

Onlangs is het zogenaande getypte Repertorium De Roos als doorzoekbaar PDF-document ingescand en online gezet. Deze toegang - een systematisch repertorium op de notulen en besluiten in de periode 1811-1851 van de opeenvolgende besturen van de stad Leeuwarden is tot stand gekomen in de jaren 1957-1980 door de onvermoeibare inzet van oudmedewerker drs. Jan de Roos (1902-1986).

http://periodieken.historischcentrumleeuwarden.nl/search?sort=relevance&f_periodicalcode%5B0%5D=index%7Cindex_der_bijlagen%7CREP&query=
Drs. Jan de Roos (Leeuwarden 1902-1986), in november 1970 gefotografeerd op de Willemskade. Chemicus en geoloog. Leraar bij het Middelbaar Onderwijs. Sedert 1957 werkzaam bij het Gemeentearchief. Verzamelaar van collecties op velerlei gebied (oorlogsaffiches, kartografie, geologie, spoorwegen enz.)

Het oorspronkelijk met kroontjespen en oostindische inkt uitgeschreven repertorium werd in uitgetypte vorm gepresenteerd als papieren index op de besluiten van respectievelijk Maire, de colleges van Burgemeesteren (1816-1824) en Burgemeester en Wethouders (1824-1850), alsmede de onderscheidene volksvertegenwoordigingen binnen het gemeentebestuur (1811-1850).

Van alle door de opeenvolgende stadsbesturen genomen besluiten - die kunnen variƫreren van de aanstelling van een vrijwillige spuitgast bij de brandweer of het toestaan van ondersteuning aan een armlastige, tot de bouw van een Militair Hospitaal of de demping van een stadsgracht, zijn beknopte samenvattingen vervaardigd en vervolgens gerubriceerd, hetgeen voor een doelmatige raadpleging ten behoeve van onderzoek naar een specifiek onderwerp - althans op papier - een essentieel onderdeel vormde.

Aangezien zowel de kranten en periodieken, als de gedigitaliseerde raadsverslagen van Leeuwarden en Boarnsterhem (en rechtsvoorgangers), alsmede het nu toegevoegde repertorium op de gemeentebesluiten 1811-1851 in dezelfde viewer worden gepresenteerd, zal een zoekopdracht in het venster op de homepage (Zoeken in alles) zowel de gevonden resultaten in de kranten en tijdschriften als die in de raadsverslagen en de genoemde gemeentebesluiten tonen. Om gerichter te kunnen zoeken wordt geadviseerd om via de knop Onderzoek - Gemeentebesluiten 1811-1851 naar Rechtstreeks zoeken (bovenaan de rechter kolom van de introductiepagina) te gaan. Hierbij zijn de bronnen waarnaar in de viewer wordt gezocht al voorgeselecteerd. Op de introductiepagina treft u ook de rubriekenindeling aan, die ten behoeve van onderzoek naar een bepaald onderwerp van grote waarde zal blijken te ziin.

Terug