Liwwadders

In bewerking - under construction! Deze pagina wordt in de aanloop naar CH2018 verder gevuld met bijdragen in en links naar artikelen in het Leeuwarder stadsdialect.

Leeuwarden is hoofdstad van dit Fryslân, een provincie met een eigen taal. Maar naast het Fries worden er in Leeuwarden nog veel meer talen gesproken, waaronder het stadsdialect Liwwadders. Dit Stadsfries is een mengtaal die meer naar het Nederlands neigt dan naar het Fries. Het is ontstaan doordat Fryslân sinds 1498 steeds meer door niet-Friezen werd bestuurd, waardoor in bestuurs- en handelscentrum Leeuwarden het Nederlands een grotere rol kreeg.


Links:

Terug