Digitale kranten en periodieken


Via de links in het rechter submenu kunt u zowel middels de kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Centrum Leeuwarden als via externe websites zoeken in de volgende bronnen:

Kranten en periodieken uit eigen collectie:

’t Kleine Krantsje, 1964-1997

De Leeuwarder publicist, liefhebber van lokale geschiedenis en uitgever Fenno Schoustra verzorgde van 1964 tot 1997 de uitgave van het populaire krantje. Het blad bracht verhalen en foto's van oud-Leeuwarden en haar bewoners. Om gezondheidsredenen moest Schoustra in 1997 stoppen. Schoustra begon in 1964 met 't Kleine Krantsje, nadat hij eerder met veel succes voor de het blad 'de Leeuwarder gemeenschap' historische verhalen over de stad had geschreven. 't Kleine Krantsje werd een groot succes en een begrip bij veel (oud-) Leeuwarders. Het aantal abonnees groeide uit naar een aantal van 10.000 in het laatste jaar. De werkelijke lezerskring was nog veel groter, want de krant werd door veel abonnees doorgegeven aan oud- Leeuwarders waar ook ter wereld.

Tijdschrift Leovardia, 2000-2012

Het tijdschrift Leovardia verschijnt drie maal per jaar en is een uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden en Aed Levwerd.

Leeuwarder Gemeenschap, 1952-1969

Het maandblad De Leeuwarder Gemeenschap verscheen voor het eerst op 1 mei 1952 en was een uitgave van de speciaal daartoe in het leven geroepen gelijknamige stichting. Hoofdredacteur was het toenmalig hoofd van de afdeling Voorlichting van de gemeente Leeuwarden, de oud-journalist van het Vrije Volk, Wiebren Hendrik Kuipers, tevens auteur van het boek Leeuwarden 1965-1980.


Kranten en periodieken elders:

Leeuwarder Courant, 1752-2014

Sinds oktober 2007 zijn ook alle jaargangen van de Leeuwarder Courant (1752-heden) digitaal beschikbaar via de website www.dekrantvantoen.nl. Tevens treft u hier vele Friese streekbladen, zoals de Huis aan Huis (vanaf 7-10-2009) aan.

Leeuwarder Nieuwsblad, 1907-1942

Via de website van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag kan een keur aan historische kranten digitaal worden doorzocht én bekeken. Deels is ook het Leeuwarder Nieuwsblad in gedigitaliseerde vorm raadpleegbaar geworden. Het sedert 1907 als goedkoop advertentieblad verspreide medium heeft tot 1942 bestaan.  De door de KB aangeboden reeks omvat de periode 1925-1940.  Het Historisch Centrum Leeuwarden beschikt over alle jaargangen. Deze kunnen desgewenst in origineel worden geraadpleegd.

Hepkema's Courant, 1874-1951 (vanaf 1901: Nieuwsblad van Friesland)

Hepkema's Courant, gewoonlijk kortweg De Hepkema genoemd, was een Nederlands streekblad dat tussen 1874 en 1951 verscheen in Midden- en Zuidoost-Friesland, vanaf 1901 onder de naam Nieuwsblad van Friesland. Op de websiite van de Koninklijke Bibliotheek zijn alleen de jaargangen na 1900 doorzoekbaar.

Terug