Blanke Ruim

Via de entree en de trap bereikt men de tweede voorzaal op de eerste verdieping. Deze wordt ook wel het Blanke Ruim genoemd vanwege de oorspronkelijk ongelakte en kale houten vloer.  De symmetrische vorm en ruimtelijke indeling zijn gelijk aan die van de begane grond.
Bij het trappenhuis ligt rechts de vertrekkamer met de imposante wandschildering van Mozes en de tachtig oudsten. (Dit schilderij van H.W. Beekkerk is geïnspireerd op het ontwerp van J. de Wit voor het Amsterdamse Stadhuis.)
Aan de voorkant, richting Raadhuisplein, ligt rechts het belangrijkste vertrek: de raadkamer met bijzondere en kostbare wandtapijten uit het atelier van Alexander Baert naar een ontwerp van Louis van Schoor.  Ook op de eerste verdieping, ligt aan de linker kant de Bodekamer en aan de voorkant de kamer voor de stadsjuristen. Deze twee ruimten zijn in het midden van de 19de eeuw samengevoegd tot de Nieuwe Zaal, de derde raadzaal in het Stadhuis.

De aankleding van het Blanke Ruim is vergelijkbaar met die van de Oude Entree; een diverse verzameling van historische schilderijen en voorwerpen, die de rijke geschiedenis van de stad Leeuwarden illustreert. Sinds de 19de eeuw is het Leeuwarder Stadhuis eigenlijk weinig meer veranderd en zijn er geen opdrachten gegeven of allegorische decoratieprogramma’s uitgevoerd.
Het tijdperk van het historisme (19de en begin 20ste eeuw), het terugkijken en oriënteren op het verleden, deed zijn intrede. Veel van de hier aanwezige,  roerende historische kunstvoorwerpen zijn pas vanaf de 19de eeuw verzameld of geleend en hebben geen directe relatie met het gebouw of context, maar meer met het verleden van Leeuwarden.

Terug