Serie Monument van de Maand

In de periode 1986-2000 is een groot aantal boekjes uitgegeven in de serie 'Monument van de Maand'. Deze boekjes werden uitgegeven door Stichting Fryslân Kultuer en Toerisme in de maanden april t/m november. Doel was om het Friese cultuurbezit in kaart te brengen en dit op een aasprekende manier onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Hieronder staat een overzicht van de boekjes die zich in de collectie van het Historisch Centrum Leeuwarden bevinden. 

Serie 1 

1991.1
April 1991: Sint Annakerk-
Hantumhuizen
1991.2
Mei 1991: De Schierstins-
Veenwouden
1991.31
Juni 1991: Sint Gertrudiskerk-Workum

  

1991.41
Juli 1991: Gereformeerde kerk
en postkantoor-Kollum
1991.51
Augustus 1991:
Hollum-Ameland
1991.61
September 1991: Stadhuis-Franeker

 

1991.71
Oktober 1991: Krullen en slingers-Sneek
1991.81
November 1991: Rooms-katholieke
kerk Sint Nicolaasga
1992.11
April 1992: Thomas
Romein-Terband

  

1992.21
Mei 1992: W.C. de Groot-Cornjum
1992.31
Juni 1992: Van Dam-
Burgum
1992.41
Juli 1992: L.P. Roodbaard
Leeuwarden

  

1992.51
Augustus 1992: Gysbert
Japicx-Bolsward 
1992.61
September 1992: J.J.
Slauerhoff-Jorwerd
1992.71
Oktober 1992: Ype en
Jurjen Staak-Drachten 

 

1992.81
November 1992: J. van
Hulst-Harlingen 
1993.1
Mei 1993: Watertoren-Sneek
 1993.2
Juni 1993: Bildtdijken-
Oude Bildtzijl

 

1993.3
September 1993: De
Academia van Vrieslant
Franeker
1993.4
Oktober 1993: Skûtsjes
Balk 
 1993.5
November 1993: Paleis van Justitie
-Leeuwarden

 

1994.11
April 1994: Sudersee igge-
Workum-Molkwerum
 1994.1
Mei 1994: Kleasterpaad-
Bolsward-Tirns
 1994.21
Juni 1994: Turfrûte-
Gorredijk-Appelscha

 

1994.3
Juli 1994: Stenen getuigen-Friesland
 
 1994.4
September 1994:
Op pylgerreis-Dokkum
1994.5
Oktober 1994: Penjumer Halsbân
-Pingjum 

 

1995.1
April 1995: Terpenland-
Hallum-Marrum-
Westernijkerk-Ferwerd-
Blija
1995.2
Mei 1995: Dorpsgezicht-Heeg
1995.3
Juni 1995: Lindevallei-
Wolvega en omstreken

 

1995.4
September 1995:
De Bjirmen-Oosterbierum-
Pieterbierum-Sexbierum
1995.5
 Drie eeuwen Joods leven
-Friesland
 

 

Serie 2

1996.1
Mei 1996: Doopsgezind
Friesland, het land van
Menno Simons
1996.2
Juni 1996: Friese Nassaus
uit de schaduw
1996.3
September 1996: Leeuwarden,
marktstad door de eeuwen heen

 

1996.4
Oktober 1997: Friesland
malen om het peil
1997.1
Mei 1997: Voornaam wonen in en rond
Leeuwarden
1997.2
Juni 1997: Met de Friese slag

 

1997.3
September 1997: De Friese elf steden,
bolwerken van cultuur 
1997.4
Oktober 1997: De heide
van Duurswoude 
1998.1
Mei 1998: Notabele
woningen in Mantgum 

 

1998.2
Juni 1998: Een eeuw
volkshuisvesting in
Friesland 
1998.3
September 1998: Van
Blokhuis tot Stadskantoor 
1998.4
Oktober 1998: A krom
slordig reuzenwerk 

 

1999.1
Mei 1999: Dorpenkwartet
Wûnseradiel
1999.2
Juni 1999: Pleisteren en
ontnuchteren 
1999.3
September 1999:
Stof zijt ge 

 

1999.4
Oktober 1999: Tussen
Rijswit & Spanjolen
2000.1
Mei 2000: Dorpen aan de grens 
2000.2
Juni 2000: Trije terpen
tusken Waad en Ie 

 

2000.3
Juni 2000: Vlieland 
   

Terug

Uitgaven Open Monumentendag

Al meer dan 25 jaar wordt landelijk de jaarlijkse Open Monumenten Dag georganiseerd. Zo ook in Leeuwarden. Daarbij staat ieder jaar weer een ander thema centraal. In diezelfde 'Liwwadder' traditie past ook het ieder jaar uitgeven van het Open Monumentendagboekje, waaruit de oprecht geïnteresseerde liefhebber die 'de route doet' een schat aan achtergrondinformatie kan opdiepen, die veelal bijeengesprokkeld is door een leger van enthousiastelingen met kennis van zaken en op wie ieder jaar weer een beroep kan worden gedaan. De boekjes worden uitgegeven door de Werkgroep Open Monumentendag van de Leeuwarder Historische Vereniging 'Aed Levwerd' in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden

Omdat veel Open Monumentendagboekjes al sedert jaar en dag niet meer verkrijgbaar zijn - voor velen hebben ze inmiddels de status van collectors item - biedt het Historisch Centrum Leeuwarden de inhoud ervan in digitale vorm op zijn website aan. Zie ook het complete Open Monumenten-overzicht in PDF-formaat over de periode 1987-2016. 

1987.11987

1988.1
1988
1989.1
1989

 

 

1990.1
1990
1991.1
1991
1992.1
1992
 

 

1993.1
1993
1994.1
1994
1995.1
1995
 

 

1996.1
1996
1997.1
1997
1998.1
1998
 

 

1999.1
1999
2000.1
2000
2001.1
2001
 

 

2002.1
2002
2003.1
2003
2004.1
2004
 

 

2005.1
2005
2006.1
2006
2007.1
2007
 

 

2008.1
2008
2009 pagina1.1
2009
2010.1
2010
 

 

2011.1
2011
2012 pagina1.1
2012
2013 Gouden eeuw deel 15.1
2013
 

 

2014 OMD Nieuwe Leeuwarder dorpen002.1
2014 (folder)
2014 OMD Nieuwe Leeuwarder dorpen005.1
2014 (boek)
2015 zilveren eeuw 20e aflevering 21.1
2015
 

 

2016 industrieel verleden 24.1
2016
2017 OMD Piet de Vries.1
2017 (folder)
2017 OMD Piet de Vries 2
2017 (boek) 
 

 

2018 OMD Schoolgebouwen 1
2018 (folder)
2018 OMD Schoolgebouwen 2
2018 (boek)
   

Terug

Stadswandeling Leeuwarden Sporen van Mata Hari 27.1 Diner Circus Mikkenie 1  

 

De HCL-bibliotheek, ook wel Stedelijke Bibliotheek genoemd, bevat ruim 18.000 titels. De catalogus is te raadplegen via de link in het submenu rechts. Daarin kunt u zoeken op auteur, titel, onderwerp, reeks/serie of in alle velden.

De bibliotheek is sinds 1838 opgebouwd rond het restant van de oude magistraatsbibliotheek. Bij de tot en met 1931 verzamelde boeken, beschreven in de in 1932 gedrukte catalogus van R. Visscher, Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden, vallen in het bijzonder twee afdelingen op: werken van personen die in Leeuwarden geboren zijn of daar gewoond hebben en tot 1850 te Leeuwarden gedrukte of uitgegeven boeken. Titels die in deze twee categorieën vallen worden na 1931 niet meer actief verzameld. De bibliotheek zoals die sindsdien is gevormd, bevat alleen nog titels die louter ten dienste staan van het historisch en genealogisch onderzoek. De twee genoemde afdelingen zijn echter wel gehandhaafd.

In de bibliotheek vindt u een zeer grote hoeveelheid gedrukt materiaal betreffende de geschiedenis van Leeuwarden. Naast boeken, tijdschriften en jaarverslagen vindt u klein materiaal in de vorm van brochures, posters en reclamedrukwerk.

De Leeuwarder Courant en enkele tijdschriften als Leovardia, 't Kleine Krantsje en De Leeuwarder Gemeenschap zijn fulltext te doorzoeken en te lezen via links op onze website, zie de snelkoppeling 'Kranten en periodieken' op de homepage. In het submenu rechts vindt u ook links naar andere bibliotheekonderdelen.

In het informatiecentrum bevindt zich een kleine handbibliotheek. Dit betreft de Leeuwarder collectie en is ingedeeld op onderwerp. Boeken uit de bibliotheekcollectie kunnen worden aangevraagd, maar worden niet uitgeleend.

 

Terug

Stadswandelboekjes

Het HCL heeft (in samenwerking met diverse partners) 29 stadswandelboekjes samengesteld (tekst, illustraties, plattegrond) over uiteenlopende thema's. Ze zijn verkrijgbaar in de winkel van het HCL (Groeneweg 1). De kosten variëren tussen de 5 euro en 7,50. Hieronder staat een overzicht van alle boekjes die tot op heden zijn uitgegeven:

sporen van joods leven deel 1.1Sporen van joods leven

poezieroute deel 2.1
Poëzieroute
sporen van nieuwe Leeuwarders deel 3.1
Sporen van nieuwe
Leeuwarders

 

sporen van de Nassaus deel 4.1Sporen van de Nassaus

 

sporen van vermaarde vrouwen deel 5.1
Sporen van vermaarde
vrouwen

monumenten Leeuwarden Oldehove scheve toren van Leeuwarden deel 6.1
Oldehove, scheve toren van Leeuwarden

 

sporen van de vroege geschiedenis deel 7.1
Sporen van de vroege
geschiedenis

 

Sporen van schrijvers en dichters deel 8.1
Sporen van schrijvers en dichters 
sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen deel 9.1
Sporen van banken en
verzekeringsmaatschappijen 

 

Voetstappen in de Vosseparkwijk deel 10.1
Voetstappen in de
Vosseparkwijk 
monumenten Leeuwarden engelse versie deel 11.1
Oldehove, leaning tower of Leeuwarden 
voetstappen in Muziek-Transvaal- en Vogelwijk deel 12.1
Voetstappen in de Muziek-
Transvaal- en Vogelwijk

 

stadsbegraafplaats en Rengerspark deel 13.1
Wandeling over de
stadsbegraafplaats en het Rengerspark 
Beeldende kunst in de openbare ruimte deel 14.1
Beeldende kunst in de
openbare ruimte 
sporen van de Gouden eeuw deel 15.1
Sporen van de Gouden Eeuw 

 

Museumhaven en sporen historisch vaarwater deel 16.1
De museumhaven en
sporen van historisch
vaarwater
Voetstappen door Oud-Oost deel 17.1
Voestappen door Oud-Oost, Tjerk Hiddes en
Cambuursterhoek
Leeuwarden langs highlights in monumentale binnenstad deel 18.1
Wandeling langs highlights
in de monumentale binnenstad

 

Leeuwarden-  highlights of Leeuwarden english edition deel 19.1
Highlights of Leeuwarden 
Eine Stadführung entlang Höhepunkte der monumentale Innenstadt 20.1
Höhepunkte der monumentalen
Innenstadt 
sporen van de zilveren eeuw 20e aflevering 21.1
Sporen van de Zilveren Eeuw 

 

Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leeuwarden 22.1
Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en
Leeuwarden 
City and village walk traces of alma Tadema in Dronrijp and Leeuwarden 23.1
Traces of Alma Tadema in Dronrijp and
Leeuwarden 
Sporen van een industrieel verleden 24.1
Sporen van een industrieel verleden 

 

Promenade en ville Leeuwarden les points forts de Leeuwarden 25.1
Les points forts de
Leeuwarden 
Sporen van religieus leven langs plaatsen van stilte en bezinning 26.1
Sporen van religieus leven 
Stadswandeling Leeuwarden Sporen van Mata Hari 27.1
Sporen van Mata Hari 

 

Citywalk Leeuwarden Traces of Mata Hari 28.1
Traces of Mata Hari 
Stadswandeling Sporen van oorlog en verzet 29
Sporen van oorlog en verzet
 

Terug