Opnames 'Leeuwarden Toen'


Op 7 september 2002 zijn Ad Fahner en Jesse Wassenaar begonnen met de eerste aflevering van het programma “Leeuwarden Toen”, destijds uitgezonden bij de lokale omroep Radio Mercurius. Elke week hadden zij een praatje met een ‘bekende‘ Leeuwarder, die vertelde over zijn of haar herinneringen aan ‘Liwwadden’. Een selectie van deze uitzendingen is nog te beluisteren / te bekijken via YouTube.

Hieronder volgt in chronologische volgorde een overzicht van interviews die inmiddels zijn uitgezonden: (MD = mini disc)

Opnames "Leeuwarden Toen" 2002 / 2003

7 september 2002, Geertje van der Meer - Van der Meer (1920-2012)  (MD 1)
(Blanco ; opnames gewist ; nieuwe opname 26 mei 2006!!)

14 september 2002, Han Jansen (1926-2010), stucadoor, oud-raadslid voor de PVDA en jarenlang President Commissaris van de Commissie Stadsherstel (MD 2)  
Onderwerpen: Bonifatiuschool van meester Bisschop, Bewoners van het Noordvliet e.o., Vakbond en de NV Stadsherstel

21 september 2002, Sip van der Weide (1943) (MD 3)
Onderwerpen: Spanjaardslaan e.o., Bleekerstraten, Transvaalbuurt, Jodenland, Camstraburen

28 september 2002, Roel Burg (1933) (MD 4)
Onderwerpen : Nieuwestad, Hofschool (plein), Van Gend & Loos, Meubelzaak  

5 oktober 2002, G. Schweigmann (1924) (MD 5)
Onderwerpen : Lapkepoepen, Huizum, Wirdumerdijk (zaak), Bonifatiusschool

12 oktober 2002, Mieke Schuurman - Walsweer (overleden op 16 januari 2003) (MD 6)
Onderwerpen : Hervormd Rusthuis (Hofwijck) in de Grote Kerkstraat

19 oktober 2002, Otto Stoelinga (1922-2009) (MD 7)
Onderwerpen : Leeuwarden in de jaren ’30, RK-scholen, Oorlog, Eewal e.o., Sint Bonifatiuskerk

26 oktober 2002, Anne Winters, ex-loodgieter op de Nieuwestad - Hoek Torenstraat (overleden in 2004) (MD 8)
Onderwerpen : Uitbreiding Leeuwarden, Zaak

2 november 2002, Frehe, oud banketbakker op de Nieuwstad (1926-2014) (MD 9)
Onderwerpen : Bakkersvak, Jeugd, Zaken Nieuwestad

10 november 2002, de heer Poelstra , ex-drankengrossier op de Harlingertrekweg (1921) (MD 10) Onderwerpen: Weerklank, School, Tweede Wereldoorlog, Vetsmelterij Van der Woude, Molenpad, Jeugd

23 november 2002, Jacob Vellinga, oud-wethouder van Leeuwarden en fractievoorzitter van de PVDA (1920-2012) (MD 11)
Onderwerpen: IJsbaankwartier, Vliet, Willem Lodewijkschool, Oorlog, Arbeidsbeurs, Gemeenteraad/Jongste wethouder, Zeventiger jaren in Leeuwarden, Demping Vliet, Sloopplannen Terpen, Trouwambtenaar

30 november 2002, Siep Grijpstra (MD 12)
Onderwerpen : Huizum

7 december 2002, Dirk Postma (MD 13)
Onderwerpen: Oorlog, Uitgaansleven na de WO II

14 december 2002, Auke Feenstra, ex-brigadier van politie en officier van het Leger des Heils (1936) (MD 14)
Onderwerpen: Fabrieksteeg, Politie, Leger des Heils

21 december 2002, Mannen van de Reiniging (Peters en Poelstra) (MD 15)

Opnames "Leeuwarden Toen" 2003

4 januari 2003, Sjoerd Smidt (1936-2011) (MD 16)
Onderwerpen: Hotel De Kroon, Euro-hotel, Waagzicht, Oranjebierhuis  

11 januari 2003, Klaas Bakker, slagerij "Bakker uw slager" in de Sint Jacobsstraat (1935-2009) (MD 17)
Onderwerpen: Alle winkels van destijds, 1960 in de Sint Jacobsstraat + Auckamastraatje  

18 januari 2003, Jan de Beer (1933) (MD 18)
Onderwerpen: Bakkersvak, Vliet, Oostergrachtswal, Volleybal  

25 januari 2003, Chris van der Berg (1940-2015) (MD 19)
Onderwerpen : Heerestraat, Grote Hoogstraat, "Koppensnellen"  

1 februari 2003, Sietske Boonstra (MD 20)
Onderwerpen: Sint Jobsleen, Groeneweg, Boterhoek

8 februari 2003, Theo de Wal (1944) (MD 21)   
Onderwerpen: Markt, Transvaalbuurt

15 februari 2003, de heer Jan Propsma, oud - logementhouder + uitzenddiner op de hoek van Bagijnestraat en de Anthonijstraat (1925) (MD 21)
Onderwerpen: 1e "chinees" van Leeuwarden (8 en 15 februari staan op 1 disc)

1 maart 2003, Klaas Moed, 95 jaar, schipper (MD 22) (inmiddels overleden) 

8 maart 2003, Herman Sinnema (1937) (MD 23)
Onderwerpen: Visboeren, Hoeksterend, Gasfabriek, Draaiorgel de Gouwe

15 maart 2003, Hillie Costeris (1927) (MD 24)
Onderwerpen: OB Weeshuis

22 maart 2003, Nicolaas Kruize (1920-2012) MD 25)
Onderwerpen: Oldegalileën, Tuinen, Wortelhaven, Eewal

29 maart 2003, Ellen Weda (1945) (MD 26)
Onderwerpen: Sacramentsstraat , Fietsenzaak, Jaren ’50 en ’60, Omgeving Put, Grote Kerk

5 april 2003, Jan van der Hoek,oud-voorlichter gemeente Leeuwarden (1942) (MD 27)  

19 april 2003, Rudie Tielenburg, postbode (1947) (MD 28)  

26 april 2003, de heer Schuhmacher (taxibedrijf) (1920) (MD 29)  

3 mei 2003, Dirk van der Kolk, groenteboer, (1922)  (MD 30) (inmiddels overleden) 

10 mei 2003, Anne (1922-2015) en Gerrit Fahner (1925-2015), ex-fruit grossiers (MD 31)
Onderwerpen: Oosterkade en omgeving

17 mei 2003, Hans Hannema (1949) (MD 32)
Onderwerpen : IJsbaankwartier en omgeving

31 mei 2003, Popke Popma (1928) (MD 33)
Onderwerpen: Weerd en omgeving, Oorlog ’40 - ’45  

7 juni 2003, Harm Schädlich, directeur IJsbeer (MD 34)
Onderwerpen: Achter de Hoven, Uitgaansleven Leeuwarden

14 juni 2003, Ale Kingma (1938) (MD 35)
Onderwerpen: Oldegalileën, Timmerfabriek

21 juni 2003, Karel Dijkstra (1931) (MD 36)
Onderwerpen: Bij de Put en zijn bewoners, Joods Leeuwarden

28 juni 2003, Anneke Blankenstijn - Bosma (1928) (MD 37)
Onderwerpen: Hotel de Doelen, Pannenkoekhuisje, Voorstreek

6 september 2003, Leo Hasz (1938) (MD 38)
Onderwerpen: Looyerstraat, Horeca, Eewal

13 september 2003,Herman Zijlstra, monumentenambtenaar (van 1961 t/m 1986), (1929-2006) (MD 39)
Onderwerp: Monumentenzorg Leeuwarden

20 september 2003, H. Noordraven (1923) (MD 40)
Onderwerpen: De Ruiterweg, Oost - Leeuwarden en Jacob Binckesstraat

28 september 2003, Folkert Popma, makelaar (MD 41)
Onderwerpen: Frisia ( voetbal ), Huizen, Oost - Leeuwarden

4 oktober 2003,Jan Visser, zoon van Gerrit Visser (marktkoopman) (MD 42) (1917-2008)
Onderwerpen: Houtstraten, School 11, vader Gerrit Visser, LPF, Diensttijd / Mobilisatie / Oorlogstijd, Nieuweburen, Zaterdagmarkt, Schoorsteensloper (OZON), Gasfabriek, Draaibrug

11 oktober 2003, Lute Spandau, pr - medewerker Rabo-bank Leeuwarden (1942) (MD 43)
Onderwerpen: Jeugd, Schooltijd, Voetbalclub Rood - Geel, Cafe’s in de Doelesteeg, Rabo-bank Leeuwarden

18 oktober 2003, Jaap van der Wal, oud - directeur Stadsontwikkeling (1924) (MD 44) (inmiddels overleden)
Onderwerpen: Hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (1957), Wethouders, Doorbraakplannen binnenstad, Ontwikkeling Heechterp / Nijlân, Hoofd Dienst Stadontwikkeling (1972), Projectplannen binnenstad, Renovatieprojecten, Stadsvernieuwingsprojecten, President kerkvoogd, Restauratie Grote Kerk

25 oktober 2003, Keimpe Zeilstra, oud - bode, oud - chauffeur stadhuis Leeuwarden (MD 45)
Onderwerpen: Huizum, Drankenhandel, Opkomst zelfbediening, Zaken op de Nieuweburen, Zaterdagmarkt Nieuweburen, Bode/conciërge stadhuis (vanaf 1979), Koninklijk Huis, Chauffeur van de burgemeester(s)  

2 november 2003, Pieter de Groot, van 1946 - 1959 woonachtig op de hoek van de Kleine Kerkstraat en het Oldehoofsterkerkhof, nu het ‘Irishofje’ (1946) (MD 46)
Onderwerpen: Vader’s bakkerij, Omgeving in de jaren ’50, Karrieders, Winkels in de Kleine Kerkstraat, Leven in de Butterhoek / Sint Josbleen, Schoolperiode (School 12, juf Bender), Koninginnedag / 1 Mei - viering, Spelen op straat, Motor-elfstedentocht

8 november 2003, Maaike Sijtsma, oud - verkoopster bij V & D (1944) (MD 47)
Onderwerpen: Sambrinco’s, Bleekerstraat, Arendstraat / Willemskade, Harmonie, Buurtcomité, Hippo, Alternatieve clubs, Vrouwenhuis, VV Leeuwarden / Cambuur

22 november 2003, Klaas Houwen (1936) (MD 48)
Onderwerpen: Vader winkel in de Oosterstraat (1932, kwam uit Sneek), School 17 (Boerhavestraat), Rijks HBS (Zaailand), Ruiterskwartier, Zaak Wim Houwen aan de Wirdumerdijk, Zaken aan de Wirdumerdijk

29 november 2003, Jan Riedstra (1943-2009) (MD 49)
Onderwerpen: Nieuweburen en omgeving, Buurtfeesten, Zakenwinkels, Loopbaan in auto - wereld / garages

6 december 2003, Harry Wiersma (1940) (MD 50)
Onderwerpen: Bildtsestraat, Coornhertschool, Garage Van der Wal, Schoolreisje Appelscha, Straatspelletjes, HBS - Zaailand, Onderwijzer Van Sytzamaschool, Stichting buurthuizen / De Stins, Opvang Noord - Ierse jongeren

13 december 2003, Antje Schaafsma (1936) (MD 51)
Onderwerpen: Auke Stellingwerf / vader bij de gemeente, Rehobothschool, Amsterdamse plein : verschillende families, Dokkumertrekweg, Huishoudschool Emmakade (dependance Prinses Marijke), W.C. van Munsterschool, Koestraat, Werken in de winkel voor huishoudelijke artikelen, Tandarts Velsink / Peperstraat, Februari ’61 Menno van Coehoornstraat : piloot met schietstoel op dak gehad

20 december 2003, Jappie Douma (1938) (MD 52)

Opnames "Leeuwarden Toen" 2004

3 januari 2004, Piet Postma (1921) (MD 53)
Onderwerpen: 17 jaar in Balkbrug gewoond, Huizum (Wiardastraat), Franekerstraat, School 16 Coornhertschool, Eerste band : The Playing Fools (1934), Tijdens/na de oorlog : De Amalfi’s, Spelen voor de Canadezen (Canadian Dragoons), Spoorzicht (Sipke Castelein), Dansavonden Zalen Schaaf

10 janauri 2004, Akkie Rodenhuis - Dijkstra  (1958) (MD 54)
Onderwerpen: Werkmanslust

17 januari 2004, Thijs Edelenbosch  (1939) (MD 55)
Onderwerpen: ’t Vliet, Hoeben, School 6 + 10, Bataviaplein, Insulindestraat, Cornelis Frederickstraat, Winkel vader textiel : EBO verhuur wasmachines, Fa. Van der Veen : groothandel elektrotechniek, Magazijn in Auckamastraatje, Vertegenwoordiger, Met VW kever de provincie door, Dansscholen Adema, Epema en De Jong (Wybrand de Geeststraat), Balavonden, De Nederlanden, Oranjebierhuis, Mik, 1e bar in Leeuwarden Frits Westendorp getrouwd met Annie Gast, Opkomst koffiebar

24 januari 2004, Hans Feenstra  (1945) (MD 56)
Onderwerpen : Tweebaksmarkt, Sloop Galileerkerk, Bouw nieuw Telefoonkantoor, Bewaarschool Grote Kerkstraat, Kleuterschool Willem Lodewijkschool met juf Meier, Lagere school juf Veltman / Dirksen en meester Hoorntje, Herinneringen aan de lagere school, ULO Margaretha de Heer, Opkomst Gereformeerd Onderwijs, LGO (vrijmakerij, 1944), In de zaak op de Tweebaksmarkt, Buren op de Tweebaksmarkt (richting Tuinen), Griezelkelder Wiepie Wierstra

31 januari 2004, Oane Heidinga (Drachten, (1914-2004), (MD 57)
Onderwerpen: In 1922 naar Leeuwarden verhuisd, lagere school (Rehoboth), Pepermuntsjefabriek Van Slooten / blikfabriek, ULO Margaretha de Heerstraat - 1 jaar Groningen, 1e Klus fa. Heidinga 1934 : 20 woningen aan de Spanjaardslaan, Familiekoor van de Heidnga’s - kinderen en kleinkinderen, Weerklank, Oorlogstijd - met broers in verzet , onderduiken, broers nemen deel aan "De Overval"- in het laatst van de oorlog klompmaken, Zeef tabak verbond, Bonifatiustoren omgewaaid, Plannen om Bonifatiuskerk te slopen, "Stichting tot behoud" kocht kerk voor f 1,-, Hoe komt het straks met de Oldehove?, "Heeft 10 burgemeesters versleten"

7 februari 2004, Jappie van der Woude  (1930 ) (MD 58)
Onderwerpen : Geboren in de 2e Saskiadwarsstraat, Kleuterschool op ’t Vliet, Jeugd in de Borneostraat, Vader werkzaam bij Menalda Wijnhandel en later Koopmans Meelfabrieken, Lagere school School 6a en 6b (Menno van Coehoornschool), Middelbare school School 14 (MULO Wissedwinger B ; directeur Valkema), 4 jaar MTS Molenstraat - weg- en waterbouw, Stage op vliegbasis + komst straaljagers, Gemeentewerken (tekenkamer), Uitbreiding van Leeuwarden / Ringweg / Hechterp etc., Demping Vliet / Eewal, Organisatie Openbare Werken

14 februari 2004, Jantsje Nicolai (1934) (MD 59)
Onderwerpen: Geboren in Olde Galileën, Vader was scharesliep, Bewaarschool Sint Elisabeth, Lagere schooltijd, Met 14 ‘moeke’ helpen, Modevakschool, Getrouwd in 1955, Uitgaansleven, "Haansje de Boer", Kaatsen in Leeuwarden, 35 jaar in kantine bij VV Leeuwarden, Werkzaam bij het Stadhuis en bij kapper André Wielinga aan de Eewal, Zaakjes en bedrijven aan de Olde Galileën, Straten, Kruideniers

21 februari 2004, Jan Runia (1939) (MD 60)
Onderwerpen: Geboren in Kollum, Vanaf 1947 naar Leeuwarden gegaan, Bleeklaan, Groen van Prinstererschool + namen van meester/juffen, Karel Doorman MULO, MULO Dokkum, Eerste baan in magazijn van het Diakonessenhuis, Gang van zaken in het ziekenhuis, Vermeulen bouwmaterialen, Olde Galileën, Voorstreek, Badhuis Wissedwinger, Vanaf 18e/19e jaar naar autobedrijf Huizinga aan de Tweebaksmarkt 49 (1957), Automerken, Andere garages in Leeuwarden, Zaken aan de Tweebaksmarkt

28 februari 2004, Coos de Graaf (1943-2007) (MD 61)
Onderwerpen : Geboren in Oude Leije, Moeder was zus van Tetman de Vries en trad veel op, Ouders veel op pad, Ouders in ’54 naar Leeuwarden en hij kwam in de 4e klas van de Hofschool, Opgegroeid bij oom die een sigarenwinkel had op de hoek van de Maria Louisestraat, Met 14 jaar naar tante in Bolsward en ging naar de ULO waarvan hij werd afgestuurd, Jongste bediende bij Hotel De Bleek, Wirdumerdijk Hotel De Graaf, Zaken in Ayttasteeg, Doelesteeg, Ouders kochten Bar Paris, Winkels in de Doelesteeg, Vanaf oktober ’65 koffiebar Doelesteeg, Wie kwamen er en wie werkten er in deze bar

6 maart 2004, Harm Klooster (MD 62)
Onderwerpen : geboren in het Stadsziekenhuis, IJsbaankwartier met klein- en groot vierkant, IJsbaan was in de zomer een camping, Groot gezin - met z’n tienen op één kamer, Van Gend & Loos en paarden, Collega’s vader op laatste foto van paard Van Gend & Loos, Paard Jopie, Zaken/winkels in de buurt, Scholen, Draaiorgel van opa : De Zwarte Dorus

13 maart 2004, William Lord (1946) (MD 63)
Onderwerpen : Vader was Canadees die Leeuwarden mede heeft bevrijd, In 1946 naar Canada gegaan en in 1951 weer terug, Weeshuis op Nieuwestad (leiding Beijma), Gang van zaken daar, Sint Anthonyschool (later Hofschool), Daarna Perkschool, Leveranciers weeshuis, Feestmaand december, Na de MULO naar de detailhandelschool, Jaar naar Israël, Werkzaam bij de Condens

27 maart 2004, Stien ter Horst - van Aken (1922-2011) (MD 64)
Onderwerpen : Geboren in de Oude Doelesteeg 1922 in het Maastrichts Bierhuis, Thuis met 8 personen, Spelen op trappen van het Gerechtshof, Kermisweek, Attracties op de kermis, Kleuterschool 25 Jacobijner Dominicuskerk in Speelmanstraat, Zaken en winkels in Doelesteeg, 1e baan kapster bij Delea in Nieuwesteeg, Stukje Joods Leeuwarden Bij de Put, Getrouwd en begonnen in woonschip aan Noordersingel, Later naar café het Zwijnshoofd, Lange Marktstraat, Zaken aan de Lange Marktstraat

3 april 2004, Allard Holwerda (1926-2012) (MD 65)
Onderwerpen : Geboren op de Weaze, Kleuterschool Tuntsjeschool, Later Nieuwestad 33, Lagere school in de Schoolstraat, Vader horlogerie, Juliana opende de MTS, Sloop Peperstraat, Bestrating Nieuwestad, Nieuwestad in de sneeuw, Zaken aan de kop van de Nieuwestad, Bijzonder huis door vader gebouwd - architect Heldoorn, Vader wond 1 x per week klokken op bij gegoede families, Gebouw Catshuis, Haniasteeg, Wolvesteeg

10 april 2004, Siemen Kok (1922) (MD 66)
Onderwerpen : Geboren als boerenzoon in Delfstrahuizen, Vader vertegenwoordiger in dranken, In 1927 naar Leeuwarden gekomen, Franekerstraat en later naar de Schrans naast de Friese Schrijfkamer (1935), Wilhelminabaan, Wielerbaan, Drafbaan, Eerst Wilhelminaschool aan de Fonteinstraat, Na de lagere school naar Gereformeerd Gymnasium, Niet afgemaakt en in 1940 in de wijnhandel, Zaken en mensen in de Schrans, Nylansdijkje, Julianapark, Van Harinxmakanaal, Voetbalclubs

17 april 2004, Jan de Boer (1934) (MD 67)
Onderwerpen : Geboren te Huizum , Van der Helststraat, Vader bij de Amsterdamsche Bank aan de Nieuweweg, Bewaarschool Huizumerlaan, Lagere school, Johan Willem Friso school, Oorlogsjaren als jongen, Trainingsruimten Quick, CHBS in de Kanaalstraat daarna Middelbare Handelsavondschool, Wissedwinger, Uitgaansgedrag en uitgaansgelegenheden, 1949 naar de Wybrand de Geeststraat, Zaken en winkels daar en de bewoners, Werken bij de Lijempf

24 april 2004, Anton Biegel (1928) (MD 68)
Onderwerpen : Geboren in de Steinstraat, Vader was leerbewerker, Werkplaats Nieuwestad, Wonen aan Schavernek, Allerlei soorten producten, Wonen op de Westerplantage, Zaken aan de Westerplantage, Bodeterrein Oldehoofsterkerkhof / Karrieders, Beurtschippers, Bewaarschool 1 Butterhoek, School 5 aan de Schoolstraat, In 1938 verhuisd naar de Nieuweburen (nr. 120 - hoek Breedstraat), Naar school 7, Slagers in de Joodse buurt (Breedstraat), Groot- en klein vierkant op de Nieuweburen, Vader maakte als gevangenbewaarder ’"de overval" mee, Zaken en mensen aan de Nieuweburen, Poelstra, Muziek "Ons genoegen"

1 mei 2004, Piet Kok (1927, Amersfoort) (MD 69)
Onderwerpen : Vader orgelbouwer plus piano’s en vleugels in Amsterdam, In 1932 werd vader bedrijfsleider bij piano- en orgelbedrijf fa. Groeneveld aan de Voorstreek, Wonen in de Marsumerstraat, Wonen aan de Parkstraat te Huizum, Kleuterschool aan de Huizumerlaan, Vader stond op de markt met leren kleding en later met stropdassen, Verhuisd naar de Honthorststraat, Naar Jodenbuurt gegaan (Bij de Put), Veel voor de Joodse burgers gedaan, Joodse vrienden, Sjoel, Zaken, mensen en winkels in de buurt, Joden werden opgehaald en NSB’ers trokken in de lege huizen

8 mei 2004, Dinie Douma - Broersma (1945) (MD 70)
Onderwerpen : Geboren in de Bleekerstraat, Vader werkte bij de Lijempf, Later wonen in de Chicorei-buurt (Vliet), Met 5 jaar verhuisd naar de Wielenpôle, Huizumer zwembad, Kleuterschool op ’t Vliet, Lagere school Menno van Coehoorn, Gang van zaken in de Wielenpôle, Woonwagenkamp, 1e Baan Bosma Bleeklaan : morgenmeisje, Uitgaan : Kobbekooi, Tivoli, De Bult, Na trouwen naar de 2e Klanderijstraat

15 mei 2004, Sue (Sjoukje, Sjoe) Stapensea - Giezen (1915-2008) (MD 71) Onderwerpen : Geboren in de Huizumerlaan, Naar de De la Reystraat, met 6 jaar naar de Slotmakersstraat, Vader stichtte meubelzaak, Meelbrug - Froskebrug, Schaatsen op de Voorstreek, Later de zaak naar de Voorstreek, Jodenbuurt, Varen met de motorboot op het Snekermeer, Dokter Sinnige Damsté, Dansles bij Levie in de Grote Kerkstraat, School 14, Wissedwinger MULO, Rijkskweekschool op Schavernek, Kweken op school 14, Uitgaan bij Sipke Castelein / Spoorzicht, 32 jaar bij Toneelgezelschap TOG (Tot Ons Genoegen)

22 mei 2004, Berend Smit (1934) (MD 72)
Onderwerpen : Geboren in de Weerklank, Weerklank als buurt, Winkels, Vader los arbeider "De Speur", Werk voor losse arbeiders, Koppelbazen, Thuis geen keuken, (Woon)toestanden in de Weerklank, Scholen, Schooltoestanden, Vader in kamp, Met 13 jaar werken achter Groene Weide (vader verdween richting Butterhoek), Practische Hulp, Directeur Swarts, Bewoners Practische Hulp, Oude Tolhuis

29 mei 2004, Joke Hoen - van der Form (1927-2010) (MD 73)
Onderwerpen : Sint Jozef, Amelandshuis, Wonen aan de Noorderweg, Opgegroeid bij grootvader, Later naar Slotmakersstraat, Herinneringen aan Joods Leeuwarden, Winkels en bewoners Slotmakersstraat, Herinneringen aan Bij de Put, Scholen, Bewoners en winkels Bij de Put, Man werkleider in garage

5 juni 2004, Willie Rutkens (1933) (MD 74)
Onderwerpen : Geboren in de Grote Kerkstraat (hoek Bontepapesteeg / Grote Kerkstraat), Resten Dominicuskerk, Waalse kerk, School Sint Vitus aan de Speelmanstraat en vervolgens naar de Bonifatiusschool, Misdienaar geweest, Smederij J. Sterk, Medebewoners Grote Kerkstraat, Vliegtuigreparatie in voormalige Dominicuskerk en later kwam daar de BS in, Keimpemastins, Bontepapesteeg, Speelmanstraat, Populieren op Jacobijnerkerkhof omzagen voor brandstof, Brandstof en kolen jatten, Elfstedentocht, School in oorlogstijd

12 juni 2004, Pieter Grijpsma (1930) (MD 75)
Onderwerpen : Geboren in de Hollanderwijk, Vader was los werkman, Vaak in de kaas, 10 jaar oud toen de oorlog begon, Treinen vernielen, Zuiderplein met Us Mem, Bewaarscholen Oosterkade en lagere school in de Schoolstraat, Later naar de Vijverschool en daarna naar de ambachtsschool, Opleiding als monteur, Werken bij graven/maken Van Harinxmakanaal, Broekhoven, Kruideniers in de buurt, Schatsen naar Sneek, Postkantoor Tweebaksmarkt

19 juni 2004, Harry Stienes (1937, Haarlem) (MD 76)
Onderwerpen : Geboren in Haarlem, Vader speelde vroeger in Spoorzicht (Herman Stienes and his Virgins), Vader kwam in 1945 naar Leeuwarden, Wonen aan de Ferdinand Bolstraat, Ferdinand Bolschool, Speeltuin Gerard Dou, Winkels in de buurt, Melkboer helpen, Leraren op school, Voetballen Friesland FVC, Huizum zwembad, Nijlansdyk, Ut Honnewiefke, Na school naar de Huizumer ULO (Keizersgracht), Daarna HBS-B aan het Zaailand, Kneppelfreed, Postzegelmarkt

26 juni 2004, Aukje Dijkstra - van Kempen (1928) (MD 77)
Onderwerpen : Geboren achter Struivingspoortje (Struverspoortje), 11 kinderen gebroren achter het poortje, Winkels in de buurt, vader was bloemenkoopman, Staanplaatsen op de Nieuwstad, Bloemen verkocht vanuit korven, Naar School 5 (achter de Harmonie), Eerst bewaarschool Tournooiveld, Vader in de oorlog naar Duitsland, Verhuizing naar de Herestraat, bewoners aan de Herestraat, Logementen in de Butterhoek / St. Jobsleen, Juffen en meesters op school, Buiten spelen, Uitgaan Neiuwestad, Opnieuw zaken aan de Nieuwestad

4 september 2004, Ernst (Eddy) Polak (1939) (MD 78)
Onderwerpen : Geboren in Huizum, Vader bij de reiniging, Van der Blomstraat (voerman), Tonnewagens en aswagen (ratels), Kleuterschool Tuinen, Lagere school in Schoolstraat (1e drie klassen) School 5, Vanaf 4e klas naar Archipelweg gegaan en daar naar de Van Sytzamaschool, Spoorsloot-molen (nu verdwenen), Winkels in de buurt, Karren met negotie door de straat, Aan Archipelweg bovenwoning-indeling huis, Spelen in de buurt, 2 jaar VGZO aan de Oostersingel, Hartelust (Romkeslaan), In dienst, Wasserij Florence

19 september 2004, Otto van Gelderen (1945) (MD 79)
Onderwerpen : Geboren Zuidvliet 294, Scholen, bedrijvigheid aan/op het Vliet, Vader bij Halbersma kistenfabriek,Kleuterschool "De Tureluur", Op ambachtsschool "selectieklas", Op 6-jarige leeftijd naar Willem Loréstraat, 1e baan Eisma-autospuitbedrijf in de Willem Loréstraat, Uitgaan begin jaren’60, Beginjaren ’70 koffiebar in Grote Hoogstraat, Crazy Horse Saloon, Barleven toen

25 september 2004, Cor van der Ploeg (1937) (MD 80)
Onderwerpen : Geboren Achter de Hoven (in buurt van Mariënburg), Vader bij Spoorwegen en gestorven toen Cor 8 was, Instituut Wijmenger (huiswerkinstituut), Kleuterschool Oosterkade (Tuntsjeskoal) later School 13 in de Van Sytzamastraat, Groen van Prinstererschool, Ambachtschool, Avond-tuinbouwschool op Wissedwinger, Bedrijfjes (kwekerijen) Achter de Hoven, Kwekers, Pachtten de grond van Hepkema, Winkels op Achter de Hoven, Kwekerijen en kwekers aan Achter de Hoven, Groente-aanvoer op de Groentemarkt, Gang van zaken op de veiling  

2 oktober 2004, Duco Hellema (1928) (MD 81)
Onderwerpen : Geboren in de Lijsterstraat, Middelste van 3 kinderen, Grootvader begon als woningmakelaar in 1898 in pand van Spinoza, later in orgelhandel, Lagere school W.C. van Munsterschool, Meester Boonstra, Jodenland, Duco is nazaat van Doeke Wijchers Hellema, MULO in de Margaretha de Heerstraat, Na 3 jaar bij vader in de zaak : Nieuweweg 7 en eerst Prins Hendrikstraat 7, Schippers lagen aan de onderwal (Stoombootkade), Panden en bewoners aan de Nieuweweg, Huur ophalen, Verschillende wijken, Gang van zaken in de makelaardij, Andere makelaars in jaren ’50 : Van der Valk, Dijkstra, Van der Schoot, Van der Made, Faber

9 oktober 2004, Tom Verdenius (MD 82)
Onderwerpen : Zoon van een schipper aan de Oostersingel, Bewaarschool Oostersingel, Lagere school Rihoboth, MULO Groen van Prinstererschool, Bij de Lijempf op kantoor, Echtgenote daar ontmoet, Na diensttijd in Maastricht en Vught gewerkt bij Wim Houwen, Gang van zaken bij Wim Houwen, Andere kledingzaken, Veranderende mode, Boetiek "De Pimpernel", Figuur van Wim Houwen

16 oktober 2004, Marten Stoelwinder (1944) (MD 83)
Onderwerpen : Geboren aan boord van het bolschip Twee Gebroeders bij Jubbega, Vader aan de wal tegen 1950, Schip kwam te liggen in het Vliet, Woontoestanden aan boord, Met 11 jaar naar de Barend Fockestraat, Als 6-jarige naar schipperschool Eben Haezer, Met 12 jaar naar VGLO (Marnixschool), Daarna 3 jaar ambachtschool (afdeling electro), 1e baan Fa. Bak aan het Vliet als leerling-electriciën, Later Westerman Soendastraat, Uitgaan in Leeuwarden, 1e gitaar gekocht in de St. Jacobstraat, 1e band Rockstrings, Optredens, Daarna Red Stars, The Crazy Movits, The Chairwinders opgericht in 1990 t.g.v. het 75-jarig bestaan van voerbalvereniging Leeuwarden

23 oktober 2004, Jaap Pander (1929) (MD 84)
Onderwerpen : Geboren in Houtigehage, Met 1 jaar naar Leeuwarden , Borniastraat, Borniapark, Bomen gekapt tijdens WO II, School in Huizumerlaan (25), Badhuis in Van Ostadestraat, Kruidenierswinkel, Winkels aan de Schrans, Na lagere school aan het werk bij bankektbakker Van der Veen, Toen bakkerij Haantjes aan de Murantstraat, Militaire dienst in 1949, Na trouwen inwonen bij schoonouders in de Van der Helststraat, Sportperiode : kaatsen + scheidsrechter, voetbal FVC, kaatsclub Ons Genoegen (Huizum) en LKC (Leeuwarden), Later gewoond in de Sleedoornstraat, FRICO

30 oktober 2004, Hampie Bakker (1932) (MD 85)
Onderwerpen : Geboren in de Wijnhorsterstraat, Vader was metaaldraaier bij Stânfries, Reizen naar Amsterdam met de Stânfries tijdens oorlogsjaren, Vader was jeugdleider bij V.V. Leeuwarden, Eerste bewaarschool aan Oostersingel, woonde aan de Sontdwarsstraat, Lager onderwijs : Tjerk Hiddesschool, In paasvakantie : schoolvoetbal, MULO : Wissedwinger (school 4 + 18), Herinneringen aan bevrijding van Leeuwarden, Voetballen : met 17 jaar naar 1e van Leeuwarden, na de ULO werken bij Stokvis, Later naar Raad van Arbeid, Na militaire dienst bij de Sociale Dienst Jacobijnerkerkhof, Verhaal over de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR)

6 november 2004, Lies Slof (1943) (MD 86)
Onderwerpen : Geboren in de Hollanderwijk, Vader was kelner in de Grote Hoogstraat, Later een eigen zaak, Lies is middelste van 5 kinderen, Met 8 jaar naar oma in Oldegalileën (hoek tonslagerij), Vandaar naar Eebuurt op school (inclusief Bakkersvakschool), Vakantie naar Limburg, Later naar Beetgumermolen gegaan omdat de vergunning in de Grote Hoogstraat was ingetrokken, Vader café in Beetgumermolen, Met 10/11 jaar op zwemclub (trainer Schoonhoven) LZC later ORCA, Wedstrijden in de Kleine Wielen en Groningen, Alle zwemdisciplines gedaan (tot 15 jaar), Moest alles zelf betalen en daarvoor werken, Toen gestopt met zwemmen en een kruidenierswinkel begonnen en later op de markt : dinsdag Cambuurplein, woensdag inkopen, donderdag Drachten, vrijdag Leeuwarden, zaterdag Nieuweburen, Lies had winkeltje op Nieuweburen, Gang van zaken vroeger op de markt, In 1963 naar Nieuweburen (vader café Van der Wal aan ’t Vliet), Groenteboerfeesten in Zalen Schaaf, Marktbestanden op Nieuweburen

13 november 2004, Gerben van der Zee (1939) en Nanne de Vries (1940) (MD 87)
Onderwerpen : Geboren in 1939 en 1940, In de Leyhamer ( totaal 18 persone in 1 huis), Nanne : vader bij het spoor, Gerben : vader werkte bij een bloemkwekerij, School : Schoolstraat en Willem Lodewijkschool, Stadsziekenhuis, Bewoners van Blokhuisplein en omgeving, Gebeurtenis in "de Leyhamer" tijdens de oorlog : illegale slacht, Zaken in de omgeving : Ossekop, Uniabuurt en Oosterstraat

27 november 2004, André Wielinga (kapper "De Barbier)", 1940 (MD 88)
Onderwerpen : Geboren aan de Noorderweg, Naast Hanja, Gang van zaken in de kapperszaak, Bewaarschool Grote Kerkstraat ’bij de nonnen’, Lagere school : Bonifatiusschool - meester Bruinsma, Met 9 jaar : TB - Parkherstellingsoord, Later ambachtsschool, Elektricien bij fa. Romkema, Later onderhoudsmonteur Blikfabriek, Winkeliers en bewoners op Noorderweg / Nieuweburen

4 december 2004, Gerard Dijkstra (1930) (MD 89)
Onderwerpen : Geboren in de Bollemansteeg : Kalksteeg, daarna Ayttasteeg, Vader zat in de bloemenhandel maar soms ook kok, Zaken en bewoners Ayttasteeg, Sinterklaastijd, V&D, Muziekles bij Scheepstra Wortelhaven, Muziekcorps "De Volharding", Andere muziekcorpsen, Zaken aan de Wortelhaven, Oorlogstijd, Bij de Put, Slager De Wilde, Belgische Rexisten (fascisten-SS) in Leeuwarden, Zaken in de Slotmakerstraat

18 december 2004, Hampie Bakker (MD 90)
Onderwerpen : Voetbal en sport in de jeugd, Met 10 jaar lid van VV Leeuwarden, Aanleg Cambuurstadion-tribunes, Gebeurtenissen tijdens de pauzes, Jeugdvoetbal, Friese Voetbal Bond, 1954 : start betaald voetbal, VV Leeuwarden 10 jaar betaald voetbal, Namen van de spelers, Haringbar, Herinneringen aan Abe Lenstra, Kampioenschap Leeuwarden 1957, Militair elftal
 

Opnames "Leeuwarden Toen" 2005

8 januari 2005, Theo en Jaap Balk (1948) (MD 91)
Onderwerpen : Geboren in de Engelse straat (inwonen bij opa en oma), Opa was chefkok bij hotel de Doelen, In 1951 naar Boerhavestraat, Vader werkte bij Ziekenfonds : ALZ, Verhaal over de katholieke woningbouwvereniging, Bonifatiuskerk + school, Schoolvoetbal, Schalekamp, Rondbrengen van kranten e.d., Bewoners van de panden in Boerhavestraat, Wielerronde ’Tour du Monde’ in ’62, ’63, ’64, Zwemmen bij Grote Wielen

22 januari 2005, Lex Bout (1940-2015) (MD 92)
Onderwerpen: Wees, in 1949 naar Nederland gekomen en opgegroeid bij oma, 1 jaar gewoond op Schatzenburg Dronrijp, 5 jaar weeshuis in Bolsward, 2 jaar weeshuis in Tilburg, in 1957 samen met oma bij oom en tante gewoond aan de Archipelweg (12 personen), 1 jaar ambachtsschool metaalbewerking, 1 jaar gewerkt bij Brouwer Stalinrichting, in 1964 weer terug in Leeuwarden en gewerkt bij Oude Delft, in 1966 bij luchtmacht, in 1970 getrouwd met Joke en gewoond in de Meenthe, Uitgaansleven in Leeuwarden

29 januari 2005, Garmt van Kampen - Foto VaKa (1925-2008) (MD 93)
Onderwerpen: Geboren aan de Tweebaksmarkt naast de Galileërkerk, Vader had een foto- en kunsthandel, Met 4 jaar naar de Berlikumermarkt, Groen van Prinstererschool, Winkels in de buurt, Spelletjes in de jeugd, In 1939 naar Sint Jacobsstraat, Zaken en winkels in de Sint Jacobsstraat, Toneelspelen onder leiding van professor Wagenaar, Foto’s en film bij de bevrijding  

5 februari 2005, Anton Gersjes (Staveren, 1927) en Siep Bruining (1928-2011) over vliegbasis (MD 94)
Onderwerpen: Collega’s vliegbasis, Anno kwam, via Sneek, in december 1948 naar Leeuwarden, Siep - geboren in Snakkerburen - vertelt dat er al in 1920 een vliegfeest was op het Kalverdijkje, Na oorlog eerst Engelsen op basis, In 1948 werd het een Nederlands vliegveld, Eerste Meteor kwam in 1949 naar Leeuwarden, Gang van zaken m.b.t. het tanken in het begin, In 1949 werkten er 26 mensen op de basis, Uitbreiding kwam met de komst van meerdere squadrons van de Meteors, Met oefeningen naar Engeland, over Portsmouth, Wonen op de basis, Anton is bestuurslid van de Auto Hobby Club  

12 februari 2005, Annie Stienes - van Dam (1939) (MD 95)
Onderwerpen: Geboren in de Bosboomstraat, Met 2 jaar verhuist naar de Warmoezenierstraat (Rode Dorp), Later naar de Emmakade naast Van Slooten, Bewoners Warmoezenierstaat, Vader was electricien, Tijdens de oorlog broodbezorger van bakker Draaijer, naar de Van Sytzamaschool, ook gewoond in de Van Asbeckstraat , Verhaal over fusillade van vader op 11 april 1945 en verzetsactiviteiteiten, Moeder begon half jaar later naaischool, nazorg voor de Weduwen Stichting ’40-’45, Na lagere school naar ULO : school 4 aan de Wissesdwinger, na de ULO werken bij PEB en daarna Koomans Meelfabrieken

19 februari 2005, Gerard van den Berg (1943) (MD 96)
Onderwerpen : Geboren in de Pieter de Swartstraat (achter de Ambachtsschool), Verteld over de buurt, Thuis met 6 kinderen, Vader was bakkersknecht bij bakkerij "De Friesche klok", Roomse jeugd, Kleuterschool bij nonnen in Grote Kerkstraat, Lagere school : Bonifatiusschool bij meester Bruinsma en andere meesters, Koorknaap o.l.v. Jac. Bos, Na de lagere school naar de (Gerardus) ULO - Julianaschool, Na 1 jaar naar de bakkersvakschool in de Ruusbroeckstraat, Na 2 jaar bij bakker Dijkstra aan de Wirdumerdijk als leerling-bakker, later 4 jaar bij Tromp t.o. de Centrale, Later boekhoudopleiding, In dienst bij De Oude Delft, Uitgaan in vroege jaren ’60, Zalen Schaaf, Groene Weide  

24 februari 2005, Leo Dijkstra (ook TV-opname van gemaakt in Oranje Bierhuis) (MD 97)
Onderwerpen : Westen van de stad, Vogelbuurt

3 maart 2005, Piet Adema (1938, Holwerd) (MD 98)
Onderwerpen : In 1946 naar Leeuwarden gekomen, Vader in de (hand)karrenverhuur in de Wijde Steeg van Okkema, In 1947 naar de Saskiastraat en daarna naar de Wijde Steeg, Inwonen bij oom Boomsma, Verhaal over de handkarren en bakfietsen, Bewoners van de Wijde Steeg e.o., Lagere school : School 6 (Menno van Coehoorn), Later naar Arendstuinschool en Van Sytzamaschool, Met 14 jaar aan het werk bij kistjefabriek en later bij groentenoer Gros, Voetballen bij ’De Klomp’(Leeuwarden) en Rood Geel, Opleiding gymnastiekleider bij verschillende gymnastiekverenigingen, Onder Nol de Ruiter naar Cambuur als verzorger

12 maart 2005, Lammert Smit (1939) (MD 99)
Onderwerpen : Geboren in de Houtstraat van het IJsbaankwartier, Met 16 jaar naar de Huizumerlaan, Arendstuinschool en diverse andere scholen, Bediening Kiepeloop, Opa en oma in de Tichelstraat (bij ’t Vliet), Winkels in het IJsbaankwartier, Eerste baan bij de coöperatie Excelsior, Andere banen, Bouw Wielenpôlle  

19 maart 2005, Hans Jorna (1952), Messenslijper (MD 100)
Onderwerpen : Toestand Westerplantage vroeger, Opa had een zaak op het Schavernek in messen en scharen, Verhalen over pake, In 1937 naar Westerplantage (naast De Boer Borstelfabriek), Oorlogsperiode, In 1954 familie Jorna naar de Westerplantage, Katholieke scholen in Leeuwarden-west, Verhaal over Dominicanen in Leeuwarden, Dominicuskerk en inventaris

26 maart 2005, Jan van der Weide (1939) (MD 101)
Onderwerpen : Geboren aan de Lang Marktstraat 38, Oorlogsherinneringen, Gang van zaken in het Café-Restaurant, Veemarkt, Zaak gesloten in 1965, Naar de jongensschool in de Speelmanstraat, Geboortehuis vader aan de Voorstreek, Naar Amelandstraat, Slagerij Van der Weide (opa van Jan), Verhaal over roomse leven, Zaken en winkels aan de Lange Markstraat, Wat gebeurde er in de zaak als er geen markt was  

9 april 2005, Hendrik ten Hoeve (1945-2009) (Ook TV -opname van gemaakt op 31 maart 2005 in het Oranje Bierhuis) (MD 102)
Onderwerpen : Diversen

16 april 2005, Willy Tromp - van Garderen (1918) (MD 103)
Onderwerpen : Geboren aan de Nieuweburen 89, Vader was opperman bij Gemeente, Tot 16e jaar op Nieuweburen, Lagere school was School 7 (Arendstuin, tuntsjeschool), Joods leven op de Nieuweburen, Met 14 jaar op atelier bij P.S. Bakker, Na 1 jaar naar A & H de Jong ( Bontwerkerij ) aan de Stationsweg, Getrouwd in oktober 1942, Inwonen bij zuster in Warmoezenierstraat, Bevrijding van Leeuwarden, Bakkerszaak in Franklinstraat, Leveren aan vaste, grote afnemers (ziekenhuis, gevangenis)

23 april 2005, Klaas de Boer (1925) (MD 104)
Onderwerpen : Geboren aan de Voorstreek tegenover de Tuinen - pand Scapino- Oude Meelbrug, Oudste huis van Leeuwarden hoek Slotmakersstraat, Winkel in huishoudelijke artikelen en galanterieën, Andere zaken in de buurt, Joodse buurt, School : Hofschool (eerst jongensschool Sint Anthonystraat), In 1939 met de zaak naar de Schrans 19, Onderduik- en diensttijd, Omgeving Schrans 19, Winkels en zaken aan de Schrans

7 mei 2005, Joop Annee (1941-2014) (MD 105)

14 mei 2005, Jappie Reiding (1941) (MD 106)
Onderwerpen : geboren in de oud-Indische buurt in de Insulindestraat, Lagere school nummr 6 Menno van Coehoorn, Leven als jongen in de Insulindestraat, Wissedwinger-MAVO, Mariënburg, Eerste disco in Leeuwarden, Voetbalclub Leeuwarden en Rood Geel, Competitie, Verschilllende spelers in de club, CIOS in Overveen, Opbouwwerker in de Wielenpôle, Café Cambuur, 14 Schoolhouders

21 mei 2005, Ad Fahner (1945) (MD 107)
Onderwerpen : Wirdumerdijk, Friesche Fruitwinkel, Winkeliers/bewoners Wirdumerdijk en Zaailand, Kleuterschool Grote Kerkstraat

28 mei 2005, Cees Drijver (1934-2015) (MD 108)
Onderwerpen : Herdenking 200 jaar synagoge, Geboren achter ’t Vliet in de Delistraat, Herinneringen aan Schilkampen, Vader was bloemist, Kreeg zaak in de Weerd, School : Willem Lodewijkschool, Zaken en winkels in de Weerd (uitgebreid verhaal)

4 juni 2005, Sierk Wolf (MD 109)
Onderwerpen : Opgegroeid aan de Ruyterweg, Later naar de Accamastraat, Speelplekken, Slager Adema, Slagerswereld in Leeuwarden in het algemeen

11 juni 2005, Reina Hospes (25 juni 1947) (MD 110)
Onderwerpen : Opgegroeid in de Klanderijstraten, Verhalen over de buurt, Herinneringen aan aardappelhandel Bronger en de verschillende winkels, Herinneringen aan de huishoudschool in de Speelmanstraat, 1e baan bij café de Bontekoe aan de Troelstraweg (7 jaar daar gebleven), Uitgaan in Leeuwarden : Amicitia en de Beurs, Flamingo Bar

18 juni 2005, Rimie Veltman (1941) (MD 111)
Onderwerpen : Geboren in de Grote Hoogstraat 34, Vader was wasman/boordeman, Verstuurde was naar wasserijen, Verhalen over het huis, Andere zaken en bewoners in de Grote Hoogstraat, Lagere school : Groen van Prinsterer, Woning, Pakhuis werd kerkje (7e dag adventisten zendingsgemeente), Toestanden in het kerkje, Werd toen van de ’Oud Gereformeerden’, Spelen op de Eewal

25 juni 2005, Kees Zwerver (1932) (MD 112)
Onderwerpen : Geboren op skûtsje (De 3 Gebroeders) bij de 1e Kanaalsbrug, Zwerver is echte schippersfamilie, Verhalen over leven aan boord, Schippersscholen, In 1954 naar de HEMA, Vanaf 1960 naar Groningen, Vaarwaters in Leeuwarden

2 juli 2005, Marten Das (1930-2011) (MD 113)
Onderwerpen : Geboren in de Hollanderstraat 23, 12 zusters en 3 broers!, Vader en Marten zelf gewerkt als begeleider van veetransporten, Naar school in de Schoolstraat, Situatie op de veemarkt, Licentie voor schoorsteenveger en werk als schoorsteenveger, Ook bedrijf als tegelzetter en onderhoudsklussen, Frisiana 1963, Verhalen over de Hollanderwijk

3 september 2005, Koos ten Hoeve (1940) (MD 114)
Onderwerpen : Geboren bij Noorderbrug (steeg bij Camstraburen), Gezin met 7 kinderen, Voetballen bij Rood Geel en Nicator, Naar School 7 (beneden), Vader werkte bij Sybesma & Prins (brandstoffen) aan de Snekertrekweg, Waar deed moeder de boodschappen, Stalhouderij Poelsma, Hardloopwedstrijden in Prinsentuin, Toestanden in de winter, Elfstedentochtaankomsten, Werk bij P. Weiland in de Bagijnestraat, VAMI-ijs

10 september 2005, Joop Année (1941-2014) (MD 115)
Onderwerpen : Geboren in Huizum in de 2e Torendwarsstraat, Voetballen bij FVC, Ambachtsschool, Marinier, Walvisvaarder Willem Barentz, Verzekeringen Victoria Vesta, De Ruiter Smederij aan de Verlengde Schrans, Kinderkleding Schweigmann, Piet van der Brul Herenconfectie, Ontstaan van boetiekjes in Doelesteeg, Van der Wei, BP-depot Snekertrekweg, Overname café-restaurant Willem-Alexanderplein : Bar Nijlân, Na 5 jaar Wijnberg Workum, 3 jaar later café Année op het Schavernek maar helaas mislukt, Toen nog Oranje Bierhuis, Beheerder camping Terhorne (7 jaar)

17 september 2005, Gerrit van Vliet (1924-2015) (MD 116)
Onderwerpen : Geboren op Oldegalileën, Daarna naar Noordvlietstraat, Vervolgens Soendastraat, Vader werkte als typograaf op de Nieuweburen, Buren in de Soendastraat, Vader en moeder waren Baptist, Zij kerkten in de Noordvlietstraat en later in de Maarten Harmsz. Trompstraat (1933), Leerde als jongen orgelspelen van vader, Met 4 jaar naar de Bewaarschool aan het Vliet, Daarna naar de Rehobotschool, Met 14 jaar naar de baas : Kapper Stienstra aan de Tuinen als inzeper, Daarna bij grossier Smeding in de Boterhoek (chocola en koekjes), Stadstypen in de Butterhoek, Met 17 jaar ondergedoken, Direct na de oorlog actief in de muziekwereld : koren begeleiden o.a. Patrimonium (mannenkoor)

24 september 2005, Marten Das (2e keer) - (1930-2011) (MD 117)
Onderwerpen : Geboren in de Hollanderstraat 23, In vogelvlucht door zijn werkzame leven, De Hollanderwijk en de verschillende straten, Wie woonde er toen, Winkels, Verhalen over de oorlog, Meer over bewoners rond het station

1 oktober 2005, Kees Westerbaan (1938) (MD 118)
Onderwerpen : Geboren in de Elisabethstraat, Verhalen over de buurt, Bewoners en winkels, Westersingel en verdere omgeving, Fonteinland, bedrijfsvoetbal, Bedrijven aan de Willemskade, Steenfabriek Schenkenschans, Rijks HBS, Leraren, MTS en HTS, Slappe Douwe, Sportverenigingen, Voetbalclubs

8 oktober 2005, Stientje Panhuis (1942) (MD 119)
Onderwerpen : Geboren in de Ferdinand Bolstraat hoek Frans van Mierisstraat, Lagere school : Ferdinand Bolschool, Opa begon met bloemenzaak aan de Nieuweburen, Vader naar Huizum met bloemenzaak, Winkels in de buurt, Middenstanders onder elkaar, Sport : turnen bij Quick Huizum, Keurgroep - 10 jaar, Noordelijk kampioene, Overnemen van de bloemenzaak

15 oktober 2005, Lies & Gerrie Weiland (1936 en 1939) (MD 120)
Onderwerpen : Geboren in de Molensteeg (zijstraatje Haniasteeg) in het pand met de gevelsteen "In de Notenboom", Met 3 jaar naar de Azaleastraat, Ouders hadden een Staverse jol, Boot lag bij Rood-Geel terrein, Zeilen op de Grote Wielen en naar Veenwouden, Spelen in de timmerfabriek van Kingma, Winkels in de Bloemenbuurt, Spelen in de buurt, Lies werkte in "Lingeriehuis" in de Oosterstraat en na 3 jaar naar Drontman aan de Nieuwestad, Gerrie begon bij V&D, Verhalen over de winkels, Etaleurs

22 oktober 2005, Bieneke van der Heide - Ozinga (1944) (MD 121)
Onderwerpen : Geboren in de Frans van Mierisstraat, In 1946 naar de Nieuwestad (pand Van Haren), Bien was jongste van 4, Kleuterschool bij juffrouw Bender, Op kleuterschool al zwemles!, Vervolgens Hofschool (A en B klassen), Daarna Rijks HBS Zaailand, Opleiding voor medisch analist, Winkels en andere zaken in de buurt, Als meisje op turnen en zwemmen, Overdekte en Huizumer zwembad, Trainen wedstrijdzwemmen, Frieslandweek in Scarborough, Zwemclubs : LZO en LDZ, Bien is wereldkampioen badminton bij de veteranen!

29 oktober 2005, Tom Bouma (1946) (MD 122)
Onderwerpen : Geboren in de Merelstraat, Vader werkte bij Coöperatie Noord West aan de Oude Galileën, Kleuterschool : Leeuwerikschool, Daarna Telemannstraat : School 32, Meesters en juffen, Spelen en oorlogvoeren, Ambachtschool afdeling electro, Werk bij Fa. Bak - loodgieters en electro aan het Zuidvliet, Begon voor zichzelf bij Fa. Bij de Ley in Stiens, Spoedig naar Bleeklaan, Winkel in huishoudelijke artikelen en kachels, Overgang naar radio en tv, Zaken en merken

5 november 2005, Appie Postma (MD 123)
Onderwerpen : Verhalen over de kapperswereld 1963-2000

12 november 2005, Jan van der Weide (1939) / 2 ; zie ook 26 maart 2005 (MD 124)
Onderwerpen : Geboren op 18 juni 1939 aan de Lange Wachtstraat tegen over de Veemarkt, Vader had café + overnachting + veestalling, Verhalen over de veemarkt/karrieders, Circussen in Leeuwarden, Einde van de oorlog, Verhalen over de kermis, De Overdekte, Jan als misdienaar

26 november 2005, Trijintje Jellema (1944) (MD 125)
Onderwerpen : Geboren op Camstraburen op 5 juli 1944, Na 2 jaar Groeneweg 24, Woonomgeving en wie er woonden, Vader pyrotechniker, Boersma in lompen en metalen, Kleuterschool bij ingang Prinsentuin, Later Sint Anthonyschool, Huis onbewoonbaar verklaard, Naar Saiterstraat in Huizum, School in de Huizumerlaan, Winkels in Huizum-Dorp

3 december 2005, Jan Stobbe (1949) (MD 126)
Onderwerpen : Geboren in steeg aan ’t Vliet in 1949, Woonde aantal jaren op het schip van grootvader, Later naar de Balistraat, Vader bij de gemeentereiniging, Kleuterschool Tureluur, Lagere school : Juliana van Stolberg aan de Robert Kochstraat, Leger des Heils, VGLO, Toen naar Karel Doorman Mulo, 1e baan bij Fenno Schoustra’s Kleine Krantsje, Na 1 jaar naar de gemeente als hulpbode (Hubo), Rondbrengen raadstukken, Toestand gemeenteadministratie op Raadhuisplein, 8 Burgemeesters meegemaakt

10 december 2005, Anton de Boer (MD 127)
Onderwerpen : Geboren in Wolvega, Nu woonachtig in het huis van dominee Mak aan de Westersingel, Is verhuisd naar Boksum i.v.m. beroep van vader (dominee), School : Gereformeerd Gymnasium, Zag Bonifatiustoren afknappen, Citaat uit zijn boekje "Optimisten leven langer" over Sietse, Loopbaan na Gymnasium : eerst conservatorium, maar snel naar Hogere Landbouwschool, Daarna Rabo-bank, Westersingel : wonen, werken in pand nr. 50, Uitgaan in de jaren ’70

17 december 2005, Sjerp van der Ploeg (1920-2013) (MD 128)
Onderwerpen : Geboren op 4 oktober 1920 in Wirdum, Vader kreeg werk aan de Christelijke kweekschool Margaretha de Heer, Gezin kwam naar Warmoezenierstraat, Opa had al een auto, In 1925 naar Achter de Hoven 89, Bewoners daar en gebouwen, Andere grootvader op de boerderij van Achter de Hoven, Winkels en buren in Achter de Hoven, Lagere school (leerschool) in de Margaretha de Heerstraat, In 1939 naar Emmakade 114, Welke kerken : eerst Koepelkerk, toen Noorderkerk, er heen via de Oosterstraat, Herinneringen aan de kerkgang, Sprong naar 1955 : docent op Mariënburg, Verhalen daarover

24 december 2005, Hiske van der Werf-de Graaf (MD 129)
Onderwerpen : Geboren in Garijp, In 1936 op 7-jarige leeftijd naar Leeuwarden, Smidsbuurt, School : Christelijke Zuiderstraatschool van meester Campij, Verhalen over de Smidsbuurt, Boerenschuur in Smidsbuurt, Groente verwerken, Huishoudschool Margaretha de Heerstraat, Meester Campij en meesters en juffen, Verhalen over de Schrans : winkels en mensen, Werk bij dr. Hoedemaker op de Harlingerstraatweg 13, Na 4 jaar naar de Gruyter op de Voorstreek, Gang van zaken bij de Gruyter, Daarna naar het filiaal in de Schrans, Ook gewerkt bij V&D en Drontman
 

Opnames "Leeuwarden Toen" 2006

7 januari 2006, Jan Zijlstra (1944) (MD 130)
Onderwerpen : Geboren op Landbuurt 34 in 1944, Vader was beton-ijzervlechter, Wonen op de Landbuurt, Vriendjes, Voetballen op straat, Spelen, Schaatsen, Bewaarschool in de Boterhoek, Later School 15 (Leeuwerikschool), 7e en 8e klas op de Vijverschool, Daarna ambachtschool, 1e baan bij Mohrman, Daarna Ducosto & Stork, Voetballen bij Rood Geel (Hofstrastate Lekkumerweg), Voetbalschoenen kopen en verhalen over Rood Geel

14 januari 2006, Annie Pen-Hoekstra (1933) (MD 131)
Onderwerpen : Geboren in het stadsziekenhuis, Vader was metselaar bij Geveke, Met 2 jaar naar 2e Vegelindwarsstraat, Naar Johannes de Doperkerk- en school, Huis in de Vegelinstraat, Naaien leren o.a. bij V&D en in de 2e Vegelindwarsstraat bij juffrouw Kerkhoven, Herinneringen aan de oorlog, Lang gesprek met inbeller Tinus Kruithof, Gang van zaken in de kerk, Mariahuis in Amelandsstraat, Sint Elisabethschool en omgeving

21 januari 2006, Bertus Smidt (1938) (MD 132)
Onderwerpen : Geboren in de 3e Vegelindwarsstraat in 1938, Vader werkte in Spoorzicht, Vader was Bondsman (Horeca-vakbond), Bewaarschool op de Tuinen, Heel veel telefoon over taxi’s, Toen naar de Van Sytzamaschool, Daarna VGLO, MULO Wiisesdwinger, In 1953 naar de Bijenhofstraat (rand van de stad), 1e opleiding voor NS-beambte, Verhalen over de Bloemenbuurt

28 januari 2006, Klafia Span-Hanja (1944) (MD 133)
Onderwerpen : Geboren in Eernewoude 1944, Na de oorlog naar Raadhuisplein 34, Verhalen over het pand, Moeder had een mode-atelier, Klafia zat eerst op de Hofschool (na 3 kleuterscholen), Daarna de St. Anthonyschool, Vader kwam uit Indië en was kunstschilder, Hij had een kunsthandel op de hoek van de Beijerstraat/Raadhuisplein, Bewoners en zaken Raadhuisplein/Weerd/Hof- en Gouverneursplein, Oranje Bierhuis

4 februari 2006, Akke Edelenbos (1949) (MD 134)
Onderwerpen : Geboren in de Spanjaardstraat in het IJsbaankwartier in 1949, Vader werkte bij Stânfries en later bij Ganzevoort, Zaken en winkels in de Houtstraten, Veel info van inbeller Jan Visser (1917), Familie ging wel mee met de Stânfries in de vakantie, In 1957 zijn ze verhuisd naar de Knoopstraat, Naar school op de Rehobothschool, Daarna huishoudschool Prinses Marijke, Leraren en leraressen op deze school, Na school eerst gewerkt bij mevrouw Ganzevoort, Later bij de Hema, Na 2 jaar bij de Spar in de Tjotterstraat, Later lingeriezaak "Het Lingeriehuis" in de Oosterstraat, Zaken in de Oosterstraat

11 februari 2006, Bertus Smidt (1938) ; zie ook 21 januari 2006 (MD 135)
Onderwerpen : Bloemenbuurt, Opleiding ’heilgymnastiek en massage’ (geslaagd in 1966), Actief als fysiotherapeut bij het Diakonessenhuis en Cambuur, Ziekenhuizen in Leeuwarden, 1969 start bouw Triotel, 1971 startte Bertus daar, Ook nog bij het Leeuwarder verzorgingshuis in de Haniasteeg gewerkt, Ontwikkeling naar het MCL, 1964 begin van Cambuur, Fysiotherapeut bij Cambuur, Spelers en trainers en gebeurtenissen

18 februari 2006, Jan Nijdam (1933-2010) (MD 136)
Onderwerpen : Geboren in 1933 op ’t Vliet, Met 3 maanden naar Kleienburg, Route naar Kleienburg, Vader bij granietfabriek en later bij fokkerij angora-konijnen, Jan ging naar de Rehobothschool, Telefoon van Wietske Meeter (dochter van Lodewijk Meeter), Oorlogstijd op Kleienburg, De melkboot, Cabaret Henk van der Heide

25 februari 2006, Auke Veenstra (1931) (MD 137)
Onderwerpen : Geboren in 1931 in Hempens, Vader had kruidenierszaak en later in textiel, In 1934 naar Huizum (Sierksmastraat) en later naar de Huizumerlaan, School 25, Zwembad, Na de ULO naar Amicitia, Later textielwinkel in de Anton Mauvestraat, Uitgaan in Leeuwarden, Zaken en winkels in de Schrans, Vanaf 1983 werkzaam bij de gevangenis, Veel telefoon over zaken in de Schrans

4 maart 2006, Duco Wiersma (1931-2010) (MD 138)
Onderwerpen : Geboren in 1931 op de hoek van de Maria Louisestraat (Verkorte Weg achter in een Graham), Wonen en werken aan de Verkorte Weg, Gang van zaken bij kopen van een auto voor de oorlog, School-verhaal (Willem Lodewijkschool), Garage begonnen in 1957, Verhalen over de kraanwagens Jumbo van Rosier, Verhaal over snoekebek op 3 wielen, Opsomming van garages in Leeuwarden in de jaren ’50 en ’60, Nieuwbouwproblemen, Abe Bonnema

11 maart 2006, Piet Tiekstra (1942) (MD 139)
Onderwerpen : Geboren in 1942 in het Diakonessenhuis, Vader was kapper in Warga, In 1945 naar Leeuwarden : Voorstreek in pand van De Waarheid, Buurtverhalen, In 1948 naar de Linaeusstraat, De buurt, Jongens, Voetballen, Kaatsen, In het land spelen, Met 10 jaar naar de VV Leeuwarden, Namen van elftalgenoten, Vanaf de 2e klas HBS naar drukkerij Eisma, Toen Fedde Dijkstra aan de Eewal - Handelsdrukkerij, Wethouder Tiekstra

18 maart 2006, Siep Zondervan, (1931) (MD 140)
Onderwerpen : Geboren in de 2e Saskiadwarsstraat, Vader bij Halbertsma kistenfabriek bij de Condens, Later Willem Loréstraat, Kleuterschool Vliet, Toen School 6 in de Klaas Bockesz Balkstraat, Kaatsen als jongen, Kaatsen op het Zaailand : Burmaniadag, Ouders kregen Yad Vashem onderscheiding i.v.m. Joodse onderduikers, Verhaal over de oorlog, 1947 werken bij ijzerhandel Van der Meulen (nu Spinoza), Werken bij Van der Meulen, Na dienst naar de TU Ossekop, namen van collega’s, Ernaast was het zusterhuis van het Stadsziekenhuis, Zaken op de Ossekop en Uniabuurt

25 maart 2006, Pim en Hans van der Geest (MD 141)
Onderwerpen : Pim is met 63 jaar de oudste en Hans is 60 jar, Geboren in de Diepenbrockstraat, Omgeving van de straat, Verhalen over kaatsen, Sonneborghpartij, Kleuterschool in de Grote Kerkstraat bij de nonnetjes, Lagere school in Speelmanstraat, Route naar school, Verhalen over de buurt, De Kleine Bontekoe en andere zaken, Kraamkliniek, Ericadorp, Bouw van de Rondweg en flats Valeriusstraat, Ruzie met andere buurten, Winkels in de buurt

1 april 2006, Anton Groenewoud (1935) (MD 142)
Onderwerpen : Geboren in de Paulus Potterstraat 12, Vader rijksambtenaar maatschappelijk werk, Van Ostadestraat : badhuis en papkokerij van Bootsma, Speeltuin Gerard Dou, Ferdinand Bolschool, Huizumer zwembad, Grote en Kleine Wielen, Ontstaan Kleine Wielen, Begin van de wijk Bilgaard, Laboratorium voor volksgezondheid aan de Jelsumerstraat

8 april 2006, Wytze Jager (19129) (MD 143)
Onderwerpen : Geboren in de Weerklank (Hulsbuurt), Jongste van 9 kinderen, Met 8 jaar naar Werkmanslust, Vader werd "huisknecht" in Hotel De Nieuwe Doelen, Naar de Túntsjeschool (Arendstuinschool), Scholen in de oorlog, Opleiding tot meubelmaker, Met 14 jaar naar vetsmelterij "De Bontekoe"in de Schrans, Na een paar maanden naar Rotterdamse Bank op de Wirdumerdijk als jongste bediende, Met 21 chef Incassoafdeling, Hoofd boekhouding, 1964 fusie tussen Rotterdamse en Amsterdamse Bank, Bankzaken

15 april 2006, Otto Hondema (1923) (MD 144)
Onderwerpen : Geboren in de Barend Fockesstraat, Vader was stucadoor bij van Garven/Hoekstra, Verhaal over de Barend Fockesstraat, Kaatsen, Tjerk Hiddeszschool, Stucadoorswerk, Leeuwarden 60 jaar geleden : Otto zat in Hamburg (1943), Verhalen daarover        

22 april 2006, Johan Dalstra (MD 145) 

6 mei 2006, Keimpe Ringma (MD 146) 

13 mei 2006, Ina Dijkstra-Wiersma (1933) (MD 147)
Onderwerpen : Geboren in de Steinstraat, Vader had Harley Davidson, Het huishouden, Bewaarschool en gewone lagere school, Bij de wc van Munsterschool, Spelen als meisje, Wintervertier op de ijsbaan, Dokters op de Spanjaardslaan, Koninginnedag, Kerken, Bonifatiushospitaal, Werken na de schoolperiode, Fedde Dijstra, Drukkerij op de Eewal, Preken uittypen, Panden op de Eewal, Perkstraat

27 mei 2006 Anneke Beintema (1928) (MD 148)
Onderwerpen : Geboren aan de Druifstreek, Foto’s van pand (uitgebrand, pand van Piet de Vries kwam er voor in de plaats), lagere school : Groen van Prinsterer, Winkels en zaken aan de Druifstreek, Verhalen over vader : begrip in gereformeerd Leeuwarden (musicus en organist), Vader als beiaardier in Leeuwarder stadhuis, Na de 6e klas naar de C.H.B.S. in de Kanaalstraat, Na de HBS opleiding logopedie bij Gré Zandleven, Gevestigd bij grootvader in Maria Louisestraat, Muziekleven in Leeuwarden jaren ’50

3 juni 2006, Rob de Jong (1945) (MD 149)
Onderwerpen : Geboren in de Ramstraat, Huur- en koopwoningen, Vader werkte bij Halbertsma kistenfabriek, 3 zussen boven Rob, Zaken in de buurt, Oranje Nassauschool (hoofd Tuinstra) in de Galileëer kapel, Jongensverhalen, Na lagere school naar de ULO aan de Margarethe de Heerstraat, Werken : samen met Sybe Osinga bij Span, Nog even ULO-verhalen, Voetballen bij Blauw Wit ’34, Betrokkenheid bij VV Cambuur als journalist, Uitgaan in de jaren ’60

10 juni 2006, Lena Sikma - van Ek (1932) (MD 150)
Onderwerpen : Geboren in de Deinumerstraat als tweeling, Vader was onderwijzer aan de Koningin Emmaschool, Toen naar de Beethovenstraat 3, Namen van de meesters en juffen op de koningin Wilhelminaschool, Namen in de oorlog, Laatste oorlogsjaren in Winsum (Gr) doorgebracht, Pelikaankerk, Kerkgang, Na de lagere school naar de C.H.B.S. aan de Kanaalstraat, Na 3 jaar naar Offsetdrukkerij van Fedde Dijkstra in de Weerd, Daarna Grote Hoogstraat, Typewerk op de zalen, Later naar de Eewal, Trouwen met 24 in 1956, Wonenproblematiek, Via woningruil naar Tjerk Hiddesstraat

17 juni 2006, Bea Pot - Bosma (1936) (MD 151)
Onderwerpen : Geboren in de Bosboomstraat, Vader bij de Bondsspaarbank Zaailand, Hij kwam langs de deuren, Speeltuin Gerard Dou, Kleuterschool in de Huizumerlaan, Lagere school in de Nieuwe Schrans, Oorlogsjaren, Winkels en bedrijfjes in de buurt, Huizumer zwembad, Huisarts Bangma, Later ULO Keizersgracht (Huizumer ULO), Werken - eerst Coöperatie Excelsior, daarna telefoniste, Gang van zaken, Toneelspelen bij DIO, later bij TOG  

24 juni 2006, Elseline van Riesen (1925-2012) (MD 152)
Onderwerpen : Geboren in 1925 te Rotterdam op 21 februari, In 1952 naar Leeuwarden gegaan voor werk bij de Raad voor de Kinderbescherming, Pake woonde in Achter de Hoven, Verhalen over pake en de buurt, Met pake de stad in, Naar de kaasboer en boekhandel Van der Velde, Stadsbeelden, Met pake naar de kermis, In 1954 op kamers op de Voorstreek (boven bakker Van der Berg tegenover de Centraal Apotheek), Lid van roeivereniging Wetterwille, Naar de Harmonie, Na de Voorstreek naar de Nieuwestad (hoek Kleine Kerkstaat), pand van mr Adema, Winkels in de Kleine Kerkstraat, Heer Ivostraatje, Groeneweg en Butterhoek

7 oktober 2006, Maaike en Joke Gerritzen (MD 153)
Onderwerpen : Vader begon in de Grote Kerkstraat in 1934, In 1948 naar de St. Jacobsstraat, Verhalen over Sint Anthonyschool en Grote Kerkstraat, De Leeuwarder slagerswereld in de jaren ’40 en ’50, Opening van de zaak aan de hand van foto’s, Slagersvereniging bepaalde prijzen tijdens de vergadering in de Klanderij, De slagerij op de hoek van de Breedstraat/Nieuweburen, Een rondje langs de zaken in de St. Jacobsstraat en Maria Annastraatje.

14 oktober 2006, Siep Zondervan (MD 154) ; zie ook interview van 18 maart 2006
Onderwerpen : Getrouwd in 1957, Problemen met vinden van woonruimte, Gevonden in Heechterp in de Ahornstraat, Voorzitter van de VV De Oosthoek, Verhaal over VV Leeuwarden, De voorzitter als sociaal werker, Na diensttijd bij de BB, BB-verhalen, Nog enkele figuren uit de Linaeusstraat.

21 oktober 2006, Jan en Wytze Propsma (MD 155)
Onderwerpen : Uit gezin met 4 broers, Vader nam etablissement over waar eten werd bereid en uitgeleverd, Pand heette eerst ’de Heimat’ en later ’Aurora’, Omgeving van de Bagijnestraat/Sint Anthonystraat, Stallen Van Gend & Loos, In 1960 naar de Deinumerstraat, Vader werd gevangenisbewaarder, Daarna wonen in de gevangenis (rechts van de hoofdingang), Omgeving Blokhuisplein en Keizersgracht, Gebeurtenissen in de gevangenis - o.a. filmopname van ’5 van de 4-daagse’.

26 oktober 2006, Wiep van der Molen (1935) (MD 156)
Onderwerpen : Geboren in "wijk" Beter Wonen (Nieuw Amsterdamstraat), Vader werkte bij gasfabriek als schilder, Wiep mee naar de gasfabriek, Gezin met 10 kinderen, Verhalen over thuis, Voor de oorlog al een wasmachine merk "Velo", Naar school op School 6 (Menno van Coehoorn), Daarna ambachtsschool machinebankwerker, Daarna bij Westerman Centrale Verwarming, In 1957 naar de Willem Barendtz ter walvisvaart (jaarlijks van november - april), Vervolgens 33 jaar bij de Centrale in de Franklinstraat, Toen nog kolen gestookt, Aanvoer met pramen vanaf spoordok.

4 november 2006, Kees Rodenhuis (1944) (MD 157)
Onderwerpen : Geboren in Grote Kerkstraat, Vader was straatmaker, Wonen met 4 kinderen in klein huisje, De buurt, In 1956 moeder en broertje overleden aan koolmonoxidevergiftiging (drama), Verhalen uit de kinderjaren, Oldehoofsterkerkhof, Karrieders, Oldehove, Skyriders tegen de Oldehove, Winkels in de omgeving.

11 november 2006, Douwe Miedema (1935-2007) (MD 158)
Onderwerpen : Geboren in 1935 in de Kwartelstraat, Kleuterschool in Grote Kerkstraat, Juffrouw van Es en Bender, Wapenoefening in ouderlijk huis van de ondergrondse, Ontstaan zaak en merk Friesche Koe 1933, Na de Hofschool naar RHBS, Verhalen over de ijssoorten, Ijsverkopen in de verre omtrek, Verschillende soorten ijs, Activiteiten in de fabriek buiten seizoen (april-half augustus), Douwe als sportman : korfbal-zwemmen-handbal-volleybal, Periode in bestuur van Cambuur.

25 november 2006, Trijntje de Vries (1937) (MD 159)
Onderwerpen : Geboren in stad Groningen, In 1944 naar Leeuwarden : Simon de Vliegerstraat, Winkels in de buurt, Vader was kapitein bij Stânfries, Jeugdverhalen, Later naar de Jan van Heemstrastraat, Naar de ULO op Gedempte Keizersgracht, Hoofd : Peters, Schoolverhalen, Daarna vormingsklas in de Speelmanstraat, Opleiding voor kleuterleidster op de meisjes HBS in de Grote Kerkstraat, Kleuterjuf eerst in de Gerard Dou, Toen naar de Huizumerlaan : De Karekiet, Hoofd op Abbingaschool.  

2 december 2006, Gerrit Dijkerman (1930) (MD 160)
Onderwerpen : Geboren in Bandoeng, Nederlandse ouders, In 1939 naar Leeuwarden vertrokken, In een pension aan de Wissesdwinger, Eerst naar de Hofschool en later naar de Arendstuin, Mobilisatie : gymnasium vol met Nederlandse militairen, Vlak voor de oorlog terug naar Indië, In Indië geinterneerd in kamp, Verhaal over periode na de bevrijding, In 1946 terug naar Leeuwarden, Naar verschillende scholen en tenslotte naar de ambachtsschool afdeling schilderen, Eerst gewerkt bij autospuiterij Trio, Daarna naar de Rijksluchtvaartschool, Eind 1949-1953 op basis Leeuwarden SQ 324 met Gloster Meteor, Daarna verhuizen naar de Noordersingel, Na diverse omzwervingen nu weer terug in Leeuwarden  

9 december 2006, Piet van der Wal (1946) (MD 161)
Onderwerpen : Geboren in Sneek, Met 6 jaar naar Leeuwarden, Wonen in de Honthorststraat, Sambrinco’s, Verhalen over de buurt, Julianapark, Willem Frederik ULO, Daarna UTS Heliconweg, Dienst : luchtmacht Leeuwarden, Daarna lerarenopleiding, In 1972 naar de gemeenteraad, Hippo opgericht (jongerencentrum), Aries, De dramatische binnenstadsplannen, Protesten nieuwe actiegroep "Hetkloppendhart", Reportages op NOS journaal  

16 december 2006, Dinie en Rika Visser (MD 162)
Onderwerpen : Dinie geboren in de Saskiadwarsstraat en Rika in de Jacob Binckesstraat, Kleuter- en andere scholen, Spelen op straat, Winkels in de buurten, Vakantieverhalen, Schoolverhalen, Uitgaan in Leeuwarden, De Beurs en wat er allemaal gebeurde, Rika opleiding tot verpleegster, Dinie’s werkervaringen, Rika in de HEMA, Winkels op de Nieuwestad

Opnames "Leeuwarden Toen" 2007

6 januari 2007, Geert de Jong (MD 163 + DVD 163a)*
Onderwerpen : Geboren in 1931 in Akkrum, Met 2 jaar naar Leeuwarden, Vader werkte bij de Lijempf, Wonen in de Sontdwarsstraat, Herinneringen aan lager school : School 6, Naar de Turfmarkt in 1939 (pand van de Houtbond NVV), Pand door de Duitsers gevorderd, Toen naar het Koeplein, Spelen daar, Oorlogsherinneringen, Wissesdwinger ULO, Geert werd gymnastiekleraar op dezelfde ULO, Ook gewerkt bij Morrema Sportpalace op de Lange Pijp, Lid van de Turnkring Friesland        

13 januari 2007, Tinie Duipmans (MD 164 + DVD 164a)
Onderwerpen : De jeugd in Huizum - Heijermanstraat, de eigen sportwinkel van vader (1938-1956), de andere winkels in de buurt, Johannes de Doperkerk-communie, Werken in Bonifatiushospitaal- de Prinsentuin en in de Weerd, IJsbaan en Huizumer zwembad , Draadomroep    

20 januari 2007, Fré van der Schuit (MD 165 + DVD 165a)
Onderwerpen : Geboren in 1936 aan de Gedempte Keizersgracht, Vader was kapper, In 1942 naar Zuidvliet, In 1945 inwonen bij opoe Panhuis aan de Nieuweburen, Later Nieuweburen 14, Verhalen over de buurt, In 1948 ging Fré werken bij vader, Knippen van de Canadezen en Engelsen, De zaak in de Willem Sprengerzaak, Werken op de vliegbasis (30 jaar!), Ook kazerne, Tambourmaitre bij Soli Deo Gloria, De kapper als maatschappelijk werker, De Kapteyn Mobilette, Petrus van den Akker

27 januari 2007, Pé (Petrus) van den Akker, (1924-2008) (MD 166 + DVD 166a)
Onderwerpen : Geboren in de Beijerstraat, Vader had een lampen- en radiozaak, St. Anthonyschool ofwel "de jongensschool", De Hofschool was de meisjesschool, Later school gedempte Keizersgracht, Toen RHBS, Oorlogsherinneringen, Naar de HTS, Recrutering van Shell, Philips e.d., Radio- en radiodistributie, Zaken in de Beijerstraat en omstreken, Zaken op de Eewal, slagers, bakkers en kruideniers

3 februari 2007, Jaap Klijnsma, (1938) (MD 167 + DVD 167a)
Onderwerpen : Geboren op de Tuinen op hoek van de Turfmarkt, Vader had een slagerij, In 1939 naar de overkant, Meewerken in de zaak, Schoolperiode, Zaken aan de noordelijke Tuinen, Voorstreek, Tuinen ZZ, Oosterkade, De slagerswinkel

10 februari 2007, Steven Pentinga, (1915-2010) (MD 168 + DVD 168a) Onderwerpen : Geboren in Hoogezand, Woonde 22 jaar in de Bagijnestraat, kwam in 1948 naar Leeuwarden als brandweerman/schoenmaker (15-10-1947), Alle brandweerlieden hadden nog een "beroep" ernaast, Materiaal van de brandweer, Commandant Arno Houwing, Organisatie : stad in 4 sectoren verdeeld, De branden die Steven meemaakte, Gang van zaken bij brandmelding, De brand bij V&D in 1963

17 februari 2007, Feite Hofman, (1932-2007) (MD 169 + DVD 169a) Onderwerpen : Geboren in Sneek, In 1941 naar Leeuwarden naar Huizumerlaan 46, Dokter was Bearda Bakker, Pniël als kerk, Jan van Nassauschool, Hoofd was Bergsma, Ambachtsschool en leraren, Spoorwegstaking in 1944, Periode bij Auke Rauwerda, Machinist bij de NS, Verhalen over spoorperiode

24 februari 2007, Alida Beekhuis, (1933) (MD 170 + DVD 170a)
Onderwerpen : Geboren aan de Harlingerstraatweg 44, Vader was advocaat, Privé-bewaarschool, Daarna Hofschool, Koffiedrinken bij grootouders in Doelestraat en Willemskade, Verhalen over ouderlijk huis, Zondagschool, Oorlogperiode, Aftocht van de Duitsers

3 maart 2007, Piet Bronger, (1944-2011) (MD 171 + DVD 171a)
Onderwerpen : Geboren op Tonslagerij, Woonde aan de Speelmanstraat, Verhalen over café Walhalla, Wonen achter Spanjaardslaan en Werkmanslust, Stadstypen, Na VGLO naar drukkerij Eisma aan de Tuinen, V.V. Nicator, Na ongeluk werken bij de DSW, Dak- en thuislozenband

10 maart 2007, Dirk Hoogeveen (1939) en Piet Brouwer (MD 172 + DVD 172a)
Onderwerpen : Dirk is geboren in de Mendelsohnstraat, Vader had een fietsenzaak, Fietsen werden zelfs op de slaapkamer gestald, School 15, Piet op de WC van de van Munsterschool (Koninginnedag), Winkels in de buurt, De speeltuin, Begraafplaatsen, Kachels, Brommers, Spelen in de wijk, Eigenaar van de woningen, Families in de buurt

17 maart Pé van den Akker (1924-2008) (MD 173+ DVD 173a) - zie ook 27 januari 2007
Onderwerpen : Verhalen over begintijd TV, Start op Nieuwestad, Later ook platen (grammofoon), Antennes

24 maart 2007 Joop Dekens (1940) (MD 174 + DVD 174a)
Onderwerpen : Geboren in de Speelmanstraat in café Walhalla, In 1946 werd vader glazenwasser, Verhuizen naar de Emanuel Murantstraat, Schoolverhalen, De Schrans, Hempenserdijk, De ladderwagen van het bedrijf, Herinneringen aan de Huizumer jeugd, Glazenwasser op de Nieuwestad elke zaterdag, Uitgaan, 6 jaar op de Willem Barends

31 maart 2007 Annie Postma (1931) (MD 175 + DVD 175a)
Onderwerpen : Een van 13 kinderen!, Van Ritsumazijl via Bagijnestraat naar Werkmanslust, Vader kwam als koopman/handelaar de oorlog door, Alle scholen waar Annie opgezeten heeft, De verschillende werkkringen van Annie, Naar de veemarkt, Begonnen bij Prins, Veemarktverhalen, Alle zaken aan de Lange Marktstraat, De nieuwe veemarkt, Frieslandhal, Optredens artiesten

7 april 2007 Feitze van der Zwaag (1924-2008) (MD 176 + DVD 176a)
Onderwerpen : Geboren in Drachten, Met 10 jaar naar de Nieuweburen, Vlakbij de Joodse buurt, Jeugdherinneringen, 6 jaar Tuntsjeskoal en daarna ambachtsschool en HTS, Bom op school, Vader kreeg brillenzaak in de Kleine Hoogstraat, Onderduiken in de Oldegalileën, BB-verhaal, De zaken in de Kleine Hoogstraat, Gezin woonde in de Papaverstraat 26, Opticiensopleiding in Groningen en Gorkum, Na 2,5 jaar terug in Leeuwarden, Zaak in de Oosterstraat 6 1955, Na 4 jaar ander pand : Nieuwe Oosterstraat 20, Zaken in de Nieuwe Oosterstraat

14 april 2007 Klaas van der Wal (1947) (MD 177+ DVD 177a)
Onderwerpen : geboren op 9 september op de Weaze, Dat jaar ook ’sprong over de Weaze’, Naar de Groentemarkt, De zaken daar op de Groentemarkt en op de Uniabuurt, Hofschool, Van radiozaak naar speelgoedzaak, De merken speelgoed van autootjes en treinen, Drukknopjes op het raam, In 1969 Klaas in de zaak

21 april 2007 Zwaantje Pentinga (1945) (MD 178 + DVD 178a)
Onderwerpen : Geboren op 5 december , Met 2 jaar naar de Bagijnestraat, Verhalen over de buurt, De kleuterscholen, Hannes en Roosje, De scholen, Winkels, Kleuterkweek, Zaken en mensen in de Kleine Kerkstraat

28 april 2007 Anton Postma (1952) (MD 179 + DVD 179a)
Onderwerpen : Geboren aan de Willemskade 30, Mata Hari heeft er nog gewoond met haar ouders, Vader werkte bij de Fa. Baarsma (de Jenters), Koningin Wilhelminaschool, Christelijk Gereformeerde Kerk in de Wybrand de Geeststraat, Zaken en bewoners Willemskade, Werken in de kaaspakhuizen, De oude veemarkt

5 mei 2007 Piet Kok (MD 180 + DVD 180a)
Onderwerpen : Joods leven rond Bij de Put, Oorlogsherinneringen, Veel over de Voorstreek, Omgeving Tuinen

12 mei 2007 Gjalt van Dijk (1946) (MD 181)
Onderwerpen : Geboren op 18 september in de Ypeystraat, Vader werkzaam in de kaas, De bakfietsen, Jongensverhalen, School 13 en 20, Wissesdwinger ULO, Na 2 jaar in de kaashandel, Markten : Zaailand, Kelders, Nieuweburen, Uitgaan in Leeuwarden, Harmonie, Huub Adema, Wijkmarkten

19 mei 2007 Willem Kooistra ( 1952) (MD 182 + DVD 182a)
Onderwerpen : Geboren in de Dekamastraat, In 1957 naar de Houtduifstraat, Jeugdherinneringen aan winkeltjes, Met 6 jaar naar de Arendstuinschool en later naar de Eeschool, De winkeltjes, Jeugdspelletjes, De ijsbaan, De speeltuin, Later Linaeusstraat, Werken voor o.a. fa. Van der Heide, Loodgieter, Andere werkgevers, 24 banen

26 mei 2007, Keimpe Ringma (1955) (MD 183 + DVD 183a)
Onderwerpen : Gewoond in de Meidoornstraat 26 en Noordvliet 5, Brandstoffenhandel op de Oostersingel, Demping van het Vliet, Scholen o.a. Koningin Emmaschool + ambachtsschool, Magires-Dentz in de Meidoornstraat, De Ward La France van garage Rosier : Jumbo kraanwagen, fa. T.K. Anema autospuiterij in de Roodborststraat  

16 juni 2007?, Henri ter Veer (1936) (MD 184 + DVD 184a)
Onderwerpen : Geboren in de Meidoornstraat, Vader werkte bij Drukkerij Mercurius in de Bagijnestraat, In 1940 naar de Slotmakersstraat, In 1946 naar de Bagijnestraat boven de zaak, Het Bagijneklooster, De drukkerij en haar producten, De synagoge, Naar de Vitusschool in de Speelmansstraat, De Johannes de Doperkerk en school in Huizum, Electricien met 16 jaar, Bagijne- en Kleine Kerkstraat herinneringen  

21 juni 2007, Sietse Meijer (1933) (MD 185 + DVD 185a) Onderwerpen : Geboren in maart aan de Noordersingel in glopke, Later naar driekantsje van de Weerklank achter Lampie, Pottenbakkenbedrijven en andere bedrijven aan het Vliet, Naar school 14 (a en b), ook gewoond op Zoutkeet, Schoppershof en Kalverdijkje, In 1947 naar Turkstra Beschuit, Het bakken van beschuiten, Later naar de Condens en de VS, In 1960 naar de USA, In 1980 terug, Gewerkt bij Van Dijk Schildersbedrijf, De schilderijen van zijn broer Klaas  

23 juni 2007, Henk van de Borg (1942) (MD 186 + DVD 186a) Onderwerpen : Geboren op 18 januari naast de ijsbaan (Runiastraat), Arendstuinschool, Vaders activiteiten, De buurt, Later naar LTS (ambachtsschool), 1e baan bij Ferwerda Automateriaal aan de Eewal, Na dienst naar de Rami, Henk als wielrenner, Annemarie Nauta als voorbeeld voor Olga in Turks Fruit, Bij Esso, De voetballerij, Problemen met Cambuur  

30 juni 2007, Jonkheer Gustaaf Witsen Elias (1932) (MD 187 + DVD 187a) Onderwerpen : Geboren aan de Harlingerstraatweg 35 in Huize "De Plankjes", Vader was redacteur Buitenland bij de LC, Kleuterschool "De Beukeboom" aan de Bagijnestraat, De Leeuwarder Courant, Lagere school (Hofschool), Klasgenootjes, Zondagsschool in stationsgebouw aan lijn 4 Dokkum, Oorlogsherinneringen, Vader gearresteerd als gijzelaar, Stedelijk Gymnasium, Kostschool, Gemeente HBS, Technische functie bij de LC na grafische opleiding, Tijdens middelbare school op hockey en zwemmen bij LZO, Later lid van de Vereniging de Friesche Elf Steden, Aankomst Elfstedentocht 1963, Finishproblematiek  

Let op : van de opnames van Leeuwarden Toen worden enkel nog DVD's en CD-R's  aangeleverd!!!

5 oktober 2007, Hendrik ten Hoeve (1945-2009) (CD-R  188 + DVD 188a) Onderwerpen : Bewoners en winkels Monnikemuurstraat en Nieuweburen, Luilekkerland, Groeneweg, Vishandel van vader ten Hoeve op de oude vismarkt en in de Frieslandhal, Markt op de Nieuweburen, Standplaats van de viskar bij de Vrouwenpoortsbrug en derzelver bevoorrading     

12 oktober 2007, Ben Troostwijk ( CD-R 189 + DVD 189a)
Onderwerpen : Geboren aan Bij de Put, Joods leven en Synagoge voor WOII, Joodse gemeenschap na de holocaust, Sluiting Synagoge in 1964, Schenking inventaris aan synagoge jeugdkibboets in Israël, Loopbaan als fysiotherapeut, Leraar Yoga voor de noordelijke provincies, Werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Leeuwarden bij Burgerzaken, Masseur bij o.a. FVC, 4-daagse van Nijmegen en 11-stedentocht 

19 oktober 2007, Henk Smink (CD-R 190 + DVD 190a)
Onderwerpen : Geboren aan Achter De Hoven t.o. Gemeente HBS, Vader postbode in Warten, Kwam in vroege jeugd in de Willem Sprengerstraat, Ging naar School 14 en de Gemeente HBS, Na de opleiding SPD zakelijk directeur bij het Frysk Orkest (herinneringen aan dirigenten) en aan het Herenaccoord bij het Nederlands Orkest, Verhalen daarover, Verder voorzitter jaren Friese Motorclub 

16 november 2007, Klaas Nicolai  (1927, Baard) (CD-R 191 + DVD 191a)
Onderwerpen : In 1949 naar Leeuwarden, In de kost in de 2e Parkstraat te Huizum, Bij PTT werkzaam bij de draadomrooep (aanleggen), Trouwde in 1953 en ging wonen in een slootje bij 't Vliet in een woonark, Zaken/bedrijven aan dat stukje Vliet, Later bij telefoonstoringsdienst gewerkt, Anekdotes, Telefoon in de gang, Klaas demonstreert toestel om reparatie te demonstreren, Ahornstraat en De Jokse

30 november 2007,  Officiële opening HCL : speciale uitzending  (CD-R 192 + DVD 192a)

14 december 2007, Jan Hettema (CD-R 193 + DVD 193a)
Onderwerpen : Geboren in 1946 op 'tVliet naast het Troelstrahuis, Vader was aannemer, Kleuterschool Johan Lemsstraat, Vliegeren, Bewoners en winkels in Wybrand de Geeststraat en P. Stuyvesantweg, CHBS in de Kanaalstraat, Schoolvoetbal, Blauw Wit '34

28 december 2007, Jan Yke de Jong (CD-R 194 + DVD 194a)
Onderwerpen : Geboren in 1934 in de Beethovenstraat, Vader werkte bij Wassenaar Jelsum en werkte zich op tot politie-agent, In 1940 naar School 15, Vanaf 1941 diverse andere scholen in de stad, Ervaringen van een jongen in oorlogstijd, In de jaren '60 leraar Statistiek aan Instituut Praehep in de Weerd 14.

Opnames "Leeuwarden Toen" 2008

4 januari  2008, Jan Charisius (1926-2008) (CD-R 195 + DVD 195a) Onderwerpen : Geboren in 1926 in de Baljeestraat, Na 1 jaar naar Snakkerburen, Verhalen over de winkels en ambachten, Rijks HBS, Schaatsen en wielrennen, De Elfstedentocht van 1954

25 janauri  2008, Bally (Aldert) Harmens (1946-2009) (CD-R 196 + DVD 196a)  
Onderwerpen : Geboren in de IJsbaandwarsstraat 17, Ze woonden met 8 personen in een klein huisje, Kleuterschool Eestraat, Lagere school nr.19  Arendstuinschool, Kreeg vaak straaf, Later de koksopleiding gevolgd, Werkte o.a. bij dhr Blankestein in de Klanderij en in het Pannenkoekhuisje, Vader en opa waren samen 45 opzichter bij de ijsbaan, De gang van zaken in de winter én zomer (camping) op de ijsbaan,In de kantine werd zelfs gekerkt, Verhalen over de koksloopbaan in veel Leeuwarder hotels

8 februari  2008,  Frans Prins (Groningen,1950)  (CD-R 197 + DVD 197a)
Onderwerpen : Geboren in 1950, In 1958 naar Leeuwarden, Vader kwam te werken bij V&D, Wonen aan de kersverse P. Stuyvesantweg, Johannes de Dooperkerk-en school, Misdienaar, Dagelijkse kerkgang, Processies op het terrein, Roomse ULO aan de Tweebaksmarkt, MDO Groningen, Sinterklaasfeesten in V&D, Etaleurs, Hockeyclubs, De val van de spits in 1976 en het herstel in 1980   

16 februari  2008, Bram Bons (1940) (MD 0)
Onderwerpen : Geboren in de Ruysdaalstraat boven Garage de Vrij, Vader wa monteur, School 24, De route naar school, Het schoeisel, Het tonnenstelsel, De winkel in de buurt, Schoolreisje met de LAB, Vader in de muziek bij Ons Genoegen, Ambachtsschool, Daarna in de zaak bij vader, Stalling van anbo's in de garage, Na dienst bij Ferwerda Automaterialen, Daarna o.a. chauffeur op de 'boevenwagen'

22 februari  2008, de heer Pietersen (CD-R 198 + DVD 198a)
Onderwerpen : Verhalen over de jeugdjaren op de Schenkerschans

29 februari 2008, Meindert Rinsma (1933) (CD-R 199 + DVD 199a)
Onderwerpen : Geboren in 1933 aan de Oldegalileën 151, Klein huisje met 4 kinderen, Opa en vader waren kwekers, Verhalen over de kwekerijen en de veiling, Winkels en zaken in de buurt, Oorlogsherinneringen,  Liefde voor muziek : accordeons, Auto-didact, Band de Matadors

14 maart 2008, Cor Boonstra (1937) (CD-R 200 + DVD 200a)
Onderwerpen : Verhalen over de Monnikemuurstraat, Melkzaak van vader, Vader helpen met sutelen, Aanvoer van melk, Verhalen n.a.v. foto's van Nieuweburen/Bij de Put/Oorlog, Markt Nieuweburen, SRV-organisatie, Zwemmen

28 maart 2008, Herre Haag (1939) (CD-R 201 + DVD 201a)
Onderwerpen : Geboren in de Ado Brouwerstraat 15, Jeugd in Huizum, Kanaal, Nylansdyk, Meester Campy? en meester Bergsma, Breedstraat 55 werd in 1950 nieuwe plek, Vader met 2e hands meubelen op de markt en in de Breedstraat, Meubelstoffeerderij in kleinste pandje, Zaken en personen in de Breedstraat, Zalen Schaaf   

28 maart 2008, Ineke van der Ploeg- Elzinga (1943) en Dirk Elzinga (1953) (CD-R 202 + DVD 202a)
Onderwerpen : Geboren in de Nieuwe Oosterstraat 1b, Verhalen over school : Groen van Prinsterer, Winkels en personen in de Oosterstraat en omgeving, Gevangenis, Verhalen over de Kruisstraat en sloop Galileërkerkstraat, Verder met zaken in de Nieuwe Oosterstraat, Meewerken in de zaak, Bestellingen wegbrengen, Zaken in e Oude
Oosterstraat

11 april 2008, Alie Elzinga-Schoffelmeer(1931) (CD-R 203 en DVD 203a)
Onderwerpen : Geboren in de Oldegalileën, Vader fotograaf bij Van Kampen, Toestanden thuis : slapen, wonen, huishouden, Mensen en winkels aan de Oldegalileën, School in de Grote Kerkstraat, Dokter Uffelie en Van Staverden, Buurttypes, Vis op vrijdag, Kip vetmesten 

11 april 2008, Appie (Albert) Pasma (1946) (CD-R 204 + DVD 204a)
Onderwerpen : Geboren in de Bagijnestraat 63, Vader had  biljartfabriek vanaf 1936, Van Ruiterskwartier naar Bagijnestraat, Verhalen over vader en zakendoen, Panden-winkels en mensen in de Bagijnestraat, School 12, Westerkerk, Andere kant van de Bagijnestraat : zaken en mensen, Dames Feenstra in de Nieuwesteeg    

12 april 2008,  Bertus Damhuis (1936) (MD 01)
Onderwerpen : Geboren in de Rembrandtstraat 10, In 1940 naar de Auke Stellingwerfstraat, Uiteindelijk 9 kinderen, Vader timmerman bij Gemeentewerken, Kleuterschool in de Grote Kerkstraat, Oorlogsherinneringen, Bonifatiusschool, Periode als misdienaar, Auke Stellingwerfstraat 2b, Bewoners  van de straat, Winkels in de buurt, Na de ULO begonnen bij kruidenier Van der Steen (Nieuwestad), Boodschappen wegbrengen, Daarna naar Dagblad Ons Noorden, Voetballen bij MKV, Padvinderij, Later Geïllustreerde Pers in de Grote Kerkstraat

24 april 2008, Rommie Jorna-Waterlander (1928-2012) (CD-R 205 + DVD 205a)
Onderwerpen : Ingewikkelde familiegeschiedenis, In 1930 naar Leeuwarden naar de PH, Daarna naar Oldegalileën, Vader bij de Steel, Toen naar de Weerklank (Hulstbuurt), Spelen met dooie muisjes, Stadstypes in logement : Slanke Willem en Brandewientsje, Slechte diagnose dr. Uffelie, Medische toestanden, Schoolreisjes, Toestanden Koninginnedag, Vakantie-ontspanning, Naar de nieuwe Apostolische Kerk, Oorlogsjaren, De bevrijding, Verkering krijgen op de Nieuwestad, Baantjes na school,  Na trouwen inwonen, Huisje in de Westerstraat/Houtstraat, Gewerkt bij verschillende fietsenmakers 

24 april 2008, Dikkie Nijenhuis (1936) (CD-R 206 + DVD 206a)
Onderwerpen : Vader was loodgieter, Groot gezin in de Rembrandtstraat, Toestanden thuis, Oorlogsperiode, Van openbare naar Willem Lodewijkschool, In 1953 examen MULO, Naar de Spoorwegen, Vader zelfstandig in 1953, In 1956 naar de Bleeklaan, Later Van Ostadestraat en Leeuwarderstraat, De gang van zaken in het loodgietersbedrijf, Werk aan de watertoren bij de spoorwegovergang, Dakdekkerswerk, Leeuwarder Zwaluwen en Blauw Wit '34  

19 juni 2008, Aron de Vries (1921-2011) (CD-R 207 + DVD 207a)
Onderwerpen : Geboren in Harlingen, In 1926 naar Leeuwarden, Vader had een manufacturenzaak in de Breedstraat, Later naar de Slotmakerstraat 6 en vervolgens Nieuweburen, Tuntsjeschool, Ambachtsschool, Vader verongelukt, Loterijclub De Hoop, 10 november 1938 bij de Marine, Marineverhalen, Oktober 1945 afgezwaaid, In 1946 buschauffeur, Diverse baantjes, Garage Statema en Ehrligh, Op latere leeftijd rechten gestudeerd   

5 september 2008, Piet Bosma (Veenwouden, 1931) (CD-R 208 + DVD 208a)
Onderwerpen : Geboren in 1931 en met 4 jaar naar Leeuwarden, Bij Achter Pietersburen bij 't Vliet, Na 2 jaar in de Polderstraat 20 Rooie Dorp, Verhalen over de ton, Naar School 13, Vader werd chauffeur bij Cohen (bonken- en madenhandel), Rooie Dorp was enclave, Spelen in het land en zwemmen in de Potmarge, Verhalen over School 13, Winkels in de buurt, Verhalen over vader en zijn motor, Werken in de bakkerswereld, Uitgaan - Zalen Schaaf, Groene Weide, Amicitia, Dienstperiode, Daarna bij de Verkeerspolitie (Harlingerstraatweg)

oktober 2008, Hans Breebach (1938) (CD-R 209 + DVD 209a)
Onderwerpen : Geboren in het stadsziekenhuis, Wonen achter Tulpenburg, Moeder overleden in 1943, Naar opoe en opa in de Balidwarsstraat 21, Bewaarschool Tuinen, School 14, Details (winkels etc.) Indische buurt, Met 13 jaar naar slager Gerritzen, Spelen en het land in, Polsspringen en eierzoeken, Weer slager Gerritzen  

14 november 2008, Kees Hoekstra (1918-2009) (CD-R 210 + DVD 210a) 
Onderwerpen : Geboren in 1918 aan de Tichelstraat 5,  Noordvliet, Jeugd/katholiek, Naar Bijenhofstraat 50, Vliet, Bewaarschool Sint Elizabethklooster, Vader slachtte kippen, Met 14 jaar van school (Juliana/Bonifatius), Gewerkt bij V&D (ook ongeluk tijdens werk), Vetsmelter Schrans, Bontekoe, Hond werd vergast, Op vrijersvoeten, Getrouwd 1942, Gasfabriekverhalen, Fietsen

28 november 2008, Eize Haak (overl. 2014) (CD-R 211 + DVD 211a)
Onderwerpen : Huizum, Frans van Mierisstraat, Julianaparkje, Ferdinand Bolstraat, Voetbal bij Friesland en Leeuwarden, Winkels, Algemene Friesche Levensverzekerings Maatschappij, Leeuwarder Onderlinge, Vogeltje Bosch  

4 december 2008 Jannie Cieraad (1927) (CD-R 212 + DVD 212a)
Onderwerpen : Geboren in 1927, Gewoond aan de Van Asbeckstraat 42 en later Vredeman de Vriesstraat 23, Oosterkade, Kleuterschool aan 't Vliet,  School 6 Menno van Coehoorn, Hofschool, Rijkskweekschool Schavernek, Pepermuntfabriek van Slooten, LMI, Grote Kerk, Schipperskerkje, Hotel de Pauw, Intocht Sinterklaas 

December 2008, Slagers (CD-R 213 + DVD 213a)

26 december 2008, Dirk Luxen (1921-2012) (CD-R 214 + DVD 214a)
:

Opnames "Leeuwarden Toen" 2009

16 januari 2009, Rommert Dijkstra  ('Blomke fan Romke') (1942) (CD-R 215 + DVD 215a)
Onderwerpen : Geboren in 1942 aan de Nieuwestad (Struivingspoortje), Later gewoond in de Heerestraat, Arendstuinschool, Vader overleden in barakken Boerhavestraat, Voetballen bij Nicator, In 1966 gehuwd met Maaike Spaanstra, Broers ook in bloemen

30 januari 2009, Frans Nota (1932) (CD-R 216 + DVD 216a)
Onderwerpen : Geboren op 10 september 1932, School Johannes de Doper, Gewoond in de Wijnhorsterstraat (Hollanderwijk), Loods/remise spoorgebied, Draaischijf, Oorlogsverhalen, Seinwachterhuis overgang Schrans, John Soldaat (venter van borstels e.d.), Katholieke ULO Julianaschool, Politieverhalen, Muziekkorps, Commissaris Houwing

13 februari 2009, Trienke van Tuinen-van der Vegt (1920) (CD-R 217 + DVD 217a)
Onderwerpen : Geboren op 23 april 1920 Florabuurt 15 Achter de Hoven, Vader los werkman bij CAF, Koopman, Moeder werkte als schoolschoonmaakster CHBS, Gehuwd met Pieter van Tuinen (laborant Gezondheidsdienst voor Dieren aan Keizersgracht), Gewoond in de Nieuwesteeg, Keizersgracht, Troelstraweg (Vierhuisterweg), Nieuweburen en  Cronjéstraat

27 februari 2009 Fokke Boringa (1942) (CD-R 218 + DVD 218a)
Onderwerpen : Geboren in 1942 aan de Schrans 54, Brugje Huizum-Dorp, Peek & Cloppenburg, School in de Eman-uel Murantstraat, Hoofden Schaafsma en Nooste, VGLO Oostergrachtswal Vijverschool, Ambachtsschool, IJsbaan Tjallinga, Raadhuisstraat 6, Huizumer zwembad met knipkaart, Project Sint Anthoon met extra verdieping, Brug over de Potmarge, Jan de Jong, Rehoboth, FVC Borniaveld, Badhuis in Van Ostadestraat, Leeuwarder bioscoop

13 maart 2009, Wiltje Roozendaal (1926) (CD-R 219 + DVD 219a)
Onderwerpen : Geboren op 5 september 1926 aan boord van de '2 Gebroeders',  Later  de koophandel Pelletjé, Schaap & Greidanus beurtdienst, 1932 Bollemanssteeg,  Later boven/naast café de Jong (Nikkeltsje), Zaken in de Bagijnesteeg, Van der Veen begrafenisondernemer, IJscofabriek Bekkema later wasserij Leenmeijer, Mensen en zaken in de Kalksteeg., In pand van Mercurius grossierderij De Veluiwe, Erboven een meubelmaker, School 5 in de Schoolstraat, Boekhandel van der Mast/Wortelhaven nu Jellema, Mauermuur De Bolleman, Accordeonspelen  'de 3 Jantjes', Gang door de Bagijnestraat, Van Gend & Loos, Kleine huisje tussen de Westerkerk en Pasma, Richeltjes Westerkek, Interieur Westerkek, Christelijke belangen kerkje aanloophuis, Stadstypen in logement, Later Linaeusstraat  

3 april 2009  Wiebe de Boer (1925) (DVD 220a) 
Onderwerpen : Geboren aan het Noordvliet 493, Vader timmerman/aannemer (net als Wiebe), 2 kinderen, Kleuterschool Tureluur, School 6 Menno van Coehoorn, 3 bruggen, Ambachtsschool (met werkstukken), Bestaand stukje Noordvliet met ark, Swammerdamstraat-Robert Kochstraat-Boerhavestraat-Pasteurweg, Broekschoorsteen, Huis Welgelegen, Kruidenier Swart, Bootjes Aal, Tennisbanen achter Foppeweg, Totebel, Olieslagerij, Harm Kolk, Kunststeenfabriek, Scheepswerf Langenberg, Notarisboot, Mesthandel, Sip Castelein, Demping Vliet, Movie Vliethulde, Koopman.

7 april 2009 Piet ten Thije (1934-2015) (CD-R 221 + DVD 221a)
Onderwerpen : Geboren in 1934 aan de Deinumer Zuupmarkt, Later naar de Nieuwestad 51, Vader was oogarts (ook in de provincie), Kleuterschool School 2 in de Schoolstraat (juf Bender),  Hofschool, Overdekte zwembad, Ket Schoenen, Rieten Wereld, Spelen voor oude Brandweer, Brandweer uitrukken, Celluloid van fietsstuur, NSB’ers opbrengen naar politiebureau, In 1946 lid van LZO, Toelatingsexamen Rijks HBS, FVC op Borniaterrein, Gymleraar De Jong (swatte), Interieur zwembad, Waterpolo, Tjerk Hiddesgroep padvinderij, Clubhuis Korte Houtstraten, Welpenpetjes, Automatiek Ayttasteeg  

24 april 2009 Hans de Boer (1940) (CD-R 222 + DVD 222a)
Onderwerpen : Geboren op 6 augustus 1940 in het Diaconessenhuis, In 1942 naar Tuinen, Naast steeg bewaarschool + schippersschooltjel (juf Bender), later School 12 Sint Anthonystraat, Bokma aan de Tuinen, Ouders hadden textielzaak op de Tuinen, In 1953 naar de Voorstreek, Oosterkade met bedrijvigheid, ULO School 4 Wissesdwinger, Oude Groeneweg, 1e Postkantoor Leeuwarden, Kiosk, Foto’s vanuit eigen pand, Winkels en zaken aan de Voorstreek en Wortelhaven, Boonstra’s lijkkistenfabriek, Dempertjes, Voorstreek Vooruit, Bouwen gerooide Eewal, Gasfabriek met basculebrug, Leeuwarder Courant   

16 oktober 2009, Klaas van Eijck (1939) DVD 223a)
Onderwerpen : Geboren op 1 januari 1939 aan de Noorderweg, Bewoners in de buurt, Vader had een taxibedrijf aan de Noorderweg, Toen naar Minnemastraat, Vervolgens naar Singelstraat, Toen naar gebouw Irene, Kleuterschool Toernooiveld, Arendstuin, School o.l.v. meester Greben, Marechaussee, Smederijen, Namen van medescholieren, De kiepeloop, Wissesdwingermulo, Jongste bediende bij de CAF, In gorkum bij DAF en Peugeot, Toen vertegenwoordigerDAF bij Huiznga en Bulsma. Taxiperiode : naar de Baljeestraat, Na 5 jaar naar de Van Swietenstraat, Taxioorlog bij het station, Rouw- en trouwdiensten, Diefstal auto door Amerikaanse soldaat.

13 november 2009, Jaap de Groot (1946) (DVD 224a)
Onderwerpen : Geboren op 10 juli 1946 in de Dahliastraat, Daarna naar Oosterstraat 4, Vader had grammofoonplatenzaak, Winkelindeling, Naar School 14 en 6 (Menno van Coehoorn), Brugschool in Schoolstraat, Toen RHBS, Werk Morrema's Sportpalace en de muziekwinkel, Artiesten uit die tijd, Gang langs de zaken en winkels in de Nieuwe- en Oude Oosterstraat. 

27 november 2009, Otto Kuipers ( 1948) (DVD 225a)
Onderwerpen : Geboren in de Warmoezenierstraat 16 op 20 april 1948, Vader werkte bij Van Slooten Pepermuntfabriek aan de Emmakade, Kleuterschool Huizumerlaan, School 13  en 20 (Van Sytzama), Winkels aan Achter de Hoven en in Rooie Dorp, O.a. kruidenier Zelle, gerlofsma, De Nijs, Meinsma, bakkers Dijkstra en Sikma, Johannes Soldaat met hondenkar, 4 visboeren waar onder Ombelet, IJscomannen e.d., Klompentrein, Kwekerijen Potmarge, IJsbaan Tjallinga, Huizumer zwembad, Grote Wielen, Dokter Byaarda Bakker, Buschauffeur bij de NOF en de Stadsbus.  

11 december 2009, Pieter van Erp (1949) ( DVD 226a)
Onderwerpen : Geboren in het Bonifatius Hospitaal op 30 april 1949, Vader (overgrootvader sinds 1857) had een koperslagerij/kachelsmederi aan de Nieuwestad 28, In 1923/24 kwam vader in de zaak, Kleuterschool in Elisabethklooster, daarna Vitusschool, Vervolgens Thomasschool, Ouders naar Dominicanen, Vader was Bonifatius "gek", Verbouw panden, Winkel, Woontoestanden achter het pand, Wie woonden en werkten er, Armenhuis in de Haniasteeg, Zaken aan het Nieuwestadgedeelte van Pieter.  

11 december 2009, Bart Vossenberg (1929) (DVD 227a)
Onderwerpen : Geboren op 21 juni 1929 aan Westerkade 11, Met 3 jaar naar Emmakade 891, Vervolgens  Nieuwestad, Gezin 3 jongens en 3 meisjes + vader en moeder, Opa bouwde in 1903 een nieuw pand op de Nieuwestad t.b.v. verfwinkel, Panden aan de lange Pijp tegenover kleuterschool van het Elisabethklooster, Daarna lagere school in de Speelmansstraat, Vervolgens Vitusschool met meester Lambooy, MULOschool 4 (Wissesdwinger), Op 17 jarige leeftijd naar C&A,  Brand bij V&D, De winkel aan de stille kant Nieuwestad.  

Opnames "Leeuwarden Toen" 2010

8 januari 2010, Douwe Keizer (1940) (DVD 228a)
Onderwerpen : Geboren op 10 mei 1940 in de Willem Lodewijkstraat, Vader speelde bij Rood Geel en was drukker, Drukkerij opgezet in de Willem Lodewijkstraat, Drukkerij Borgesius, Sombere vooroorlogse jaren, School 13 en 20 (Van Sytzama), In 5e en 6e klas catechesatie, De schilders in de Spoorstraat, RHBS Zaailand, Uitgebreide jeugdverhalen, HTS Molenstraat, Na studie in Groningen naar Kamer van Koophandel Leeuwarden.

22 januari 2010, Jansje Nicolai en Dirkje Visser (DVD 229a)
Vriendinnen sinds 70 jaar, Geboortehuizen, Buiten spelen, Scholen : Tjerk Hiddesz,Modevakschool, Huishoudschool Speelmansstraat, Uitgaan : Sip castelein, Café Waslander/Stadzicht, Lido, Bombardement op Pauluskerk, Bakkerij "De zelfstandigheid", Chichoreifabriek Bokma de Boer, Dirkje begaafd accordeonspeelster, It Fêste Doel Nieuwestad, Jansje 30 jaar in kantine VV Leeuwarden, Sportterrein Bornia, Wonen in ark aan Oostersingel t.o. BHV, Later flat Boksdoorn/sleedoornstraat.  

5 februari 2010, Johan Faber (1927) (DVD 230a)
Onderwerpen : Geboren op 22 november 1927 in het Stadsziekenhuis, 8e kind en tevens jongste, Gezin woonde  in de Poppestraat bij Central, Eerst Sinneljocht, Toen naar Groeneweg, Hoek Doelestraat, In het Hemeltsje, Ouwe Fielsje, Jensje Fit, Snorrewiets, Jodenbegraafplaats, Bewaarschool Toernooiveld, Juf Wietske was aardig, Snoepwinkeltje tegenover, Later Arendstuinschool, Tuuntsjeschool, Veel wezen, Meisjes droegen oorijzer, Meester Eelhardt en Grilke, Juf Plantinga en Kniphorst, Vrijdagavond kaatsen op Zaailand,  Na Groeneweg naar Nieuweburen (1932) 120b, Herinneringen Jodenbuurt, Winkels op de Nieuweburen, Werken bij Simon de Wit op de Nieuweburen, Wonen in de Willem Sprengerstraat, TOG, Sambrinco's, Ten Cate, Dansschool Epema op hoek Schavernek en Westerplantage (Moulin Rouge),Na dood vader in 1939 van Willem Sprengerstraat naar Mariahof, Middelbare Handels Avondschool, Accountantskantoor Bijlenga, Werken bij ? Parool naast Naberman, Periode in Indië. 

26 februari 2010, Piet van der Burg (1940) (DVD 231a)
Onderwerpen : Geboren in het Rooie Dorp, Tuinbouwstraat 31 in 1940, Vader was metselaar (o.a. op Terschelling voor bunkerbouw), Tuinbouw, Vader voerballer bij Leeuwarden, Later naar Archipelweg in bovenhuis met lavet, Van Sytzamaschool, Oude straatlantaarns, School 20 en 13, Bewaarschool 't Vliet, PS Bakker met opschrift, Atletiek, Verhalen bij foto's, Met 10 jaar naar voerbal, Berini M 21, Boerderij + gymlokaal  Achter de Hoven, Werken bij  blijkfabriek, Later Deinum/Marssum, Stappen bij Wyb 's en de Wynkup, Voetbalverhalen, Volleybal in de Beurs

5 maart 2010, Marian Covers-Drontmann (1930) (DVD 232a)
Onderwerpen : Geboren op 28 augustus 1930, Familieverhalen, Kleuterschool bij zr Jantien, Later Elisabethschool, Groningerstraatweg, Jeugdspelletjes, Oorlogsverhalen, Zaak eerst in de Sint Jacobsstraat, In 1953 naar de Nieuwestad in pand "De Zon" van V&D, Bonifatiuskerk, Families, Oude foto's : grondlggers van het Leeuwarder bedrijf, Meisjes HBS, In de zaak werken    

19 maart 2010, Wytze Schrale (1937 (DVD 233a)
Onderwerpen : Geboren op 26 november 1937 in Warns, Vader had garagebedrijf, In 1952 naar Ontario/Canada, In de fruitteelt, Grunsby Highschool, Moeke had heimwee dus eind 1953 terug naar Warns, Toen naar Leeuwarden bij oma in woonhuis Emmakade 94, Vader werkte o.a. bij Douma & Kerspel en Brouwer & Alkema, Austin Cambridge Concours d'Elegance, Werken bij Otto van der Veen (radiozaak naast VIttorio Talamaini) : antennes bouwen, Draadomroep, Schakelaars, Begintijd TV, Linaeusstraat kabels trekken, Daken vol antennes, Uitgaan : Wyb Doelesteeg, Broet Atze, Wynkup, Van der Meulen, Houwen, Dansavond : Prinsentuin met De Ramblers (Janny van der Bron), Beurs, Dansen, Warenschouw, Bakker Schaafsma, Stroopfabriek Tijnjedijk, Wasknijperfabriek, Uitvinden trilmachine = wasmachine, Verhuur wasmachines, Dompelaars, Wringers, Grootste Philipsdealer van Noord-Nederland, Winkel van Spellekijn naast P. Pruis heeft prachtig plafond, Friteco, Trouwen in 1962, Heechterp, Schilkampen, Jaersma hoek Wijdesteeg was sparwinkel, Huis aan Noorderweg 6, Makelaar Hellema aan Nieuweweg, Drukkerij Miedema, Slagerij Henk de Bruin, Streek naast Vijzelstraat, Groeneweg, Wissesdwinger MULO, Mast op Talamini, Wytze is nu torenwachter, 1e verdieping met het uurwerk, Interieur      

11 april 2010, Joke Keizer (1933) (DVD 234a)
Onderwerpen : Geboren op 4 juni 1933, Beetgumerstraat 62 kruidenierswinkel, Vader melkboer, 5 kinderen, Verhaal over vader helpen met melkwijk in winter, Pa en ma vanuit Gaasterland naar Leeuwarden, School : Maria Louiseschool, Willem Lodewijkschool, ULO aan de Margaretha de Heerstraat, Oorlogsherinneringen, Spul op de bon, Grote-, Wester- en Waalse kerk, Boekjes W.G. van der Hulst, Mr Lefferstra, Declamatieles, Toneelspelen (speler Henk Dorel, Lyts Frysk Toaniel), Freule Wyttewaal van Stoetwegen, Gewoond in J.W. Frisostraat 16, De verschillende huurders, Kunstschilder Bouke van der Sloot, Reizen door Lapland, Kathleen Ferrier 
 
16 april 2010, Tjitske Wijngaarden (1918) DVD 235a) 
Onderwerpen : Geboren in oktober 1918 op Camstraburen 85, Moeder overleed met 2 jaar, Vader was werkzaam op de Tweebaksmarkt bij de storingsdienst van de telefoon, Bewaarschool Toernooiveld, Weg naar school over Groeneweg, Opa terreinchef bij Cohen, Oom maakte kuipen, Sigarenwinkel Algra, Dokkumer Ee met balken te water, Met 7 jaar is vader hertrouwd, Toen Schapestraat, School 7, Arendstuinschool, Zand- en grindhandel Van Duisen, Schapestraat 10, W. Dijkema, Wissesdwinger ULO, Daarna Hogere Handelsschool, Schoolclub, Na school solliciteren, Werken bij de Shell aan Harlingertrekweg, Oliepeilen in schepen, Voorraadadministratie, Andere zaken aan de Harlingertrekweg

15 oktober 2010, Henk de Jonge (1935) (DVD 236a)
Onderwerpen : Geboren aan de Nieuweburen 13 naast School 4 achter de Witte Hand, Vader bij Leeuwarder Nieuwsblad, Kantoor in Galileërkerkstraat, Verhuisd naar hoek Gouverneursplein en Kleine Hoogstraat, Meubelfabriek, Sint Vitusschool, Paarden van Gend & Loos, Oorlogsverhalen, Winkeliers, Met 15 jaar aan het werk als jongste bediende, Daarna Waterleiding op de Nieuweweg (later Zaailand), Uitzicht op café de Nederlanden, Dansles Groene Weide, Opgericht de Nieuwe Leeuwarder Jazzclub, Verhaal over beginperiode, W im Drent begon in de Klanderij, Veel concurrentie maar na lastig begin groot succes, Apparatuur, Nieuwe muziek : AFH, Chris Howland, Plaatjes kopen bij Scheepstra, Begint met 78 toeren platen, 3 keer reunie, De Leeuwarder Gemeenschap.

29 oktober2010 Bertus Batstra (1946) (DVD 237a)
Onderwerpen: geboren aan de Klanderijstraat 1946, Verhuizing op platte kar (groenteboer Brouwer), Gezin bestaat uit 4 personen, Vader werkte bij P. van der Brul op de Nieuwestad (tussen C&A en AH), Stalling auto bij Brouwer en Alkema, Van der Velde ook om de deur, Kleermakerij  van der Brul, Hollanderstraat 20 (hoofdstraat in de wijk, eerst hekjes, later ligusterhagen), Station : stoomlocomotieven, stoom afblazen en rangeren met een sikje, Wandeling vanaf spoorwegovergang, Patattent op de hoek, Taxi Schumacher, Peke Dolstra, Rijwiel- en kachelhandel, Kapper Spies, Spoorsloot, Brandende spoorsloot, 3 Winters schaatsen, Oude molen, Ingang Smidsbuurt, Paardestallen Niemendal, Bootsma brijboer, Johannes Soldaat, Hollanderhof, Bakker Schuurman, Tonneman, Ton op de schouder, Centra van der Ham, Zuurkool, Giezen snoepwinkel, Nieuwe Hollanderwijk, Pielkebuus, Pols-technieken, Vliegeren, Elvis : it's easy for you.    

12 november 2010, Rients Gratama (1932) (DVD 238a)
Onderwerpen : Geboren in 1932 in Pingjum, Sluiting Afsluitdijk, Oorlogsjaren in Pingjum, Woonden aan de Kerkstraat 309, Gezin met 2 kinderen, Elektriciteitscentrale tussen Pingjum en Witmarsum, Vader was elektriciën, PEB nam alles over, Hoofdkantoor aan de Emmakade, Maandag meteropneemdag en wasdag, Vrouwen achter de tobbe, Rients HBS Harlingen, Wonen in Leeeuwarden aan de Akkerstraat 7, Bakker Stelwagen Achter de Hoven, Klompentrein, Gewerkt bij Frisia Harlingen, Begonnen op borden, Vader en moeder : voordragen en reciteren, Wie woonden er nog meer : vrouw van der Velde en melkboer Kinsma, Kaatsen, "Het Plein", Condensfeest in Zalen Schaaf, Lid van Toneelclub Achter de Hoven, Okke Jager, Henri de Greeve, Anton Constandse, Dansen Amicitia, Sneldichter Wiep Stuurop, Klanderij, Zalen Schaaf, Boeles en Jukkes, Hoe bij Tetman gekomen, Tetman en Jarich, Ford Mercury, Inwoning Nachtegaalstraat, Oma Adema, Mevrouw de Jong-Bos, Later Arumerstraat 26, Chauffeur van Sinterklaas, Speeltuinvereniging De Toekomst, Coornhertschool, Tandarts Kabel, Later Spanjaardslaan, Woonwagenkamp, IJsbaan, Wim Sonneveld en Ina van Faassen, Nederlandse premiere : "Vingers in de pap", Mata Hari, Kroegen : Don Quichotte Heerenwaltje.  

26 november 2010, Eldert Meeter (1942) (DVD 239a)
Onderwerpen : Geboren in 1942 in de Balistraat, Lodewijk toen stuurman op Stânfries, Varen op Amsterdam-Rotterdam, Karrieders Oldehoofsterkerkhof, Tjalk met opdrukker, Zijschroef, Skûtsje "De Friesland", Schippersschool aan Bij de Put, Kiepeloop, Pakhuis "Rusland", Joodse school, Varende (Schoolstraat)- en liggende schippers (hoek Vredeman de Vriesstraat), Van Sytzamaschool (13 en 20), Daarna ambachtsschool, Lodewijk en Eldert , Oude Eldert Kleijenburg : helling(baas), Greunsweg : bakker Elgersma, Kampioenschap, Lammert Pot (citadel), Linthorst Homan en Tivoli, Froskepôlle, Bouw van de Miro, IJsbaan Tjallinga, Huzemer zwembad, Zondagsschool MH Trompstraat, Uitgaan in De Nederlanden, Etna kachels.

2 december 2010, Harm de Boer (1944) (DVD 240a)
Onderwerpen : Geboren in 1944 in Oudega/Hemelum, Vader was boer en veehandelaar, Veemarkt Sneek en Leeuwarden, In Balk op landbouwschool, Land aan de Fluessen, Ruilverkaveling, Actief in de Frieslandhal, Frisiana, MarktmeesterBetten, Abbatoir Snekertrekweg, Paardenmarkt, Langemarktstraat met café's, Werken bij de veemarkt vanaf 1970, Huis in Marnixstraat 36, Woonschepen Emmakade, Kjellen sjitte,  Tentoonstellingen, Hondenmarkt, Recreana, Koopmans, CAF, Blikfabriek, Pier Sambrink, Bisschopsrak, Witteveen hoofd marktwezen, Wat doet een marktmeester op vrijdag, Standwerkersconcours, James Squarrosa, Soorten kramen op de markt, Kermis ( ook op de Langemarktstraat), Schiettent, Busstation, Steilewandrijder, Kerstbomenmarkt over de hele Nieuwestad, Markt op Nieuwestad, Cambuurplein en Menaldumerstraat, Beste markt in 2003, Bloemenmarkt.  

2 december 2010, Theo de Wal (1944) (DVD 241a)
Onderwerpen : Geboren op 5 mei 1994 in de Steynstraat 28 (winkel in groente en fruit, nu gesloopt), Vader had handkar met trekhond, Kleuterschool Grote Kerkstraat, Vitusschool, Mr Lambooy, Dominicus (misdienaar en acoliet), Dagmissen om half zeven, ULO Julianaschool, Met 14 jaar eraf, Vader kocht in op veiling, Groothandels op Oosterkade, Winkels in de buurt, Markt- en havendienst achter de Beurs, Blikmerke Burcht, De 3 sleutels, Plek van zwarte Henny overgenomen, Groente en fruit uitventen, Oude veiling bij Gemeentereiniging, Kar met monsters voor de klok langs, Aardbeienverhaal, Uitgaan in Hoogstraat, Dames Kuster, Bal MKV, Met vader naar SC Leeuwarden, De instuif in Zalen Schaaf, Dansles in speeltuin KIO, Val Bonifatiustoren, Op de markt van 04.00-19.00, Epema Huizum, Spinazie in de krant, Witte kousenbuurt. 

Opnames " Leeuwarden Toen" 2011 

7 januari 2011, Gerda Verduyn-Steenbergen (1940) (DVD 242a)
Onderwerpen : Geboren op 16 september 1940 op de Nieuwestad 42 (in het dure huis), Moeder was dochter van Hein Appeldoorn, Vader voer bij de marine, Wielzicht, Het luxe huis gehuurd, Kleuterschool juffrouw Beumer, Hofschool, Zaken op het streekje, Vrachtrijders, MMS Grote Kerkstraat, Gymlokaal Brinio, Warenschouw in Harmonie en Beurs, Modeshows en concours d ' Elegance, 18 augustus opening Petit Bijou, Daarna kledingzaak, Zaken op de stille kant, Team LDZ, Brenninkmeijers, PS Bakker, Vader van Gerda was een zoon van Steenbergen die op de Kelders sigarenmagazijn Schierbeek had. 

21 januari 2011, Piet Roozendaal (1944) (243a)
Onderwerpen : Geboren in het Sint Jobsleen in 1944, Vader was ijscoman bij De Friesche Koe, Naar school op het Toernooiveld, Piet is de oudste van 7 kinderen, Logement Boterhoek/Kalvergloppe, Huis in het Heer Ivostraatje, Verfmenger, Schilderen, Gasten/kostgangers in logement, Overlijden door rioolgas van ouders van de heer Rodenhuis, Legers van buurten, Karrieders, Verhalen over de aap, Piet Antiek op het Zuidvliet, De piskieker in pand Monsma, Verhalen over boksen, Met 14 jaar naar boksen, Ome Roel Scholten oprichter Olympia, Later naar Frisia in de Monnikemuurstraat, In het  midden van de Monnikemuurstraat, Ome Jan Akkerman als trainer, Lolle van Houten, Werkzaam in de horeca : Lido-Wagon Lits-Cafe Piets Pub in Stadsherberg, 180 km lopen (foto in boek), De Veerman aan Heerenwaltje naast Don Quichotte, De Ketelbrug over naar Don Quick  in Amsterdam, Bokslokalen in Beurs, Zalen Schaaf en Tivoli, Us Mem, Strohoed.     

4 februari 2011, Jan Feenstra (1927) (DVD 244a)
Onderwerpen : Geboren in 1927 in Jodebuurt, Met praam naar Oudemeer, Vader was hovenier/tuinder, Moeder was Butterhoekster en werkte als keukenmeisje bij de Van Eysinga's, Met 4 jaar ging vader naar Koopmans aan ' t Vliet (zakkenafdeling), Wonen in de Wittekousenbuurt, Daarna van Gemeentelijk Woningbedrijf naar de Dalistraat, Bewaarschool Vliet, Toen naar Menno van Coehoornschool ( School 6), Krabben in het Vliet, Thuis tamme kraai, Juf Berenbroek, Daarna ambachtsschool (Vijverschool), Boodschappen Kool en Dam kruideniers, Gebr. van Wieren, Huize Welgelegen, Moeder bestuurslid van buurtvereniging Insulinde, Clubgebouw bij Poppeweg bij boerderij Zwarts, Voorstellingen Tetman, TOG, Kritekoor, Timmerman, Timmerleraren Ferwerda, van Hesen en Fok, Werk als timmerman bij Willem van der Veen Zwitserswaltje, Feestwinkel Weaze, Toen accufabriek, Verhaal over tegels (hond en kat), Toen naar Harlingen, Postma & Tichelaar, Huizen Beter Wonen op Archipelweg, Toen naar de gemeente : OW-Gemeentelijk Woningbedrijf-Onderhoudswerk-Rijden op Spijkstaal, Verhalen over politiehond Dik Postma, Wonen in de Dirk Boutstraat en van Loonstraat, Bellevue, Zwemmen in de Grote Wielen, Vrouw : wachtpost (spoorhuis) over de Greuns, Lampe.

11 februari 2011, Ype de Vries (1921) (DVD 245a)
Onderwerpen : Geboren op 6 januari 1921 in de Klanderijstraat, Na half jaar naar Jacob Binckesstraat, Vader werkte bij verzekeringsmaatschappij 'De Centrale', Thuis waren er 4 kinderen, Kamperen in 1924 en 1925, Tenten van zakken van Koopmans Meelfabrieken, Bewaarschool Oostersingel : school 11, Lagere school aan de Tjerk Hiddesstraat, Voetballen op straat, Na de lagere school naar de Wissesdwinger ULO, Banketbakker Peek op Voorstreek, Peek zat bij Minnemastraat (nu Second Hands), Met 13 jaar Swammerdamstraat 27, Sociale familie, Ype bij AJC en NASB (Nederlandse Arbeiders Sport Bond), Voetballen bij Friesland op Borniapark, Oorlog en onderduiken eind 1943, Grossier in levensmiddelen, Fa. Kapelle in gebouw Vrijmetselaars en later naar Vliet, Melden in OBW, Getrouwd in 1942, Charles P., Bouwen in Wybrand de Geeststraat, Tante Pietsje, Peerd van de schilleboer, Ype heeft 7 kinderen, Na trouwen in Waling Dykstrastraat en later naar Archipelweg (onder- en bovenwoning), Werken bij de Spaarbank achter de balie (hoek  Zuiderstraat), Werd later Bondsspaarbank, Fietsen op de bus.

4 maart 2011, Freddy Dudeyn Noordberger (1942) (DVD 246a)
Onderwerpen : Geboren in 1942 in de Vincent van Goghstraat 20, Vader werkte bij Landbouw & Visserij, Ferdinand Bolschool, Schooltijd, Spellen, Voetballen in Borniapark, Huizum Zwembad, Badweg, Sparen plaatjes Fullspeed-Blue Band-Planta, Kruidenier Epema, School 2 (7e klas) achter de Harmonie, Later RHBS, Circussen op het Zaailand, Verhalen over het schoolgebouw, Sporten in FVC- en Willemskadezaal, Lid van feestcommissie, Grote avond in de Harmonie, Eloquentia, Huub Adema, Dansles in de Beurs, Doelensteeg Wyb's en Syb's, Jazzsociëteit 60, Julianaparkje, Overijselse straatweg, Friesland 1b, Kelner op Ameland, Scheltema en Hofker, Bernard en Juliana in zaal in de Harmonie, Verbouwing jaren ' 30, Garage Wassenaar, Garage Ehrlich, Postzegelmarkt, Postzegelwinkels. 

18 maart 2011, Gerben Dijkstra (1939) (DVD 247a)
Onderwerpen : Geboren in Sneek op 6 maart 1939, In 1947 naar Leeuwarden, Vader opent boekhandel hoek Prins Hendrikstraat en Willemskade (later sigarenzaak Tetman), Eerst alleen Friese boeken, Daarnaast  antiquariaat (hoek Sint Jacobsstraat en Auckama-straatje, Wonen aan de Pasteurweg 32, Totaal 7 kinderen, Synodaal Gereformeerd, Verhalen over de Oosterkerk, Koningin Emmaschool, Meester van Ek met viool, Verhalen over spelen, Kruideniers etc., Karel Doormanschool, Ambachtsschool, Tassen bij Habekothé Nieuwekade, In dienst op vliegbasis, Overnemen antiquariaat op Ruiterskwartier, Wirdumerdijk, Eewal en Weerd, Verhaal over dokter Postma.

1 april 2011, Bep Mulder (1939) (DVD 248a)
Onderwerpen : Geboren op 18 februari 1939 in de Nieuweschrans 2, RK gezin met 7 kinderen, Oudste broer is 10 jaar ouder, Vader was chef expeditie bij V&D, Chauffeurs in uniform, Zomer in Eernewoude, Johannes de Doperschool, KJC, Processies, Gradus Adema maakte altaar, Emanuel Murandschool (5 of 6), Duitsers in de school, Verhaal over moeder, Spelen in de Murand- en Schoolstraat, Plantsoen met muziektent, Schotsjelopen op de Potmarge, Avond in de huiskamer, Spelletjes met beppe uit Groningen, Kruidenier van Dellen, Wassen in de teil, De tonnenmannen, Drogist Kramer : aspirine voor mr. Stoffers, Ambachtsschool afdeling schilderen : de heer ter Horst, Na ambachtsschool naar V&D afdeling etalages, Fantastische etalagepartijen, Decorateur met Jan Stroosma en Anke de Vries, V&D was nog open, De heer Lehmkuhle, Familiebedrijf V&D, Ze zaten naast Bervoets, Schoenhandel Sterkenburg, Trappen van travertijn, Na 3 jaar zelfstandig, Na 17 jaar in de Minnemastraat (van Eewal af links), Met 18 naar de Vredeman de Vries (o.l.v Dick Ozinga), Huizumer ULO aan de Gedempte Keizersgrqcht, Jerre Hakse heeft Franciscus kerk beschilderd, Lopen naar Zuid-Frankrijk, Eewal 90.      

15 april 2011 Geert Mak (Vlaardingen, 1947) (DVD 249a)
Onderwerpen : Geboren in 1947 in Vlaardingen, Vrij snel naar Leeuwarden gegaan per vliegtuig (Dakota), Vader beroepen als ziekenhuispredikant, Westersingel, Bevrijdingsfeesten, Kuipjesteken, Kleuterschool bij Wilhelminaschool, Juf Algra, Veemarkt, Verlaatsbrug, Café's Lange Marktstraat, Kruidenier Plantinga, Viskar duwen, Groenteboer Elisabethstraat, School 16 Coornhertschool, 1 mei bijeenkomst/viering, Aubade, Gouverneursplein aubade voor de CdK, Psalmversjes leren, Meester Meijer, Gysbert Japikslied, Pelikaankerk ds Riemersma, Begraafplaats Schapendijkje, Kermiswereld, Overdekte- en Huizumer zwembad, Zwemles, Pontje bij de Harmonie, Scheepvaart op Westergracht, Padvinderij Burmania, Brinio, J. Semsstraat, Dolk als statussymbool, Toelatingsexamen Gymnasium, VGLO Lutgerdorf, Gereformeerd Gymnasium, Lerarenverhalen, Attributen van de familie.
Aan het eind overdracht van het etensbakje van Geert Mak zijn vader aan Geart de Vries. Het etensbakje is gebruikt door vader Mak in Jappenkamp.  

14 oktober 2011 Jes Wassenaar (Sneek 1943) (DVD 250a)
Onderwerpen : Geboren in Sneek op 28 september 1943, In 1948 naar Leeuwarden Veestraat 21, Verhalen over de buurt, Groningerstraatweg, Via Werkmanslust naar de Koninging Emmaschool, Mooi soelen op straat, Na 1 jaar naar de Hervormde School in de Galileër Kapel op de Bleeklaan, Zondagsschool naar de Gereformeerde Oosterkerk, wijzelf zondags naar de Grote Kerk, Ingang Oranjepoortje, Kerkverhalen, Opa Wassenaar had "Wassenaars Automobielbedrijf" aan het Ruiterskwartier tegenover de Harmonie, Concours d'Elegance, In 1953 naar Gerard Terborchstraat 74, Julianalaan, Julianaparkje met filiaal van de bibliotheek in plaats van de bibliobus, Nijlansdyk, Bouw van de flats aan de Julianalaan, Ernst Casimirschool aan de Julianalaan, Het onvolprezen Huzumer zwembad aan de badweg, De route via de Schrans-overweg-Zuiderplein-Zuidergrachtswal-Achter de Hoven naar de CHBS in de Kanaalstraat, Docentenkorps, Autorijexamen vanuit de Groene Weide in 1961.

Bekijk hieronder de op 14 oktober 2011 opgenomen jubileumspecial '10 jaar Leeuwarden Toen', waarbij de vaste interviewers en rotsen in de 'Liwwadder branding' Jes Wassenaar en Ad Fahner afzonderlijk worden uitgemolken over hoe zij Leeuwarden hebben ervaren (en nóg ervaren) door programmamaker Harry Drent en dichter/beeldend kunstenaar Anne Feddema.

 

14 oktober 2011, Ad Fahner (1945) (DVD 251a)
Onderwerpen : Geboren op 29 oktober 1945 op de Wirdumerdijk 29, Verhalen over de brug bij Deinum de aanleiding voor mijn bestaan, Opa heeft de brug gebouwd, GIng daar wonen van 1939-1945, Dochter (mijn moeder) trof in Leeuwarden mijn vader. Verder de kleuterschool van juf Hekstra-van Es in de Grote Kerkstraat naast de Noorderkerk, De Groen van Prinstererschool, VGLO en ULO en Mariënburg Kweekschool, Zeepkistenrace op het Zaailand, Groentenzaak aan de Wirdumerdijk, Meehelpen in de winkel, Verhalen over deze straat, Mensen die er woonden en werkten, De sjah van Perzië die Leeuwarden bezocht, Uitgaan in de stad, Syb's en dansen in de Klanderij, Amicitia en dergelijke, Feestjes bij vrienden thuis.

28 oktober 2011, Hans Sijsses (1919) (DVD 252a)
Onderwerpen : Geboren op 2 oktober 1919 in de Minnemastraat 15, Brand Paleis van Justitie, Met 2 jaar naar Eewal 56 (COS-pand), Gezin met 4 kinderen + inwoning, Indelng woning met toonzaal piano's,  Bewaarschool Tuinen, School Sint Anthonystraat, Later Tjerk Hiddesschool 14, Route naar school, Eewal, Spelen op trottoir, Panden op Eewal, Touwslagerij bij Oldehove en schippersschool, Auto's in de gracht, Stemmen in de Harmonie, Oude Harmonie, Telefoonkantoor, Moeder bij  Christian Science Kerk, Zondagsschool in kegelbaan Harmonie, IJzerhandel van der Meulen, Delea, Oldsmobile, Commissaris Van Harinxma thoe Slooten, Posthuma, Gelukskantoor Cohen, Wissesdwinger ULO, MTS in de Wybrand de Geeststraat, Later aan de Molenstraat (geopend door prinses Juliana), in 1929 naar Weerd en in 1952 weer terug in Leeuwarden.  

11 november 2011, Jacob Vellenga (1920-2012) (DVD 253a)
Onderwerpen : Geboren op 2 september 1920 in de  2e Korte Houtstraat, Vader kreeg MS toen Jacob 2 jaar oud was, Kreeg rolstoel via giften van geloofsgemeente, Met 6 jaar naar Javastraat 10, Opa had boerderij in Spannum, Kerken : Galileër en Grote Wester, Bewaarschool Toernooiveld, Roelevink, Camstraburen, Dokkumerboot, Veerhuis, Stalhouderij Poelsma, Oude Noorderbrug, Volière, College Johannes, Smalle Groeneweg, Vanuit Javastraat naar Willem Lodewijkschool, Tocht langs het Vliet, Wybrand de Geeststraat, Ambachtsschool/MTS, Hoofd meester Buma, Kameraden : Joop ter Borg en Jan Spiekhout, Hoekpand Oosterstraat met dr. de Jong en Uffelie, Voetbalclub Fiols, Fabrieken in de buurt + centrale, Scheepswerf Vliet, Hooghoutje, Grote Kerk, Verhalen, Kachels in de kerk, CHBS Kanaalstraat, Politiek ontwaakt, Colijn, Mussert in Zalen Schaaf, Jacob naar de LPF als volontair, Anne Vondeling in beeld, Verkering met Aafke Jellema, Leeuwarden vrij in april 1945, Naar PVDA via politiek daklozen o.l.v. Jan Spiekhout, Naar gemeenteraad in 1946,  Burgemeester A.A.M. van der Meulen, Wethouder in 1953, Willemskade 10a, Arbeidsbureau, Tengels af van de Terp.  

25 november 2011, Lourens van Vliet ( 1921) (DVD 254a)
Onderwerpen :  Geboren op 17  september 1921 in de Kruisstraat 29b, Vader had een grossierderij in galanterieën, Bewaarschool Tuinen, Later Vliet, Verhuisd naar Pieter de Swartstraat, Later Eewal 45, Bommen Wybrand de Geeststraat, Speelmansstraat, Leerschool Margaretha de Heerstraat, Rooie Mienkus, Karrieders bij de Oldehove, Bedrijven op de Eewal, Einde oorlog bij de NBS, Oorlogsverhalen, Vervoer gedropte wapens van Snakkerburen naar Van Slooten aan de Emmakade, Drama Dronrijp, Herbegrafenis gefusilleerde jongen, Intocht Canadezen, Broer Ritsko goochelaar.  

9 december 2011, Jan van der Meulen (1953-2015) (DVD 255a)
Onderwerpen : geboren op 14 mei 1953 hoek Vincent van Goghstraat/Paulus Potterstraat, Ouders hadden Centra-winkel, Kleuterschool, Ernst Casimirschool onder meester Drent, VGLO, Marnixschool, Stage bij Wim Houwen, Bakker Visser snoepwinkel, Winkelverbouwing tot zelfbediening, Doop in Schranskerk nu Parkkerk, Werken bij Wim Houwen, Etaleurs, Boekjes Renault Dauphine, Spelen/voetballen in Julianaparkje, Naar Justitie (archief), oude mevrouw mr de Goede Lodder, Gerechtshof, 1976 TAP-regeling, Sollicitatie Princessehof via Frans Prins, Receptionist Sociale Dienst Noordvliet, Carrière bij Sociale Dienst, Uitgaan in Leeuwarden, Modeshow Wim Houwen in La Bella, Bar Coos, Diskjockeys, Van den Akker Nieuwestad, Docent Friesland College, Sportschool de Leeuw naast Beatrixhuis, Jeugddienst Westerkerk.

OPNAMES "LEEUWARDEN TOEN" 2012

6 januari 2012, Anton de Jong (1931) (DVD 256A)
Onderwerpen : Geboren op 30 april 1931 in de Anjelierstraat, Vader was timmerman, Opa was bakker bij bakkerij de Zelfstandigheid, 3 jongens en een meisje, Vader werkte eerst bij timmerfabriek Kingma en later bij aannemer Winters, Stichting van bouwbedrijf De Jong en Stegeman, Bouwen van woningen aan o.a. Bijenhofstraat en Zamenhoffpark, Koningin Emmaschool, Hoofd offringa, CHBS Kanaalstraat, Rector Woldendorp, MTS Molenstraat, 2 jaar Australië, Vader en zijn Pontiac,Vader werkte na de oorlog veel in de buurt van Arnhem, Met de bus (trucker met oplegger)er heen, samenwerken met andere aannemers onder de naam BBF, Veel gebouwd aan Europaplein-Willemskade-Lange marktstraat, Kegelclub RANG, Raakt Alle Negen Goed dateert van 6 oktober 1928, Kegelen in Groene Weide, Later in ijsbaangebouw in de Bleekerstraat (1968) en tot slot naar Goutum, De laatste Stúver, Diverse kegelclubs met bijzondere namen, bijv. ZBBG (Zonder Ballen Geen Genot).

Terug