Tijdschriftenlijst


Bij het Historisch Centrum Leeuwarden zijn onderstaande tijdschriften aanwezig.
Bekijk de hele pagina met behulp van de schuifbalk of klik op een letter om naar die letter in de lijst te springen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Titel
Jaargang
A la Carte 
1987 -
Aan de boorden
1957 - 1970
Aangenaam
1994 -
ABVA-Afdeling Leeuwarden
1960; 1961 - 1963; 1968;inc.?
Abvakabo Nieuws Afdeling Leeuwarden
1991 -
Achtienvierenzeventig
1995 -
Actueel (Koopmans Meelfabrieken)
1947 -1961
Aebinga Schoolkrant
1992 -
Aegon
1984?; 1985
Aldfaers Erf
1955 - 1963;inc. 1969 -
Aldlânlûden
1967 -
Algemeen Nederlandsch Familieblad
1883 - 1905
Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds
1957
Algemene Mededeelingen van het PEB
1921 - 1942 inc.
Algemene Nederlandse Invalidenbond
1958 -1965
Alledaagse Dingen
1993 -
Almanach de Gotha
1821-1844
Almanach impérial, pour l’ année M. DCCC
Almanak ten dienste der zeelieden, voor het jaar 1846
1846
Almanak van het Departement Friesland der Maatschappij Tot nut van ’t algemeen, voor het jaar 1855
1855
Almanak voor de gemeente Leeuwarden 1858
1858
Almanak voor de Volkspartij in Friesland, jaargang 1892
1892
Almanak voor het lager onderwijs en de opvoeding, uitgegeven door leden van de Commissie ....
1816 (-1820-1822]
Almanak voor Landbouwers en Veehouders
1847 - 1882
Amateur Fotografen Vereniging
1988 -
Andere Krant
2002-
Ando Koerier
1963 - inc.
Andringha Staach-Nijs
1985 - inc.
Anna Blaman Huis
1989 -
Annales academiae Groninganae 1815/16 - [1836/37].
1815/16 - [1836/37]
Annales academiae Lugduno-Batavae, 1815-29
1815-1829 inc.
Annales Academiae Rheno-Traiectinae 1815/16 - 1827/28
1815/16 - 1827/28
Annales academici 1837/38 - [1874/75]
1837/38 -[1874/75]
Antenne
1945 -1946
Antiljaantje / ’t Hummelkrantje
1978 -1985
Antiquiteiten : oudheidkundig tijdschrift
1819 - 1826
AOC Friesland Nieuwsblad
1990 -
Appèl
1963 - 1973 inc.
Aquarius (aquarium-vereniging)
1981 - 1983; 1984,1985 (2 nrs); 1990 -
Aquarius (radio)
1990 -
Archief Perspectief
1987 - 1991
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
1959 -1991
Archief voor de Geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht
1874 - 1957
Archief voor Kerkelijke Geschiedenis
1829 - 1940
Archief voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
1885-1899
Archiefbeheer in de praktijk
1986-
Archievenblad
1997 -
Archiv für Diplomatik
1955 -
Archives et bibliothèques de Belgique/Archief- en biblioheekwezen in België
1970-1971; 1974-1975
Archivum
1951 - 1954; 1978; 1986 -
Astrologische koerier
1955 -1957
Astronomisches Jahrbuch für 1849-1869
1849-1869
Athenaeum: tijdschrift voor wetenschap en kunst
1836 - 1837
AV Nuance
1994 -
Avéro Accent
Mei 1988 - februari 1990 (voortgezet als Avéro Pers)
Avéro Pers
1991 - 1994
AVRA
1968; 1976; 1977- 1978
Baby Baby 
1990 - 1992
Badde : Groenneger Verainens in Laaiwoarn
1958 - 1972 inc.
Baken
1948 - 1979 inc.
BAL
1972 - 1987
Bal en Mand
Inc. 1950 -
Bammabamma
1970 - 1971 inc.
Bancorama
1968 -
Banier van de Oosthoekwinkelier
1962 inc..
Baptistengemeente
Zie : Gemeente - erf
Bataafsche Leeuwarder Courant
1798 - 1806
Bataafsche Staatscourant
1805 - 1806
Beaken
1938 -
Beestenboel
1990 -
Bekende landgenooten
1920
Bekijk het maar (schoolkrant Marienburg)
1974-1979 inc.
Bestaan, Het
1980 -
Betere werk, Het
1994-
Bewoners Lekkumerend-West
1990 -
Bewonerskrant
2001-
Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1975-
1975-
Bibliotheek voor het huisgezin
1858 -1863
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap
1877 - 1968 inc.
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
1969 -
Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen
1864-1873
Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie Groningen
1860-1868
Bijdragen tot de kennis van staats-, provinciale- en gemeentelijke bestanden
1858 - 1889 inc.
Bijdragen tot geneeskundige staatsregeling
1842-1843
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden
1946-1969
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde
1837-1944
Bije-Koer
1879 - 1895
Bijlage
1993
Bijsluiter
1987 - 1988 inc.
Bijtijds Magazine
1999-
Bilgaard Nieuws
1983 -
Binnenstad Nieuwestad info
1999 (1 nr.)
Binnenstadskrant
1991 -
Bio-projekt belicht
1993 -
Blad van aankondigingen, bekendmakingen enzovoorts van Leeuwarden
1811 - 1813
Blad Zij
1991 -
Blauwe Venster
1956 - 1958 inc.
Blauw-Wit Nieuws
1957 - 1987 inc.
Blauw-Wit, Mededelingenblad
1960 - 1970
Blide Tiid
1987 - 1990
Blijde wereld, De
1902 (4 nrs.); 1924 (1 nr.)
Blik op onze fabrieken
1959 - 1965
Blokkendoos
1971 - 1976; 1978 ( 1 nr.); 1979 (1 nr.); 1989 - 1990 inc.
Boek
1912 - 1966
Boekenwereld
1984 -
Bolwerk
1948 - 1992
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
1957 -1966 inc.
BOP-Nieuws
1988 -1989
Borne Kompas
1985 -
Boud
1984 - 1988
Brandend Nieuws
1983 inc.; 1988 inc.; 1990 -
Bredaesche almanac, en chronyck (J. Van Vliet)
z.j.
Brêge
1967 - 1968; 1972 - 1973; 1976 inc.
Brêgenijs
2001-
Brêgepraat
1986 - inc.
Brinio Nieuws
1955 -1982 inc.
Brink
1962 -
Brug, De
Mei 1956 - nov. 1965
Brulboei
1973 - 1977; 1979 - 1981 inc.
Buiten Westen
1975 - 1980 inc.; 1989 -
Bulletin Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap
1977
Bulletin Cultuur en School
2003-
Bulletin GGZ Acute Zorg Leeuwarden
1996-1997?
Bulletin Huisstijl
1991 -
Bulletin International Council on Archives
1986 -
Bulletin Oude Stadswijken Overleg
Inc. 1975 -
Bulletin van het koloniaal museum te Haarlem
1901-1914
Bully-tin
1980 -
Buurt en speeltuinvereniging Insulinde
1949 -
Buurt- en speeltuinvereniging Welgelegen
1979 - 1980 inc. (zie ook : Werk in Uitvoering)
Buurtkrant De Meenthe
1989 - 1995
Buurtkrant Oud-Indische buurt
1976 - 1978
Buurtschoolkrant
2000 (1 nr.)
BWL aan huis
1994 -
Bye-Koer
1949 -1878 inc.
Byt
1983 - 1985
C.A.F. Nieuws 
1954 - 1990 inc.
C.B.D. Info
1983 - 1984
C.C. Friesland Nieuws
1984 - 1991
Cadrans
1955 - 1960
Caert-thresoor
1982 -
Calgary Eye Opener (ingebonden met : De Antenne)
1945
Cambuur - Leeuwarden Jaarboek
1990 -
Cambuur Programmablad
1994-1999 inc.
Cambuur Sport / Cambuur Nieuws
1971 - 1978 inc.
Cambuur-Leeuwarden Magazine
1989 -
Camminghabuurster Wijknieuws
1985 inc.; 1986 inc.; 1991 inc.
Care
1997-1999?
Cassociatie
1990 -
CBO-Journaal
1990 - 1992
CC Friesland Nieuws
1986-1991
CDAlert
1984 -
Centraal Journaal Centrum Winkeliers
1966 - 1976 inc.?
Centrale periodieken katalogus Friesland 1977
1977-
CHN Krant
1999 (1 nr.); 2000-
City Club Magazine
1991 -
City Magazine Leeuwarden
1984 - 1985
Clipper-praet
1975 - 1976
COA (contact onderwijs arbeid)
1985; 1986; 1987 - 1991
Comma
2001-
Commerciële Club Leeuwarden
1985 -
Compaz
1992 - 1993
Comptoir almanach op ’t jaar onses Heeren ... MDCLXXXXVII
1696
Condens Spiegel
1947 - 1957
Contact (voorheen Us Telegrafie)
1978 - 1979
Contact Bonifatius Parochie
1963 - 1972
Contact N.V.V. Jongeren
1980 - 1981
Contact VOLA
1937 - 1941; 1950 - 1964 inc.
Contactblaadje de L.W.V. ’er
1962-1964?
Conti New
1988
Coop. Noord-West
1960 - 1966
Cooperatieve Zuivelbank
1963 - 1969
Coureur
1960 - 1962
CPAspecten
1994 -
D’66 
1988 - inc.
D’66 Fryslân
1989 -
Dagblad v.h. Departement Vriesland
1811 - 1813
DCCF-Magazine
1991 -
De Archiefwet 1962
1962
De Gemeentewet en haar toepassing
1959-
DHC Nieuws (volleybalver.)
1978 - 1982
Dierenambulance Leeuwarden
1991 - inc.
Diggelfjur
1956 - 1967
Dijkstra’s woninggids
1953 - 1956
Dindua (pers.blad Raad van Arbeid Lwd.)
1964; 1965 - 1967 inc.
Dingetje
1966
Dit is Friesland (voortgezet onder de titel : In Friesland Uit)
1964 - 1976
Diversa
2001-
Djempol Bulletin
1978 - 1980; 1981
Documentatie-Informatie Documentatie Centrum Rooms Katholiek Friesland
1990 -
Doopsgezind Jaarboekje
1902 - 1963
Doopsgezinde Bijdragen
1861 - 1919 inc.; 1975 -
Doopsgezinde en Remonstrantse Kring te Leeuwarden
1964 - 1968
Dorpsblad Goutum (later: Goutumer Diggelfjoer)
2003 - (nrs.1 en 2) nrs.3 e.v. zie: Goutumer Diggelfjoer)
Doteas
1989 -
DR Bulletin
1997-2000 inc.
Dr. Staring’s almanak voor den Frieschen landman voor 1919
1919
Drie maanden Leeuwarden
1959 - 1978
Driehoek Krant / Buurtkrant De Driehoek
1976 -
Drie-Klank Maandblad Rengerspark
1958 - 1973
Drieklank mededelingenblad v.h. IJsbaankwartier
1957-1970 inc?
Drieklank V.C.J.C. te Huizum
1947 - 1962 inc.
DSW Magazine
1998-1999
Duikelaartje
1960 - 1964 inc.
Each en ear 
1990 -
Eachweid
1945 - 1946
Eamel
1971 - 1972
Echo
1959 - 1963
Echo van de Oosthoek
1961 - 1964
Economisch - Historisch Jaarboek
1916 - 1969
Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek
1971 - 1993
Economist
1865 - 1870
Eenouderkrant
1989 - 1992
Eindstrijd
1945 inc.
Einekoer
1958 - 1970 inc.; 1989 -
Equa
1998-
Er is
1983 - 1984
Even Noteren
1961 - 1965
Evenementennieuws Leeuwarden
1987 - inc.
Exa
1987 inc.; 1990 -
Excelsior Nieuws
1945 - 1948; 1954 - 1960
Facblad Medisch Centrum Leeuwarden 
2000 (1 nr.)
FAC-jargon
1987 -
Fakkel
1952 - 1972 inc.
Fan bugjen fremd
1953 - 1958
Fanclub Anneke Douma
1995 -
Fannijs
1991 -
FBTO Aktueel
1983 - 1987 inc.
FBTO Info
1978 -1984 inc.
FBTO Magazine
1988 -
FCAA
1981
Fen Fryske Groun
1927 - 1949 inc.
Fenix
1987 - 1992
Fibula
1960 -
Flap-uit
1970-1975
Fleanende Krie
1954 - 1971 inc.
Flits
1963 - 1966
Foar de Frou
1962 - 1968; 1971 - 1977
Foarhammer
1933 inc.
Folk en Tael
1933 - 1940
FOM-krant
1995 -
For Hus en Hiem
1888 - 1895
Forban
1932 - 1938
Forjit my net
1871 - 1877;1879 - 1915
Franje
2002-
Frats
1999-
Freeze
1993 -
Freonen fan de argiven yn Fryslân
1990 -
Frico Melk Magazine
1988 -
Frico-Berichten
1946 - 1948 inc.
Fricoscoop
1981 - 1983
Fricovisie
1970 - 1971
Fries Diakonaat-Pastoraat
1967-1969
Fries Museum Bulletin
1977 - 1995
Fries Museum Edukatieve Dienst
1985 -
Fries Museum Exposities
1985 -
Fries Museum krant
1990 -
Fries Natuurhistorisch Museum
1957-1959 inc.
Fries Reisvalies
1950 - 1952
Friesch Dagblad
1945 -
Friesch Jierboeckjen
1829 - 1831;1833 - 1835
Friesch Nieuws en Advertentieblad
1935 - 1940 inc.
Friesch Volksblad
Inc. 1886 - 1896
Friesch Weekblad
1953 - 1854;1857 - 1859
Friesche Adelaar
1887 - 1891
Friesche Club
1953 -
Friesche Courant
1942 - 1945
Friesche Courant
1862 - 1919 inc.
Friesche Courant
1796 - 1798
Friesche Motorclub
1955 -
Friesche Schippers Almanak
1917 - 1924 inc.
Friesche Uitvaartverzorging
1948 - 1972
Friesche Vaderlander
1795 - 1796
Friesche Volksalmanak
1836 - 1857;1858 - 1866;1884 - 1899
Friese Bouwkring
1966 - 1975 inc.
Friese Kerkbode
1946 - 1994
Friese Koerier
1955 - 1968
Friese Land, Het
1998-
Friese Leeuw
1959 - 1965 inc.
Friese Lutheraan
1981 -
Friese Paladijn
1953 - 1960
Friese Ziekenomroep
1961 - 1962; 1985
Friesenfreund
1847 - 1848
Friesisches Jahrbuch/ Frysk jierboek
1937-1976
Friesland
1963 - 1968
Friesland 1985- ; een jaar in beeld
1985-
Friesland Bank Maandberichten
1970 - inc.
Friesland College Magazine
1990 -
Friesland Nieuws
1962 - 1969 inc.
Friesland Post
1974 -
Friesland Revue
1935 - 1937;inc. 1961 -
Friesland Uitkrant
1991 -
Friesland V.V.V.
1931 -
Friesland; meren, weiden, bosschen, steden; officiële uitgave der Provinciale Friesche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
1931
Frieslands Kern
1959
Friessche Patriot
1786
Friessent
2000-
Frigem Magazine
1990 -
Frij from Frysk
1958 - 1963
Frijbûtser
1962
Frisia
1917 - 1936
Frisia Nieuws
1948 -
Frisia Zeitschrift zur Belehrung und Unterhaltung
1842 - 1844
Frisia’s 1ste
1980 - 1981
Frisiaan
Inc. 1945 -1971; 1979 -
Frisiana
1963
Friso
1866
Friso Flitsen
1949 - 1981
Frontsein
1955; 1963 - 1966
Frsk (Frysk-Nederlands Maandblad)
1999-2000
Frysce Huesfrjeun
1851
Frysk en Frij
1945 - 1966; 1972 -
Frysk Jierboek
1937 - 1976
Frysk Studinte Almenak
1931 - 1956; 1958; 1960; 1963 - 1964
Fryske Folk
1941 - 1943
Fryske Foriening Amateur Aldheitkundigen
1961 - 1964
Fryske Fytser
1983 - inc.
Fryske Hûsfrjeon
1900 - 1904
Fryske Toaniel Krante
1989 -
Fryslân
1995 -
Fryslân
1916 - 1941
Fryslân 500 nieuwsbrief
1997-1998?
Fryslân Kontakt
1988 -
Fryslân Post
1972 - 1973
Fullstop
1980 -
Funest
1993 -
Fuort
2003-
G.B.E. 
1960
G.V.L. Spiegel
1951 inc. - 1962
GAL
1990 - 1992 (voortgezet als Funest)
Galerie Eewal
1983 -
Gamelan
1965 - 1968 inc.
GBG nieuwsbrief
2001-
Geandewei
1995 -
Geïllustreerd Familieblad
19.. - 19..
Geïllustreerd Gemeenteblad
1919 - 1926
Geïllustreerd Weekblad voor Friesland
1923 - 1924 inc.
Geïllustreerd Zondagsblad
19.. - 19..
Gemeente
1907 - 1920; 1935 - 1940; 1946 -
Gemeente Klanken
1964 - 1976; 1981 (1 nr); 1982 (2 nrs); 1990 -
Gemeente-appèl
1977 - 1978?
Gemeentebelangen
1905 - 1921
Gemeentebestuur
1921 - 1944
Gemeenteblad Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
1929 - 1942; 1945 - 1970
Gemeenteblad van Leeuwarden
1867 - 1962
Gemeente-erf baptistengemeente Leeuwarden
1956 - 1984
Gemeentelijke Sociale Dienst
1950 - 1966
Gemeentestem
1851 - 1913
Gemengd voer
1992 -
Genealogie
1995 -
Gens Humana
1994 -
Gens Nostra
1946 -
Gerard Dou / Huizum West Wijkkrant
1985 -
Gereformeerd Kerkblad
1932 - 1936; 1937 ( 1 nr.); 1938 - 1939; 1940 ( 3 nrs.); 1941
Gereformeerde Kerk Britsum
1962 - 1966; 1967 - 1970 inc.
Gereformeerde Kerk Leeuwarden
1941 - 1948
Gesprek
1958 - 1961
Gids : tijdschrift van het staatsregt in Nederland
1852 - 1853
Giri Bizzi
1996-1998 inc.
Gong
1953 - 1962 inc.
Gortdroog
2003-
Gouden Tiid
1959; 1960; 1962 - 1970 inc.
Goutumer Diggelfjoer
2003- (v.a. nr.3) (nrs 1 en 2 zie: Dorpsblad Goutum)
Goutumer Diggelfjur
1961 - 1964
Gravenhaagsche ’s Stads- en Residentie-Almanak voor 1840, [1841,1844-1845, 1845-1846]
1840-1846
Greunshiem
1989 -
Grienmank
1984 -
Groei en Bloei
1995-
Groene Kruis
1955 - 1958; 1959 - 1961
Groninger volksalmanak voor de jaren 1838,1841, 1843, 1845-1846, 1848-1851
1838-1851
Groningsche volksalmanak 1890-1990
1890-1990 inc.
Gruoninga
1954 -
Hamer 
1940 - 1943
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en Levensberichten harer afgestorven medeleden 1916/17 -1933/34
1916/17 - 1933/34
Hansische Geschichtsblätter
1904 - 1905; 1921
Harmoniejournaal
1972; 1975 - 1979 inc.
Havenpost
1964 - 1967 inc.
Havenpypke
1969 -
HBO krant Friesland
1986 - 1987 inc.
Healoerke
1984 -
Heemschut
1925 -
Heilsfontein
1952 - 1975
Heitelân
1920 - 1923 inc.; 1924 - 1962
Hellas ’57
1962 - 1964 inc.; 1989
Hemrik
1987 - 1993
Hengelsport Nieuws
1979 -
Heraclyt en Democryt
1796 - 1798
Heraldieke Bibliotheek
1872 - 1883
Heraldisch Tijdschrift
1995 -
Herdertjes
1996 -
Hert
1998-
Hertje
1988 -
Hervormd Leeuwarden
1947 - 1948; 1951 - 1980
HG nieuws
1994
Hipporama
1978 - 1981 inc.
Histore
1989 -
Historia en Informatica
1994 -
Historisch Geografisch Tijdschrift
1983 -
Historisch Nieuwsblad
1991 -
Hoarn
1973 - 1991 inc.
Hockey Vereniging Leeuwarden
1972 -
Hofwijck Koerier
1987-
Holder
1926 - 1929
Hollanderwijk
1976 - inc.
Hollandsche Spectator
1731 - 1735
Hondenvriend
1966 -
Hoofdblad van de telex (by VK1 : Leeuwarder Courant)
1951 - 1954
Horecakrant Leeuwarden
2001-
Horzel
1992 -
Hovenier
1960 - 1961; 1963 - 1966 inc.
Huberiana
1986 - inc.
Huis aan Huis
1971 -
Huisorgaan van Sonnenborgh
1976 - 1987
Huizum Dorpspraat
1976 - 1979
Huizum Nieuwsblad
1953 - 1962 inc.; 1963 - 1970
Huizumer Mienskip
1946 -
Huizum-west wijkkrant
1977 -
Humanitas
1989 -
Hummelkrantje
Zie : Antiljaantje
Husma Herne
1987 -
Huurderskrant
1986 -
Huzumer Dorpspraat
1980 - 1986
Hygieia
1874 - 1876
Iduna Fryske rim en onrim 
1846 - 1853;1855 - 1870
Imago
1969 - 1984
Impact
1985 - 1993
Impuls
1988 - 1992
In Friesland Uit
1976 - 1989
In Hoger Beroep zie : Speelman + In Hoger Beroep
1982 - 1989
In kort bestek
1985 - 1989 inc.
In Werking
1997
In Zicht
1985 - 1986
Indikator
1971 inc.
Industriebond FNV (info)
1985 -
Info Friesland
1989 - inc.
Info-bulletin Welzijn
1990 -
Informa
1975 - inc.
Informail
1998-
Informatie Professional
1997 -
Informatiebulletin Rijksarchief
2002 (1 nr.)
Informatiebulletin Stichting Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
1990-
Informatiebulletin van de regio Noord-Friesland
1994 -
Informatief (kwartaalblad van het personeel gemeente Leeuwarden)
1988 - inc.
Informatief (nieuwsbulletin van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland)
1990 -
Inktwerk Nieuws
November 1983 - april 1987 inc.
Insulinde (Nieuws)
1946 - inc.
Interaegon
1984 -
Interago
1968 - 1983
Intercom CCF
1975 - 1985
Interface
2001-
Interim
1976 - 1991 inc.
Interne Infokrant (Gemeentepolitie Leeuwarden)
Januari 1985 - december 1986 inc.; 1990
Inzicht : maandblad voor de vrije boer
1947 - 1971
Inzicht ; Friese Cultuur Instituut
1985 - 1987
Jaarboek Cambuur Leeuwarden 
1990 -
Jaarboek CBG
1947 -
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1882/83 - [1957]
1882/83 - [1957]
Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden 1877/78 - [1914-1915]. Van 1896/97 -1904/05 en 1909/10 verschenen onder de titel: Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden en Verslag van het Leidsche Universiteitsfonds
1877/78 - [1914-1915]
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, 1916-1932
1916-1932
Jaarboek Io Vivat
1988 -
Jaarboek Leeuwarden
1989
Jaarboek Pasveerkorps
1990
Jaarboek v.h. Nederlands Genootschap v. Munt- en Penningkunde
1914 - 1931
Jaarboek van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden 1934/35 - 1969/70
1934/35 - 1969/70
Jaarboek van den Nederlandschen adel
1888-1894
Jaarboek voor Katholiek Nederland. Pius-almanak
1960; 1966-67; 1967-68
Jaarboekje Nederlands[ch]e Bond van Gemeente-Ambtenaren
1908-1982
Jaarboekje over 1826-1848, uitgegeven op last van Z.M. den Koning
1826-1848 inc.
Jaarboekje over 1842 voor de provincie Friesland
1842
Jaarboekje over 1843 voor de provincie Friesland
1843
Jaarboekje van den Frieschen adel in verband tot de ridderschap van Friesland [etc.]
1883-1885
Jaarboekje voor de Catholijken in Friesland, voor het jaar 1834-1835
1834-1835
Jaarboekje voor het jaar 1957 ten dienste en met medewerking van alle vrije schildersorganisaties in de prov. Friesland, Groningen en Drente
1957
Jaarboekje voor het Koninklijke Leger der Nederlanden
1833
Jaarboekje, betrekkelijk het schoolwezen in de provincie Vriesland voor het jaar 1846-47
1846-47
Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden/voor Nederland
1907-1928
Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst over 1968 (- ]. Eerder verschenen o.d.t. Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven
1968 (- ]
Janus (International Council on Archives
1987 -
Janus 1747 - 1787
1787
Janus Verrezen
1795 - 1798
Jazz in Friesland
1987 -
Je Maintiendrai
1945 - 1946
Jelsumer Hoekstra’s
1990 -
Jeugdstemmen
1954 - 1963
Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy. Voorgezet als: Genealogysk jierboekje. Repertorium: 1951-1988
1951-1959
Jolster Krant
1983 - 1986
Jong Leven
1923 - 1928 inc.
Jubul
1990 - 1994
Juiste Koers
1983 inc.
Kabelnieuwsblad Friesland, editie Leeuwarden 
1986 - 1987 inc.
Kabob
1953 - 1954
Kaktus
1972 - 1973
Kanaalnieuws
1958 - 1968 inc.
Kans
1996-
Katholike Fries
1963 - 1967
KDV krant "Petteflet"
1998 inc.
Keerpunt
1959 - 1971
Keppelstok
1984 -
Keramika
1991 -
Keribin
1970 - 1971
Kerkblad van de Nederlandse Hervormde Gemeente Leeuwarden
1942 - 1944 inc.
Kerkhistorisch Archief
1857 - 1866
Kerkspiegel
1980 - 1994
Kijk
1974 - 1975
Kijk op het Noorden
1969 - 1988 inc.
Klaroen
1945 inc.; 1958 - 1981 inc.
Klein Kontakt
1958 - 1981
Kleine Krantsje
1964 - 1973; 1975 -
Kleine Leeuw
1993-
Kleio
2001-
Kletsnat
1993 -
Klik-Klak
1978 inc.
Klomp
1946 -
Kneppelfreed
1995 -
Knipselkrant gemeente Leeuwarden
1968 - 1975; 1989 -
Knipselkrant sector ruimtelijke ordening
2000-2002
Knooppunt
1988 -
Kobbe
1959 - 1964; 1967 - 1969 inc.
Kobbeflecht
1971 -
Kobbekrant
1989 - -nc.
Koddebeier
1970 - 1972
Koerier
1998-
Koffy-Huis-Praatje, tusschen een oud Amsterdamsch Koopman enz. De Patriot.
1747-1748
Koksma’s jaarboekje voor Friesland 1924
1924
Kommunikaaf
September 1986 - juni 1982 inc.
Kompas
1957 inc.
Koninklijke almanak voor den jare 1808
1808
Koninklijke Staatscourant
1806 - 1809
Koninklyke Nederlandsche Maatschappy van Tuinbouw en Plantkunde afdeling Leeuwarden
1963; 1964 - 1969; 1977 - 1983 inc.; 1989
Kontaktblad Leeuwarder Accordeon Ensemble
1958 -
Kontaktorgaan Humanitas
1959 - 1964
Koopmans "Aktueel"
1982 - 1987 inc. ; 1989
Korfbalbond, Friese
1960 - 1973 1e half jaar
Korfballade
1973 - 1986
Korpsblad Gemeentepolitie Leeuwarden
1978 - 1993 (voortgezet als de Pennestreek)
Korrel
1978 -
Kort Bestek
1978 -
Kort Kontakt
1967 - 1969; 1975
Kpathp Schoolkrant
1956 - 1971; 1973; 1976; 1983 - 1987 inc.
Krabbels
1988 - inc.
Krant van De Friesland
1994 -
Kranten. [Verzameling losse nrs van nieuws- en advertentiebladen].
1876-1945
Krantje, Het
1993 -
Krantsje
1976 - 1980 inc.
Kristlik Ynformaesje Krantsje
1974 - 1976 inc ?
Kroade
1957 - 1981
Kultureel Nijs
1968 - 1971 inc.
Kwartaalnieuws Het Trefpunt
1994 -
L.A.S. 
1960 -
L.S.V.-Nieuws
1969 - 1973 inc.
La Vita
2001-2003
Landbouwkundig mengelwerk
18.. - 18.. inc.
Landstand in Friesland
1942 - 1944
LAT Nieuws
1975; 1966 - 1982 inc.
LBB Nieuws
1958 - 1965 inc.
LBVB
1977 - 1980
Leeuwarden becijferd
1979 -
Leeuwarden punt uit
1991 - 1992
Leeuwarden, de bevolking per wijk en buurt
1977 -
Leeuwarder Accordeon Ensemble
1958 -
Leeuwarder Advertentieblad
1813 - 1814
Leeuwarder Advertentiebladen
1983 -
Leeuwarder Aquarium Vereniging (zie bij: Aquarius)
1954 - 1955; 1959-1960 inc.
Leeuwarder Badminton Club (L.B.C. varieté)
1975; 1976 - 1980; 1981 - 1982
Leeuwarder Bedrijfsvoetbalbond
1953 - 1980 inc.
Leeuwarder Courant
1752 -
Leeuwarder Courant "Hoofdblad van de Telex"
1951 - 1954
Leeuwarder Gemeenschap
1952 - 1969
Leeuwarder Hockey Club
1947; 1956 - 1972 inc.
Leeuwarder Kaats Club
1963 - 1976; 1982 -
Leeuwarder Kerkbode
1918 - 1919; 1920 - 1929; 1930 - 1940
Leeuwarder Koerier
1945 - 1946
Leeuwarder Magazine
1990
Leeuwarder Nieuws van het Bedrijfsleven
1987 - 1993 inc.
Leeuwarder Nieuwsblad
1926 - 1942
Leeuwarder Stadsblad
1980 - 1981
Leeuwarder tamboers-almanach, over ’t jaer onses Heeren 1694
1694
Leeuwarder Tennis Club
1974 - 1975
Leeuwarder Voetbal Journaal
1993 -
Leeuwarder Vogelvrienden
1972 - inc.
Leeuwarder Volleybal Vereniging
1975 -
Leeuwarder Vredeskrant
1985 - 1988
Leeuwarder Wandel Vereniging
1962 - 1964
Leeuwarder Weekblad en Maandagpost
1960 - 1976
Leeuwarder Werklozenkrant
1980 - 1987 inc.
Leeuwarder Zakennieuws
1955 -
Leeuwarder Zondagkrant
1983 -
Leeuwarder Zondagsjournaal
1983 - 1984
Leovardia
2000-
Lesbisch Archivaria
1982 - 1985
Levensberichten der afgestorvene medeleden van de maatschappij der Nederlansche Letterkunde te Leiden
1864-1916 inc.
Levensvreugd
1962 - 1965 inc.
Lias
1961 -
Librye, De, Curiosa rariora
1887-1892
Lijn, De
1987 -
Link
2001-
Lionitas
1962 - 1968; 1970 - 1971; 1975 - 1976; 1979 inc.
Lions Nieuws
1967 - 1969; 1975; 1977 - 1980
Lis Berichten
1994 -
Liwwadders
1998-
LOV Magazine
1994 -
Lunato-krant
1955; 1964 - 1969 ( 1 x per jaar)
M.C. - Leeuwarden (Motorclub) 
1979 -
M.K.V. Klok
1945 -
Maandbericht "Praktische Hulp"
1928 - 1932 inc.
Maandbericht Humanistisch Verbond
1953 - 1962 inc.
Maandbericht Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen
Inc. 1927
Maandblad Buurt- en Speeltuinvereniging Insulinde en omgeving
1950 - 1970
Maandblad Buurtvereniging De Ouwe Weide
1979 - 1980; 1980 - 1981
Maandblad van de Vluchtheuvel
1959 - 1960 inc.
Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap "De Nederlandsche Leeuw". V.a. jrg. 51 (1933) o.d.t. : De Nederlandsche Leeuw
1883-
Maandblad voor Genealogie
1979 -
Maatschappelijk werk in Friesland
1950 - 1962
Maatwerk
1996 -
Magazine Camminghaburen
1994 -
Malaise
1984 -
Malta Magazine
2003-
Marathon Nieuws
1953 - 1961
MCL-Journaal
1991 -
MCL-Nieuws
1987 -
Me[e]ter bericht
1996-
Mear
1990 -
Mecenas
1992
Mededeelingen v.d. Geref. Kerk van Huizum
1930-1932 inc.
Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden
1941; 1942 - 1948
Mededeelingen van de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen
1930 - 1957
Mededelingen en Berichten der Friesche Maatschappij van Landbouw
1885 -1896 inc.
Mededelingen Rooms Katholieke Jeugdzorgwerk Leeuwarden
Dec. 1961 - nov. 1963
Mededelingen van de Evangelische Lutersche Gemeente
1953 - 1981
Mededelingen van de Sectie Krijgsgeschiedenis Koninklijke Landmacht
1978 -
Mededelingen van de Vereniging van Vrienden van het Princessehof
1965 - 1975 inc.; 1986 - 1991
Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie
1947 -
Mededelingen van het Departement Van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen
1934 - 1939; 1950 - 1951
Mededelingen van het Fries Natuur- Historisch Museum
1957 - 1959
Mededelingenblad Nederlands Hervormde Gemeente Leeuwarden
1945 - 1948 inc.
Mededelingenblad Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvraagstukken
1960 - 1962
Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen Afdeling Friesland
1977 - 1984
Mededelingenblad NGV Afdeling Friesland
1995 -
Mededelingenblad van het personeel van de VSF (zie ook Indikator)
1963 - 1964
Mededelingenblad van het Rooms Katholieke Jeugdzorgwerk ’t Vliet
1961 - 1963
Meenthe
1989 -
Meet
1966 - 1967; 1969 - 1972
Melkweg
Maart 1984 - april 1985 inc.; 1989 - 1991
Mennistenpreken
1960 - 1963
Mensen van vroeger
1973 - 1978
Mercurius Het Blad
1996 -
Mercurius Magazine
1993-1994; 1997
Metamorfoze nieuws
2001-
Meteoorflitsen
1961 - 1981 inc. ?
Mini-klomp
1987 (3 nrs)
Misjpoge
1988 - inc.
Mixed Hockey Club "Leeuwarden"
19.. - 19..
Moanne, De
2002-
Moezelkoerier
1983 - 1989
Molenpad
1986 -
Molenwiek, De
1974 - 1982 inc.
Monocle
1952 - 1953; 1956 - 1968 inc.
Monument van de maand
1991 -
Museum berichten
2001-
Museum Het Princessehof
1975 - 1991 inc.
Museum Visie
2001-
Muurkrant, De
1999-
N.V.B.A.-mededelingenblad 
1977 - 1984
Naam- en Ranglijst der Officieren van het Koninklijke Leger der Nederlanden en van de Nederlandsche-Indiën voor 1869-[1898] + 1899-1930; 1939, 1952, 1961-63
1869-[1898];1899-1930; 1939; 1952; 1961-1963
Naamboek van Officieren der Koninklijke Marine op 1 jan 1960
1960
Naamregister der Heeren Militaire Officieren enz.
1789-1794
Nader Nieuws
1977 - 1980 inc.
Nasporingen en studiën op het gebied der Nederlandsche krijgsgeschiedenis
1897-1956
Natuurzang
1958 - 1973; 1989 -
Nautisches Jahrbuch
1867-1903?
Nauwkeurige Deventersche Almanach .... op het 1789ste jaar
1789
Navorscher
1851 - 1959
Nederland in oorlogstijd
1946-1950
Nederland’s Adelboek
1988 -
Nederland’s Patriciaat
1910 -
Nederlands Archievenblad
1948 - 1996
Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek
1938 - 1949
Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis
1841 - 1848
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis
1902-
Nederlandsch Archievenblad
1892 - 1947
Nederlandsche Leeuw
1884 - inc.
Nederlandsche Criticus
1750
Nederlandsche Heraut
1883 - 1897
Nederlandsche Jaarboeken
1747 - 1796
Nederlandsche Residentie- en ’s Gravenhaagsche Stads-Almanak
1840;1841;1844/45;1845/46;1848-1852;1854;1859;1860
Nederlandsche Staatsalmanak voor iedereen (1901). Voorgezet als: Pytterson’s Nederlandse Almanak voor iedereen (1914 e.v.)
1901-1914; 1917; 1922; 1924; 1927; 1930; 1932; 1933; 1934; 1936; 1939; 1940; 1941; 1943; 1946; 1948; 1949; 1951; 1952; 1954; 1955; 1956
Nederlandse Gemeente
1947 -
Nederlandse Hervormde Gemeente Wirdum en andere. dorpen ; Mededelingen Blaadjes
1945 - 1977
Negen Gemeenten, De
1872 - 1873
Neitiid
1986 - 1992
Nemesis
1985 - inc.
Net Af
1989
Neurot
1982 (2 nrs)
NHDA-Nieuws
1991 - 1994
NHG-Nieuws
1994 -
NHL Krant
1988 -
Nieuw (bewonersblad Nieuw Wonen Friesland)
2000-
Nieuw Archief voor Kerkelijke Geschiedenis
1852 - 1854
Nieuw Fries Kerkblad
1994 -
Nieuw Friesland
1946 - 1948
Nieuw Kerkelijk Handboek (verder verschenen onder de titel: Van Alphen’’ Nieuw Kerkelijk Handboek).
1878-1922 inc.
Nieuw Leeuwarder almanach, over ’t jaer onses Heeren 1718
1718
Nieuw Nederlandsche Jaarboeken
1766 - 1796
Nieuw Testamentisch Christendom
1967 - 1979 inc.?
Nieuwe Leeuwarder Courant
1874
Nieuwestad, Vereniging de
1956 - 1965
Nieuws van Archieven
1982 - 1996
Nieuws van het Princessehof
1976 -
Nieuws voor Bilgaard
1998-
Nieuwsblad Stichting Vrouwen Emancipatie Friesland
1987 (oktober); 1989 -
Nieuwsbrief (initiatiefgroep kleinschalig ondernemen in Friesland)
1983 - 1984 inc. (3 nrs)
Nieuwsbrief "De Speelman"
1990 -
Nieuwsbrief Abva Kabo afd. Frsl.
1995-
Nieuwsbrief Anna Blaman Huis
1995 -
Nieuwsbrief City Club Leeuwarden
1983 -
Nieuwsbrief Emancipatiebureau
1994 -
Nieuwsbrief Facilitair Bedrijf
1992 - 1995
Nieuwsbrief Gastouderburo
1990 -
Nieuwsbrief Instituut Collectie Nederland
1998- inc.
Nieuwsbrief Koopmans Kon. Meelfabriek
2002 (1 nr.)
Nieuwsbrief Leeuwarden onderste boven
1998-
Nieuwsbrief LOS
1998-1999 (3 nrs.)
Nieuwsbrief NCCG (Ned. Centrum voor Contemporaine Geschiedenis)
2000 (1 nr.)
Nieuwsbrief NFG (Nederlands Foto Genootschap)
2001-
Nieuwsbrief Nieuw Elan
2001-
Nieuwsbrief Nieuwbouw (Harmonie)
1993 -
Nieuwsbrief Orjol-Leeuwarden
1994 -
Nieuwsbrief Projectbureau Facilitair Bedrijf
1992 -
Nieuwsbrief Raad van Kerken Leeuwarden
2003-
Nieuwsbrief Raad voor Cultuur
1997-
Nieuwsbrief RDMZ (Rijksdienst Monumenten Zorg)
2001-
Nieuwsbrief Restauratie Oldehove
1996 -
Nieuwsbrief Rijksarchief in Friesland
1988 - 1991 (voortgezet als De Oanbring)
Nieuwsbrief Rudolf van Laun Instituut
2001-
Nieuwsbrief Schoolbibliotheekwerk in Friesland
1992 -
Nieuwsbrief Sectie Audiovisuele Archieven
1998-
Nieuwsbrief Sociale Vernieuwing
1991 -
Nieuwsbrief Stadsgewest Leeuwarden
1992; 1993; 1997
Nieuwsbrief Stadsherstel Leeuwarden
1993-2000
Nieuwsbrief Stedelijke vernieuwing Leeuwarden
1999-
Nieuwsbrief Steunpunt bestrijding seksueel geweld
1998-
Nieuwsbrief Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
1999-
Nieuwsbrief Stichting Kinderopvang voor Bedrijven en Instellingen
1987 -
Nieuwsbrief Stichting Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden
1997-
Nieuwsbrief Stichting Perspektief
1993-
Nieuwsbrief Stichting Werkwijzer
1996-
Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden
1986 -
Nieuwsbrief Testbed Digitale Bewaring
2001- inc.
Nieuwsbrief Theater Romein
1995; 1998
Nieuwsbrief Topografisch Historische Atlas
1995-
Nieuwsbrief Transvaalwijk -Toekomstwijk
1969 - 1975 inc. (D544/E517)
Nieuwsbrief van de Vereniging voor Industriële Archeologie van Friesland
1982 - 1987
Nieuwsbrief Vereniging van Friese Gemeenten
1991- inc.
Nieuwsbrief Vereniging van vrienden en vriendinnen van Dekema State
1992-1996
Nijderby
1977-1982
Nije
1980 - 1983; 1984
Nije Badde
1981- inc.
Nije Mienskip
1926 - 1929
Nijehove-Nijs
1954 - 1955
Nijhoff’s Index op de Nederlandse Periodieken van Algemene Inhoud
1910 - 1948
Nijlân Variëteiten
1968 - 1978 inc.
Nijs
Januari 1972 - maart 1973 inc.; 1985 -
Nijs fan de Fryske Kultuerried
1985 - 1990
Nijsbrief
1984 ( 1nr); 1988 -
Nijsbrief Freonen fan Tryater
2001-
Nijtsjeslan
1989 - 1990
Njoensoe foe wie
1977 - 1978 inc.
Noordelijk Bulletin
1969 - 1971
Noordelijk Sportblad
1938 - 1939 inc.
Noorden
1904
Noorderland
1941 - 1944
Noorderlicht Kerk en wereld afd. Friesland
1954-1956; 1960-1964 inc.
Noorderlicht Vereeniging Vrij. Hervormd te Leeuwarden
1935 - 1941 inc.
Noordernieuws
1997-
Not Daily Prinsentuin, The
1998 (1 nr.)
Notekraker
1976 -
Oanbring, De 
1991 -
Objektief
1979 - 1982 inc.
OBS de " Potmarge "
1995-
Observateur Hollandois
1750 - 1751
Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden
1982 -
Officieel orgaan v.d. Leeuwarder Wielervereniging
1959; 1963 - 1965
Olde Bereleut, De
2000-
Oldehove Gazet
1995 -
Onderweg
1970 - 1978; 1997 -
Ons Blad
1957 - 1958
Ons Cambuur
Nov. 1964 - 1967 ?
Ons Doel (Nicator)
1966 - 1969
Ons Eigen Land
1956 - 1960
Ons Erfgoed
1993 -
Ons Gemeente-erf
Zie : Gemeente-erf Baptistengemeente Leeuwarden
Ons Genoegen
1969 - 1974
Ons Groentje
1958 - 1976 inc.
Ons Huis
1934 - 1936; 1938 - 1941 inc.
Ons Nederland
1923 - 1926
Onze Bejaarden
1957
Onze Eigen Krant
1998-
Onze Kerkklok Nederlandsch Hervormde Gemeente te Huizum
Inc. 1939 - 1980
Onze Kerkklok Sint Jan de Dooper te Huizum
1968 - 1972 inc.
Onze Zorg
1962 - 1971 inc.
Oosten Speeltuinvereniging
1951 - 1954 inc.
Oosthoek (buurtwerk)
1967 - 1973
Oosthoek (winkeliersvereniging)
1934 inc.; 1949 - 1965 inc.
Op ’e hichte
1988 -
Open
1969 - 1996
Opmaat
1992 -
Oprecht Leeuwarder Almanach, op ’t jaer onses Heeren 1671/1672
1671/1672
Oranje Gevoel, Het
1998-
Oranjewijk
1989 -
Orkest Nieuws
1948 - 1962
OSO-bulletin
1987 - 1989
Ostfriesisches Jahrbuch; Altes und Neues aus Ostfriesland
1870
Otterbode
1986 - 1992
Otterspoor
1993 -
Oud Nieuws
2002-
Ouderwetsch Nederlandsche Patriot
1781 - 1782
Oud-Holland
1883 -
Ouwe Weide zie Maandblad Buurtvereniging Ouwe Weide
1979; 1980 - 1981
Overheidsdocumentatie
1986 -
Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren
1836-1855
Paedwizer 
1962 - 1970
Paf-Flitsen
1953 - 1955; 1958 - 1971
Pakesizzer
1984 - 1986
Pakpost Extract
1965 - 1970; 1975 -
PAL
1960 - 1970 inc.
PAL-info
1980-1992 inc.
Panim
1994 -
Paperclip
1982 (1 nr); 1989 -
Parabool
1973
Paraplu
1982 - 1985
Parkwachter
1949 - 1962 inc.
Parool (editie Leeuwarden/Friesland)
April - sept. 1945 inc.
Pats
1954 - 1955; 1971 - 1973 inc.
Pats Bericht
1978 -1989
Paukenslag
1962 - 1980; 1981 -
Paulusbrief
1966 - 1972
PEB (bedrijfsblad)
1985 -
PEB Bericht
1978 - 1989
PEB Informatief
1989-1993
Pelikaan
1969
Penn Perikelen
1966 - 1977 inc.
Pennestreek, De (Politie)
1993 -
Pep talk (basketbal)
1978 - 1981
Per Expresse
1966 - 1970
Personeel
1989-
Personeelsmagazine Thuiszorg Het Friese land
1998-
Perspectief
1983; 1984; 1987 - inc.
Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins
1921-1952
Philidor-Forum
1939 - 1973 inc.; 1995-
Philologia Frisica anno 1956-
1956-
Phryso
1967 - 1992
Pikelhearring
1955 - 1962 inc.; 1963 - 1967
Pinakel
2001-
Pipergatsje
1982 - inc.
Pius-almanak
1881-1947
Plaatselijk Belang (advertentieblad voor Huizum en omstreken)
1938 (1 nr); 1941 (3 nrs)
Plantinga’s Foto-Forum
1958 - 1961 inc.
Pniël
1936 - 1942 inc.
Polityke verre-kyker, De
1756
Pompeblêden
1928 - 1932 inc.; 1933
Poona’tje
1979
Por
Nr 1 (sept. 1966); nr 2 (okt. 1966)
Portier
1983 (december)
Post van den Neder - Rhijn
1781 - 1782
Postelfoon
1953 -
Prins der geïllustreerde bladen
1921 - 1934 inc.
Pro memorie
1999-
Profyl
1993 -
Profyl Aktueel
2000 (1 nr.)
Pronk-Stukken
1971 -
Protsje
1988 -
Provinciaal Blad voor Friesland
1819 - 1971
Provinciale Almanak van Friesland
1820 -
Provinciale Friesche Courant
1842 - 1880
Provinciale Vriesche Courant
1820
Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken
1970 -
Publikaties FKV Folk en Tsjerke
1969 -
Punt Uit / Puik
1991 -
Pypskoft
1973 -
Pyttersen’s Nederlandse Almanak voor iedereen
1960-
Quick Nieuws 
1946 - 1947 inc.; 1949 (1 nr); 1959 (1 nr); 1958 - 1972 inc.
Quintetformatie
1994 -
Raadsverslagen Leeuwarden
1865 -
Raadsverslagen Leeuwarderadeel
1899 - 1941
Radiowijzer
1989 - 1990
Rap Spieghel
1941; 1951 - 1959 inc.; 1960 - 1969; 1971 - 1977
Rapiditas Mededelingen
1963 - 1975 inc.
Rapiditas Nieuws
1978 - 1981
Raskonijn
1985 - 1988 inc.
Reade Boekje
1971 -
Rechts-Historisch Nieuws
1978 -
Redsumens
1979 - 1983
Regiowijzer
1994 -
Rengerspark
1971 - 1977 inc.
Rennerskwartier
1970 - 1971; 1979 - 1981 inc.?
Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 (-1939] verschenen.
1900 (-1939]
Restaurateur (Engels)
1969 - 1991
Restaurateur, De
1971
Restaurateur/Restaurator (Ned)
1971-1996
RIAGG-Info
1984 - 1987
RIAGG-nieuwsbrief
1990 -
Rider
1963 - 1978
Riedswurk
1991 -
Riepe, De
1998-
Ritme
1966 - 1976
Rode Peper
1986 - inc.
Rodeo
1955 - 1968 inc.
Rond de Open Hof
1969 - 1977
Rondom
1924 inc.
Rondom Mariënburg
1947 - 1971 inc.
Rood Geboekt
1980 - 1983 inc.
Rood Geel Klanken
1948 - 1949; 1959 - 1966
Rood Geel Revue
1966 - 1968; 1979 - 1981
Rood Gloeiend
1984 - 1986 inc.
Rood Wit
1969 - 1970 inc.
Rooie Pepers
1976 -
Roomsk Frysk Almenak 1933
1933
Rotonde
1966 - 1967
Samenspel 
1966 -
Sappho Nieuws
1980 - 1985 inc.
Saunval
1969 - 1974
Saxo Frisia
1939 - 1944
SC Cambuur Nieuws
Seizoen 1986 - 1987
Schaakkalender van het Noordelijk Schaakbond voor het jaar 1886
1886
Schakel (Gehandicapten Sportvereniging DOVO)
1979 -
Schakel (Humanitisch Verbond Gemeenschap Leeuwarden)
1962 -
Schakel (Personeel Telefoondistrict Leeuwarden)
Schakel Stichting Federatie Gezinsverzorgingsinstellingen Leeuwarden
1987 -
Schat der Gezondheid
1858 - 1866 inc.
Scheepsjournaal
1978 - inc.
Schieringer Inslag
1971 - 1979 inc.; 1983 -
Schijnwerper, De
1949 inc.
School (ABOP, Afdeling Leeuwarden)
1949 - 1981 inc.
School (NOV, Afdeling Leeuwarden)
1954 - 1971 inc.
Schoolkrant
1954 - 1959 inc.
Schoolkrant door hout tot krant
1990 -
Schoolkrant SSG
1984 -
Schoolkrant U.T.S.
1959
Schoolkrant Willem Lodewijk School
1978 - 1987
Schoolwijzer
1982 -
Schouderblad
1976 (2 nrs); 1980 (2 nrs)
Schouwburgkrant, De
1994 -
Schranser
1970 - 1971
Seinpost
1960 - 1961 inc.
Selskip’s Meidielingen
1909 - 1917
Senioren info
1996 - 2001 inc.
Sibbe
1941 - 1944
Singel 88
1967 - 1981
Sinnenijs
1981 -
Sint Anthoon Nieuws
1967 - 1979
Skeane Banen
1957 - 1975
SKL Journaal
1996-1998
Slavink
1959 - 1961
Sleutel
1988 -
Sljucht en Rjucht
1897 - 1941
Soli Nieuws
1966 - 1974
Solidair
1973 - 1979 inc.
SOVL
1983 - 1985 inc.
Speaker
1992 -
Speelman + In Hoger Beroep
1982 - 1989
Speel-o-theek Krant
1984 ( 2 nrs); 1985 (1 nr)
Spetters
1963 -1966; 1968
Spieghel Historiael
1966 -
Spil
1947 - 1979 inc.
Spirit
1995 -
SPL-krant
2001-
Sport Fit en Fun Leeuwarden
1999-2000 (2 nrs.)
Sport Flits
1994-
Sport In
1994 -
Sport Info Magazine
1995 -
Sportblad voor Friesland
1923 - 1924
Sportief
1965 - 1972 inc.
Spot
1996 -
Sprenger Nieuws
1973 - inc.
Spring ’88
Zie : Interim
Springplank
1959 - 1968
Spuigat
1964 - 1967 inc.
Spuikraan
1945 -
Spuit Elf
1991 - 1995
Squint
1981 - 1984 inc.; 1988 - 1990
Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1850-1878
1850-1878
Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden
1815-1978 inc.
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
1813 - 1930
Staatsbladen verzameld te Londen
1940 - 1944
Stad
1952 (nrs 1,2,3,4)
Stadskrant, De
1999-
Stadstimmerman
1951 - 1959
Stand-By
1953 -
Standfries, De; jaarboekje van de Provinciale Friesche Werklieden-Vereeniging 1872/1875
1872/1875
Star, De (voortgezet als: De vriend des vaderlands)
1819 - 1826
Statistisch jaarboek voor het Noorden 1985-
1985-
Statistisch jaarboek(je) voor het Koningrijk der Nederlanden
1852-1863
Statistisch zakboek [van het] Centraal Bureau voor de Statistiek
1899-1924; 1926; 1928; 1939-
Stentor
1968 - 1976; 1979?
Steunverlening en Werkverschaffing
1934 - 1936
Stichting "De Zonnebloem’
1964 - 1967
Stiennen man
1945 - 1964 inc.; 1965 - 1990
Stienstra-Krante
1996 (1 nr.); 1997-2000
Stik
1978-1980 inc.
Stim van Fryslân
1928 - 1946; 1947 - 1963 inc.; 1964 -
Stins (Clubhuis)
1953 - 1954; 1963 - 1967
Stins (Gereformeerde Kerk)
1962 - 1970 inc.
Stipebled
1995 -
Stoarm en Striid
1936 - 1937
Strikel
1958 - 1994
Stroom
1956 - 1969
Strix 1979 (inc.)
Studia Rosenthalia
1967 - 1982
Suster Poppy (Magazine) 1979-1980
Swanneblommen
1874 - 1916; 1919 - 1921
Swanneblummen
1850 - 1873
Swatte Wiif, It 1978-1980 (inc.)
Swingel
2000-
Switsj
2001-
Tabloid 
2003
Tamboer
1968 -
Tam-Tam
1946 - 1947 inc.
Technicol
1958 - 1979 inc.
Telstar
1963 - 1983 inc.
Theaterkrant
1987 - 1988
Thorgaan
1987 - 1993 inc.
Tieme
1952 - 1953 ?; 1961 - 1962, niet verder verschenen
Tijd Schrift (sektiekrant Geschiedenis)
1994 (2 nrs.)
Tijdschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek
1902 - 1906
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde
1893 - 1913
Tijdschrift van het Provinciaal Opbouworgaan in Friesland
1964 - 1965 (3 nrs)
Tijdschrift voor Geschiedenis
1935 -
Tijdschrift voor het Armenwezen
1852 - 1865
Tijdschrift voor Openbaar Bestuur
1975 -
Tijdschrift voor Overheidsadministratie
1945 - 1974
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
1975 -
Tijdschrift voor Sociale Hygiëne
1916 - 1933
Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek
1841 - 1860
Tijdschrift voor Volkshuisvesting
1920 - 1955 inc.
Time Out
1973 - 1981 inc.
Tjerk Hiddes Buurtkrant
1986 -
TMG (Tijdschrift voor Media Geschiedenis)
1998-
Toek
2000-
Toekomst , De / Vosseparkwijk
1981 - 1982; 1989-okt. 2000; nov 2000 e.v. zie: Vosseparknieuws
Toekomst, De (speeltuinvereniging)
1953 - 1957
Topljocht
1986 - 1988 inc.
Traditie
1997 -
Trajecta
1992 -
Transvaria
Inc. 1971 - 1976
Trefpunt
1961 - 1972
Trefwoord
1989 -
Trekvogels
1964
Trime
1982 - 1987
Trouw
1943 - 1946 inc.
Tryater Trime
1981 -
Tsjugenis
1920 - 1922
Tuorkefretter
1968 -
Tussen de Lijnen
1993 -
Tussen wal en schip
2000-
Tweebakstrommel
1969 - 1992
Twiljocht
1993 -
Twirre
1990 -
Uit in Leeuwarden 
1990 -
Uitlaat
1983 -
Uitweiden
1991 -
Uleboerd
1959 - 1976 inc.
Upstalbeam
1924 - 1925
Us Kontakt
1987 -
Us Leeuw
2001- inc.
Us Telegrafie
1977 -
Us Wurk
1952 - inc.
Ut de smidte fan de Fryske Akademy
1949 -
Utjefte fan de FNP-ôfdieling Ljouwert
1988 -
Uurtje Rond
1968 - 1970 inc?
Uw Leeuwarden
1970 - 1972
Valeriuskrant 
1986 -
Valkenvlucht
1953 - 1961 inc.
Van de Frisse Pers
1971 - 1975 inc?
Van der Velde’s Boekennieuws
1939 - 1941
Van wierden en terpen
1994 -
Vanellus
1949 -
Veld en Vitrine
1957 -
Venster
1973 - 1976 inc.
Verband
1982 - 1987
Vergadering van B&W
1985 ( 17 december); 1986 ( 7 januari)
Verslag handelingen Provinciale Staten
1855 - 1971
Verslag landhuishoudkundig congres
1846 - 1873;1886; 1922
Verslag over den landbouw
1864 - 1918 inc.
Verslag over den staat van het armwezen/armbestuur
1826 - 1949
Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsch Recht
1880-1885;1886-1892;1893-1898;1899-1903
Verslagen en Mededelingen van de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsch recht
1975-1977; 1978-1979; 1980-1981; 1982-1983 e.v.
Verslagen Inspecteurs van de Arbeid
1890 - 1915
Verslagen Kamers van Arbeid
1899 - 1916
Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven 1865-77 (-1967]
1865-77 (- 1967]
Verslagen toestand gemeente Leeuwarden
1851 - 1957
Verslagen toestand provincie Friesland
1826 - 1936
Verzetsmuseumkrant
1999-
Vestafette
1963 - 1968
VHV Nieuws
1961 - 1973 inc.
Vitesse Post
1959 - 1961
Vlampijp
1972 - 1973 inc.
Vlerk
1991 -
Vlietkoerier
1978 -
Vluchtheuvel
1959 - 1960 inc.; 1980 inc.; 1981,1982 inc.; 1989 -
Vlugheid en Kracht
1958 - 1960 inc.
Voertaal voor de rundveehouderij
1989 -
Vogelbeschermingswacht Leeuwarden en omstreken
1983 (december); 1984 - ?
Vogelwacht
1995-
Vola Mededelingenblad
1961 - 1963
Voorsorteren
1966 - 1973
Voorstreek Nieuws
1957 - 1959
Voorstreek Vooruit
1963 - 1988 inc.; 1989 -
Vosseparknieuws
Nov 2000-
Vriend des Vaderlands
1827 - 1842
Vriesche Courant
1820 -
Vriesche Courant
1806 - 1811
Vrije Evangelische Gemeente te Leeuwarden zie : Gemeenteklanken
1964 - 1976; 1981 - 1982 inc.; 1990 -
Vrije Fries
1839 -
Vrije Pers
1946 - 1949
Vrije Volk
1945 - 1970
Vrijwilligerskrant
1986 -
Vrijzinnig christendom
1914; 1926; 1927 - 1928
Vrouwenkrant Friesland-Noord (Abvakabo)
1991 -
VV Friesland
1935 - 1937; inc. 1963 -
VVD Friesland Nieuws
1981 -
VVD Nieuws afdeling Leeuwarden
1953 - 1981 (vanaf 1958 compleet)
Waarheid (editie Friesland / Noord-Nederland)
1945 - 1948
Wacht
1939 - 1940; 1950 - 1968
Wandelvriend
1978 - 1980 inc.?
Wapen van Leeuwarden
1978 - 1985 inc.;januari 1993
Wat nu weer
1985 (1 nr); 1986 -
Water Ned Blad
1953
Waterkrant, de
1995 -
Waterspiegel
1992 -
Waterweelde (zie bij: Aquarius)
1959 - 1960 inc.
Week Uit
1980 -
Weekblad De Combinatie
Geplaatst bij Westkant
Weekblad voor de Burgerlijke Administratie
1849 - 1956
Weekblad voor Gemeentebelangen
1922 - 1946
Wegwijzer op ziekenfondsgebied
1949 - 1956
Weitsrop
1933
Werk en welzijn in uitvoering
1983 - 1985
Werk in Uitvoering
1979; 1980; 1986 -
Werkwijzer
1986 (1 nr); 1992 -
Wêrom
1987 - 1994
Westen
Juli 1939 + 1952
Westergo Magazine
2001-
Westhoek
1962 - 1963
Westiviteiten
1963 - 1968 inc.
Westkant
1938; 1984
Wetterfûgels
1995 -
Wijk, De
1998-2000
Wijkkrant Aldlân
1976 - 1977 inc.; 1992 -
Wijkkrant Camminghaburen
1982 (3 nrs)
Wijkkrant voor de Vrijheidswijk
2001 (1 nr.)
Wijknieuws Bilgaard
1971 - 1973 inc.; 1975 -
Wijkvereniging Achter de Hoven
1947 - 1950
Wille-Mien
1982 - 1985
Winkelen in Leeuwarden
1967 - 1969
Winkeliersvereniging Camminghaburen
1991 -
Wissel, De (Handbalvereniging Hellas ’57)
1966 - inc.
Wonen in de binnenstad
1973 - inc.
Woonconsument, De
1994 -
Woonservice nieuws
1996-1999
Woonwijzer
1994 -
WRC Krant
1965 - 1967 inc.
WVG nieuws (v.a. 1996 WVG berichten)
1994-
Wy Jimme
1957 - 1958
Wysheit Salomons
1750
Yerke Journaal 
1978 - 1980
Yn us eigentael
1909 - 1942
Zaailander 
1981 - 1982
Zaken Visie
1997-
Zakencentrum Leeuwarden
1964 - 1985
Zakenjournaal
1990
Zakenspiegel
1990 - 1993 inc.
Zeedemeester der Kerkelyken
1750 - 1752
Zeeden-Meester, De, der studenten, onderzoekende ...
1751
Zeemolen
2001 (1 nr.)
Zeeuwsche Volks-Almanak voor het jaar 1837-[1847]
1837-[1847]
Zegen, De, des ouderdoms
1857-1858
Ziekenfondsnieuws
1950 - 1958
Zondag
1984 - 1985
Zondags Nieuwsblad
1998-
Zondagsch Leeuwarder Advertentieblad
1883 inc.
Zonnebloem
Zie : Stichting De Zonnebloem
Zuiderpost en Zwette
1950 - 1952
Zwaluwen Vlucht
1953 - 1981 inc.
Zwart en Wit
1991/1992 (1 nr.)
Zwette
Zie : Zuiderpost en Zwette

Terug