Open kerken in de binnenstad van Leeuwarden tijdens en na The Passion


Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4
Openingstijden
do 13 april: 11-22u
vr 14 april:  11-16u
za 15 april: 11-16u
Entree is gratis.

De Grote of Jacobijnerkerk is om meerdere redenen bijzonder. In de late middeleeuwen verrees de kern van deze kerk als klooster voor de Orde van de Dominicanen. Resten van de kloostergangen zijn nog steeds te zien. Ook heeft het gebouw een lange geschiedenis met de Nassau’s, de Friese stadhouders die voorouders waren van ons koninklijk huis. En natuurlijk is het Müllerorgel uit 1727 zeer de moeite waard. In de tijd rond Pasen exposeert kunstenares Hilde Hoving haar werk rondom het lijdensverhaal van Jezus.

Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20
Openingstijden
vr 14 april: 13-17u (van 15-16u kruiswegviering, geen rondleiding mogelijk)
za 15 april: 13-17u
Entree is gratis.

De Bonifatiuskerk is ontworpen door de befaamde architect P.J.H. Cuypers. Dit neogotische gebouw werd tussen 1882 en 1884 gebouwd. In 1976 brak de torenspits tijdens een storm af. In 1979-1980 werd de spits herbouwd volgens de originele plannen. In de kerk is onder andere een prachtige kruiswegstatie te bewonderen. De Rooms-Katholieke Titus Brandsmaparochie houdt hier nog steeds diensten.

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Openingstijden
do 13 april: 14-23u
vr 14 april: 13-17u
za 15 april: 13-17u
Entree is gratis.

De oorsprong van de Doopsgezinde kerk ligt in de zeventiende eeuw. Rond 1760 en 1850 werd de kerk ingrijpend verbouwd. Het gebouw is gelegen aan een van de drukste winkelstraten van Leeuwarden, maar is toch een oase van rust doordat het iets van de straat af ligt. Voor 1795 moesten religieuze minderheden als de Doopsgezinden bijeenkomen in dit soort zogenaamde ‘schuilkerken’.

Oldehove, Oldehoofsterkerkhof
De Oldehove is vanaf 1 april elke dag open tussen 13.00 en 17.00 uur.
Donderdag 13 april is de toren extra open (van 12.00 tot 17.00 uur). De Oldehove doet dan ook mee aan een speciaal arrangement met KRO-NCRV. Voor de Oldehove geldt de normale entreeprijs.

Ter gelegenheid van The Passion is het mogelijk de tv-uitzending live te volgen via een groot scherm op het Oldehoofsterkerkhof. The Passion wordt live uitgezonden op Nederland 1 van 20.30 tot 22.00 uur. Entree is gratis.

Verhalen Ark van Noach
Openingstijden:
De expositie is dagelijks geopend 10:00 tot 18:00u.

De VerhalenArk is het eerste drijvende Bijbelmuseum ter wereld. De Ark ligt vanaf 14 maart tot 18 april aan de Snekerkade in Leeuwarden. De VerhalenArk neemt je mee op een reis langs de verhalen van Adam & Eva, Kaïn & Abel en Noach. En langs Abraham, Mozes en Samson tot aan het Nieuwe Testament. De Boom des Levens, die door de hele Ark groeit verbind de verhalen en laat het geheim zien van het Nieuwe Testament. Op vier verdiepingen met een inhoud van 2000 vierkante meter loopt de bezoeker door een interactieve expositie.

Entree Ark:
Volwassenen          € 16,50,- p.p.
Kinderen (tot 14 jr.)     € 12,50,- p.p.
Studenten, senioren, mensen met een handicap € 14,50,- p.p.
Familie ticket (2 volwassenen + 2 kinderen) € 48,00,-

Terug

Camminghaburg website

Een bijzondere aanwinst: een waterverftekening van Camminghaburg. In oktober 2015 ontving het HCL deze gouache in langdurig bruikleen. Mogelijk is de tekening via de familie Rengers, ooit ook eigenaar van de Camminghaburg, in bezit gekomen van Baerdt van Sminia (1874-1934), die trouwde met Tjallinga van Welderen Rengers (1873-1849). De tekening is in goede staat; nooit ingelijst geweest maar wel met 4 punaises opgehangen, af te lezen aan de gaatjes in het papier. De kleurenafbeelding geeft veel kleine details van ramen, luiken en dergelijke. Onder de brug staan zeven eendenkorven getekend. Het papier waarop de tekening is gemaakt is niet afgesneden en zit dubbel achter de prent. Het vel is groot 32x 54 cm; de tekening 24x41 cm. In het papier zit het watermerk en de naam van Adriaan Rogge. Die was in de periode ca. 1770-1800 eigenaar van papiermolens in o.a. in Zaandam.

Sytse ten Hoeve rapporteerde al in 1997 desgevraagd dat deze afbeelding zeker Camminghaburg of Camminghastate betrof en dat als datering aan het begin 19e eeuw moest worden gedacht. Hij vermoedtdat de bekende Leeuwarder tekenaar Sjoerd Bonga de maker is.

Het Fries Museum bezit een tweetal schilderijen van Caminghaburg, waarvan één uit de 16e eeuw dateert. Het HCL beschikt over enkele tekeningen en prenten van het gebouw en naaste omgeving uit eind 18e eeuw.

Aan het begin van de 16e eeuw werd ten noordoosten van Leeuwarden (iets westelijker dan het tegenwoordige Cambuurplein) op de plek waar eerder de Camminghastins stond, opnieuw een slot gebouwd door telgen van de adellijke familie Cammingha. Het gebouw was gesitueerd op een omgracht terrein, dat bereikbaar was via een fors poortgebouw. De burcht bestond uit een woontoren met ongelijkvormige vleugels. Eén vleugel had twee bouwlagen en op de hoek een kleine arkeltoren. De andere, veel lagere toren bevatte één bouwlaag. Haaks hierop stond een boerderij. In 1810 is het complex gesloopt. De gebouwen stonden toen al meer dan een halve eeuw leeg.

Terug

Thesaurus familienamen klapper 25

Open het pdf-document van de thesaurus familienamen.

FAQ

  • Vraag
    • Antwoord
  • Vraag 2
    • Antwoord 2

Thesaurus voornamen klapper 25

Open het pdf-document van de thesaurus voornamen.