Leeuwarder erfgoed
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) wil de geschiedenis van Leeuwarden voor de toekomst bewaren en aan iedereen laten zien. Deze missie vormt het uitgangspunt bij het ontwikkelen van educatieve programma's voor het onderwijs. Het HCL brengt leerlingen en studenten in aanraking met het cultureel erfgoed van Leeuwarden, om hen kennis en inzicht te laten verkrijgen omtrent hun eigen omgeving.

Omgevingsonderwijs
Erfgoededucatie gaat leven door erop uit te gaan. Hierdoor leren leerlingen anders te kijken naar op het oog alledaagse dingen om hen heen. Ze zien in dat het tegenwoordige Leeuwarden het resultaat is van personen, verschijnselen, gebeurtenissen en ontwikkelingen uit het verleden. Kennismaken met cultureel erfgoed helpt leerlingen begrijpen wie ze zijn, waar ze wonen en dat ze deel uitmaken van de geschiedenis.

 
Basisonderwijs Voortgezet onderwijs MBO
Basisonderwijs Voortgezet onderwijs MBO
     
HBO en WO Schatkamer Thuis of op school
HBO en WO Schatkamer Thuis of op school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Terug