Fotoboeken | Dorpen, buurten en straten | Kunst, poëzie en architectuur | Cd's en dvd's | Archiefinventarissen, catalogi en bronnenuitgaven | Verhalen en overige publicaties | Reproducties | Souvenirs

In de eigen winkel van het HCL zijn publicaties over Leeuwarden te koop. De meeste zijn geschreven door de vele amateur- en beroepshistorici die onderzoek hebben gedaan in de bronnen. Het kunnen kloeke geschiedenisboeken zijn, maar ook brochures over monumenten. In de fysieke winkel zijn ook oude prentbriefkaarten verkrijgbaar en reproducties van stadsplattegronden.

Hieronder ziet u een lijst van publicaties en producten die in de winkel van het HCL te koop zijn. Niet op de lijst staan de antiquarische werken, oude prentbriefkaarten. U kunt op categorie zoeken via de tekstlinkjes hierboven en zoeken op titel/auteur door de toetscombinatie Ctrl+F.

Nieuw in de winkel overzicht van de nieuwste boeken>>

Fotoboeken 

 • Bronzen beelden binnenstad Leeuwarden - Jantina Herder 2011. € 14,95
 • Bulldozers & Bloednoazen. De stadsrand van Leeuwarden - Abe de Vries 2013. € 17,50    
 • De Achterban. Supporters van sportclub Cambuur - Gitte Brugman 2011. € 17,50
 • De stad, het werk en de burgemeester - Gitte Brugman 2008. € 10,00
 • Dit is mijn plek - Elske Riemersma € 5,00
 • Groeten uit Leeuwarden. Honderd jaar veranderingen in de stad -
  Robert Mulder e.a. 2014. € 25,00 
 • Koningin van de Potmarge - Koos Foekema 2003. € 5,00 
 • Lang leve Leeuwarden. Een jaar lang feest in de stad - Historisch Centrum Leeuwarden
  i.s.m. Fotoclub Leeuwarden 2007. € 15,00
 • Langharig Leeuwarden. Friese jongerencultuur in de jaren '60 en '70 - Jelle Hoekstra, Hester Postma en Alexander Tuinhout met ondersteuning van
  Tom Sandijck en Piet van der Wal 2010. € 22,50
 • Leeuwarden 40-45 - Leendert Plaisier en Gerk Koopmans 2015. € 24,95
 • Leeuwarden beeld van een stad 2. Het veranderde stadsleven sinds 1945 - Hendrik ten Hoeve e.a.
  Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1993. € 17,00
 • Leeuwarden in de jaren zeventig - Paul Jansen 2017. € 22,50
 • Leeuwarden maakt School - Ruben van Vliet € 10,00
 • Leeuwarden tussen beide Wereldoorlogen. Vastgelegd door fotograaf Charles Gombault – Leendert Plaisier en Andries de Haan 2014. € 24,95 
 • Leeuwarden vanaf het water - Wim de Vries 2010. € 17,50
 • Leeuwarden. Wat kwam, bleef en verdween I - Leendert Plaisier en Andries de Haan 2008. € 24,95
 • Leeuwarden. Wat kwam, bleef en verdween II - Leendert Plaisier en Andries de Haan 2009. € 24,95
 • Sjoch dizze stêd - Dolph Kessler 2012. € 17,50
 • Thuis in Leeuwarden. Multicultureel samenleven in de Friese hoofdstad - Historisch Centrum Leeuwarden i.s.m. Fotoclub Leeuwarden 2009. € 10,00 
 • Vergeten Stad. De ongepolijste kant van Leeuwarden - Historisch Centrum Leeuwarden
  i.s.m. Fotoclub Leeuwarden 2006. € 15,00

Terug naar het begin van de pagina

Dorpen, wijken, buurten en straten 

 • 36x Leeuwarden - Peter Karstkarel €12,50
 • 100 jaar op de Hollanderdijk - Tom Sandijck € 20,00
 • Achter de Hoven 116 bis. De geschiedenis van Casolith - Meindert Schroor 2006. € 7,50
 • Beesteboel op Werkmanslust - Bardt van der Weerdt 2004. € 3,00
 • Blokhuispoort. 500 jaar gestraft in Leeuwarden - Ellen Schat en Rob Leemhuis 2008. € 14,50
 • De Blauwe wezen. Geschiedenis van het Nieuwe Stadsweeshuis - Hotso Spanninga 1988. € 7,50
 • De geschiedenis van de Leeuwarder Vegelinbuurt. Vernieuwde volkswijk - Meindert Schroor 2004. € 7,50
 • De Hofwijck te Leeuwarden. Van Diaconiehuis tot Eigentijdse bejaardenvoorziening - A. van der Werf 2009. € 35,00 
 • De Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden - Ypie Attema e.a. 2001. € 5,95
 • De wereld onder de Oldehove. Zoektocht naar het vroegste verleden van Leeuwarden - Erwin Boers 2009. € 19,50
 • De Zuidlanden. 2000 jaar rond het Alddjip - Sjoerd Cuperus 2008. € 15,00 
 • Eigen Brood bovenal. Leeuwarder Hervormde Diakenen als woningbouwers(1854-1990) - Geart de Vries 1990. € 5,00
 • Geschiedkundige bijzonderheden betrekkelijk den dorpe Huizum – Stifting Stúdzjerûnte it Sudertrimdiel. 2006. € 12,50
 • Ferhalen omme Oldehove - Reinier Knol 2010. € 14,95
 • Hempens en Teerns - D. van Weezel Errens e.a.1999. € 14,00
 • Het Europaplein, een reconstructie - Walter Kromhout en Diana Prins € 9,90
 • Honkvast. Muziekwijk Transvaalwijk Vogelwijk. Veertig jaar in hetzelfde huis - Wilma Koole 2013.
  € 7,50 
 • In en om het Sint Anthonij Gasthuis - Trijntje Blomhoff 2000. € 5,70
 • Kleine Kerkstraat 150 jaar, Leeuwarden - Niek Donker € 15,00
 • Leeuwarder straatnamen. Complete straatnamengids voor de gemeente Leeuwarden - Henk Oly 2010. € 24,50
 • Martenastate. Proeftuin van het Paradijs? - Tjitte Kamminga en Henk Popma. €24,95
 • Net te Leauwen. Folksferhalen Ljouwerteradiel – Documentatiestichting Leeuwarderadeel 2014. € 14,95 
 • Núvere segels op ut Saailand. De geschiedenis, humor en verhalen van de Leeuwarder postzegelmarkt - Albert Bennen en
  Jaap de Jong 1998. € 9,00
 • Op en Om het plein - Pieter Jongsma 2006. € 10,00
 • Popma-Gasthuis Wergea 1664-2014 - Frouck van Popma 2018 €15,00 
 • Tussen twee bruggen. De Emmakade Leeuwarden -  Henk de Vries € 30,00
 • Verhalen en portretten uit de Oost-Indische buurt - Siska Alkama, Renate Huisman € 12,50

Open Monumentendagboekjes Leeuwarden. Nog verkrijgbaar zijn de delen:
Oudere OMD boekje's zijn hier te lezen

1990 Gast- en weeshuizen. € 1,50 (1 stuks)
1991 Eewal e.o. € 1,50 (6 stuks)
1998 Oppa nije merkit, monumenten Tweebaksmarkt. € 1,50 (2 stuks)
2000 Un singeltsje om. € 1,50 
2002 Pakhuizen van Leeuwarden. € 1,50 (2 stuks)
2005 Religieuze gebouwen in Leeuwarden. € 1,50 (beperkte voorraad) 
2007 Swichum, Wirdum en Barrahûs. € 1,50 (1 stuks)


Voor een overzicht van de verschillende stadswandelboekjes, kijk ook hier.

 • Oud & Nieuw Zaailand. Het Wilhelminaplein, huiskamer van Leeuwarden - Jan van der Hoek e.a. 2012 € 9,90 
 • Sint Bonifatiuspark Leeuwarden - Hans Offringa 2009 € 24,95
 • Stads- en dorpswandeling Leeuwarden. Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leeuwarden (Nederlands en Engels) - Gert Elzinga  2016 € 7,50
 • Stadswandeling en fietstochten Leeuwarden. Beeldende kunst in de openbare ruimte - Gert Elzinga en Rienk Terpstra 2013 € 7,50 
 • Stadwandeling en fietstochten Leeuwarden. Sporen van de vroege geschiedenis - Henk Oly 2011 € 7,50
 • Stadswandeling en fietstochten Leeuwarden. Sporen van een industrieel verleden - Walter Kromhout e.a. 2016 € 7,50
 • Stadswandeling en monumenten Leeuwarden. De Museumhaven en sporen van historisch vaarwater – Leendert Plaisier en Tom Sandijck 2013 € 7,50
 • Stadswandeling en monumenten Leeuwarden. Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek – Walter Kromhout 2014 € 7,50
 • Highlights van Leeuwarden in Nederlands, Engels, Duits en Frans. 2015. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Zilveren eeuw  2015. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het Rengerspark - Leon Bok en Daan van Zomeren 2013. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. In Slach troch de stêd. Sporen van schrijvers en dichters - Historisch Centrum Leeuwarden Geart de Vries, Klaas Zandberg en Tresoar Teake Oppewal en Lysbert Bonnema 2011. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Oldehove, scheve toren van Leeuwarden - Erwin Boers 2011. € 7,50
 • Monuments Leeuwarden. Oldehove, Leaning Tower of Leeuwarden (English edition) - Erwin Boers 2012. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Poëzieroute - Geart de Vries 2010. € 7,50 
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen - Leendert Plaisier en Gerk Koopmans. 2012. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Gouden Eeuw (met DVD) - Henk Oly en Leo van der Laan 2013. € 7,50 
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Nassaus - Historisch Centrum Leeuwarden 2011.
  € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Nassaus en de Oranjes – Historisch Centrum Leeuwarden 2013. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van joods leven - Historisch Centrum Leeuwarden. 1e druk 2010 en 2e druk 2013. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van Mata Hari - Gerk Koopmans en Leendert Plaisier 2017.
  € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van nieuwe Leeuwarders - Historisch Centrum Leeuwarden en VVV Leeuwarden 2010.
  € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van vermaarde vrouwen - Historisch Centrum Leeuwarden 2011. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen door Huizum - Peter de Haan en Leendert Plaisier € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk -
  Jaap de Groot en Henk de Vries 2012. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen in de Vosseparkwijk - Jan van der Hoek en William Lord. 2012. € 6,00  
 • Subjectieve kaarten van Leeuwarden – verschillende Friese vormgevers 2013. € 5,00
 • Tegenwoordige staat van Wirdum. Provincie Vriesland Grietenij Leeuwarderadeel – Doeke Wijgers Hellema 1823/24 Stúdzjerûnte-rige II. Wurdum, 2000. € 18,00
 • Tussen Potmarge en Condens - Henk de Vries 2008. € 18,50
 • Vosseparkwijk. Verleden, heden & de toekomst. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk - G.H. van den Berg e.a.1995. € 6,50
 • Wandelroute langs boerderijen en andere bezienswaardigheden in de omgeving van Lekkum, Miedum en Snakkerburen - M. Schroor Uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden, 2003. € 2,00
 • Wandelroute langs boerderijen en andere bezienswaardigheden in de omgeving van Wirdum en Swichum - M. Schroor Uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden, 2003. € 2,00
 • Wandelroute langs boerderijen en andere bezienswaardigheden in de omgeving van Wytgaard - M. Schroor Uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden, 2003. € 2,00

Kunst, taal, poëzie en architectuur 

 • Aed Levwerd. Pentekeningen stadsgezichten Leeuwarden - Otto Stoelinga 2008 € 8,00
 • Aed Lieuwerd, de constructieve en ruimtelijke ontwikkeling van het woonhuis in Leeuwarden tot circa 1650 – Alexander Jager 1999. € 32,50
 • Alma Tadema, klassieke verleiding - Elizabeth Prettejohn en Peter Trippi (red.) 2016. € 39,95
 • Bank in beeld. Verhalen over en vanaf de Leeuwarder stadsbanken - Henk de Vries 2011. € 16,90
 • Beelden in Leeuwarden – Peter Karstkarel, Huub Mous en Cor Wetting 1994. € 11,35
 • Boek-en-Kast. Friese schrijvers in het Literair Labyrint in de wijk Westeinde – Wijpanel Westeinde Leeuwarden. 2011. € 2,50
 • Brutsen Bestean. 1914-1918 – Rients Faber 2013. € 5,00
 • De bruggen van Leeuwarden - Leendert Plaisier 2008. € 7,50
 • De gereformeerde kathedraal. Koepelkerk Leeuwarden 1923 - 2013 - Arjen Bakker 2013. € 19,95
 • Dryfsandforstinnen - Melvin van Eldik 2006. € 17,50
 • Een jongetje op een schip. Met een inleiding van Marcel Broersma – Pier Pander. 2014. € 5,00  
 • Gedachten in gedichten - F.G. Hollander e.a. 3e druk 2009. € 2,00
 • Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw - Piet Bakker 2008. € 25,00
 • Havank. Wie was die man? Artikelen en nieuwsberichten 1964 - 1999 - Henk van der Meulen 2009.
  € 15,00 
 • Havank op Dekemastate/De moord op Havank - De Stichting Mateor, Thom Sandijck, Kees Kuiken 2018 € 12,50 
 • Heit van Us Mem. Gerhardus Jan Adema, beeldhouwer, schilder, tekenaar, medailleur - Piet Prins 2016. € 19,50
 • Herinneringen aan Havank - Pieter Terpstra 2005. € 15,00
 • Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniahuis tot stadskantoor - A.M. Abelmann e.a. 1994.
  € 3,40
 • Het stadhuis van Leeuwarden. Vijf eeuwen bestuurlijk en stedelijk prestige - J. A. Mulder 2005.
  € 10,00
 • Het Rembrandt Boek - Ben Broos 2006. € 10,00
 • In het spoor van de schaduw - Pieter Terpstra 2006. € 15,00
 • Inkijk. Interieurs in de Hollanderwijk - Marloes Eskens, Ton Aartsen, Alfred Stucki en vele anderen
  2009. € 15,00
 • Kunst kastjes kuier. Een wandeling door de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk, Bonifatius- en Rengerspark - Henk de Vries 2016. € 7,95
 • Laaxum-Wierum. Verrassend mooi wonen aan de Oostersingel - Jan Teijken 2015. € 11,95
 • Leeuwarden in de Schaduw van Havank, en andersom… wandelroute - Sef Passage en Leendert Plaisier 1995. € 2,50
 • Leeuwarden marktstad door de eeuwen heen (monument van de maand) - Harm Nijboer 1996. € 10,00
 • Levwerd II. Pentekeningen stadsgezichten Leeuwarden - Otto Stoelinga 2008 € 8,00
 • Liwwadden inne olieferf - Reinier Knol 2012. € 17,50 (nog 1 op voorraad)
 • Margaretha de Heer. De Friese kunstenares van de zeventiende eeuw - Veerle Mans e.a. 2002. €25,00
 • Op een droom scheepgaan. Jongeren dichten voor de Slauerhoff poëzieprijs 2004 € 5,00
 • Op Terschelling. 25 jaar literaire activiteiten in Leeuwarden SLAL 1983 - 2008 - Geart de Vries, Abdelkader Benali, Atte Jongstra, Albertina Soepboer en Hylke Speerstra 2010 € 12,50
 • Paintings – Douwe Idema 1995 € 2,00
 • Pier Pander (1864 - 1919) - Marcel Broersma 2007 € 10,00
 • Piet de Vries, een beeldhouwend architect - Rienk Terpstra 2017 € 29,50
 • Poëtisch Leeuwarden - Arjan Hut, 2006 € 12,50
 • Rondgang door het stadhuis van Leeuwarden - Gert Elzinga o.r.v. Historisch Centrum Leeuwarden
  2015. € 2,50
 • Saskia, de vrouw van Rembrandt – Ben Broos 2012 € 14,95
 • Saskia, meer dan Rembrandt’s muze – Stichting culturele herdenkingen Fryslân 2012 € 12,50
 • Schilderijen Henk Krist. Wat te doen op aarde - Galerie de Roos van Tudor 2009 € 24,50 
 • Sjoerd de Vries, een verhaal zonder eind. Aantekeningen 1975 - 1984 - Willem Winters 2011
  € 17,50
 • Stadhuis Leeuwarden, beknopte historische beschrijving van de restauratie van het Stadhuis en de Hoofdwacht.
  – uitgave gemeente Leeuwarden 2005 € 4,00
 • Stadhuis Leeuwarden. Huis van de stad  2005 € 5,00
 • Stadsgedichten & Klokslag van Leeuwarden - Arjan Hut 2007 € 15,00
 • Taal safari. Wandelen langs monumenten aan de hand van NL en Friese zegswijze - Girbe Buist Lân fan taal € 1,50
 • Thomas Cool. Een Friesch schilder 1851 - 1904 - Willem Winters 2010. € 25,00 
 • Ton Bouchier - Rudy Hodel en J.S. Burggraaff 2003. € 10,00
 • Trochpaden. Oantinkens fan D.A. Tamminga oan syn libben en wurk - Geart de Vries 1999. € 5,00
 • Tussen Geschiedenis en Kitsch. Over reconstructie in binnensteden - Miranda Delfstra en René Kunst 2009. € 13,75
 • Van bouwval tot basiliek, 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen.
  Tjebbe T. de Jong e.a. 2012 € 20,00
 • Verwante zielen, de vriendschap tussen Pier Pander en Louis Couperus – Janneke Visser 2012. € 2,50
 • Verzamelde Gedichten - Bob van Daalen 2003. € 15,00
 • Vredeman de Vries. 30 jaar tijdgenoten - S. Doele 1991. € 4,55 
 • Willem Cornelis de Groot (1853 - 1939). Architect in Friesland - Marloes Eskens, Leo van der Laan en Bé Lamberts 2009.
  € 10,00

 Terug naar het begin van de pagina

Cd's en dvd's 

 • Ambacht. Vijf Leeuwarder Handwerkslieden - Aed Levwerd 2012. € 14,95
 • Beukema. CD - Max Patat 2007. € 14,90
 • De stad en syn ferhaelen. CD - Irish Stew. 2005. € 13,65
 • Documentaire Oldegalileën en Bloemenbuurt. DVD - Henk van der Brug, Wybe Koldijk, Dick Martens, Dennis van Gemert, Jeroen de Groot en Auke de Witte 2011. € 12,00
 • Eigen Brood Bovenal – Studio Hitfabryk  € 7,50
 • Farmers (Re)Union. CD - Sido Martens, Pete Cox, Irolt e.a. € 15,00 
 • Gelúden út Liwwadden - Audio cd met klankbeeld van Leeuwarden eind 20ste eeuw - €1,00
 • Het Liwwadder Liet. CD – Aed Levwerd 2009. € 4,95
 • Het Liwwadden van Hendrik ten Hoeve. Een selectie uit zijn radio- en tv-wandelingen door Leeuwarden, 1991-2001. DVD - Gemeente Leeuwarden, Omrop Fryslan, Mercurius en HCL 2010. € 12,50
 • Liwwadders binne we - Armoe Troef € 12,50
 • Klassiekers door klassiekers deel 1 en 2 - Muziek cd, artiesten uit Leeuwarden €9,95
 • Melodie: Gedichten van Couperus. CD - JanKobus Seunnenga 2013. € 10,00
 • Must lústere juh! 17 Liwwadder liedsjes om noait te fergeten – Très Chic € 12,50
 • Roots. "Live in het Oranje Bierhuis". DVD - Di Gojim 2011. € 15,00 
 • Skún pútsers gúd. Leeuwarder ferhaaltsjes. Audioboek - Anne Feddema 2009. € 12,00
 • Saskia Uylenburgh & Rembrandt. Gedenck-clanck CD - Stichting Musick's Monument  2012. € 10,00
 • Súderplein - Sake Hijlkema 2015. € 9,99
 • Un held út de Meenthe. CD - Melvin van Eldik € 13,50
 • Leeuwarden op Film. De mooiste beelden van de Friese hoofdstad uit de 20ste eeuw. 1900-1980 DVD - Historisch Centrum Leeuwarden en het Fries Film Archief 2018 € 14,95

Terug naar het begin van de pagina

Archiefinventarissen, catalogi en bronnenuitgaven 

 • Catalogus Tentoonstelling 1942. Friesche Heraldiek juli/sept - Fries Museum € 2,30
 • Fries Museum catalogus tentoonstelling Friesche heraldiek. 1942. € 2,70
 • Historische Atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot culturele hoofdstad - Meindert Schroor 2014. € 29,50
 • Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis, 1425-1813 - R. Visscher en 1814-1965 - M. Koopstra 2005. € 20,00
 • Pomologia. Beschryvingen en afbeeldingen van appels en peren - Johan Hermann Knoop (reproductie van 1758) € 25,00
 • Prekadastrale en kadastrale atlas fan Fryslân, 1640-1832, diel 7: Ljouwert. 1994. € 27,00
 • Prekadastrale en kadastrale atlas fan Fryslân, diel 15: Ljouwerteradiel 2002. € 27,00
 • Verzameling De Roos; affiches uit de jaren 1937-1948 - P.R. Dam en J. Schaafsma 1990. € 22,45

Terug naar het begin van de pagina

Verhalen en overige publicaties 

 • 100 jaar Friesche Club - Siep Braaksma 2001. € 12,50
 • 100 jaar Wetterwille. Jubileum uitgave Leeuwarder Roei Vereniging Wetterwille - Redactie LRV Wetterwille € 25,00
 • 125 jaar L.A.C. "Frisia 1883" - Willem Stegenga, Yme Kuiper, Fred Dijkstra en Dirk de Boer 2008.
  € 25,00
 • 75 jaar Leeuwarder Zwaluwen - Chris Kruisinga en Dick van der Heide 1999, € 20,45
 • Aan het licht gebracht; kleine kroniek van de firma B.de Vries, een Leeuwarder antiekhandel tot 1942 - H. Kingmans
  1985. € 2,70
 • Alledaags?! - Wilma Koole i.s.m. de straatdichter Bertram E. Bol 2009. € 10,00
 • Bierhuis Lampie - Stef Altena, Jantien de Boer, André Horjus en Dirk Kuiken 2010. € 9,95 
 • De fatale minnares. Mata Hari en de mythe van de vrouwelijke spion - Julie Wheelwright 1992. € 7,95
 • De Geluksbrenger. 3 kinderen, 3 tijden, 1 terp - Arend van Dam, Akky van der Veer en Janny van der Molen 2011. € 12,50
 • De groeten van Dirk. Leeuwarder ansichten uit de verzameling van Dirk Swierstra - Leendert Plaisier
  2016. € 22,50
 • De Joodse Bruiloft. Een koffer vol oorlogsgeheimen - Auke Zeldenrust € 21,00
 • De Onschuld voorbij. Mata Hari Re-photographed - Tjibbe Hooghiemstra 2017. € 18,00
 • De reis van Tiesema – Rients Faber 2013. € 12,00
 • De stenen man – Frits Boersma 2013. € 12,95
 • De zesde van ’60. Herinneringen van een schoolklas - Dirk Vellenga 2006. € 15,95
 • De zussen Van Gogh - Willem-Jan Verlinden 2016. € 24,99
 • Dorp achter tralies – Auke Zeldenrust 2013. € 29,95
 • Dr. Henricus Popta. Over zijn leven en nalatenschap - Jan Faber, Henk Oly, dr. Hylkje de Jong e.a. 2012. € 19,50 
 • Een boterham met geraspte kaas, katholieke zorg in Leeuwarden 1580-2000 – Corien Rattink 2011. € 15,00
 • Een eeuw beroepsonderwijs in Friesland. 1863-1968 - Ria van Hemmen 2006. € 21,00
 • Een eeuw doelgericht. LVV Friesland 1905-2005. De geschiedenis van de Leeuwarder Voetbal Vereniging Friesland - Willem Stegenga en Rienk Onsman 2005. € 15,00
 • Een Friese eetgeschiedenis. Historische recepten uit de 18e en 19e eeuw - Anne van Lieshout € 9,95 
 • Ersamushiem. 1975-2015 Niks erger dan een saai huis - meedere schrijvers € 3,- 
 • Fyn en grou, een leven in de politiek - Jacob Vellenga 2013. € 22,50
 • George Christiaan Slieker 1861-1945. De eerste bioscoopondernemer in Nederland - Harm Nijboer en Asing Walthaus
  1995.€ 6,80
 • Geschiedenis van den oorsprong en het voortdurend bestaan van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, 1534 - 1870 - W. Eekhoff 2004. € 10,00
 • Herinneringen aan de Luisterpost Oosterstraat WOII – Maurits C.J. Wielenga 2014. € 4,95
 • Het bedorgeltje van Jakob Balck - Harm de Jonge 2017. € 14,90
 • Het Boshuisen Gasthuis. Gestalten en geslachten rond een gasthuis uit 1652 -
  B. van Haersma Buma 1999, € 5,50
 • Het Koepelmysterie. Rechercheteam Van Houten en De Wilde - Marc Jacobs en Marike Vreeker 2009. € 18,50
 • Het Leeuwarden boek – Pieter de Groot 2014. € 14,95
 • Het Leeuwarden gevoel. Laat se maar lekker seure, dan binne se der nog - Gitte Brugman 2007. € 17,50
 • Het raadsel van de ratelaar. Rondom de ‘r’ in het Leeuwarders en het Fries - Renée van Bezooijen 2006. € 30,00 
 • Het tubetje van Cath - Hylke Tromp, Richard Bos en Charles Guthrie 2011. € 14,50 
 • Ik, Anna. Histoaryske Roman - Lida Dijkstra 2009. € 15,00 
 • In het blauwe licht van God. Vijftig verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen - Jaap Hellinga 2008. € 14,95 
 • IJsvermaak Leeuwarden. Geschiedenis van Koninklijke Vereeniging De IJsclub 1850-2000 - Chris Kruisinga en
  Pieter de Groot 1999. € 17,00
 • It Leewarders. In taalsjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert -
  R.J. Jonkman 1993. € 13,60
 • Jan de Boer, Een profeet die stokbrood eet - Jan de Boer 2016. € 19,50
 • Jantje, Klazina en Grote Beer 100 jaar - Jelle Koenen en Klaas Zandberg 2007. € 7,50 
 • Kaas en halve stúvers. Jeugdherinneringen aan oud Leeuwarden - Igo Galema 2004. € 17,50
 • Kapitein Nero Lééft, Douwe Andries Bijlsma (1896 - 1967) - Domicela Heijmeriks 2016. € 10,00
 • Karels koffer. Een kleine koffer met een zware inhoud doorbreekt het Indisch zwijgen - Henk de Vries 2015. € 20,00
 • Ken je Leeuwarden. Historische quiz vragen over Leeuwarden - Pieter van der Ende €14,95
 • Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon - Peter R. Boomsma 1998. € 8,85
 • Korfbal in Friesland. Het begin en de vroege ontwikkeling van - Geert Keuning € 17,50
 • Leovardia historisch magazine - uitgave van Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd:
  eerdere uitgaves zijn te vinden op www.aedlevwerd.nl 
  Nummers 20 t/m 39 - € 6,00
  Nummers 40 t/m 51 - € 7,00
  Nummers 52 t/m heden - € 8,00
  Uitgave nr 58 extra dik- Leeuwarden en de eerste wereldoorlog - Leeuwarder Historische Reeks en Aed Levwerd € 10,00
 • Leeuwarden 1965 - 1980 - W.H. Kuipers 1982. € 6,80
 • Leeuwarden in de Gouden Eeuw - Henk Oly en Geart de Vries 2016. € 29,00
 • Lege luijden handen beschrieven glaesen en wanden. Leeuwarder opschriften uit een 18e eeuws handschrift, ingeleid en geannoteerd - Henk Oly 2007. € 2,50
 • Leeuwarden beelden van een centrumstad - Maarten Duijvendak e.a. 2005. € 8,00
 • Leeuwarder Historische Reeks - René Kunst e.a.:

  Deel VIII, Leeuwarden 2005:
  - O.D.J. Roemeling: De geestelijkheid in de drie parochies te Leeuwarden vóór de reformatie.
  - Ellen Schat: De ontwikkeling van de Leeuwarder kermis (1850-1920). Van nuttig vermaak tot losbandig beest?
  - Hester Postma: Leeuwarder boekdrukkers en -verkopers in de beklaagdenbank. Perscensuur in Friesland in de zeventiende en achttiende eeuw.
  - Arjen Dijkstra: Het stokske van Wopkens. Een portret van de Leeuwarder patriot Wopke Wopkens (1730-1807).
  € 19,00

  Deel IX, Leeuwarden 2007:
  - Jacques Kuipers: Sektariërs, smousen en papen.
  - Marinus E. Pietersen: De affaire Blom 1762-1764.
  - Rienk Klooster: "Niet de leer, maar de Heer".
  - Lammert G. Jansma: In het licht van de eeuwigheid.
  € 19,50

  Deel X, Leeuwarden 2011:
  - Henk Mulder: Het ‘aldereeuwechst’ monument Leeuwarden.
  - Philippus Breuker: Eekhoff als cultuurdrager.
  - Huub Mous: De ‘moffenfontein’ van Leeuwarden.
  - Geart de Vries: Gedichten in steen.
  € 7,50

  Deel XI, Leeuwarden 2013:
  - F.C.J. Ketelaar: Identiteit in stukken.
  - Pim Kooij: Het archief, de enige remedie tegen stedelijk geheugenverlies.
  - René Kunst: Tussen Heiligdom en rommelzolder.
  - Oebele Vries: Aldermannen, riucht ende reed.
  € 7,50
 • Lief & Leed in Leeuwaden - Julia Foekema 2008. € 10,00
 • Met de LAB op stap. Historie van het Leeuwarder Autobedrijf 1920-1970 - Jan Velstra Tzn. 2007. € 24,95
 • Na schooltijd - Wilma Koole 2007. € 15,00
 • Nozems en jeugdbendes in Leeuwarden - Hille Ouwe Bijlsma 2011. € 20,00
 • O.G. Huizum. 100 jaar Onderling Genoegen 1907-2007 - Date Nieuwland 2007. € 25,00  
 • Om des gewetens wille. De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd WOII -
  Dr. H.L.C. Hermans 2002. € 20,00
 • Onder de Heeren. Groote sociëtiet in Leeuwarden. 250 jarig bestaan - J.J. Huizinga € 15,00
 • Oorsprongen van het Stadsfries - Cor van Bree en Arjen P.Versloot 2009. € 27,50
 • Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche locaal-spoorwegmaatschappij – Oege Kleijne 2013. € 49,95
 • Sjoerd Andringa. Een poëtisch beeld van Fryslân - Rienk Terpstra 2015. € 19,50 
 • Slappe Douwe (Bijlsma), Boeienkoning, Fakir en vuurvreter - Hille Ouwe - Bijlsma 2016. € 15,00
 • Spegelspreuk - Lida Dijkstra Fries 2007. € 7,50
 • Spiegelspreuk - Lida Dijkstra Nederlands 2007. € 7,50
 • Stimmen út in doarpsferline - Rients Faber € 12,00
 • Tennispark De Bontekoe, 1888-1973-1998 - André Braaksma 1998. € 7,95
 • Tiel op de vlucht - Vluchtelingen WOII - Irene Nieuwenhuijse 2005 € 14,95
 • Van scheepsrat tot huisjeskloot, ware verhalen van een Meeter – Eilder Meeter 2010. € 17,50
 • Van Vitus tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden - Tjebbe T.de Jong, Hans P. Jorna, Frank G.H. Löwik en Frans E. Prins (redactie) 2008. € 12,50 
 • Waar blijft de Tijd. Afleveringen 1 t/m 18 - Diversen 2004. € 3,95
 • Wat je saeye, wat je maeye – Uitgave van Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd 
  2014 € 9,95

Terug naar het begin van de pagina

Reproducties 

 • Bouwplaat Oldehove kleur € 2,50
 • Gezicht op Snakkerburen 1771- € 1,50 kleur uitgave uit 1988 Open Monumentendag
 • Kaart van Leeuwarden 1603 Leeuwerden hooftstadt van Frislant. Gouden Eeuw- opvouwbaar kleur, door Johannes Sems € 6,95
 • Kijkwijzer Oldehove (kleur) kinderactiviteit € 0,50
 • Poster Oldehove (getekend) kleur € 1,50
 • Stadsplattegrond Leeuwarden ca. 1644  dubbelzijdig met oud stadsgezicht van De Waag € 3,50
 • Stadsplattegrond Leeuwarden- 1664 pen tekening zwart/wit € 3,00
 • Stadsplattegrond Leeuwarden 1943 vouwbare plattegrond (gekleurd) € 2,50
 • Stadsplattegrond 1760 Plan van Leeuwarde door J.H. Knoop. Tuinen in de stad - kleur, collectie HCL € 2,50 
 • Stadsplattegrond Leeuwardia - gedrukt in 1998 door Rijksarchief van Friesland € 2,50
 • Plattegrond Leeuwarderadeel - kleur € 7,94
 • MNSKP kaarten - Sjoukje Terpstra - Mata Hari, Oldehove, Cambuur, Us Heit € 1,50
 • Ontdek Leeuwarden lespakket jeugd 6-12 jaar NL, Fries, ENG, DE Speurtocht door de stad - € 2,50 Nieuwe uitgave 2019

Terug naar het begin van de pagina

Souvenirs 

 • Dickensville - De Grote Jacobijner Kerk € 77,95
 • Dickensville - Waag € 39,95
 • Dickensville - De Apotheek gaper € 39,95 
 • Het soldaatje van Barrahûs - miniatuur € 35,00
 • 25 Postkaarten van Leeuwarden vroeger € 5,00
 • Oldehove kaars -  € 19,95
 • Oldehove porselein - € 2,00
 • Witte mok Culturele Hoofdstad LF2018 - € 7,50 (nog enkele beschikbaar)
 • Midnight Alley Roam kaarten. 6 varianten: Oude Lombartsteeg, Nauwesteeg,Wolvesteeg,Blokhuissteeg,Ciprianussteeg,Bagijnesteeg - Foto-expositie Dineke Kaal € 1 per stuk

 

Terug naar het begin van de pagina

Terug naar de vorige pagina

Subcategorieën