Totaalprogramma 'Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis' bekend

Ook tijdens eerdere edities van Nacht van de Nacht kon de Oldehove tot laat in de avond worden beklommen

Inmiddels staat het totaal aan activiteiten tijdens het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis vast. Bekijk of download voor een beknopt overzicht de flyer. Of lees verder ...

Lezing en onthulling plaquette Dieuwke Winsemius

Op zaterdag 14 oktober werd in het Historisch Centrum Leeuwarden een middag gewijd aan het leven en werk van schrijfster Dieuwke Winsemius. Winsemius heeft rond de 80 boeken op haar naam staan, variërend van historische romans en verhalenbundels tot kinder- en milieuboeken. Voor een volle zaal gaf dochter Aukje Ligthart in het HCL een boeiende lezing met bijzondere anecdotes. 

10 minuten poëzie – de Moanne / Stichting Herdenking J.J. Slauerhoff

Presentatie: Niels Lahuis

Locatie: Pier Pander tempeltje, Prinsentuin Leeuwarden.

Programma (14.30 / 15.30 / 16.30)


14.30
Bouwe Brouwer - 4 minuten
Jephta Visser - 4 minuten
Annegreet Douma - 4 minuten

Jorn van der Schaar - 4 minuten
Jurjen van der Laan - 4 minuten


15.30
Bouwe Brouwer - 4 minuten
Jephta Visser - 4 minuten
Annegreet Douma - 4 minuten

Jorn van der Schaar - 4 minuten
Jurjen van der Laan - 4 minuten


16.30
Bouwe Brouwer - 4 minuten
Jephta Visser - 4 minuten
Annegreet Douma - 4 minuten

Jorn van der Schaar - 4 minuten
Jurjen van der Laan - 4 minuten

Terug

Reisverslag Malta uit 1760 digitaal beschikbaar

18de-Eeuws gezicht op Malta. Bron:  The Hebrew University of Jerusalem & The Jewish National & University Library

Onlangs is een deel van een reisverslag van Harlingen naar Malta en v.v. uit de jaren 1759-1760 digitaal beschikbaar gekomen. Het deel met een beschrijving van het eiland Malta is getranscribeerd en via deze website (voorlopig in PDF-formaat) raadpleegbaar.

Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis en Open dagen Historisch Centrum Leeuwarden


Zaterdag en zondag, van 12.00 tot 17.00 uur

Tentoonstelling ‘Het verhaal van Leeuwarden'
Leeuwarden heeft sinds kort een permanente presentatie over de geschiedenis van de stad. In de nieuwe expositieruimte van het HCL is te zien hoe Leeuwarden zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. In de tentoonstelling spelen zowel (archeologische) voorwerpen als schilderijen, archiefstukken, foto's en filmfragmenten een rol. Speciaal voor ‘Het verhaal van Leeuwarden' is een aantal reconstructies en 3D-animaties vervaardigd. Vrije inloop.

Tentoonstelling ‘Tussen park en plein'
De eerste wisseltentoonstelling in het nieuwe HCL heet ‘Tussen park en plein' en is gewijd aan de geschiedenis van de eigen plek, de oude Stadstussenschool en directe omgeving. Bijzonder is dat er ook enkele archeologische vondsten worden gepresenteerd. Vrije inloop.

Presentatie ‘Feest in Leeuwarden'
‘Lang leve Leeuwarden! Een jaar lang feest in de stad' is een uitgave van HCL in samenwerking met Fotoclub Leeuwarden. Dit derde gezamenlijke project gaat over de Leeuwarders en hun feesten in de periode 2005 tot 2007. Van de Nieuwjaarsduik in de stadsgracht tot het vuurwerk op oudejaarsavond. Het boek is te koop voor €15. De kleine gelijknamige presentatie is te bekijken in de Prinsentuinzaal. Vrije inloop.

Oude films
Een selectie oude filmfragmenten uit de periode 1920 tot 1970 wordt vertoond in de Eekhoffzaal. Ook een door Omrop Fryslân gemaakt filmpje over de geschiedenis van de plek wordt hier vertoond. Vrije inloop.

Onderzoek in informatiecentrum
Uitleg over huizen-, stamboom- en ander historisch onderzoek. Op zaterdag zijn bovendien vertegenwoordigers van de Nederlandse Genealogische Vereniging en Historische Vereniging Aed Levwerd aanwezig om informatie te verstrekken. In het informatiecentrum is ook een kleine presentatie over de pas verworven collectie Meindert Tjoelker te zien. Vrije inloop.

Presentatie over bouw van het nieuwe HCL
Een powerpointpresentatie over de bouw van het nieuwe HCL wordt op de verdieping van het informatiecentrum vertoond. Vrije inloop.

Rondleiding door depots
Belangstellenden kunnen in groepen (van 10 tot maximaal 15 personen) worden rondgeleid door de ondergrondse depots langs een aantal ‘schatten‘. Ieder kwartier start er een rondleiding vanuit de Eekhoffzaal. De rondleiding duurt een half uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen hun eigen familiewapen knutselen en hiermee mooie prijzen winnen. Doe mee met de speurtocht door het gebouw. Verzamel alle benodigde letters en maak er een woord van. Na afloop mogen de kinderen wat lekkers uitzoeken bij de receptie. Opgave bij de receptie.

Oldehove
Gedurende dit weekend is de Oldehove gratis toegankelijk. Vrije inloop.

Pier Pander Museum
Het Pier Pander Museum in de Prinsentuin is alleen gedurende dit weekend gratis open, vanaf 13.00 uur. Vrije inloop.

Sms-actie
Geïnteresseerden kunnen tijdens dit Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis gratis via een sms informatie ontvangen over een aantal items uit de stadshistorie (zie elders op deze website).

17eeeuwse stadsplattegrond
Bovendien krijgen alle bezoekers van het HCL bij vertrek een prachtige reproductie van een 17eeeuwse stadsplattegrond of een sticker met het stadswapen.

 

Extra activiteiten op 1 december

Praamvaart
Er zijn gratis praamvaarten door het noordelijk deel van de binnenstad (13.30, 14.30 en 15.30 uur) met een gids; instappen in de Prinsentuin tegenover het HCL. Maximaal 20 deelnemers. De tocht duurt ongeveer een uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Stadswandelingen
Stadswandelingen door het noordelijk deel van de binnenstad (14.00, 14.30, 15.00 uur) met een gids. Maximaal 25 deelnemers. De wandeling duurt ongeveer een uur. Verzamelen vlak voor het HCL. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Optreden van Melvin
Zangergitarist Melvin van Eldik treedt op met liedjes over oud Liwwadden (tussen 15.00 en 16.00 uur). Vrije inloop.

Openstelling Grote Kerkstraat 29
Het voormalige HCL in Grote Kerkstraat 29 is voor deze gelegenheid nog een keer te bekijken (tussen 14.00-15.30 uur). Vrije inloop.

 

Extra activiteiten op 2 december

Klucht ‘De manzieke vryster'
De klucht ‘De manzieke vryster' dateert uit 1700 en is (waarschijnlijk in Leeuwarden) geschreven door Wibrandus de Geest, de kleinzoon van de bekende portretschilder Wybrand de Geest. De productie is tot stand gekomen door samenwerking van studenten Geschiedenis en studenten Beeldende kunst en vormgeving van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. In de Eekhoffzaal om 15.00 (duur ongeveer 3 kwartier). Belangstellenden dienen op tijd in de zaal aanwezig te zijn.

DJ-Pieten met historische muziek
In de serre tussen 14.00 en 15.00 uur en tussen 15.45 en 16.45 uur brengt het deejaycollectief ‘Radio Ascona'  historische muziek‘. Vrije inloop.

Terug