Winkel

 
Fotoboeken | Dorpen, buurten en straten | Kunst, poëzie en architectuur | Cd's en dvd's | Archiefinventarissen, catalogi en bronnenuitgaven | Verhalen en overige publicaties | Reproducties | Souvenirs

In de eigen winkel van het HCL zijn publicaties over Leeuwarden te koop. De meeste zijn geschreven door de vele amateur- en beroepshistorici die onderzoek hebben gedaan in de bronnen. Het kunnen kloeke geschiedenisboeken zijn, maar ook brochures over monumenten. In de winkel zijn ook oude prentbriefkaarten verkrijgbaar en reproducties van stadsplattegronden.

Hieronder ziet u een lijst van publicaties en producten die in de winkel van het HCL te koop zijn. Niet op de lijst staan de antiquarische werken, oude prentbriefkaarten en aanbiedingen. U kunt de hele lijst bekijken met behulp van de schuifbalk of door hierboven op een categorie te klikken.

Fotoboeken 

 • Aed Levwerd. Tekeningen Stadsgezichten Leeuwarden - Otto Stoelinga
  Leeuwarden, september 1998. € 8,00
 • Bronzen beelden binnenstad Leeuwarden - Jantina Herder
  Leeuwarden, 2011. € 14,95
 • Bulldozers & Bloednoazen. De stadsrand van Leeuwarden - Abe de Vries
  Leeuwarden, 2013. € 17,50    
 • De Achterban. Supporters van sportclub Cambuur - Gitte Brugman
  Leeuwarden, 2011. € 17,50
 • De stad, het werk en de burgemeester - Gitte Brugman
  Leeuwarden, 2008. € 10,00
 • Groeten uit Leeuwarden. Honderd jaar veranderingen in de stad - Robert Mulder e.a.
  Leeuwarden, 2014. € 25,00 
 • Koningin van de Potmarge - Koos Foekema
  Leeuwarden, 2003. € 5,00 
 • Lang leve Leeuwarden. Een jaar lang feest in de stad - Historisch Centrum Leeuwarden i.s.m. Fotoclub Leeuwarden
  Leeuwarden, 2007. € 15,00
 • Langharig Leeuwarden. Friese jongerencultuur in de jaren '60 en '70 - Jelle Hoekstra, Hester Postma en Alexander Tuinhout met ondersteuning van Tom Sandijck en Piet van der Wal
  Leeuwarden, 2010. € 22,50
 • Leeuwarden 40-45 - Leendert Plaisier en Gerk Koopmans
  Leeuwarden, 2015. € 24,95
 • Leeuwarden beeld van een stad 2. Het veranderde stadsleven sinds 1945 - Hendrik ten Hoeve e.a.
  Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1993. € 17,00
 • Leeuwarden in de jaren zeventig - Paul Jansen
  Leeuwarden, 2017. € 22,50
 • Leeuwarden in de Luwte. Stad en mensen in de lange jaren vijftig - Bas den Oudsten
  Leeuwarden, april 2008. € 22,50
 • Leeuwarden tussen beide Wereldoorlogen. Vastgelegd door fotograaf Charles Gombault – Leendert Plaisier en Andries de Haan
  Leeuwarden, 2014. € 24,95 
 • Leeuwarden van boven bekeken. 1924 - 1972 - D. Swierstra en Aviodrome Luchtfotografie Lelystad 
  2003. € 14,75
 • Leeuwarden vanaf het water - Wim de Vries
  Leeuwarden, 2010. € 17,50
 • Leeuwarden. Wat kwam, bleef en verdween I - Leendert Plaisier en Andries de Haan
  Leeuwarden, 2008. € 24,95
 • Leeuwarden. Wat kwam, bleef en verdween II - Leendert Plaisier en Andries de Haan
  Leeuwarden, 2009. € 24,95
 • Levwerd 2. Tekeningen Stadsgezichten Leeuwarden - Otto Stoelinga
  Leeuwarden, mei 2003. € 8,00
 • Lviv. Stad van paradoxen – Dolph Kessler
  2014. € 35,00
 • Sjoch dizze stêd - Dolph Kessler
  Leeuwarden, 2012. € 17,50
 • Thuis in Leeuwarden. Multicultureel samenleven in de Friese hoofdstad - Historisch Centrum Leeuwarden i.s.m. Fotoclub Leeuwarden
  Leeuwarden, 2009. € 10,00 
 • Vergeten Stad. De ongepolijste kant van Leeuwarden - Historisch Centrum Leeuwarden i.s.m. Fotoclub Leeuwarden
  Leeuwarden, 2006. € 15,00

Terug naar het begin van de pagina

Dorpen, buurten en straten 

 • 50 jaar 't Nijlân. "Het lijkt wel of ze hier woningen in een park hebben gebouwd" - Jan van der Hoek, William Lord, Harm Mink en Marcel Rutkens
  Leeuwarden, 2010. € 22,00
 • Achter de Hoven 116 bis. De geschiedenis van Casolith - Meindert Schroor
  Leeuwarden , 2006. € 7,50
 • Beesteboel op Werkmanslust - Bardt van der Weerdt
  Leeuwarden, 2004. € 3,00
 • Blokhuispoort. 500 jaar gestraft in Leeuwarden - Ellen Schat en Rob Leemhuis
  Leeuwarden, 2008. € 14,50
 • De Blauwe wezen. Geschiedenis van het Nieuwe Stadsweeshuis - Hotso Spanninga
  Leeuwarden, 1988. € 7,50
 • De geschiedenis van de Leeuwarder Vegelinbuurt. Vernieuwde volkswijk - Meindert Schroor
  Leeuwarden, 2004. € 7,50
 • De Hofwijck te Leeuwarden. Van Diaconiehuis tot Eigentijdse bejaardenvoorziening - A. van der Werf
  Leeuwarden, 2009. € 35,00 
 • De Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden - Ypie Attema e.a.
  Leeuwarden, 2001. € 5,95
 • De Vierhuisterweg en de komst van het Leeuwarder Bos. "Een kleine geschiedenis" 1940 - 2012 - Pytsje Sol
  Leeuwarden 2012. € 9,50
 • De wereld onder de Oldehove. Zoektocht naar het vroegste verleden van Leeuwarden - Erwin Boers
  Leeuwarden, 2009. € 19,50
 • De Wirdumer poort. De historie van een verdwenen Leeuwarder monument - A.J. Veeman
  Drachten, 2005. € 25,00 
 • De Zuidlanden. 2000 jaar rond het Alddjip - Sjoerd Cuperus
  Leeuwarden, 2008. € 15,00 
 • Eigen Brood bovenal. Leeuwarder Hervormde Diakenen als woningbouwers(1854-1990) - Geart de Vries
  Leeuwarden, 1990. € 5,00
 • Geschiedkundige bijzonderheden betrekkelijk den dorpe Huizum – Stifting Stúdzjerûnte it Sudertrimdiel.
  Wurdum, 2006. € 12,50
 • Ferhalen omme Oldehove - Reinier Knol
  Leeuwarden, 2010. € 14,95
 • Hempens en Teerns - D. van Weezel Errens e.a.
  Franeker, 1999. € 14,00
 • Honkvast. Muziekwijk Transvaalwijk Vogelwijk. Veertig jaar in hetzelfde huis - Wilma Koole
  Leeuwarden, 2013. € 7,50 
 • In en om het Sint Anthonij Gasthuis - Trijntje Blomhoff
  Leeuwarden, 2000. € 5,70
 • Kunstenaars in de schilderswijk Huizum-West Leeuwarden - Marjo Vonderman
  Leeuwarden, 2011. € 10,00
 • Leeuwarder straatnamen. Complete straatnamengids voor de gemeente Leeuwarden - Henk Oly
  Leeuwarden, 2010. € 24,50
 • Monuments Leeuwarden. Oldehove, Leaning Tower of Leeuwarden (English edition) - Erwin Boers
  Leeuwarden, 2012. € 7,50
 • Net te Leauwen. Folksferhalen Ljouwerteradiel – Documentatiestichting Leeuwarderadeel
  Stiens, 2014. € 14,95 
 • Núvere segels op ut Saailand. De geschiedenis, humor en verhalen van de Leeuwarder postzegelmarkt - Albert Bennen en Jaap de Jong
  Leeuwarden, 1998. € 9,10
 • Op en Om het plein - Pieter Jongsma
  Leeuwarden, 2006. € 10,00
 • Open monumentendagboekjes, Leeuwarden. nog verkrijgbaar zijn de delen:

  - 1990, Gast- en weeshuizen. € 1,50
  - 1991, Eewal e.o. € 1,50
  - 1992, Oostwaarts! Het Nieuwe Kanaal en aanliggende wijken. € 1,50
  - 1995, In de Fortuyn. € 1,50
  - 1998, Oppa nije merkit, monumenten Tweebaksmarkt. € 1,50
  - 1999, Hier wordt u, voor gij sterft, een lusthof aangeboden. € 1,50
  - 2000, Un singeltsje om. € 1,50
  - 2001, Tapperijen, logementen, sociëteiten en huizen van plezier. € 1,50
  - 2002, Pakhuizen van Leeuwarden. € 1,50
  - 2003, Tusken Piskhoarne en Lape. € 1,50
  - 2004, Woonhuizen van bekende Leeuwarders. € 1,50
  - 2005, Religieuze gebouwen in Leeuwarden. € 1,50
  - 2006, Het Sint Anthony Gasthuis. € 1,50
  - 2007, Swichum, Wirdum en Barrahûs. € 1,50
  - 2008, De Blokhuispoort in Leeuwarden. € 1,50
  - 2010, Stegen en binnenterreinen in de Leeuwarder binnenstad. € 3,00
  - 2011, Nieuw gebruik, oud gebouw. € 3,00

 • Oud & Nieuw Zaailand. Het Wilhelminaplein, huiskamer van Leeuwarden - Jan van der Hoek e.a.
  Leeuwarden, 2012. € 9,90
 • Sint Bonifatiuspark Leeuwarden - Hans Offringa
  Leeuwarden, 2009. € 24,95
 • Stads- en dorpswandeling Leeuwarden. Sporen van Alma Tadema in Dronrijp en Leeuwarden (Nederlands en Engels) - Gert Elzinga
  Leeuwarden, 2016. € 7,50
 • Stadswandeling en fietstochten Leeuwarden. Beeldende kunst in de openbare ruimte - Gert Elzinga en Rienk Terpstra
  Leeuwarden, 2013. € 7,50 
 • Stadwandeling en fietstochten Leeuwarden. Sporen van de vroege geschiedenis - Henk Oly
  Leeuwarden, 2011. € 7,50
 • Stadswandeling en fietstochten Leeuwarden. Sporen van een industrieel verleden - Walter Kromhout e.a.
  Leeuwarden, 2016. € 7,50
 • Stadswandeling en monumenten Leeuwarden. De Museumhaven en sporen van historisch vaarwater – Leendert Plaisier en Tom Sandijck.
  Leeuwarden, 2013. € 7,50
 • Stadswandeling en monumenten Leeuwarden. Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek – Walter Kromhout.
  Leeuwarden, 2014. € 7,50
 • Highlights van Leeuwarden in Nederlands, Engels, Duits en Frans.
  Leeuwarden, 2015. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Zilveren eeuw
  Leeuwarden, 2015. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Een wandeling over de stadsbegraafplaats en door het Rengerspark - Leon Bok en Daan van Zomeren
  Leeuwarden, 2013. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. In Slach troch de stêd. Sporen van schrijvers en dichters - Historisch Centrum Leeuwarden Geart de Vries, Klaas Zandberg en Tresoar Teake Oppewal en Lysbert Bonnema
  Leeuwarden, 2011. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Oldehove, scheve toren van Leeuwarden - Erwin Boers
  Leeuwarden, 2011. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Poëzieroute - Geart de Vries
  Leeuwarden, 2010. € 7,50 
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van banken en verzekeringsmaatschappijen - Leendert Plaisier en Gerk Koopmans.
  Leeuwarden, 2012. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Gouden Eeuw (met DVD) - Henk Oly en Leo van der Laan
  Leeuwarden, 2013. € 7,50 
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Nassaus - Historisch Centrum Leeuwarden
  Leeuwarden, 2011. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Nassaus en de Oranjes – Historisch Centrum Leeuwarden
  Leeuwarden, 2013. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van joods leven - Historisch Centrum Leeuwarden
  Leeuwarden, 1e druk 2010 en 2e druk 2013. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van Mata Hari - Gerk Koopmans en Leendert Plaisier
  Leeuwarden, 2017. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van nieuwe Leeuwarders - Historisch Centrum Leeuwarden en VVV Leeuwarden
  Leeuwarden, 2010. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van vermaarde vrouwen - Historisch Centrum Leeuwarden
  Leeuwarden, 2011. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk - Jaap de Groot en Henk de Vries
  Leeuwarden, 2012. € 7,50
 • Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen in de Vosseparkwijk - Jan van der Hoek en William Lord.
  Leeuwarden, 2012. € 6,00  
 • Subjective atlas of Fryslân. Subjectieve atlas van Fryslân - Roelof Koster en Annelys de Vet e.a.
  Leeuwarden, 2013. € 14,50
 • Subjectieve kaarten van Leeuwarden – verschillende Friese vormgevers
  Leeuwarden, 2013. € 5,00
 • Tegenwoordige staat van Wirdum. Provincie Vriesland Grietenij Leeuwarderadeel – Doeke Wijgers Hellema 1823/24
  Stúdzjerûnte-rige II. Wurdum, 2000. € 18,00
 • Tussen Potmarge en Condens - Henk de Vries
  Leeuwarden, 2008. € 18,50
 • Vosseparkwijk. Verleden, heden & de toekomst. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk - G.H. van den Berg e.a.
  Leeuwarden, 1995. € 6,50
 • Wandelroute langs boerderijen en andere bezienswaardigheden in de omgeving van Lekkum, Miedum en Snakkerburen - M. Schroor
  Uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden, 2003. € 2,00
 • Wandelroute langs boerderijen en andere bezienswaardigheden in de omgeving van Wirdum en Swichum - M. Schroor
  Uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden, 2003. € 2,00
 • Wandelroute langs boerderijen en andere bezienswaardigheden in de omgeving van Wytgaard - M. Schroor
  Uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden, 2003. € 2,00

Terug naar het begin van de pagina

Kunst, poëzie en architectuur 

 • Aed Lieuwerd, de constructieve en ruimtelijke ontwikkeling van het woonhuis in Leeuwarden tot circa 1650 – Alexander Jager
  Leeuwarden, 1999. € 32,50
 • Alma Tadema, klassieke verleiding - Elizabeth Prettejohn en Peter Trippi (red.)
  Leeuwarden, 2016. € 39,95
 • Bank in beeld. Verhalen over en vanaf de Leeuwarder stadsbanken - Henk de Vries
  Leeuwarden, 2011. € 16,90
 • Beelden in Leeuwarden – Peter Karstkarel, Huub Mous en Cor Wetting
  Leeuwarden, 1994. € 11,35
 • Boek-en-Kast. Friese schrijvers in het Literair Labyrint in de wijk Westeinde – Wijpanel Westeinde Leeuwarden.
  Leeuwarden, 2011. € 2,50
 • Brutsen Bestean. 1914-1918 – Rients Faber.
  Leeuwarden, 2013. € 5,00
 • De bruggen van Leeuwarden - Leendert Plaisier
  Leeuwarden, 2008. € 7,50
 • De gereformeerde kathedraal. Koepelkerk Leeuwarden 1923 - 2013 - Arjen Bakker
  Leeuwarden, 2013. € 19,95
 • De man die in zeven uur bedierf. Vijftig verhalen uit het Historisch Centrum Leeuwarden - Jaap Hellinga
  Leeuwarden, 2006. € 14,95
 • Dryfsandforstinnen - Melvin van Eldik
  Leeuwarden, 2006. € 17,50
 • Een jongetje op een schip. Met een inleiding van Marcel Broersma – Pier Pander.
  Leeuwarden, 2014. € 5,00  
 • Een wandeling langs gevelversieringen in Leeuwarden, deel 1 – Ida Jorna
  Leeuwarden. € 15,00
 • Een wandeling langs gevelversieringen in Leeuwarden, deel 2 – Ida Jorna
  Leeuwarden. € 15,00
 • Gedachten in gedichten - F.G. Hollander e.a.
  Leeuwarden, 3e druk 2009. € 2,00
 • Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw - Piet Bakker
  Amsterdam, 2008. € 25,00
 • Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Historie en architectuur van een kloosterkerk - Bernhard van Haersma Buma
  Leeuwarden, 2008. € 13,00 
 • Havank.  Wie is die man? Intervieuws en anekdoten 1952 - 1964 - Henk van der Meulen
  Amsterdam, 2008. € 15,00
 • Havank. Wie was die man? Artikelen en nieuwsberichten 1964 - 1999 - Henk van der Meulen
  Amsterdam, 2009. € 15,00 
 • Heit van Us Mem. Gerhardus Jan Adema, beeldhouwer, schilder, tekenaar, medailleur - Piet Prins
  Leeuwarden, 2016. € 19,50
 • Herinneringen aan Havank - Pieter Terpstra
  Amsterdam, 2005. € 15,00
 • Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniahuis tot stadskantoor - A.M. Abelmann e.a.
  Leeuwarden, 1994. € 3,40
 • Het stadhuis van Leeuwarden. Vijf eeuwen bestuurlijk en stedelijk prestige - J. A. Mulder
  Leeuwarden, 2005. € 10,00
 • Het Rembrandt Boek - Ben Broos
  Zwolle, 2006. € 5,00
 • Hofstad Leeuwarden, monument van de maand – Peter Karstkarel
  Leeuwarden, 1991. € 5,00
 • In het spoor van de schaduw - Pieter Terpstra
  Amsterdam, 2006. € 15,00
 • Inkijk. Interieurs in de Hollanderwijk - Marloes Eskens, Ton Aartsen, Alfred Stucki en vele anderen
  Leeuwarden, 2009. € 15,00
 • Kunst kastjes kuier. Een wandeling door de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk, Bonifatius- en Rengerspark - Henk de Vries
  Leeuwarden, 2016. € 7,95
 • Laaxum-Wierum. Verrassend mooi wonen aan de Oostersingel - Jan Teijken
  Leeuwarden, 2015. € 11,95
 • Leeuwarden 1850-1914. Modernisering van een Provinciehoofdstad - R.van der Woude
  Leeuwarden, 1994. € 22,25
 • Leeuwarden in de Schaduw van Havank, en andersom… - Sef Passage en Leendert Plaisier
  Leeuwarden, 1995. € 2,50
 • Leeuwarden marktstad door de eeuwen heen (monument van de maand) - Harm Nijboer
  Leeuwarden, 1996. € 11,15
 • Liwwadden inne olieferf - Reinier Knol
  Leeuwarden, 2012. € 17,50 
 • Margaretha de Heer. De Friese kunstenares van de zeventiende eeuw - Veerle Mans e.a.
  Leeuwarden, 2002. €25,00
 • Op een droom scheepgaan. Jongeren dichten voor de Slauerhoff poëzieprijs 2004.
  Leeuwarden, 2004. € 5,00
 • Op Terschelling. 25 jaar literaire activiteiten in Leeuwarden SLAL 1983 - 2008 - Geart de Vries, Abdelkader Benali, Atte Jongstra, Albertina Soepboer en Hylke Speerstra
  Leeuwarden, 2010. € 12,50
 • Paintings – Douwe Idema
  Amsterdam, 1995. € 2,00
 • Pier Pander (1864 - 1919) - Marcel Broersma
  Leeuwarden, 2007. € 9,95
 • Piet de Vries, een beeldhouwend architect - Rienk Terpstra
  Leeuwarden, 2017. € 29,50
 • Poëtisch Leeuwarden - Arjan Hut
  Leeuwarden, 2006. € 12,50
 • Pommes, belevenissen van een gitarist – Rob Romkes
  Leeuwarden, 2012. € 20,00
 • Rondgang door het stadhuis van Leeuwarden - Gert Elzinga o.r.v. Historisch Centrum Leeuwarden
  Leeuwarden, 2015. € 2,50
 • Saskia, de vrouw van Rembrandt – Ben Broos
  Zwolle, 2012. € 29,90
 • Saskia, meer dan Rembrandt’s muze – Stichting culturele herdenkingen Fryslân
  2012. € 12,50
 • Schilderijen Henk Krist. Wat te doen op aarde - Galerie de Roos van Tudor
  Leeuwarden, 2009. € 24,50 
 • Sjoerd de Vries, een verhaal zonder eind. Aantekeningen 1975 - 1984 - Willem Winters
  Leeuwarden, 2011. € 17,50
 • Stadhuis Leeuwarden, beknopte historische beschrijving van de restauratie van het Stadhuis en de Hoofdwacht. – uitgave gemeente Leeuwarden
  Leeuwarden, 2005. € 4,00
 • Stadhuis Leeuwarden. Huis van de stad
  Leeuwarden, 2005. € 5,00
 • Stadsgedichten & Klokslag van Leeuwarden - Arjan Hut
  Leeuwarden, 2007. € 15,00
 • Thomas Cool. Een Friesch schilder 1851 - 1904 - Willem Winters
  Leeuwarden, 2010. € 25,00 
 • Ton Bouchier - Rudy Hodel en J.S. Burggraaff
  Leeuwarden, 2003. € 10,00
 • Trochpaden. Oantinkens fan D.A. Tamminga oan syn libben en wurk - Geart de Vries
  Leeuwarden, 1999. € 5,00
 • Tussen Geschiedenis en Kitsch. Over reconstructie in binnensteden - Miranda Delfstra en René Kunst
  Leeuwarden, 209. € 13,75
 • Van bouwval tot basiliek, 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder kantholieke verhalen. – Tjebbe T. de Jong e.a.
  Leeuwarden, 2012. € 20,00
 • Verwante zielen, de vriendschap tussen Pier Pander en Louis Couperus – Janneke Visser
  Leeuwarden, 2012. € 2,50
 • Verzamelde Gedichten - Bob van Daalen
  Leeuwarden, 2003. € 15,00
 • Vredeman de Vries. 30 jaar tijdgenoten - S. Doele
  Leeuwarden, 1991. € 4,55 
 • Willem Cornelis de Groot (1853 - 1939). Architect in Friesland - Marloes Eskens, Leo van der Laan en Bé Lamberts
  Leeuwarden, 2009. € 19,50

 Terug naar het begin van de pagina

Cd's en dvd's 

 • Ambacht. Vijf Leeuwarder Handwerkslieden - Aed Levwerd.
  Leeuwarden, 2012. € 14,95
 • Beukema. CD - Max Patat
  Leeuwarden, 2007. € 14,90
 • De stad en syn ferhaelen. CD - Irish Stew.  
  Assen, 2005. € 13,65
 • Documentaire Oldegalileën en Bloemenbuurt. DVD - Henk van der Brug, Wybe Koldijk, Dick Martens, Dennis van Gemert, Jeroen de Groot en Auke de Witte
  Leeuwarden, 2011. € 12,00
 • Eigen Brood Bovenal – Studio Hitfabryk         
  Leeuwarden. € 7,50
 • Farmers (Re)Union. CD - Sido Martens, Pete Cox, Irolt e.a.
  Leeuwarden. € 15,00 
 • Het Liwwadder Liet. CD – Aed Levwerd
  Leeuwarden, 2009. € 4,95
 • Het Liwwadden van Hendrik ten Hoeve. Een selectie uit zijn radio- en tv-wandelingen door Leeuwarden, 1991-2001. DVD - Gemeente Leeuwarden, Omrop Fryslan, Mercurius en Historisch Centrum Leeuwarden
  Leeuwarden, 2010. € 12,50
 • Leeuwarden in beeld. DVD - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Realeyes Creative Media Productions i.s.m. Historisch Centrum Leeuwarden en Fries Film Archief
  Leeuwarden, 2004. € 10,00 
 • Liwwadders binne we - Armoe Troef
  Leeuwarden. € 12,50
 • Melodie: Gedichten van Couperus. CD - JanKobus Seunnenga
  Leeuwarden, 2013. € 10,00
 • Must lústere juh! 17 Liwwadder liedsjes om noait te fergeten – Très Chic
  Leeuwarden. € 12,50
 • Roots. "Live in het Oranje Bierhuis". DVD - Di Gojim
  Leeuwarden, 2011. € 15,00 
 • Skún pútsers gúd. Leeuwarder ferhaaltsjes. Audioboek - Anne Feddema"
  Leeuwarden, 2009. € 12,00
 • Saskia Uylenburgh & Rembrandt. Gedenck-clanck CD - Stichting Musick's Monument 
  Amersfoort, 2012. € 10,00
 • Súderplein - Sake Hijlkema
  Leeuwarden, 2015. € 9,99
 • Un held út de Meenthe. CD - Melvin van Eldik
  € 13,50

Terug naar het begin van de pagina

Archiefinventarissen, catalogi en bronnenuitgaven 

 • Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden - R. Visscher
  ’s Gravenhage, 1932. € 5,70
 • De Geluksbrenger. 3 kinderen - 3 tijden - 1 terp - Arend van Dam, Akky van der Veer en Janny van der Molen
  Leeuwarden, 2011. € 12,50
 • Flaggeboek Hesman. Neffens in hânskrift fan om 1700 hinne. Utliz en taljochting fan Kl. Sierksma. Flaggen op ’en nij tekene troch J.C. Terluin - G. Hesman
  Ljouwert, 1975. € 4,55
 • Fries Museum catalogus tentoonstelling Friesche heraldiek.
  Leeuwarden, 1942. € 2,70
 • Historische Atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot culturele hoofdstad - Meindert Schroor
  Leeuwarden, 2014. € 29,50
 • Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis, 1425-1813 - R. Visscher en 1814-1965 - M. Koopstra
  Leeuwarden, 2005. € 50,00
 • Inventaris van het Archief van de Stad Leeuwarden 1426 - 1811 - René Kunst
  Leeuwarden, 2012. € 29,50
 • Prekadastrale en kadastrale atlas fan Fryslân, 1640-1832, diel 7: Ljouwert.
  Ljouwert, 1994. € 27,00
 • Prekadastrale en kadastrale atlas fan Fryslân, diel 15: Ljouwerteradiel.
  Ljouwert, 2002. € 27,00
 • Diarium Furmerii. Dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius. 1603-1615 Landsgeschiedschrijver van Friesland - D.W. Kok en Onno Hellinga
  Leeuwarden, 2006. € 32,00
 • Verzameling De Roos; affiches uit de jaren 1937-1948 - P.R. Dam en J. Schaafsma
  Leeuwarden, 1990. € 22,45

Terug naar het begin van de pagina

Verhalen en overige publicaties 

 • 100 jaar Friesche Club - Siep Braaksma
  Leeuwarden, 2001. € 12,50
 • 125 jaar L.A.C. "Frisia 1883" - Willem Stegenga, Yme Kuiper, Fred Dijkstra en Dirk de Boer
  Leeuwarden, 2008. € 25,00
 • 23 uit 50. Cambuurverhalen - Bonne Stienstra
  Leeuwarden, 2014. € 10,00
 • 50 jaar met de kop ervoor – Eildert Meeter
  Leeuwarden, 2013. € 24,95 
 • 75 jaar Leeuwarder Zwaluwen - Chris Kruisinga en Dick van der Heide
  Leeuwarden, 1999, € 20,45
 • Aan het licht gebracht; kleine kroniek van de firma B.de Vries, een Leeuwarder antiekhandel tot 1942 - H. Kingmans
  Leeuwarden, 1985. € 2,70
 • Alledaags?! - Wilma Koole i.s.m. de straatdichter Bertram E. Bol
  Leeuwarden, 2009. € 10,00
 • Bierhuis Lampie - Stef Altena, Jantien de Boer, André Horjus en Dirk Kuiken
  Leeuwarden, 2010. € 9,95 
 • Bokser pur sang. Lolle van Houten (1944-2008) - Vilan van de Loo
  Leeuwarden, 2010. €  16,50 
 • De fatale minnares. Mata Hari en de mythe van de vrouwelijke spion - Julie Wheelwright
  Baarn, 1992. € 7,95
 • De groeten van Dirk. Leeuwarder ansichten uit de verzameling van Dirk Swierstra - Leendert Plaisier
  Leeuwarden, 2016. € 22,50
 • De Grote of Jacobijnerkerk en de Friese Nassaus - Bernhard van Haersma Buma
  Leeuwarden, 2005. € 3,50 
 • De Onschuld voorbij. Mata Hari Re-photographed - Tjibbe Hooghiemstra
  Leeuwarden, 2017. € 18,00
 • De reis van Tiesema – Rients Faber
  Leeuwarden, 2013. € 12,00
 • De Spion, Mata Hari. Haar enige fout was dat ze een vrije en onafhankelijke vrouw was. - Paulo Coelho (ook in Friese editie!)
  Amsterdam, 2016. € 18,99
 • De stenen man – Frits Boersma
  Leeuwarden, 2013. € 12,95
 • De zesde van ’60. Herinneringen van een schoolklas - Dirk Vellenga
  Amsterdam. Antwerpen, 2006. € 15,95
 • De zussen Van Gogh - Willem-Jan Verlinden
  Amsterdam, 2016. € 24,99
 • Dodelijke dilemma’s in het Friese verzet. Het veemgericht en Esmeé van Eeghen - Y. Schaaf
  Franeker, 1995. € 10,20 
 • Dorp achter tralies – Auke Zeldenrust
  Leeuwarden, 2013. € 29,95
 • Dr. Henricus Popta. Over zijn leven en nalatenschap - Jan Faber, Henk Oly, dr. Hylkje de Jong e.a.
  Marsum, 2012. € 19,50 
 • Een boterham met geraspte kaas, katholieke zorg in Leeuwarden 1580-2000 – Corien Rattink
  Leeuwarden, 2011. € 15,00
 • Een eeuw beroepsonderwijs in Friesland. 1863-1968 - Ria van Hemmen
  Leeuwarden, 2006. € 21,00
 • Een eeuw doelgericht. LVV Friesland 1905-2005. De geschiedenis van de Leeuwarder Voetbal Vereniging Friesland - Willem Stegenga en Rienk Onsman
  Leeuwarden, 2005. € 15,00
 • Er viel genoeg te beleven... Dwarse verhalen uit een tijd vol regelzucht - Douwe Keizer
  Leeuwarden, 2015. € 22,50
 • Fyn en grou, een leven in de politiek - Jacob Vellenga
  Leeuwarden, 2013. € 22,50
 • Galgelappers. Een geschiedenis van Leeuwarden(1780-1880) - Stefan Kortrijk
  Leeuwarden, 2010. € 17,95
 • George Christiaan Slieker 1861-1945. De eerste bioscoopondernemer in Nederland - Harm Nijboer en Asing Walthaus
  Leeuwarden, 1995. € 6,80
 • Geschiedenis van den oorsprong en het voortdurend bestaan van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, 1534 - 1870 - W. Eekhoff
  Leeuwarden, 2004. € 10,00
 • Herdenkingsrede ter gelegenheid van Leeuwarden 700 jaar stad. Uitgesproken op 14 oktober 1985 in de Grote- of Jacobijner Kerk - J.J. Kalma
  Leeuwarden, 1985. € 0,70
 • Herinneringen aan de Luisterpost Oosterstraat – Maurits C.J. Wielenga.
  Joure, 2014. € 4,95
 • Het bedorgeltje van Jakob Balck - Harm de Jonge
  Leeuwarden, 2017. € 14,90
 • Het boek van de Ee – Erik Betten.
  Leeuwarden, 2014. € 25,00
 • Het Boshuisen Gasthuis. Gestalten en geslachten rond een gasthuis uit 1652 - B. van Haersma Buma
  Leeuwarden, 1999, € 5,50
 • Het Friesland van Johann Hermann Knoop, een selectie uit de Tegenwoordige Staat of Historische beschryvinge van Friesland uit 1763 - Hartaling door Corien Rattink
  Leeuwarden, 2016. € 12,50
 • Het gezicht van Nederland, Leeuwarden - Karin de Mik
  Leeuwarden, 1993. € 2,50
 • Het Koepelmysterie. Rechercheteam Van Houten en De Wilde - Marc Jacobs en Marike Vreeker
  Leeuwarden, 2009. € 18,50
 • Het Leeuwarden boek – Pieter de Groot
  Leeuwarden, 2014. € 14,95
 • Het Leeuwarden gevoel. Laat se maar lekker seure, dan binne se der nog - Gitte Brugman
  Leeuwarden, 2007. € 17,50
 • Het raadsel van de ratelaar. Rondom de ‘r’ in het Leeuwarders en het Fries - Renée van Bezooijen
  Leeuwarden, 2006. € 30,00 
 • Het tubetje van Cath - Hylke Tromp, Richard Bos en Charles Guthrie
  Leeuwarden, 2011. € 14,50 
 • Ik, Anna. Histoaryske Roman - Lida Dijkstra
  Leeuwarden, 2009. € 15,00 
 • In het blauwe licht van God. Vijftig verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen - Jaap Hellinga
  Leeuwarden, 2008. € 14,95 
 • IJsvermaak Leeuwarden. Geschiedenis van Koninklijke Vereeniging De IJsclub 1850-2000 - Chris Kruisinga en Pieter de Groot
  Leeuwarden, 1999. € 17,00
 • It Leewarders. In taalsjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert - R.J. Jonkman
  Ljouwert, 1993. € 13,60
 • Jan de Boer, Een profeet die stokbrood eet - Jan de Boer
  Leeuwarden, 2016. € 19,50
 • Jantje, Klazina en Grote Beer 100 jaar - Jelle Koenen en Klaas Zandberg
  Leeuwarden, 2007. € 7,50 
 • Johannes Hendrikus Zelle, volksverhalen over een legendarische predikant (1907-1983) – Willem van der Veen
  Leeuwarden, 2012. € 12,50
 • Joods Monument - Hugo Kingmans
  Leeuwarden, 1987. € 0,50
 • Kaas en halve stúvers. Jeugdherinneringen aan oud Leeuwarden - Igo Galema
  Leeuwarden, 2004. € 17,50
 • Kapitein Nero Lééft, Douwe Andries Bijlsma (1896 - 1967) - Domicela Heijmeriks
  2016. € 10,00
 • Karels koffer. Een kleine koffer met een zware inhoud doorbreekt het Indisch zwijgen - Henk de Vries
  Grou, 2015. € 20,00
 • Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon - Peter R. Boomsma
  Franeker, 1998. € 8,85
 • Leeuwarden 1965 - 1980 - W.H. Kuipers
  Leeuwarden, 1982. € 6,80
 • Leeuwarden in de Gouden Eeuw - Henk Oly en Geart de Vries
  Leeuwarden, 2016. € 29,00
 • Lege luijden handen beschrieven glaesen en wanden. Leeuwarder opschriften uit een 18e eeuws handschrift, ingeleid en geannoteerd - Henk Oly
  Leeuwarden, 2007. € 2,50
 • Leeuwarden beelden van een centrumstad - Maarten Duijvendak e.a.
  Leeuwarden, 2005. € 8,00
 • Leeuwarder Historische Reeks - René Kunst e.a.:

  Deel V, Leeuwarden 1995:
  - Christien Boomsma: "Een werk van factie en staetsucht". Factiestrijd in Leeuwarden tussen 1644 en 1647.
  - Harm Nijboer: Leeuwarden tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling, ca. 1500-ca. 1800.
  € 5,00

  Deel VI, Leeuwarden 1998:
  - P.N. Noomen: De familie Cammingha in de middeleeuwen: haar relatie met de stad Leeuwarden en haar positie in Oostergo.
  - J. Faber: Uit eersugt en om geld en eer en hoge staat. De familie Bourboom, het succesverhaal van een Leeuwarder regentengeslacht temidden van tijdgenoten (1652-1791).
  - Y. Kuiper en Mirjam Wagter: De uitgaande wereld van Leeuwarden, 1860-1900. Levensstijl en standsbesef van de Friese aristocratie in de jeugdherinneringen van jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer.
  - Christien Boomsma: Het Leeuwarder stadsbestuur van 1586 tot 1795.
  - R. Kunst: Leeuwarder geschiedenis in opbouw (3). Een overzicht van de publicaties in de periode 1993 1996.
  Tijdelijk € 5,00 (normaal € 13,39)

  Deel VII, Leeuwarden 2002:
  - Meindert Schroor: Fontes Leovardiensis. Zestiende eeuwse bewonerslijsten van Leeuwarden en zijn Klokslag (1522-1581).
  - Jan Faber: Registers van opbrengsten der taxatiegelden, Ao 1531-1533.
  - Harm Nijboer: Een rekening betreffende de bouw van de schuttersdoelen in 1540.
  Tijdelijk € 5,00 (normaal € 19,50) 

  Deel VIII, Leeuwarden 2005:
  - O.D.J. Roemeling: De geestelijkheid in de drie parochies te Leeuwarden vóór de reformatie.
  - Ellen Schat: De ontwikkeling van de Leeuwarder kermis (1850-1920). Van nuttig vermaak tot losbandig beest?
  - Hester Postma: Leeuwarder boekdrukkers en -verkopers in de beklaagdenbank. Perscensuur in Friesland in de zeventiende en achttiende eeuw.
  - Arjen Dijkstra: Het stokske van Wopkens. Een portret van de Leeuwarder patriot Wopke Wopkens (1730-1807).
  € 19,00

  Deel IX, Leeuwarden 2007:
  - Jacques Kuipers: Sektariërs, smousen en papen.
  - Marinus E. Pietersen: De affaire Blom 1762-1764.
  - Rienk Klooster: "Niet de leer, maar de Heer".
  - Lammert G. Jansma: In het licht van de eeuwigheid.
  € 19,50

  Deel X, Leeuwarden 2011:
  - Henk Mulder: Het ‘aldereeuwechst’ monument Leeuwarden.
  - Philippus Breuker: Eekhoff als cultuurdrager.
  - Huub Mous: De ‘moffenfontein’ van Leeuwarden.
  - Geart de Vries: Gedichten in steen.
  € 19,50

  Deel XI, Leeuwarden 2013:
  - F.C.J. Ketelaar: Identiteit in stukken.
  - Pim Kooij: Het archief, de enige remedie tegen stedelijk geheugenverlies.
  - René Kunst: Tussen Heiligdom en rommelzolder.
  - Oebele Vries: Aldermannen, riucht ende reed.
  € 7,50
 • Lief & Leed in Leeuwaddn - Julia Foekema
  Leeuwarden, 2008. € 10,00
 • Met de LAB op stap. Historie van het Leeuwarder Autobedrijf 1920-1970 - Jan Velstra Tzn.
  Leeuwarden, 2007. € 24,95
 • Na schooltijd - Wilma Koole
  Leeuwarden, 2007. € 15,00
 • Nozems en jeugdbendes in Leeuwarden - Hille Ouwe Bijlsma
  Harlingen, 2011. € 20,00
 • Nuver praat - Anne de Vries
  Leeuwarden, 2012. € 10,00 
 • Oarloch yn en om Grou. 1940-1945 - Ulke Brolsma
  Leeuwarden, 2016. € 19,90
 • O.G. Huizum. 100 jaar Onderling Genoegen 1907-2007 - Date Nieuwland
  Leeuwarden, 2007. € 25,00  
 • Om des gewetens wille. De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd - Dr. H.L.C. Hermans
  Leeuwarden, 2002. € 20,00
 • Oorsprongen van het Stadsfries - Cor van Bree en Arjen P.Versloot
  Leeuwarden, 2009. € 27,50
 • Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche locaal-spoorwegmaatschappij – Oege Kleijne
  Amersfoort, 2013. € 49,95
 • Pomologia. Beschryvingen en afbeeldingen van appels en peeren - Johann Hermann Knoop
  Leeuwarden, 2015 (reproductie van 1758). € 25,00
 • Priuwkes famylje-skiednis Ljouwert en Ljouwerteradiel. Meast 17e en 18e ieu – Wytse Tjoelker
  Leeuwarden, 2014. € 7,00
 • Sixties onder de Oldehove - Dirk Jan Kamminga
  Leeuwarden, 2008. € 15,00
 • Sjoerd Andringa. Een poëtisch beeld van Fryslân - Rienk Terpstra
  Leeuwarden, 2015. € 19,50 
 • Skún pútsers gúd. Leeuwarder ferhaaltsjes - Anne Feddema
  Leeuwarden, 2009. € 15,00
 • Slagboom tussen leven en dood - Alphons Katan
  Wijdemeer, Leeuwarden, 2012. € 19,50
 • Slappe Douwe (Bijlsma), Boeienkoning, Fakir en vuurvreter - Hille Ouwe - Bijlsma
  Harlingen, 2016. € 15,00
 • Spegelspreuk, Lida Dijkstra
  Leeuwarden, 2007. € 7,50
 • Spiegelspreuk, Lida Dijkstra
  Leeuwarden, 2007. € 7,50
 • Tennispark De Bontekoe, 1888-1973-1998 - André Braaksma
  Leeuwarden, 1998. € 7,95
 • Titia. De eerste Westerse vrouw in Japan - René P. Bersma
  Brussel, 2004. € 30,00
 • Uit een Rijks Verleden, 1867/1992. De Rijks 125 jaar - G.H. Lesterhuis
  Dronrijp, 1992. € 6,80
 • Van scheepsrat tot huisjeskloot, ware verhalen van een Meeter – Eilder Meeter      
  Leeuwarden, 2010. € 17,50
 • Van Vitus tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden - Tjebbe T.de Jong, Hans P. Jorna, Frank G.H. Löwik en Frans E. Prins (redactie)
  Leeuwarden, 2008. € 12,50 
 • Waar blijft de Tijd. Afleveringen 1 t/m 18 - Diversen
  Zwolle, 2004. € 3,95
 • Wat je saeye, wat je maeye – Uitgave van Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
  Leeuwarden, 2014. € 9,95 

Terug naar het begin van de pagina

Reproducties 

 • Bouwplaat Oldehove € 2,50
 • Gezicht op de Oldehove - naar een ets van Ids Wiersma € 3,50
 • Kaart van Leeuwarden 1603 door Johannes Sems € 6,95
 • Kijkwijzer Oldehove € 0,50
 • Poster Oldehove (getekend) € 1,50
 • Schilderij Snakkerburen aan de Dokkumer Ee 1771 (gekleurd) € 4,55
 • Stadsplattegrond ca. 1603 € 5,00
 • Stadsplattegrond ca. 1644 € 3,50
 • Stadsplattegrond ca. 1664 € 3,00
 • Stadsplattegrond ca. 1943 (gekleurd) € 2,50
 • Stadsplattegrond Van Deventer (gekleurd) € 14,75
 • Stadsplattegrond van J.H. Knoop ca. 1760 € 2,50

Terug naar het begin van de pagina

Souvenirs 

 • Dickensville - Oldehove € 39,95
 • Dickensville - Waag € 39,95
 • Het soldaatje van Barrahûs - miniatuur € 35,00
 • Het soldaatje van Barrahûs - miniatuur handgeschilderd € 35,00
 • Het soldaatje van Barrahûs - mok € 7,50
 • Oldehove van porselein € 3,50
 • 25 Postkaarten van Leeuwarden vroeger € 5,00
 • Sokken Oldehove (2 paar) € 6,95
 • Boekenlegger-kalender 2016 Leeuwarden € 3,95
 • Acht kaarten met envelop Piet de Vries € 8,50
 • Twee boekenleggen Piet de Vries € 1,00

Terug naar het begin van de pagina

Terug naar de vorige pagina