Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Cornjum, Brédyk 9, 1932
Bouw en hinderwetvergunningen
beacon
 
 
II. Inventaris van het archief
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. Milieuhygiëne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1440-1696 Minutenvan verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1919-1942.
Hinderwetvergunning
1451 Cornjum, Brédyk 9, 1932
Plaatsnaam:
Cornjum
Straatnaam:
Brédyk
Huisnummer:
9
Datering:
1932
Verleend voor:
Benzinepomp met reservoir
Kadastraal nummer:
Gemeente Jelsum, sectie A, nr. 485
Omvang:
1932
Ga naar dit stuk: