Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Britsum, Aldlânsdyk 19, 1962

Bouw en hinderwetvergunningen

beacon
 
 
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.2. Taakuitvoering
2.2.5. Openbare gezondheid
2.2.5.5. Milieuhygiëne. Verontreiniging
2.2.5.5.1. Bronnen van milieuhinder. Verontreiniging

1153-1349 Minutenvan verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet en daaronder vallende algemene maatregelen van bestuur, met bijlagen, 1944-1989.
Hinderwetvergunning
1155 Britsum, Aldlânsdyk 19, 1962
Plaatsnaam:
Britsum
Straatnaam:
Aldlânsdyk
Huisnummer:
19
Datering:
1962
Verleend voor:
Benzinepomp met reservoir
Kadastraal nummer:
Gemeente Jelsum, sectie B, nr. 1451
Omvang:
1962
Ga naar dit stuk: