Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
1.988 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Akte
L848-14c 1616-02-17; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-14c
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1616-02-17
Samenvatting:
Jacob Beeger van Milterbergh, soldaet onderde Hopman: Mario.

Gehuwd met : Hijlcke Aebe dr. (van Bergum).

Betreft: verklaring van vier personen (waaronder: Siouck Berents weduwe, alhier, oud:....... omtrent de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk op 6 september 1607 en tevens omtrent de gedraginge van zijn vrouw, welke getuigen dat haar gedrag vroom en wel is en dat genoemde vier personen niet hebben vernomen van guade geruchten.
Huige Reno, Soldaet onder Walsdorffer.
Oud:..
Jan Wilme? Soldaet onder Walsdorffer.
Oud:....
Verklaart, dat hij Hijclk Aebdr. drie jaren of langer heeft gekend als een vrome en fatsoenlijke vrouw en omtrent haar niets heeft vernomen van quade geruchten.
Overige personen:
Jacob van Beeger, Miltenbergh
-
Hijlck
 
 
 
 
 
Akte
L849-380b 1632-01-04; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-380b
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1632-01-04
Samenvatting:
Lambert Lamberts, Collecteur.
Oud:.....
Jan Willems de Wilde, Hoofdiacon.
Oud:....
Verklaart, op verzoek van de Bombasijnwercker: Jan Janszn. Moll, dat Lakenbereijders, bombasijnen, taffaijen en sodane cramerien, niet uit de provincie mogen voeren, dan na hun goederen aan de betreffende collecteurs aan te bieden om te worden voorzien van het landschapswapen en na behoorlijk te zijn gelodet.
Dit volgens de lijsten der havenpacht.
verzoeker:
Jan Moll
verklaarder:
Lambert
 
 
 
 
 
Akte
L848-11 1616-01-11; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-11
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1616-01-11
Samenvatting:
Auck Woltersdr, husvrouw van de calckman Wabbe Wabbeszn.
Verkocht: een huijsinge, staende in de nieuwe Hoffsstrate, over de Galileester Kerke, benevens een loodze en ledige plaets tegenover genoemde huijsinge, aan de echteluijden Suffrido Coenders, substitueerde van de rolle en 2e clercq aan den Hove van Friesland en Jelcke Tiaerds Wijtsmadr, voor de summa van tesamen 440 goudguldens, vrij geld, alleen de huijsinge belast met grondpacht á een darde halve goudgulden per jaar.
Geografische aanduidingen:
in de nieuwe Hoffsstrate, over de Galileester Kerke
Koper:
Suffrido Coenders
Jelcke Wijtsmadr
Verkoper:
Auck
Wabbe
 
 
 
 
 
Akte
L849-417b 1641-02-10; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-417b
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1641-02-10
Samenvatting:
Wijlen Ede Gerlofs, omtrent vijf jaren geleden naar Oost-Indien gevaren en aldaar overleden; vader van Sijtske Edes, gehuwd met Marten Wijndruijf, tamboer onder de garde.
Betreft: verklaring van drie personen:
Freerk Crijns, mr. timmerman;
Jan Jansen, burger, alhier;
en Jan Wolters, snijder, alhier.
Dat zij voornoemde wijlen Ede Gerlofs hebben gekend en dat voornoemde Sijtske Edes, diens enigst kind en erfgename is.
certificeert:
Freerk
Jan
wordt gecertificeerd:
Marten Wijndruijf
wordt gecertificeerd en erfgenaam:
Sijtske
verklaarder:
Jan
wordt gecertificeerd, vader en erflater:
Ede
 
 
 
Pagina: 6
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op: