Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
beacon
1.988 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Akte
L849-399a 1633-01-29; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-399a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1633-01-29
Samenvatting:
Hill Tijetsis, huisjvrouw van Coert Wijndruijff.
Betreft: aankoop van een huijsinge, op de Nieuwebuijren Noordzijde, van de echtelieden Marten Harmens en Maij Rienx, voor 400 goudguldens. Grondpacht: 3 stuijvers.
N.B. In statu. Leeftijden niet vermeld.
Koper:
Hill
Coert Wijndruijff
Verkoper:
Marten
Maij
 
 
 
 
 
Akte
L848-238a 1619-04-24; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-238a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1619-04-24
Samenvatting:
Feije Ates, oud 65 jaren;
Jan Janszn., oud 53 jaren, Korffmaeker;
Hans Janszn Wimers, Laedmaeker, oud: 69 jaren.
Verklaren dat de Corporael Jan van Oosten, Corporael onder de Hopman Moerbeeck, op zijn gebuijrte heeft gewoond en dat deze en zijn vrouw eerlijk en vroom met hun tractement hebben geneert.
wordt gecertificeerd:
Jan van Oosten
certificeert:
Feije
Jan
 
 
 
 
 
Akte
L849-295b 1628-05-06; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-295b
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1628-05-06
Samenvatting:
Jan Melchiors.
Oud: 41 jaren.
Focke Gruyter.
Oud: 28 jaren.
Anthonis van Hees, hopman, oud: 40 jaren.
Passchier Wielant.
Oud: 30 jaren.
Verklaart, dat hij Francois Mathijs zn Cotin heeft gekend en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
Overige personen:
Jan
Francois Cotin
 
 
 
 
 
Akte
L848-181a 1618-05-13; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-181a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1618-05-13
Samenvatting:
Catharina Hoevinx van Groningen. Weduwe van: Lubbe Uncken Ubbe van Cuijphuijsen (in leven: soldaet en adelborst onder de hopman: Focco Ripperda). Oud: ....
Op haar verzoek verklaren vijf personen, (Meint Uccama, luitenant, Jan van Wesel, sergeant onder de compagnie van wijlen de hopman: Focco Ripperda, in garnisoen, alhier, oud:.... Jochum Nieman, sergeant, Hans Zoern, korperaal en Gielis Pietersz. van den Bos, ritmeester) dat zij met voornoemde Lubbe heeft huijs geholden als echte en getroude luijden. Tevens, dat hij, nadat hij van voornoemde compagnie afgescheijden was, haar heeft onderholden van zijn soldie, welcke hem nog was competerende. Dat zij getroud waren heeft hij na onderzoek laten blijken door certificatie.
N.B. Hier wordt niets vermeld omtrent datum van huwelijksbevestiging. VRAAG: waren Catharina en Lubbe wel getrouwd in de zin der wet.
 
 
 
Pagina: 7