Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
beacon
1.988 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Akte
L849-445 1645-09-12; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-445
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1645-09-12
Samenvatting:
Gerke Baukes, appoincteerde onder de compagnie van capitein Dijxtra en Fredrick Rijckling
Vader van wijlen .., in leven gehuwd met wijlen Toets Simons en moeder van .. kinderen.
Voornoemde Toets is een halfbroer van wijlen Hans Pos.
Op zijn verzoek verklaren drie personen dat de kinderen van voornoemde Toets en wijlen voornoemde Gerkes dochter de naeste erfgenamen zijn van voornoemde Hans Pos:
- Steffen Strousack, onder de Compagnie van Graaf Willem van Nassau.
Oud:......
- Hans Werle, appoincteerde onder de Compagnie van Capitein Snabelius.
Oud:......
Overige personen:
Gerke
Dijxtra
Toets
Hans
 
 
 
 
 
Akte
L848-325 1620-08-08; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-325
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1620-08-08
Samenvatting:
Anthonius Wilhelmij, meester chirurgijn.
Gerben Berentszn, meester chirurgijn.
Jan Post, meester chirurgijn,
Dr. Joannes Velsius junior, meester chirurgijn,
Verklaren op verzoek van Gerryt Roijen, meester chirugijn dat zij bij de meester metzelaer Pieter Janszn een breuck hebben ontdekt ter grootte van een clein ei en dat de patient met een cleine coorts was bevangen maar dat er thans geen pericule van het leven meer aanwezig is.
wordt gecertificeerd:
Pieter
certificeert:
Anthonius
Gerben
 
 
 
 
 
Akte
L849-98 1623-04-09; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-98
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1623-04-09
Samenvatting:
Anna Gijsbertsdr, huijsvrouw van Laurents Wentselaer.
Betreft: verkoop van een huijsinge en loodse, in Droevendal, aan de echtelieden Jan Rode, sweerdfeger, en Grietie Henrixdr, voor 460 goudguldens.
Grondpacht: vijftehalve caroliguldens per jaar.
Geografische aanduidingen:
Droevendal
Koper:
Jan Rode
Grietie
Verkoper:
Anna
Laurents Wentselaer
 
 
 
 
 
Akte
L848-247a 1619-06-03; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-247a
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1619-06-03
Samenvatting:
Wijlen: Trijntie......gewoont hebbende te Aecken.
In leven: gehuwd met Laurents Wentzelaer, sadelmaker te Aecken.
Moeder van: Laurents en Marchien Wenselaer (neef en nicht van Laurents Offerman (te Aecken) en Sara en Hillichien Offerman).
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: constituering van voornoemde Laurents Offerman als volmacht van bovengenoemde personen, om de door hun geƫerfde goederen van voornoemde Trijntie en Laurents, te vorderen en te ontfangen.
volmacht:
Laurents Offerman
Erflaatster:
Trijntie
Erfgenaam:
Laurents Wenselaer
erfgename:
Marichien Wenselaer
Sara Offerman
Hillichien Offerman
Overige personen:
Laurents Wentzelaer
 
 
 
Pagina: 8