Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
1.988 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Akte
L848-133c 1617-10-08; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-133c
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-10-08
Samenvatting:
Jan Cornelis, wonende te Hoorn, gehuwd met Trijn Jansdr., eerder weduwe van Jan Huijgen, met wien zij, omtrent 9 jaren geleden, is gehuwd te Leeuwarden, alwaer zij beijden wonende waren.
Betreft: verklaring van Willem van Vierssen, Muntemeester, alhier, dat voornoemde Trijn als dienstbode heeft gediend en daarna met voornoemde Jan Huijgen is gehuwd (alhier) en tevens, dat deze Trijn van hem 50 Caroliguldens heeft geleend en alsnoch aan hem schuldich is.
wordt gecertificeerd:
Jan
Trijn
wordt gecertificeerd en erflater:
Jan Huijgen
certificeert:
Willem van Vierssen
 
 
 
 
 
Akte
L848-130 1617-09-09; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-130
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1617-09-09
Samenvatting:
Joannes Henrici Phola, ontfanger. Oud: 61 jaren.
Jurrien Henrixzn. burgemeester. Oud: 53 jaren.
Jacob de Valck, 70 jaar, schepen
Willem van Vierssen, 53 jaar, muntmeester
Op zijn verzoek verklaren deze vier personen, waaronder ,dat Meinard Casperzn en Jacobien Clasedr., thans te Amsterdam, voormaals in Leeuwarden hebben gewoont en aldaer, na wettige proclamatie, in de kerck zijn gehuwd. Tevens, dat hun vier kinderen Claes, Christiaen, Meinard en Jacob uit hun huwelijk zijn geboren. ( In Leeuwarden?) Twee der comparanten verklaren tevens, dat Bruijd en Bruijdegom respectievelijk, bij hen hebben gediend. Jacobien heeft destijds bij comparant gedient en heeft als bruijt diens huijsinge verlaten. De bruiloft is ten huijse van comparant geholden.
Zie ook blz. 131 en 138.
Overige personen:
Joannes Henrici Phola
Meinard
Jacobien
Claes
Christiaen
Meinard
Jacob
Jurrien
 
 
 
 
 
Akte
L849-107 1623-05-17; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-107
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1623-05-17
Samenvatting:
Wijlen Dr. Joannes beima, zoon van wijlen Julio Beima, in leven Raadt-Ordinaris in den Hove.
Certificatie, dat voornoemde Dr. Joannes Beima alsnoch in leven en persoonlijk, op den Raadthuijse is gecompareert.
Overige personen:
Joannes Beima
Julio Beima
 
 
 
 
 
Akte
L849-211 1626-03-04; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-211
Soort bron:
Certificaatboeken
Aktedatum:
1626-03-04
Samenvatting:
Aernold Gielis, backer.
Op zijn verzoek verklaren de echtelieden Joannes Gerrijts en Grietie Clasedr, dat hij (Aernold) in September 1625 twee last weijt heeft verkocht aan de koeckebacker Willem Janszn, te Amsterdam, voor 6 pond en 4 stuijvers per lope. Ontrent de tijd van leverantie is door partijen geen overeenkomst gedaan. Voornoemde Aernold geeft last aan de koopmansbode Pieter Henrix te Amsterdam, om alsnoch aangaande de levering met voornoemde Willem Janszn te accorderen.
lasthebber:
Pieter
Getuige:
Joannes
Grietie
Overige personen:
Aernold
Willem
 
 
 
Pagina: 2
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op: