Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 
Uw zoekacties: Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Inventaris
2.10. Beheer der eigen geldmiddelen
2.10.3. Vermogensbeheer
2.10.3.6. Erfstellingen en legaten
678 Acte, waarbij Harmen Melchers en Jeltie Sytses EL beloven in 1662 aan het weeshuis 4000 gld. te zullen geven, mits tot den dood van den langstlevende 7% rentende en nadien door een nader aan te wijzen collator bij voortduring een weeskind ter opname in het weeshuis worde aangewezen, 1661, met obligatie groot 200 ggld. van Hessel Reen, mr.bakker ten behoeve van Harmen Melchers, 1664 en acte waarbij laatstgenoemde Jr. Assuerus van Grovestins tot collator aanwijst, 1671.
1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
2. Inventaris
2.10. Beheer der eigen geldmiddelen
2.10.3. Vermogensbeheer
2.10.3.6. Erfstellingen en legaten
678
Acte, waarbij Harmen Melchers en Jeltie Sytses EL beloven in 1662 aan het weeshuis 4000 gld. te zullen geven, mits tot den dood van den langstlevende 7% rentende en nadien door een nader aan te wijzen collator bij voortduring een weeskind ter opname in het weeshuis worde aangewezen, 1661, met obligatie groot 200 ggld. van Hessel Reen, mr.bakker ten behoeve van Harmen Melchers, 1664 en acte waarbij laatstgenoemde Jr. Assuerus van Grovestins tot collator aanwijst, 1671.
Omvang:
1 omslag

Kenmerken

Datering:
1534-1919
Soort toegang:
inventaris
Inventaristitel:
Inventaris der archieven van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, 1534(1530)-1919(1933)
Omvang:
8,4 m
Bloknummer:
206
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1182 Old Burger Weeshuis (O.B.W.) en Gabbema Gasthuis I te Leeuwarden
VERKORT:
NL-LwnHCL 1182