Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.940 records sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
AkteL849-438a 1645-04-26; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-438a
Aktedatum:
1645-04-26
Soort bron:
Certificaatboeken
Samenvatting:
Gillis Taekes, mr chirurgijn.
Verklaart dat Hector Hoitema, oud: ....., bij hem zijn volle leerjaren heeft uitgediend.
Getuige:
Gillis
Overige personen:
Hector Hoijtema
 
 
 
 
 
AkteL849-140a 1624-03-27; Certificaatboeken
Aktedatum:
1624-03-27
Aktenummer:
L849-140a
Soort bron:
Certificaatboeken
Samenvatting:
Berber Huijgesdr, alhier.
Haar moeder: wijlen Feijck Pieters, in leven alhier. Zuster van Jan Pieters, overleden te Aurich in Embderland. Deze was de vader van Harmen Jans, corfmaker, gewoont hebbende alhier, later in Embderland.

Zuster van Henrickien Huijgesdr.
Op haar verzoek verklaren twee personen (Friese Franszn, corfmaker en gardenier, oud ontrent 74 jaren en Pieter Dirxzn, gewoont hebbende in Embden, thans te Alcmaar, hij genaemt werdt: Pieter Detmers, zwager van Harmen Janszn, zoon van wijlen Jan Pieters, overleden te Aurich,in Embdenland, laatstgenoemde was een broer van wijlen Feijck Pieters, in leven alhier en moeder van Berber en Henrickien Huijgesdr. Leeftijden niet vermeld.) ontrent de familieverhouding, zoals bovenomschreven (ontrent de vader van Berber staat niets vermeld).
Erflaatster:
Feijck
Henrickien
verklaarder:
Pieter
verzoeker:
Berber
Erflater:
Jan
Getuige:
Friese
Overige personen:
Harmen
 
 
 
 
 
AkteL849-110a 1623-06-07; Certificaatboeken
Aktenummer:
L849-110a
Aktedatum:
1623-06-07
Soort bron:
Certificaatboeken
Samenvatting:
Jan Cornelis, herbergier, alhier, gehuwd met Lubrich Steffensdr.
Betreft: verklaring van voornoemde Lubrich inzake een ruzie in de herberg, van diverse personen, waarbij Lucas Egberts met een mes is gestoken, vermoedelijk door Claes Douwes, van Wirdum.
wordt gecertificeerd:
Jan
certificeert:
Lubrich
Overige personen:
Lucas
Claes
 
 
 
 
 
AkteL848-332 1620-10-02; Certificaatboeken
Aktenummer:
L848-332
Aktedatum:
1620-10-02
Soort bron:
Certificaatboeken
Samenvatting:
Auck Sioerdts, huijsvrouw van de vleijshouwer Hemme Taeckes.
Betreft: aankoop van een ledige plaets en olde loodse, neffens over de gewesene huijsinge van Wabe Wisses, op de zuidzijde van 't diept, van Jacob Carstes (namens Sioucke Reiners Bandt) voor 72 goudguldens en 14 stuijvers. Vrij van grondpacht.
Ints Aenedr. overleden, in leven echtgenote van Siouck Reiner Bandt.
Wijlen Rieurdt Aenes, broer van de overleden Ints Aenedr.
Geografische aanduidingen:
over de gewesene huijsinge van Wabe Wisses, op de zuidzijde van 't diept
lasthebber:
Jacob
broer:
Reiner
Koper:
Auck
Hemme
Verkoper:
Sioucke Bandt
Overige personen:
Wabe
Ints
Rieurdt
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS