Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

(Media)nieuws inzake archeologische opgravingen en vondsten

Overige berichten

Nieuwe aanwinst Archeologisch  Steunpunt

Bericht 28 september 2016

Het Archeologisch Steunpunt in het HCL krijgt binnenkort een nieuwe aanwinst.  Aan ARRE Remaining History is namelijk opdracht gegeven om een maquette te maken. Het gaat om een schaalmodel van de boerderij die in de Romeinse tijd, omstreeks de 2e eeuw na Chr., op de Oldehoveterp heeft gestaan.

635 maquette in wording|
De maquette in wording ...

Bij de opgravingen in 2005 en 2006 op de locatie  van de huidige parkeerkelder onder het Oldehoofsterkerkhof zijn hiervan de resten aangetroffen en is de boerderij voor het grootste deel opgegraven. Daarbij zijn details van de bouwconstructie aan het licht gekomen die nu zo exact mogelijk worden nagebouwd in de maquette.

Op zondag 16 oktober aanstaande vinden er ‘s middags in het HCL en het Archeologisch Steunpunt allerlei leuke activiteiten plaats in het kader van de Nationale Archeologiedagen. De maquette zal dan helemaal klaar zijn en is dan voor het eerst door iedereen te bewonderen.

 

Archeologie uit je achtertuin

Bericht 15 juni 2016

Gisteren is in Leiden de tentoonstelling “Archeologie uit je achtertuin” in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor het publiek geopend. Deze tentoonstelling sluit aan op de afdeling Archeologie uit Nederland en bestaat uit een hele grote kast met laden.

Opening 13juni - 2

Die blijft de komende 2 jaar staan en heeft voor elke gemeente in Nederland een eigen vakje waarin een mooie vondst tentoongesteld mag worden.

Opening 13juni - 4

Nog niet alle gemeenten doen mee, maar Leeuwarden al wel! En wij hebben een prachtige vondst  ingebracht: een fraai gedecoreerde messing tabaksdoos uit de 18e eeuw. Deze is door een amateurarcheoloog aangetroffen bij de recente herinrichting van het Zaailand (winkelcentrum aan de Wirdumerdyk-kant) en komt uit de voormalige Heerengracht die daar gelopen heeft.

Opening 13juni - 5

Bijgaande foto’s zijn gemaakt bij de officiële opening maandag en geven een indruk van de ladenkast en hoe  de tabaksdoos daarin te zien is.

Bij de tentoonstelling hoort een website, waar je achtergrondinformatie bij onze Leeuwarder’ vondst kunt vinden en ook alle vondsten van de andere deelnemende gemeenten kunt bekijken (https://www.archeologieuitjeachtertuin.nl/friesland/leeuwarden/pointofinterest/detail).

Vanaf vandaag en in elk geval tot en met 2018 is de tabaksdoos te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden! Gaat dat zien!

 

Steunpunt Archeologie Leeuwarden geopend

Persbericht 24 juni 2011

In de Leeuwarder binnenstad is de afgelopen 30 jaar op een tiental plekken archeologisch onderzoek verricht. De recente grootschalige opgravingen op het Oldehoofsterkerkhof liggen daarbij nog vers in het geheugen. Alle onderzoeken geven een vrij nauwkeurig beeld van de ontwikkeling van de oorspronkelijke stad in de Middeleeuwen en daarna. 

400 onthulling bordje

Om dit te tonen is vanaf 24 juni 2011 in het Historisch Centrum Leeuwarden het Archeologisch Steunpunt Leeuwarden gehuisvest. Dit is een initiatief van de gemeente Leeuwarden, met steun van de provincie Fryslân. Iedereen kan hier terecht voor de archeologie en cultuurhistorie van de Friese hoofdstad.

Het steunpunt is vrijdag 24 juni 2011 officieel geopend door wethouder Cultuur en Monumentenzorg Isabelle Diks. Daarnaaast kunnen bezoekers de tentoonstelling ‘De vroege geschiedenis van Leeuwarden blootgelegd. Archeologische vondsten 450-1550' bezoeken.

Verken ook alsvast de fiets- en wandelroute die u zowel langs de oudste geschiedenis van de binnenstad als het buitengebied van Leeuwarden leidt.


Twee terpen binnenstad aangewezen als gemeentelijk monument

oldhoofsterkerkhof fonteinen

De twee terpen in de binnenstad van Leeuwarden zijn op 12 juni 2012 aangewezen als gemeentelijk monument: de Oldehove-terp en de Nijehoveterp met de Ee- of Minnematerp.

Archeologische monumentale waarde

Doordat de gemeente Leeuwarden deze gedeelten van de stad aan heeft gewezen als gemeentelijk monument, gelden hiervoor nu definitief aangescherpte beperkingen. Het is verboden om zonder toestemming de bodem dieper dan 50 cm onder het maaiveld te verstoren. Dat geldt echter niet voor een gebied kleiner dan 25 m2. Leeuwarden is door deze aanwijzing in Friesland de eerste stad die de grote archeologische monumentale waarde van de binnenstad extra beschermt.

De Oldehove-terp

De Oldehove-terp (afbeelding hieronder; links) werd vanaf de Romeinse tijd bewoond. In de middeleeuwen werd het een kerkelijk centrum met de Sint Vitus kerk en bouwde de familie Burmania er hun stins. Het beschermde terrein wordt begrensd door de volgende straten: de Boterhoek, Heer Ivostraatje, Kleine Kerkstraat, Nieuwestad nz (ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 43) en de Westerplantage (ter hoogte van de huisnummers 2 t/m 42).

terpen oldehove nijehove
Oldehove-terp                                                                                               Nijehove/Ee-terp

De Nijehoveterp en Ee-of Minnematerp

De Nijehoveterp en Ee- of Minnematerp (afbeelding hierboven; rechts) werd bewoond vanaf de Middeleeuwen en groeide daarna uit tot stadskern van Leeuwarden. Het beschermde terrein wordt begrensd door de volgende straten: Groeneweg (ter hoogte van de huisnummers 12 t/m 30), Nieuweburen zz, Voorstreek wz (ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 83), Kelders, Naauw nz (ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 17), Nieuwestad nz (ter hoogte van de huisnummers 109 t/m 141), Weerd en de Sint Anthonystraat vz (ter hoogte van huisnummer 6 en noordelijk daarvan).