In het Bakkersboek van 1542-1799 werden alle bakkers opgetekend die tot het gilde toetraden. In de 16e eeuw werden hierin bovendien gedurende korte tijd de molenaars geregistreerd.

Terug