FAQ - Veel gestelde vragen

N.B.: U kunt op de homepage in één keer alle databases, artikelen en inventarissen doorzoeken, door een trefwoord in te vullen bij "zoeken in alles".

bouwdossiers | bezoek | archieven | genealogie | bibliotheek | andere onderwerpen | Boarnsterhim

 

BOUWDOSSIERS


 • Kan het HCL een bouwtekening voor mij opzoeken, kopiëren en opsturen?
  • Nee. U moet zelf langskomen op de studiezaal om de bouwtekening te beoordelen. En voor een verzoek om een reproductie moet een formulier ondertekend worden.
 • Hoe zoek ik een bouwtekening op?
  • U kunt op twee manieren zoeken.
   1. Vul de straatnaam (met of zonder huisnummer) in in het algemene zoekscherm op de homepage en klik op het zoeksymbool. In het menu Bouw- en Hinderwetvergunningen ziet u het aantal treffers. Klik dit menu open.
   2. Ga via het menu bouwtekeningen op de homepage naar: 'zoeken naar een bouwvergunning'en vul de straatnaam in. Huisnummers ontbreken vaak op de bouwtekeningen. In dat geval is de bouwtekning alleen te identificeren door deze zelf te komen bekijken in de studiezaal. Zie ook de toelichting en de uitgebreide toelichting op de bouwdossiers 1852-1990.
 • Ik heb in de database een bouwtekening gevonden, maar ik kan hem niet bekijken.
  • Dat klopt. De database is slechts de inhoudsopgave van de dossiers die in de depots van het HCL bewaard worden.
 • Ik zoek een bouwvergunning.
  • De bouwvergunning en de bouwtekening van een bepaald pand zitten na 1941 bijelkaar in één bouwdossier.
 • Ik zoek een hinderwetvergunning.
  • De inhoudsopgave van de hinderwetvergunningen en de bouwvergunningen zitten in één en dezelfde database. U kunt de database doorzoeken op straatnaam.
 • Er staat geen huisnummer bij de bouwtekeningen. Hoe weet ik dan welk pand het is?
  • U zult de bouwdossiers moeten komen bekijken in de studiezaal van het HCL. Bij nieuw gebouwde panden ontbreekt vaak het huisnummer, omdat dit ten tijde van de bouw nog niet bekend was.
 • Ik vind de bouwtekening niet. Waar kan ik nog meer zoeken?
  • Bij het HCL zijn de bouwdossiers tot 1990 ondergebracht. Maar van lang niet alle gebouwde panden zijn dossiers bewaard gebleven.
   Voor nieuwere dossiers, van 1990 tot heden, kunt u bij het semi-statisch archief op het Stadskantoor www.leeuwarden.nl terecht.
 • Kan ik een kopie laten maken van een bouwtekening?
  • Het HCL kan voor u een reproductie op ware grootte maken. Hiervoor moet u op de studiezaal een formulier ondertekenen. Na enkele dagen kunt u de repro afhalen. Zie voor de kosten bij de tarieven op de website.
 • Kan ik een digitale afdruk krijgen van een bouwtekening?
  • Alleen de tekeningen uit het archief van Bouw- en Woningtoezicht 1904-1920 zijn gedigitaliseerd. Van deze reeds gedigitaliseerde technische tekeningen kunt u via het winkelwagentje onder de afbeelding een digitale repro bestellen.
 • Mag ik foto's maken van bouwtekeningen?
  • De originele bouwtekeningen mogen zonder flits gefotografeerd worden in de studiezaal van het HCL

BEZOEK


 • Moet ik een afspraak maken om de studiezaal/het informatiecentrum te bezoeken?
  • Iedereen kan zonder afspraak tijdens de openingstijden de studiezaal/het informatiecentrum en de overige publieksruimten bezoeken. De openingstijden zijn: dinsdag t.e.m. vrijdag van 11.00-17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
 • Krijg ik hulp bij mijn onderzoek?
  • In de studiezaal is altijd een medewerker aanwezig om u wegwijs te maken en advies te geven. Het daadwerkelijke onderzoek moet u zelf verrichten.
 • Zijn de archieven gratis te doorzoeken?
  • Archiefonderzoek doen is gratis. De studiezaal is gratis toegankelijk, evenals de expositieruimtes.
 • Ik wil in het weekend archiefstukken inzien, kan dat?
  • Onder voorbehoud kunnen op zaterdag archiefstukken ter inzage gegeven worden. De gewenste stukken moeten uiterlijk donderdag per e-mail aangevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , met vermelding van het toegangsnummer en het inventarisnummer.

ARCHIEVEN


 • Hoe weet ik of een bepaald archief bij het HCL aanwezig is?
  • Vul een zoekwoord in bij "zoeken in alles" op de homepage en klik op het zoeksymbooltje. Het aantal treffers verschijnt in de verschillende menu's. Klik op het menu Archieven om de beschrijvingen van de archieven te bekijken en klik op de titel om de inventaris te openen.
   Via de website www.archieven.nl kunt u naar archieven in heel Nederland zoeken.
 • Kan ik alle archiefstukken aanvragen die in het archiefoverzicht staan?
  • Er zijn enkele uitzonderingen. Op privacygevoelige archiefstukken kan een openbaarheidsbeperking berusten. Sinds de archiefwet van 1992 gelden hiervoor strenge regels. Meestal staat in de inventaris van het archief vermeld of er een openbaarheidsbeperking geldt en voor hoeveel jaren. Indien nodig kunt u een ontheffing van de openbaarheidsbeperking aanvragen.
 • Mag ik kopieën maken van archiefstukken?
  • Archiefstukken en boeken van vóór 1900 mogen niet gekopieerd worden. Het kopiëren van archiefstukken doet de studiezaalmedewerker voor u, bezoekers mogen dit niet zelf doen. Fotograferen zonder flits is wel toegestaan.
 • Ik moet een werkstuk maken over de geschiedenis van Leeuwarden. Waar vind ik informatie?
  • In de digitale Schatkamer/10x10 is globale informatie te vinden over veel verschillende, op thema gerangschikte onderwerpen. De Schatkamer staat in het zijmenu op de homepage.
   Via het uitrolmenu van het tabblad STAD op de website is veel informatie over historische onderwerpen te vinden, zowel over algemene, als specifieke onderwerpen.
   Via het zijmenu zijn zelfs complete geschiedenisboeken over Leeuwarden te downloaden.
   Het HCL heeft een omvangrijke bibliotheek. De catalogus is digitaal doorzoekbaar.
   Kijk ook bij de Handleiding voor historisch onderzoek op de homepage.

GENEALOGIE


 • Welke genealogische bronnen zijn digitaal beschikbaar?
 • Hoe krijg ik een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte op mijn computerscherm te zien?
  • 1. Vul een naam in in het algemene zoekvak op de homepage en klik op het zoeksymbool.
   2. Er komen 13 menu's tevoorschijn. Klik op het tweede menu van boven: Burg. Stand en Bev. reg.
   3. Klik op een naam.
   4. Klik op 'akte inzien' onder de afbeelding van het register.
 • Waar kan ik huwelijksbijlagen vinden?
  • Het HCL beschikt slechts over de microfiches van de huwelijksbijlagen, van de periode 1811-1912. Deze zijn te raadplegen in de studiezaal van het HCL. De originele exemplaren berusten bij Tresoar.
 • Hoe kan ik achterhalen waar iemand gewoond heeft?
  • In de bevolkingsregisters staan de adressen genoteerd van de inwoners van Leeuwarden. Vóór 1876 staan er meestal geen straatnamen genoteerd, maar wijkletters met een huisnummer. Op de gedigitaliseerde wijkkaarten is te zien welke straat het betreft (vul in in het zoekvak: wijkkaart)
 • Kan ik een wijkadres terugvinden op een plattegrond?
  • Vul in het algemene zoekvak op de homepage in: wijkkaarten of klik op wijkkaarten. Er verschijnen 55 gedigitaliseerde wijkkaarten  uit 1843 en 1876, waarop de straatnamen vermeld staan. De percelen en de huisnummers zijn ingetekend.
 • Hoe kan ik een doop voor 1811 vinden?
  • Vul de gezochte naam in in het algemene zoekvak op de homepage, klik op het menu Overige (genealogische) databases, selecteer desgewenst doopboeken, naam kind, e.d.
   Scans van de originele Nederlands-Hervormde doopboeken zijn te vinden via het tabblad ONDERZOEK > scans DTB's FamilySearch.
   Doopboeken, en diverse andere bronnen, zijn ook te vinden op www.allefriezen.nl .
 • Hoe moet ik beginnen met stamboomonderzoek / huizenonderzoek.
  • Op de website staan onderzoekshandleidingen. Klik op de betreffende handleiding rechts in het midden op de homepage, in het oranje vak. Of klik rechtstreeks op de links een persoon of familie of een huis of locatie.
 • Staan alle bronnen voor stamboomonderzoek op de website of zijn er ook nog andere bronnen?
  • Zeer veel algemene bronnen staan op de website. Voor diepgravender onderzoek zijn microfiches van bronnen beschikbaar op de studiezaal. Verder zijn veel archieven die in de depots bewaard worden, de moeite waard om onderzocht te worden. Hiervoor kunt u een bezoek brengen aan de studiezaal.
 • Welke bevolkingsregisters van Boornsterhem/Boarnsterhim zijn digitaal beschikbaar?
  • Boornsterhem/Boarnsterhim bestaat uit de voormalige gemeenten Idaarderadeel, Utingeradeel en Rauwerderhem. Een overzicht van de aanwezige archieven is te vinden via het tabblad DORPEN > Archieven rechtsvoorgangers. Open de betreffende inventaris in het zijmenu. Of klik rechtstreeks op de link Archieven rechtsvoorgangers

BIBLIOTHEEK


 • Ik zoek boeken over een specifiek onderwerp. Wat kan ik bij het HCL vinden?
  • Raadpleeg de catalogus via het menu BIBLIOTHEEK op de homepage
 • Hoe kan ik de catalogus van de HCL-bibliotheek raadplegen?
  • Via het menu BIBLIOTHEEK op de homepage. Klik vervolgens in het zijmenu op een onderdeel, of rechtstreeks op bijv. bibliotheekcatalogus. U kunt de catalogus doorzoeken op titel, auteur en onderwerp. De treffers die in oranje verschijnen, zijn aanwezig bij het HCL. De overige treffers bevinden zich in een andere bibliotheek in Friesland.
 • Kan ik boeken lenen bij het HCL?
  • Het HCL leent niets uit. Bij Tresoar kunt u wel boeken lenen.
 • Ik zoek een bepaald tijdschrift. Kan ik dat bij het HCL vinden?
  • Op de website staat een alfabetische lijst van tijdschriften die bij het HCL aanwezig zijn, met vermelding van de beschikbare jaargangen. Kijk bij het zijmenu in het menu BIBLIOTHEEEK.
 • Ik wil oude kranten doorzoeken. Zijn die bij het HCL?
  • De Leeuwarder Courant kunt u doorzoeken via www.dekrantvantoen.nl . De originele kranten bevinden zich in een hulpdepot van het HCL en worden niet ter inzage gegeven. Huis aan Huis is wel beschikbaar. Via www.delpher.nl kunt u meer, Nederlandse, kranten en tijdschriften vinden.
 • Kan ik bij het HCL de originele Leeuwarder Courant inzien?
 • Ik zoek een artikel uit 't Kleine Krantsje. Kunt u dat voor mij opzoeken?
  • U kunt zelf 't Kleine Krantsje doorzoeken door te klikken op het menu KRANTEN en PERIODIEKEN op homepage. Vervolgens klikt u in het zijmenu op de naam van het tijdschrift. Of klik rechtstreeks op 't Kleine Krantsje

ANDERE ONDERWERPEN


 • Kunt u een besluit van het gemeentebestuur voor mij opzoeken?
  • U kunt zelf de raadsverslagen doorzoeken via het menu op de homepage. De gedrukte raadsverslagen en de bijlagen van de periode 1865-2008 zijn gedigitaliseerd en gericht te doorzoeken door trefwoorden en periodes in te vullen.
 • Hoe kan ik de betekenis van een straatnaam achterhalen?
  • Het straatnamenboek (1997) van Leeuwarden staat op de website. Open een zoekbalk met functieknop F3 op uw toetsenbord en vul een zoekwoord in. Kijk ook bij het tabblad STAD > straatnaamgeving.
 • Kan ik een reproductie van een foto krijgen?
  • Klik op het winkelwagentje onder de afbeelding en volg de instructies. Staat er geen winkelwagentje, dan kan het HCL geen reproductie leveren.
 • Er staat geen winkelwagentje onder de foto die ik hebben wil. Hoe kom ik aan een reproductie?
  • Het winkelwagentje ontbreekt bij foto's waar auteursrecht op berust of waarvan de vervaardiger onbekend is; deze foto's mogen niet via het HCL gereproduceerd worden. U kunt proberen via de eigenaar van de foto een afdruk te kijgen. Een overzicht van de bekende fotografen, waarvan werk in de beeldbank is opgenomen, treft u aan in de boekenkast op de studiezaal.
 • Heeft het HCL informatie over gevelstenen?
  • Via het tabblad STAD > Andere onderwerpen kunt u een link (de bovenste) openen naar een catalogus van gevelstenen. Of klik op gevelstenen. Open eventueel een zoekbalk met functieknop F3 op uw toetsenbord en vul een zoekwoord in.
 • Heeft het HCL gegevens van personen die in het Huis van Bewaring zaten?
  • Het archief van deze instelling berust bij Tresoar. Archieven van rijksinstellingen worden bij Tresoar bewaard. Gevangenen staan wel vermeld in het bevolkingsregister van Leeuwarden.
 • Kan ik bij het HCL gegevens vinden over mijn oude school?
  • Vul in het algemene zoekvak de naam van de school of het soort onderwijs in en bekijk de treffers in het menu ARCHIEVEN. N.B.: in de andere menu's kunnen ook treffers voorkomen.
 • Ik ben mijn schooldiploma kwijt. Kan ik bij het HCL een duplicaat vinden?
 • Kan ik het archief van mijn vereniging bij het HCL onderbrengen?
 • Moet ik inloggen opde website van het HCL?
  • U hoeft niet in te loggen om de website te bekijken of om bestanden te doorzoeken. Bij de Beeldbank kunt u eventueel opmerkingen toevoegen; hiervoor moet u wel inloggen.

 BOARNSTERHIM

 • Is het archief van voormalig Boarnsterhim bij het HCL?
  • De archieven van de voormalige gemeenten Idaarderadeel, Utingeradeel en Rauwerderhem lliggen bij het HCL. Een overzicht van de aanwezige archieven is te vinden via het tabblad DORPEN > Archieven rechtsvoorgangers. Open de betreffende inventaris in het zijmenu.

Terug