Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

38.921 records
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Aktegg001-45b 1599-08-29; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg001-45b
Aktedatum:
1599-08-29
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Doede Michgiels, nu binnen Campen.
Schuldvordering (f 75-15-) tersaecke vercochte schoenmaackerseeck, te vorderen van Rins Harmensdr, weduwe Hendrick Carstesz, in leven mede guldebroerder van 't schoenmakersgilde, binnen Leuwarden.
Schuld 8 Maart 1600 voldaan door Auck Martensdr, ?huisvrouw? van Jan Harmens.
Jan Harmens heeft zich borg gesteld voor zijn zuster Rins Harmens.
Crediteur:
Doede
Debiteur:
Rins
Overige personen:
Hendrick
Auck
Jan
 
 
 
 
 
Aktegg026-118 1632-08-21; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg026-118
Aktedatum:
1632-08-21
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Jansz, in de Koninxstraet, binnen Leuwarden.
Hier als voor een darde part erffgenaem van zijn vader wijlen Jan Doeckisz.
1632 Augusti 10. Ter meerdere seeckerheit van Harmen Dirxz, burgemeester binnen Leuwarden, heeft Abbe Frederixz Gabbema, binnen Leuwarden zich borg gesteld voor bovenstaand persoon, tersaecke schuld ad f 152,-- die bovenstaand persoon verschuldigd is aan eerstgenoemd persoon.
Erfgenaam:
Dirck
Crediteur:
Harmen
Erflater:
Jan
Overige personen:
Abbe Gabbema
 
 
 
 
 
Aktegg129-13a 1744-03-13; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg129-13a
Aktedatum:
1744-03-13
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Doecle Jacobs, huisman onder de klokslagh van Leeuwarden.
1738 Maert 7. Tot meerdere securiteit van de kinderen van wijlen Caesar Eijsma te Leeuwarden, voor wien Arnoldus Eisma als curator optreedt, heeft Cornelis Domna, mr koekebakker binnen Leeuwarden, zich tot borg gesteld voor bovenstaand persoon, terzake ter leen ontvangen gelden ad f 200,-,- die bovenstaand persoon verschuldigd is aan de kinderen van wijlen Caesar Eijsma te Leeuwarden, voor wien Arnoldus Eisma als curator optreedt.
Debiteur:
Doecle
Curator:
Arnoldus Eisma
Overige personen:
Caesar Eijsma
Cornelis
 
 
 
 
 
Aktegg016-205a 1621-11-15; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg016-205a
Aktedatum:
1621-11-15
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Jansz, ontfanger der schattinge, binnen Leeuwarden.
14 Maij 1616: Acte van cessie, waarbij de schuldvordering op Jonkheer Siuck van Winia en Sibren Hans en zijn huisvrouw wordt overgedragen op Dr. Albartus Monickhuijs, advocaat 's Hoffs van Friesland binnen Leeuwarden.
Ter meerdere zekerheid heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor Claas Bornstra, deurwaarder 's Hoffs van Friesland.
Crediteur:
Claas Bornstra
Debiteur:
Siuck van Winia
Sibren
Albartus Monickhuijs
Overige personen:
Dirck
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS