Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

38.921 records
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Aktegg022-103a 1627-01-12; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg022-103a
Aktedatum:
1627-01-12
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Beerdt Cleisedr, binnen Leeuwarden.
1625 Junij 9. Ter meerdere securiteit van bovenstaand persoon heeft Fijcke Machiels (ondertekening Sijke Michiels) zich tot borg gesteld door haar schoonzoon en dochter Jan Gerrijtsz, mr goldtsmid, en Brechtie Hendricx, echtelieden binnen Leeuwarden, tersaecke ter leen gegeven gelden ad 100,- goudguldens, die bovenstaand persoon te vorderen heeft van laatstgenoemde personen.
Crediteur:
Beerdt
Debiteur:
Jan
Brechtie
Overige personen:
Fijcke
 
 
 
 
 
Aktegg001-169 1603-01-24; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg001-169
Aktedatum:
1603-01-24
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Reijnersz, burger en wapenvercoper, alhier.
1602 Februarij 14. Geldgever (f 1000,-,-).
De jaarlijksche rente ad f 70,-- die bovenstaand persoon als hijpotheekgever te vorderen heeft van de hijpotheeknemerse Catarina van Donia, weduwe Sijbrant van Cammingha, alhier, wordt door de huurder van laatstgenoemd persoon's sate en landen, gelegen te Bilgaert, buijten Leuwarden, namelijk Gerrijt Dircxsz, betaalt aan bovenstaand persoon.
Ter meerdere securiteit van Dirck Reijnersz voornoemd heeft Franciscus van Cammingha, alhier, zich borg gesteld voor Catarina van Donia (zijn moeder) voornoemd, administratice van de compagnie van haar zoon Franciscus van Cammingha.
Crediteur:
Dirck
Debiteur:
Catarina van Donia
Huurder:
Gerrijt
Overige personen:
Sijbrant van Cammingha
Franciscus van Cammingha
 
 
 
 
 
Aktegg052-83 1659-09-07; Hypotheekboeken
Aktedatum:
1659-09-07
Aktenummer:
gg052-83
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Jan Alberts (ondertekening Jan Alberts Bruinsma), brouwer, binnen Leeuwarden.
29 maij 1657: Tot meerdere securiteit van Bocke Agges en Hilck Dircx, echtelieden, binnen Leeuwarden, heeft bovenstaand persoon zich tot Borg gesteld voor Hans Tialkes, mr. cuijper en holtcoper, binnen Leeuwarden, tersacke ter leen gegeven gelden ad ƒ400.-.-, die eerstgenoemde personen te vorderen hebben van Hans Tialkes, mr. cuijper en holtcoper, binnen Leeuwarden.
Debiteur:
Hans
Crediteur:
Bocke
Hilck
Overige personen:
Jan Bruinsma
 
 
 
 
 
Aktegg149-80 1781-05-26; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg149-80
Aktedatum:
1781-05-26
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Bonifacius Sipkes (ondertekening Bonevasus Sijpkes), huisman te Warga.
1780 Junij 3. Schuldbekentenis (f 200,-), terzake ter leen ontvangen gelden, verschuldigd aan Minnolt Gerbens, huisman te Warga
Tot securiteit van Minnolt Gerbens, gewezen huisman, te Warga heeft bovenstaand persoon zich tot borg gesteld voor Andreas Diekstra, Andreae zoon, terzake ter leen gegeven gelden ad f 200,- die Minnolt Gerbens voornoemd te vorderen heeft van Andreas Diekstra voornoemd te Leeuwarden.
Crediteur:
Minnolt
Debiteur:
Andreas Diekstra
Overige personen:
Bonifacius
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS