De database van de bouw- en hinderwetvergunningen, die sedert de 19de eeuw zijn afgegeven voor het huidige grondgebied van de gemeente Leeuwarden, is onlangs subtantieel aangevuld. Als laatste blok dat volgens de archiefwet kosteloos aan het publiek ter inzage dient te worden gegeven, zijn de dossier-beschrijvingen toegevoegd uit de periode 1982-1990 van het archief van de Secretarie van de gemeente Leeuwarden. Met deze toevoeging van ca. 4.800 dossiers komt het totaal aantal beschrijvingen in de database op 32.770. Zie voor een compleet overzicht de uitgebreide toelichting op deze website.

Via de knop Bouwtekeningen op de homepage komt u bij een korte toelichting. U kunt ook rechtstreeks naar het zoekscherm. Hier zijn gegevens te vinden over bouwtekeningen en -vergunningen en hinderwetdossiers uit de periode 1852-1990, die in het HCL worden bewaard en die u in het informatiecentrum (de studiezaal) kunt bekijken (klik hier voor adres en openingstijden). Tekeningen van gemeentelijke objecten die gedigitaliseerd zijn, 8.400 stuks, kunt u in de Beeldbank bekijken.

Een tekening of dossier kan alleen via een publiekscomputer in het informatiecentrum worden aangevaagd. Collega-ambtenaren worden met een interne gebruikerspas door de medewerker als bezoeker aangemeld. Nadat u bent aangemeld, kunt u via een van de publiekscomputers de gewenste stukken aanvragen.
Reserveren is niet nodig. De aangevraagde dossiers worden doorgaans binnen 10 minuten door een depotmedewerker op uw tafel bezorgd. Stukken die men op zaterdagmiddag wenst in te zien moeten wel gereserveerd worden, en wel uiterlijk op donderdag vóór 13.00 uur, per e-mail.

Elk dossier heeft een toegangs- en een inventarisnummer waarmee het dossier opgevraagd kan worden. U kunt eventueel alvast op uw werkplek bepalen welke dossiers  u wilt bekijken.  Zie hieronder de voorbeelden van respectievelijk het resultatenscherm en het aanvraagscherm:

625-inventaris-secretarie-1005

 

625-aanvraagscherm-mais-flexis

 

 

Daarnaast bestaat voor ambtenaren van de gemeente Leeuwarden - na legitimatie met de badge - de mogelijkheid om een dossier, c.q. bouwtekening voor een beperkte periode ter bestudering of reproductie mee te nemen naar de werkplek op het stadskantoor. Hiertoe moet een uitleenformulier ingevuld worden. De stukken moeten binnen de overeengekomen uitleentermijn persoonlijk teruggebracht worden, dus niet per interne post.

LET OP!

Met het noemen van een straatnaam en huisnummer aan de balie van het informatiecentrum bent u er niet! U zult zelf het onderzoek moeten verrichten. De aanwezige medewerker in het informatiecentrum helpt u desgevraagd op weg, maar zoekt niet aktief mee!

In veel gevallen kan alleen degene die de bebouwingssituatie ter plekke kent, de gezochte bouwtekening identificeren. Bij nieuwbouw buiten de binnenstad ontbreken in de meeste gevallen de huisnummers. In de meeste dorpen is zelfs pas na 1943 sprake van straatnaamgeving en nummering per straat. Ook in de binnenstad kan een oorspronkelijk adres zijn gewijzigd.  Met name in naoorlogse uitbreidingsplannen werden vaak honderden woningen geprojecteerd in afzonderlijke 'deelgebieden'. Dit meestal nog voor er sprake was van een officiële straatnaamgeving. Niet altijd is even duidelijk waar precies binnen de nieuwe wijk deze 'deelgebieden' waren gelokaliseerd.

Recente vergunningen met bijbehorende tekeningen, van 1991 tot heden, bevinden zich (nog) in de archiefdepots van het Leeuwarder Stadskantoor. Zo ook de bouwtekeningen die deel uitmaken van het archief van de Directeur van Bouw- en Woningtoezicht (1921-1990). Dit laatste bestand is via een afzonderlijke applicatie voor intern gebruik doorzoekbaar. Echter een deel van deze tekeningen is in de jaren '90 na verfilming per abuis vernietigd. De medewerkers van de afdeling semi-statisch archief (tel. 8844) kunnen u hierover informeren.


ANDERE STUKKEN UIT HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN
 

De hiervoor beschreven werkwijze geldt ook voor andere bescheiden uit het statisch archiefgedeelte van de gemeente Leeuwarden. Om de inhoud van de archiefinventarissen te bekijken, kunt u gebruik maken van het digitale archievenoverzicht onder de knop Archieven op de homepage. Werkt u liever met een papieren versie, dan kunt u terecht bij de Bedrijfsbilbliotheek op kamer 225 in het Stadskantoor of in het Informatiecentrum (studiezaal) van het HCL. Het bestuurlijk archief van de gemeente kent vanaf 1811 de volgende archiefblokken en toegangsnummers:

1002  Gemeentebestuur Leeuwarden (1811-1941)
1003  Gemeentebestuur Leeuwarden (1941-1971)
1004  Secretarie van de Gemeente Leeuwarden (1972-1981)
1005  Secretarie van de Gemeente Leeuwarden (1982-1990)

Screenshot archievenoverzicht

In een inventaris kunt u verder zoeken op trefwoord. Zie voorbeeld:

Screenshot inventaris Secretariearchief 1982-1990

 

Terug