N.B. Recente tekeningen, van 1991 tot heden, bevinden zich nog in het Leeuwarder Stadskantoor.


Zoeken in de database

Bij nieuwbouw ontbreekt vaak een huisnummer, tenzij dit ’oudbouw’ vervangt.  Buiten de binnenstad is in geval van nieuwbouw een precieze adressering afwezig. In een enkel geval kan - ook in de binnenstad - een adres zijn gewijzigd. Alleen in geval van verbouw van bestaande panden wordt een huisnummer vermeld. In de meeste dorpen is zelfs pas na 1943 sprake van straatnamen en huisnummers. In deze gevallen kan alleen degene die het pand kent de gezochte tekening identificeren. Dus, het noemen van een straatnaam en huisnummer aan de balie van het informatiecentrum is vaak niet voldoende om een dossier te kunnen vinden.

Met name in de naoorlogse uitbreidingsplannen werden honderden woningen geprojecteerd in 'deelgebieden' waar nog geen officiële straatnamen toegekend waren. Niet altijd is duidelijk waar binnen de nieuwe wijk deze 'deelgebieden' exact gelokaliseerd waren. U zult zelf het onderzoek moeten verrichten. Tip: in de beeldbank zitten kaarten van deelgebieden met vermelding van later toegekende straatnamen. De aanwezige medewerker in het informatiecentrum (de studiezaal) helpt u op weg, maar zoekt niet aktief mee! Het is handig om alvast thuis of op de werkplek de database te doorzoeken om te bepalen welke dossiers u wilt bekijken. Elk dossier heeft een toegangs- en inventarisnummer. Hiermee kunt u het gewenste dossier in het informatiecentrum opvragen. Het gevraagde wordt dan binnen 10 minuten door een depotmedewerker op uw tafel bezorgd.

Indien van het originele archiefstuk een tekening, een scan of een microfiche beschikbaar is, wordt het stuk in principe niet ter inzage gegeven. Dit behelst vooral bouwtekeningen van voor 1942 (toegangsnr. 730). Aan particulieren of bedrijven worden geen dossiers uitgeleend. Reproducties van bouwtekeningen kunnen in de leeszaal besteld worden (voorzover niet via de beeldbank beschikbaar). Zie voor meer bijzonderheden de uitgebreide toelichting.

Voor ambtenaren van de gemeente Leeuwarden bestaat de mogelijkheid - na legitimatie met de badge - om een dossier, c.q. bouwtekening voor een beperkte periode ter bestudering of reproductie mee te nemen naar de werkplek op het stadskantoor. Hiertoe moet een uitleenformulier ingevuld worden. De stukken moeten binnen de overeengekomen uitleentermijn persoonlijk teruggebracht worden. Voor interne raadpleging en inlenen van statische archiefbescheiden door ambtenaren van de gemeente Leeuwarden gelden speciale richtlijnen: raadpleging statische archieven voor interne doeleinden.

Database

Via het zoekscherm op de homepage zijn beschrijvingen van bouwtekeningen te vinden uit de periode 1852-1990, die in het Historisch Centrum Leeuwarden worden bewaard en die u in het informatiecentrum (de studiezaal) kunt bekijken.
Eventueel kunt u een huisnummer als trefwoord invoeren. Betreft het een dorp, dan moet in het zoekvenster ’Straatnaam’ de naam van het dorp worden ingevuld i.p.v. een straatnaam, aangezien in de meeste dorpen pas na 1943 sprake is van officiële straatnamen.


Beeldbank

Ook in de beeldbank zijn bepaalde tekeningen opgenomen. Er zijn momenteel ongeveer 8.400 tekeningen via www.beeldbankleeuwarden.nl te bekijken. Het betreft 3.000 bouwtekeningen uit het archief van Bouw- en Woningtoezicht uit de jaren 1904-1920, alsmede tekeningen van gemeentelijke objecten, zoals bruggen en scholen. Sommige voormalige gemeentelijke gebouwen zijn later woonhuis geworden. In de beeldbank zitten ook veel foto’s van huizen en andere objecten.

 

Terug