Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Het HCL bewaart documenten over de gemeente Leeuwarden (inclusief fusiegemeenten), zoals archieven, foto’s, prenten, stadsplattegronden en bouwtekeningen. Er is ook een uitgebreide bibliotheek aanwezig en een verzameling films. De studiezaal van het HCL is voor iedereen vrij toegankelijk. U kunt hier zelf de bronnen raadplegen voor onderzoek. Er is deskundig personeel aanwezig om u wegwijs te maken, waarna u uw onderzoek verder zelf kunt verrichten. Bij een uitgebreid historisch onderzoek is het aan te bevelen om vooraf overleg te plegen met de coördinator dienstverlening. U kunt ook tegen betaling gerichte gegevens laten opzoeken. 

Steeds meer informatie komt beschikbaar op het internet. Op de homepage van de HCL- website kunt u via de algemene zoekbalk alle bij het HCL aanwezige bestanden in één keer doorzoeken. U krijgt dan de zoekresultaten die voorkomen in de inventarissen van de archieven, de biblliotheek, de beeldbank, de bevolkingsregistratie, de bouwdossiers e.a. Een deel van de archiefstukken is op microfiche raadpleegbaar.

Van de meeste archiefbestanden zijn inventarissen beschikbaar, die een overzicht geven van de aanwezige stukken. Kijk hier voor onze digitale archiefinventaris. Het leeuwendeel van de bibliotheek van ongeveer 15.000 titels, inclusief een verzameling drukwerk, kranten en ruim achthonderd tijdschriften, bevindt zich in het depot. 

454 HCL studiezaal Ruben van VlietFoto: Ruben van Vliet


Stukken opvragen

Voordat u via de computer originele stukken kunt opvragen, moet eerst uw bezoek geregistreerd worden bij de balie van de studiezaal. Hiervoor vult u bij het eerste bezoek een formulier in. Een medewerker brengt de stukken binnen twintig minuten naar uw tafel. Documenten waarvan een duplicaat beschikbaar is, worden in de regel niet meer ter inzage gegeven. In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Archiefwet kan op recente archiefstukken een openbaarheidsbeperking berusten. Onder bepaalde voorwaarden - b.v. in verband met wetenschappelijk onderzoek - kan hiervan worden afgeweken. Er moet dan echter wel ontheffing worden aangevraagd.  Er worden geen archiefstukken of andere documenten uitgeleend. Op zaterdag en zondag kunnen geen stukken uit de depots opgevraagd worden; zie verder bij openingstijden.

Stukken raadplegen

Er wordt van u verwacht dat u behoedzaam met de originele stukken omgaat. Dus geen pen, maar een potlood gebruiken en bij het schrijven uw papier niet op het stuk leggen, maar ernaast. Het raadplegen van bepaalde kwetsbare stukken van vóór 1900, mag alleen met handschoenen aan. De ordening van de geraadpleegde stukken dient gehandhaafd te blijven. Houdt een bezoeker zich niet aan deze regels, dan worden hem of haar geen stukken meer ter inzage gegeven. Eventuele schade is men verplicht te vergoeden. Er is camerabewaking.

Kopiëren en fotograferen

Originele archiefstukken van vóór 1900 mogen niet gekopieerd worden, maar wel (zonder flits) gefotografeerd. U kunt zelf een foto maken, of een fotograaf inschakelen. Archiefstukken van ná 1900 mogen alleen na overleg met de studiezaalmedewerker gekopieerd worden. Met de reader-printer maakt u fotokopieën van microfiches. Boeken en tijdschriften kunt u  zelf kopiëren. Het is niet toegestaan zelf foto’s en ander beeldmateriaal te fotograferen. Voor het publiceren van afbeeldingen is vooraf toestemming nodig van de gemeentearchivaris van het HCL.

Bekijk het tarievenoverzicht 2023 voor informatie over kosten van kopieën en reproducties.

Check voor uw bezoek de openingstijden.

Reglement HCL

Handvest dienstverlening

Klachtenformulier