Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Brochure Nassau

Klik op de afbeelding om deze brochure te bekijken.

Leeuwarden was hofstad van 1584 tot 1747 (en zelfs nog enigszins tot 1765 toen prinses Maria Louise overleed). In die periode vervulden de graven van Nassau de functie van stadhouder van Friesland. De Friese stadhouders waren vooral militair actief en hadden weinig bestuurlijke taken, want Friesland werd vanaf 1580 bestuurd door de Staten van Friesland en de Gedeputeerde Staten. Na de moord op Willem van Oranje in 1584, werd Willem Lodewijk tot stadhouder van Friesland benoemd. Zijn neef Maurits werd stadhouder in de meeste andere gewesten. Vanaf dit moment bestond er een Friese en een Hollandse tak van de Oranje-Nassaus.