Het Historisch Centrum Leeuwarden wordt regelmatig door wijk- en buurtverenigingen gevraagd om de historie van een een bepaalde wijk, buurt of straat te belichten. Moderne media maken het mogelijk om dergelijke uiteenzettingen zonder al te veel moeite te verluchtigen met een digitale diavoorstelling (powerpointpresentatie). Aangezien het hier veelal eenmalige exercities betreft en met de bijbehorende presentaties weinig tot niets meer wordt gedaan, worden deze vanaf nu op deze plek als te downloaden pps-bestanden  aangeboden:

Te downloaden diaprestentaties, vertoond in  diverse buurt en wijkcentra:Links naar websites van buuren en wijken:

Diapresentatie Muziek-, Transvaal- en Vogelwijken (omvang 9 Mb)
(Behorende bij een korte dialezing, na afloop van  de wijkconferentie gehouden door HCL-medewerker KLaas Zandberg over de historie van de straten in de MTV-wijk.)


Terug