Oral History

Dit is een methode om onderzoek te doen naar het verleden. In Nederland wordt ook wel de term mondelinge geschiedenis gebruikt. Bij oral history gaat het niet om geschreven, maar om gesproken bronnen. Het gesproken materiaal wordt meestal aan de hand van een interview verkregen. De persoonlijke herinneringen geven het dagelijks leven, het tijdsbeeld, de sfeer en de beleving van bepaalde gebeurtenissen goed weer.

Samenwerking HCL - OSG Piter Jelles Aldlân
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) werkt aan het opzetten van een oral history project, waarin persoonlijke geschiedenis over de gemeente Leeuwarden naar voren zal komen. Een onderdeel van dit oral history project is een samenwerking met Piter Jelles Aldlân. Dit is een openbare school voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor havo en vwo. Bij het vak Onderzoeken & Ontwerpen voeren leerlingen gedurende 7 weken, 5 uur per week een project uit voor een echte opdrachtgever. Het HCL was in periode december 2011 - februari 2012 een van de opdrachtgevers.

625-leerlingen-pieter-jelles
De deelnemende leerlingen van OSG Piter Jelles. Foto: Hanneke Hofman

Opdracht leerlingen
Leerlingen van de tweede klas (13/14-jarigen) hebben namens het HCL ouderen vragen gesteld over hun jeugd in Leeuwarden. Daarnaast hebben zij de foto('s) van de verteller beschreven.

Dhr. en mw. Wassenaar thuis in hun woonkamer. Logo Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles Djoke Oostra neemt het interview met mw. Thea Kikstra af.

Naar de interviews

Terug