Het standbeeld Viglius van Aytta van Swichum werd door de Stichting Standbeeld Viglius van Aytta van Swichum geschonken aan de gemeente Leeuwarden. Op 19 oktober is het standbeeld feestelijk onthuld door burgemeester Crone, de stichting en de oud-voorzitter van de Europese Raad, Belgisch Minister van Staat, Herman van Rompuy.

Deze datum is gekozen, omdat Viglius van Aytta op 19 oktober 1507 in Swichum werd geboren. Hij overleed op 8 mei 1577 in Brussel. Hij werd opgevoed in Leeuwarden bij zijn oom, de jurist Bernard Bucho.

Viglius van Aytta

Viglius was een humanist in de grote traditie van Rudolf Agricola en Erasmus, studeerde letteren en rechten aan universiteiten in België, Frankrijk en Italië en was hoogleraar in Italië en Duitsland. Hij was adviseur en rechterhand van keizer Karel V, diens regentessen in de Nederland en ten slotte van Filips II, zoon van Karel V. Het HCL is ook (mede) organisator van enkele Viglius-activiteiten.

Lees ook de artikelen van Erwin Boers in de Leeuwarder Courant van 15 oktober 2018 en 27 oktober 2018.

Terug