Download hiernaast de PDF-versie van deze pagina

Het Archeologisch Steunpunt Leeuwarden is ondergebracht bij het Historisch Centrum Leeuwarden.

Een archeologisch steunpunt is een tentoonstellingsruimte voor lokale archeologische vondsten. De functie van een steunpunt is om de archeologie optimaal te integreren in de cultuurgeschiedenis van een bepaald gebied.Op het Friese platteland zijn in de loop der jaren negen archeologische steunpunten gerealiseerd. Het Archeologisch Steunpunt Leeuwarden vormt hierop een interessante stedelijke aanvulling. Het is op initiatief van de gemeente Leeuwarden opgericht op 24 juni 2011.

625-openingshandeling-diks

Openingshandeling door wethouder Isabelle Diks

Het beleid van de gemeente Leeuwarden ten aanzien van archeologische monumentenzorg is erop gericht het cultuurtoerisme te bevorderen, daarbij een zo breed mogelijk publiek te bereiken, en zodoende bij te dragen aan de historische beeldvorming over Leeuwarden en zijn inwoners. Aan dit beleid kon gestalte gegeven worden door de nauwe samenwerking tussen de afdeling Monumentenzorg en Archeologie en het HCL, en met ondersteuning van de provincie Fryslân en de historische vereniging Aed Levwerd.

Wat biedt het Archeologisch Steunpunt


Tentoonstelling

Op de vide, de bovenverdieping in de leeszaal van het HCL, is de permanente tentoonstelling “De
vroege geschiedenis van Leeuwarden blootgelegd. Archeologische vondsten 450-1550” te zien.
De tentoongestelde vondsten komen van de opgravingslocaties in de binnenstad en zijn in bruikleen
gegeven door de amateurarcheologen van de werkgroep archeologie van Aed Levwerd, het Fries
Museum en het archeologisch depot in Nuis.

625-acheologisch-steunpunt-vide
De tentoonstellingsruimte boven het informatiecentrum

Behalve dat de tentoonstelling cultuurtoeristen en andere geïnteresseerden een mooi beeld biedt
van het ontstaan en de groei van middeleeuws Leeuwarden, heeft deze ook een educatieve functie.
Toegelicht wordt namelijk wat archeologie is, wat een archeoloog doet en welke informatie de
vondsten uit de binnenstad van Leeuwarden prijsgeven over het leven van de bewoners van de stad
Leeuwarden in de middeleeuwen.

De expositie is voor een deel gekoppeld aan het onlangs door de gemeente uitgebrachte kinderboek
“De Geluksbrenger” en daarmee ook aan de leskist, het educatieve archeologie-project van het HCL.

625-acheologisch-steunpunt-vide-2
Het Archeologisch  Steunpunt gezien vanaf de begane grond van het informatiecentrum.

Routeboekje
Het Historisch Centrum Leeuwarden publiceert thematische stadswandelingen en fietstochten die langs historische plekken en monumenten gaan. Het boekje, “Stadswandeling en fietstochten Leeuwarden. Sporen van de vroege geschiedenis”, beschrijft specifiek de archeologische en cultuurhistorische vindplaatsen in de stad en de omgeving. Het is voor €7,50 verkrijgbaar bij het HCL en de VVV.

Artikelen, rapporten en vondstendatabase
In de leeszaal van het HCL kunnen bezoekers een speciale computer gebruiken om informatie te vinden over de archeologie van Leeuwarden en omgeving. De informatie bestaat uit:

  • Archeologische rapporten van onderzoek dat in Leeuwarden is uitgevoerd.
  • Een database met foto's en beschrijvingen van archeologische vondsten.
  • Een groot aantal krantenartikelen over archeologische opgravingen, bijzondere vondsten, bouwprojecten enz.
625-archeologischonderzoekoldegalilen
 Archeologisch onderzoek op het terrein van Bakker en Postma aan het Oldegalileën (2013)

De vondstendatabase zal in de toekomst steeds aangevuld worden. Behalve beschrijvingen en foto’s van de vondsten uit de tentoonstelling staan daar ook al veel vondsten van amateurarcheologen in. De bedoeling is dat uiteindelijk alle in Leeuwarden aangetroffen archeologische vondsten in de database komen te staan en zo door iedere belangstellende kunnen worden bekeken.

Bezoek ook de facebookpagina https://www.facebook.com/archeologieinleeuwarden

Terug