Laatste nieuws

  • Drs. Jan de Roos (Leeuwarden 1902-1986). Chemicus en geoloog. Leraar bij het Middelbaar Onderwijs. Sinds 1957 werkzaam bij het Gemeentearchief. Verzamelaar van collecties op velerlei gebied (oorlogsaffiches, kartografie, geologie, spoorwegen enz.).
    17 februari 2017

    Repertorium gemeentebesluiten 1811-1851 online

    Onlangs is het zogenaande getypte Repertorium De Roos als doorzoekbaar PDF-document ingescand en online gezet. Deze toegang - een systematisch repertorium op de notulen en besluiten in de periode 1811-1851 van de opeenvolgende besturen van de stad Leeuwarden is tot stand gekomen in de jaren 1957-1980 door de onvermoeibare inzet van oudmedewerker drs. Jan de Roos (1902-1986).

    Lees meer...

Aankomende activiteiten

Agenda
×
×